Тестування Бібліотека Форум Реєстрація Авторизація
загрузка...

Ліцензійний іспит КРОК

Загальна інформація про іспити КРОК КРОК 1 - Загальна лікарська підготовка КРОК 1 - Стоматологія КРОК 1 - Фармація КРОК 2 - Загальна лікарська підготовка КРОК 2 - Стоматологія КРОК 2 - Фармація КРОК 3 - Загальна лікарська підготовка КРОК 3 - Стоматологія КРОК М КРОК Б

Система ліцензійних інтегрованих іспитів є комплексом засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація", та лікарів (провізорів), які проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру), у вищих закладах освіти незалежно від їх підпорядкування. Ліцензійний інтегрований іспит включає один, два або три окремі тестові екзамени у відповідності до вимог підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Зміст тестових екзаменів ліцензійного інтегрованого іспиту затверджується щорічно Міністерством охорони здоров'я України і повинен відповідати освітньо-професійним програмам, які затверджуються Міністерством освіти України.

Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника (інтерна) мінімально необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання і розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін, які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому під наглядом більш досвідченого лікаря. Головна увага приділяється підтриманню здоров'я, профілактиці захворювань та організації медичної допомоги.

Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів базується на чинній нормативній базі, складений з урахуванням досвіду діяльності Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України, Українського центру якості освіти та міжнародного досвіду Національної ради медичних екзаменаторів (NBME, США), Медичної асоціації Великобританії (GMC UK), Центру тестування США (ETC GRE-test), Асоціації медичних коледжів США (MCAT), Центру тестування Великобританії (OET Centre).


Тести на категорію

Тести на категорію (ELEX) містить тестові завдання за всіма спеціальностями. На сайт завантажена база 2012, 2014 та 2016 року. Ми допоможемо Вам краще підготуватися до іспитів. Готуйтеся разом з ТЕСТУВАННЯ.УКР та розповідайте про нас друзям!.

Ви можете переглянути базу 2016 року.

загрузка...