Тестування Бібліотека Форум Реєстрація Авторизація
загрузка...
КРОК 1 - Загальна лікарська підготовка
1
Стеатоз виникає внаслідок накопичення триацилгліцеролів у гепа-тоцитах. Одним з механізмів розвитку цього захворювання є зменшення утилізації нейтрального жиру ЛП-ДНЩ. Які ліпотропні речовини попереджують розвиток стеатозу?
A. Ізолейцин, B1, B2
B. Аланін, B1, PP
C. Метіонін, B6, B12
D. Валін, B3, B2
E. Аргінін, B2, B3
2
Чоловік 53-х років доставлений у стаціонар у непритомному стані. Об’єктивно: шкіра суха, дихання часте поверхневе, запах ацетону відсутній, Ps- 126/хв., АТ- 70/40 мм рт.ст. Вміст глюкози у крові 48 ммоль/л, реакція сечі на ацетон негативна. Для якого із перелічених станів найбільш характерні симптоми у хворого?
A. Колапс
B. Гіперкетонемічна кома
C. Токсична кома
D. Лактацидемічна кома
E. Гіперосмолярна кома
3
У жінки 52-х років при обстеженні було виявлено зниження кількості еритроцитів у крові та підвищення рівня вільного гемоглобіну в плазмі крові (гемоглобінемія). КП- 0,85. Який вид анемії спостерігається у хворої?
A. Анемія внаслідок порушення ери-тропоезу
B. Спадкова гемолітична
C. Хронічна постгеморагічна
D. Гостра постгеморагічна
E. Набута гемолітична
4
На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати суміш бактерій за методикою Грама та пояснити механізм фарбування. Які морфологічні структури бактерій зумовлюють грамнегативне та грампозитивне фарбування бактерій?
A. ЦПМ
B. Джгутики
C. Цитоплазма
D. Капсула
E. Клітинна стінка
5
Жінці 26-ти років, хворій на бронхіт, призначили засіб етіотропної терапії - антибіотик широкого спектру дії. Який це препарат?
A. Інтерферон
B. Дексаметазон
C. БЦЖ-вакцина
D. Амброксол
E. Доксициклін
6
У хворого скарги на загальну слабкість, підвищену втому, зниження апетиту і маси тіла. В анамнезі часті пневмонії. На підставі клінічних даних та результатів дослідження периферійної крові у нього діагностовано хронічний лімфолейкоз. Які дегенеративні зміни лейкоцитів характерні для даного захворювання?
A. Тільця Князькові-Деле
B. Зерна Амато
C. Тіні Боткіна-Гумпрехта
D. Палички Ауера
E. Токсична зернистість
7
У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?
A. β-адренорецептори
B. α- та β-адренорецептори
C. М-холінорецептори
D. Н-холінорецептори
E. α-адренорецептори
8
Внаслідок ДТП у потерпілої 37-ми років виникло неутримання сечі. Які сегменти спинного мозку пошкоджені?
A. Th1 — L1
B. Th1 — Th5
C. S2 - S4
D. L1 — L2
E. Th2 — Th5
9
Струми надвисокої частоти (НВЧ), що застосовуються у фізіотерапії, не викликають збудження, а зумовлюють лише тепловий ефект на тканини. Як можна пояснити це явище?
A. Тривалість стимулу менше порога
B. Розвивається акомодація
C. Стимул поступає у фазу відносної рефрактерності
D. Інтенсивність стимулу менше порога
E. Стимул поступає у фазу абсолютної рефрактерності
10
У чоловіка 62-х років видалено нирку, у якій при макроскопічному дослідженні виявлено пухлину у вигляді вузла діаметром до 8 см. Тканина пухлини на розрізі строката, з множинними крововиливами, некрозами. Гістологічно: пухлина складається із світлих клітин, які утворюють альвеолярні і сосочкові структури, помірно виражений інвазивний ріст. У багатьох клітинах пухлини визначаються патологічні мітози, гіперхромні ядра. Діагностуйте виявлену пухлину нирки:
A. Аденокарцинома
B. Нефробластома
C. Світлоклітинна аденома
D. Ацидофільна аденома з малігнізацією
E. Світлоклітинний рак
11
Безпосередньо після переходу з горизонтального положення у вертикальне у чоловіка частота серцевих скорочень збільшилась на 15 скорочень за хвилину. Які механізми регуляції переважно зумовлюють цю зміну?
A. Безумовні симпатичні рефлекси
B. Симпатичні рефлекси і катехоламіни
C. Умовні та безумовні симпатичні рефлекси
D. Умовні симпатичт рефлекси
E. Катехоламіни
12
Підшлункова залоза - орган змішаної секреції. Ендокринно продукує бета-клітинами гормон інсулін, який впливає на обмін вуглеводів. Як він впливає на активність глікогенфо-сфорилази (ГФ) і глікогенсинтетази (ГС)?
A. Активує ГФ і ГС
B. Не впливає на активність ГФ і ГС
C. Пригнічує ГФ і ГС
D. Активує ГФ, пригнічує ГС
E. Пригнічує ГФ, активує ГС
13
До лікарні надійшла дитина з діагнозом "стафілококовий сепсис". На яке живильне середовище потрібно посіяти кров хворого з метою виділення збудника?
A. Цукрово-пептонний бульйон
B. Середовище Плоскірьова
C. М ’ясо-пептонний агар
D. Жовчно-сольовий агар
E. Середовище Бучіна
14
У пацієнта внаслідок черепно-мозкової травми знижена шкірна чутливість. Яка ділянка кори великого мозку може бути ураженою?
A. Потилична ділянка
B. Задня центральна звивина
C. Передня центральна звивина
D. Поясна звивина
E. Лобна ділянка кори
15
При обстеженні 2-х місячної дитини педіатр звернула увагу, що плач дитини нагадує котячий крик. Діагностовані мікроцефалія і вада серця. За допомогою цитогенетичного метода з’ясований каріотип дитини 46, XX, 5р-. Дане захворювання є наслідком такого процесу:
A. Плейотропія
B. Дуплікація
C. Інверсія
D. Транслокація
E. Делеція
16
Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Такі симптоми характерні для спадкових і набутих порушень обміну:
A. Нейтральних жирів
B. Сфінголіпідів
C. Вищих жирних кислот
D. Фосфатидної кислоти
E. Холестерину
17
В результаті травми пошкоджений спинний мозок (з повним розривом) на рівні першого шийного хребця. Що відбудеться з диханням?
A. Зменшується частота
B. Зростає глибина
C. Зростає частота
D. Припиняється
E. Не змінюється
18
Хворий на трансмуральний інфаркт міокарда лівого шлуночка переведений до відділення реанімації у важкому стані. АТ- 70/50 мм рт.ст., ЧСС- 56/хв., ЧД- 32/хв. Зазначте головну ланку в патогенезі кардіоген-ного шоку:
A. Втрата води
B. Крововтрата
C. Втрата електролітів
D. Падіння серцевого викиду
E. Падіння периферичного судинного опору
19
Для діагностування деяких хромосомних хвороб використовують визначення статевого хроматину. Назвіть хворобу, при якій потрібне це визначення:
A. Хвороба Брутона
B. Хвороба Дауна
C. Трисомія Е
D. Синдром Шерешевського-Тернера
E. Гемофілія
20
При огляді ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх кутніх зубів. Який вік дитини?
A. 6-7 років
B. 4-5 років
C. 8-9 років
D. 10-11 років
E. 12-13 років
21
Крива дисоціації оксигемоглобіну зміщена вправо. Які зміни в організмі людини можуть бути причиною цього?
A. Гіпоксемія
B. Алкалоз
C. Гіпертермія
D. Збільшення концентрації 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах
E. Гіпокапнія
22
У жінки 36-ти років має місце гіповітаміноз B2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) імовірно є дефіцит:
A. Цитохромоксидази
B. Цитохрому В
C. Цитохрому А1
D. Цитохрому С
E. Флавінових коферментів
23
При диспансерному обстеженні у хворого знайдено цукор в сечі. Який найбільш імовірний механізм виявлених змін, якщо вміст цукру в крові нормальний?
A. Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрона
B. Інсулінорезистентність рецепторів клітин
C. Недостатня продукція інсуліну підшлунковою залозою
D. Порушення фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрона
E. Гіперпродукція глюкокортикоїдів наднирниками
24
Для проведення анальгезії наркотичний анальгетик застосували з препаратом бензодіазепінового ряду. Який засіб використали для потенціювання анальгезії?
A. Імізин
B. Діазепам
C. Карбамазепін
D. Трифтазин
E. Хлорпротіксен
25
Чоловік 42-х років з ураженням ліктьового нерва не може звести до серединної лінії II і V пальці. Функція яких м’язів при цьому порушена?
A. Тильні міжкісткові м’язи
B. Долонні міжкісткові м’язи
C. Відвідний м’яз мізинця
D. Червоподібні м’язи
E. Короткий долонний м’яз
26
Під час судово-медичної експертизи жінки, яка загинула у автокатастрофі, знайдено ембріон на стадії ранньої гаструли. Назвіть місце його локалізації при умові нормального розвитку:
A. Ампульна частина яйцепроводу
B. Маткова частина яйцепроводу
C. Черевна порожнина
D. Стінка матки
E. Яєчник
27
У хворого 49-ти років на гострий панкреатит виникала загроза некрозу підшлункової залози, що супроводжувалось надходженням у кров і тканини активних панкреатичних протеїназ і розщеплення тканинних білків. Які захисні фактори організму можуть інгібувати ці процеси?
A. Церулоплазмін, трансферин
B. Кріоглобулін, інтерферон
C. α2-макроглобулін,α1-антитрипсин
D. Гемоплексин, гаптоглобін
E. Імуноглобуліни
28
Хворому з прогресуючою м’язовою дистрофією було проведено біохімічне дослідження сечі. Поява якої речовини у великій кількості в сечі може підтвердити захворювання м’язів у даного хворого?
A. Креатин
B. Креатинін
C. Сечовина
D. Гіпурова кислота
E. Порфірини
29
У хворого 15-ти років концентрація глюкози натще 4,8 ммоль/л, через годину після цукрового навантаження - 9,0 ммоль/л, через 2 години - 7,0 ммоль/л, через 3 години - 4,8 ммоль/л. Ці показники характерні для такого захворювання:
A. -
B. Цукровий діабет II типу
C. Хвороба Іценко-Кушінга
D. Прихований цукровий діабет
E. Цукровий діабет I типу
30
Для лікування піодермії лікар призначив вакцину, яка виготовлена зі штаму бактерій, виділених від хворого. До якого типу вакцин належить даний препарат?
A. Генноінженерна вакцина
B. Хімічна вакцина
C. Атенуйована вакцина
D. Асоційована вакцина
E. Аутовакцина
31
У пораненого перев’язали плечову артерію в нижній третині плеча. За рахунок яких артерій можливе відновлення кровопостачання передпліччя і кисті?
A. М’язові гілки плечової артерії
B. Підлопаткова, передня міжкісткова артерія
C. Передні і задні огинаючі артерії плеча
D. Грудонадплечова, задня огинаюча артерія плеча
E. Глибока артерія плеча, ліктьові колатеральні артерії
32
Чоловік 53-х років звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтілі склери хворого. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ та негативну реакцію на стеркобілін у калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
A. Хронічний гастрит
B. Жовчнокам’яна хвороба
C. Гепатит
D. Гемолітична жовтяниця
E. Хронічний коліт
33
Проводять дуоденальне зондування. Що із наведеного доцільно ввести людині під шкіру, щоб суттєво збільшити надходження до дванадцятипалої кишки жовчі?
A. Соматостатин
B. Нейротензин
C. Гастрин
D. Секретин
E. Холецистокінін-панкреозимін
34
Лікар-стоматолог для лікування гінгівіту призначив пацієнту препарат з протипротозойною та антибактеріальною діями, який може викликати відразу до алкоголю. Вкажіть препарат, який призначив лікар:
A. Левоміцетин
B. Тетрациклін
C. Метронідазол
D. Цефтріаксон
E. Лінкоміцину гідрохлорид
35
При дослідженні вмісту дванадцятипалої кишки людини знайдені найпростіші грушоподібної форми з парними ядрами, чотирма парами джгутиків. Між ядрами - дві опірні нитки, з вентрального боку розташований присмоктувальний диск. Який представник найпростіших виявлений у хворого?
A. Токсоплазма
B. Лейшманія
C. Трихомонада кишкова
D. Трипаносома
E. Лямблія
36
Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку по6ічну дію?
A. Анаприлін
B. Клофелін
C. Ніфедипін
D. Резерпін
E. Лізиноприл
37
У людини з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові зменшився, гематокрит - 50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є наслідком, перш за все:
A. Збільшення онкотичного тиску плазми
B. Втрати води з потом
C. Збільшення вмісту білків у плазмі
D. Збільшення кількості еритроцитів
E. Збільшення діурезу
38
У хворого переливання крові ускладнилося розвитком гемотрансфузійного шоку. Назвіть тип алергічної реакції, що лежить в основі даної патології:
A. Рецептороопосередкований
B. Імунокомплексний
C. Гіперчутливість сповільненого типу
D. Цитотоксичний
E. Анафілактичний
39
У хворого лікар виявив накопичення рідини в плевральній порожнині справа над куполом діафрагми. У якому анатомічному утворі накопичилась рідина?
A. Реброво-діафрагмальний лівий синус
B. Реброво-діафрагмальний правий синус
C. -
D. Діафрагмально-середостінний синус
E. Реброво-середостінний синус
40
У дитячому дошкільному закладі напередодні новорічних свят було зареєстровано спалах кишкової інфекції. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворих патогенних бактерій не було виділено. При електронній мікроскопії виявлено утворення округлої форми з чітким обідком і товстою втулкою, які нагадують колесо. Вкажіть найбільш імовірний збудник даної інфекції:
A. E.coli
B. Rotavirus
C. Adenovirus
D. Pvulgaris
E. Coxsacki-virus
41
Хворій жінці із захворюванням нирок, що супроводжується вираженими набряками, призначили діуретичний препарат, що пригнічує реабсорбцію в нирках іонів Na+ і води, посилює виведення нирками іонів K+ і Mg++, викликає гіперурикемію, зумовлює потужний діуретичний ефект. Назвіть цей препарат:
A. Спіронолактон
B. Тріамтерен
C. Діакарб
D. Аллопуринол
E. Фуросемід
42
У хворого з варикозним розширенням вен під час огляду нижніх кінцівок відзначається: ціаноз, пастозність, зниження температури шкіри, поодинокі петехії. Який розлад гемодинаміки має місце у хворого?
A. Компресійна ішемія
B. Венозна гіперемія
C. Тромбоемболія
D. Обтураційна ішемія
E. Артеріальна гіперемія
43
Хворий помилково прийняв надмірну дозу тироксину. До яких змін секреції тиреоліберину та тиреотропіну це призведе?
A. Секреція гормонів зменшиться
B. Змін секреції гормонів не буде
C. Секреція гормонів збільшиться
D. Секреція тиреотропіну збільшиться, тиреоліберину - зменшиться
E. Секреція тиреоліберину збільшиться, тиреотропіну - зменшиться
44
Хвороба Андерсена належить до групи спадкових хвороб, що розвиваються внаслідок уродженої недостатності синтезу певних ферментів глікогенолізу. Недостатність якого ферменту є молекулярною основою цього глікогенозу?
A. Аміло(1,4-1,6)трансглікозидаза
B. Фосфофруктокіназа
C. Глікогенсинтаза
D. Глюкозо-6-фосфатази
E. Лізосомальні глікозидази
45
У чоловіка 32-х років, хворого на пневмонію, спостерігається закупорка харкотинням дихальних шляхів. В організмі хворого при цьому буде розвиватися така зміна кислотно-лужної рівноваги:
A. Респіраторний алкалоз
B. Метаболічний алкалоз
C. Метаболічний ацидоз
D. Змін не буде
E. Респіраторний ацидоз
46
Основними тригерами, що включають ефекторні системи клітини у відповідь на дію гормонів, є протеїнкінази, які змінюють каталітичну активність певних регуляторних ферментів шляхом АТФ-залежного фосфорилювання. Який із наведених ферментів є активним у фосфорильованій формі?
A. Глікогенфосфорилаза
B. Ацетил-КоА-карбоксилаза
C. Глікогенсинтаза
D. Піруваткіназа
E. ГОМГ-КоА-редуктаза
47
У пацієнта з ознаками коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації культури?
A. Зв’язування комплементу
B. Затримки гемаглютинації
C. Аглютинації з діагностичними сироватками
D. Непрямої гемаглютинації
E. Преципітації
48
Аналіз ЕКГ хворого виявив відсутність зубця Р. Тривалість та амплітуда QRS комплексу та зубця Т відповідають нормі. Що є водієм ритму серця даного пацієнта?
A. Волокна Пуркін’є
B. Міокард шлуночків
C. Синусовий вузол
D. Пучок Гіса
E. Передсердно-шлуночковий вузол
49
Студентка 22-х років звернулася до лікаря із скаргами на підвищення температури тіла до 38oC, слабкість, біль у горлі. Об’єктивно: язик вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту?
A. Епітелій грибоподібних сосочків
B. Епітелій листоподібних сосочків
C. Епітелій ниткоподібних сосочків
D. Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика
E. Епітелій жолобкуватих сосочків
50
На мікропрепараті плівки пухкої сполучної тканини видно клітину овальної форми, зі світлою цитоплазмою і великим ядром що містить специфічний малюнок гетерохроматину у вигляді циферблату годинника (або спиць колеса). Яка клітина у полі зору?
A. Тканинний базофіл
B. Фібробласт
C. Адипоцит
D. Плазмоцит
E. Макрофаг
51
Лікар-цитогенетик при виготовленні метафазної пластинки обробив культуру лейкоцитів гіпотонічним (0,56%) розчином хлориду калію. Після цього відбулося набухання клітин і розрив клітинної мембрани за рахунок надходження води до клітини. Який механізм транспорту має місце в цьому випадку?
A. Дифузія
B. Полегшена дифузія
C. Ендоосмос
D. Піноцитоз
E. Фагоцитоз
52
На розтині в серці виявлено наступні зміни: великий осередок некрозу білого кольору з червоною облямівкою, який захоплює всю товщу серцевого м’яза. На зовнішній оболонці серця - ознаки фібринозного перикардиту. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Субепікардіальний інфаркт міокарда
B. Міокардит
C. Трансмуральний інфаркт міокарда
D. Субендокардіальний інфаркт міокарда
E. Інтрамуральний інфаркт міокарда
53
В гістологічному препараті визначається орган, стінка якого утворена трьома оболонками. Внутрішня оболонка складається з ендотелію і тонкого підендотеліального шару. Зовнішня оболонка найтовстіша. Який орган представлений у препараті?
A. Артерія
B. Сечовід
C. Вена
D. Матка
E. Серце
54
У хворого, що страждає на спадкову хворобою Хартнупа, спостерігаються пелагроподібні ураження шкіри, порушення розумового розвитку в результаті нестачі нікотинової кислоти. Причиною цього захворювання є порушення такого процесу:
A. Трансамінування фенілаланіну
B. Всмоктування і реабсорбція в нирках метіоніну
C. Всмоктування і реабсорбція в нирках триптофану
D. Всмоктування і реабсорбція цистеїну
E. Декарбоксилювання триптофану
55
У чоловіка 53-х років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено аллопурінол, який є конкурентним інгібітором ферменту:
A. Уратоксидаза
B. Дигідроурацилдегідрогеназа
C. Уриділтрансфераза
D. Ксантиноксидаза
E. Уреаза
56
Глікоген, що надійшов з їжею, гідролізувався у шлунково-кишковому тракті. Який кінцевий продукт утворився в результаті цього процесу?
A. Лактат
B. Глюкоза
C. Лактоза
D. Фруктоза
E. Галактоза
57
У 30-річного померлого наркомана, який страждав на ВІЛ-інфекцію, при патоморфологічному дослідженні виявлено, що обидві легені ущільнені, темно-бордово-сірі, мало повітряні, міжальвеолярні перетинки густо інфільтровані лімфоцитами, частина альвеолоцитів трансформовані у великі клітини з центрально розташованим круглим ядром зі світлим обідцем, які нагадують "совине око". Яка опортуністична інфекція викликала пневмонію у даного хворого?
A. Пневмоциста карінії
B. Цитомегаловірус
C. Атипова мікобактерія
D. Токсоплазма
E. Герпес-вірус
58
Хворому з гострою недостатністю надниркових залоз був призначений лікарський препарат, після застосування якого у нього з’явилися скарги на біль у кістках (двічі були переломи), часті простудні хвороби, набряки, повільне загоювання ран. Який препарат міг спричинити такі явища?
A. Естріол
B. Спіронолактон
C. Тестостерон
D. Ретаболіл
E. Преднізолон
59
Чоловік 30-ти років, водій за професією, страждає на алергічний риніт із загостренням у весняний період. Лікар призначив хворому антигістамінний засіб з незначним седативним ефектом та тривалістю дії близько 24 годин. Який із перерахованих засобів було призначено?
A. Лоратадин
B. Вікасол
C. Гепарин
D. Окситоцин
E. Димедрол
60
У померлої дитини 3-х років за життя мала місце менінгіальна симптоматика, На розтині в м’якій мозковій оболонці макроскопічно виявлені просоподібні вузлики, які мікроскопічно представлені осередком казеозного некрозу з валами епітеліоїдних, лімфоїдних клітин, між якими зустрічаються великі клітини з ядрами на периферії у вигляді півмісяця. Який найбільш імовірний менінгіт у дитини?
A. Бруцельозний
B. Туберкульозний
C. Сифілітичний
D. Менінгококовий
E. Грипозний
61
В хірургічне відділення доставлено пацієнта з рiзаною раною медіального краю передпліччя. При обстеженні виявлено, що в хворого перерізано ліктьовий м’яз-згинач зап’ястка і ліктьовий м’яз-розгинач зап’ястка. Які з рухів кисті будуть порушені у хворого?
A. Розгинання
B. Приведення
C. Згинання
D. Розгинання і відведення
E. Відведення
62
Препарат "Гептрал", який використовують при хворобах печінки, містить S-аденозилметіонін. Ця активна амінокислота бере участь у синтезі:
A. Фосфоліпідів
B. Холестерину
C. Гему
D. Триацилгліцеролів
E. Жовчних кислот
63
Після прийому сульфаніламідів у хворого виникли лихоманка, блювання і стул з кров’ю. У крові: лейк.-0,9 • 109/л (гранул.- 0,7 • 109/л), лейкоаглютиніни. Який з термінів найбільш точно характеризує виявлені зміни у крові?
A. Лейкопенія
B. Лейкоз
C. Агранулоцитоз
D. -
E. Гемодилюція
64
Швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/сек. Який з наведених чинників, перш за все, забезпечує таку швидкість?
A. Наявність мієлінової оболонки
B. Велика амплітуда потенціалу дії
C. Великий потенціал спокою
D. Малий поріг деполяризації
E. Великий фактор надійності
65
У пацієнта, що прибув з ендемічного за малярією району, підвищилася температура тіла, відзначається головний біль, озноб, загальне нездужання - симптоми, що характерні й для звичайної застуди. Які лабораторні дослідження необхідно провести, щоб підтвердити або спростувати діагноз "малярія"?
A. Мікроскопія мазків крові
B. Мікроскопія пунктату червоного кісткового мозку
C. Аналіз сечі
D. Дослідження пунктату лімфовузлів
E. Дослідження спинномозкової рідини
66
Хвора звернулася зі скаргами на болі у правій латеральній ділянці живота. Під час пальпації визначається щільне, нерухоме, пухлиноподібне утворення. У ділянці якого відділу травної трубки можлива наявність пухлини?
A. Colon transversum
B. Caecum
C. Colon descendens
D. Colon ascendens
E. Colon sigmoideum
67
Після загоєння рани на її місці утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього різновиду сполучної тканини?
A. Кератансульфат
B. Колаген
C. Хондроітин-сульфат
D. Гіалуронова кислота
E. Еластин
68
У хворого під час трахеотомії виникла виражена кровотеча. Яка артерія була травмована під час операції?
A. A. laryngea inferior
B. A. thyroidea ima
C. A. thyroidea superior
D. A. laryngea superior
E. A. thyroidea inferior
69
Хворому 63-х років з атонією сечового мiхура лікар призначив препарат, дозу якого хворий самостійно збільшив. З’явились підвищене потовиділення, салівація, діарея, м’язові спазми. Препарат якої групи був призначений?
A. Холіноміметики
B. Адреноблокатори
C. Гангліоблокатори
D. Токолітики
E. Реактиватори холінестерази
70
До шпиталю було доставлено юнака 16-ти років, хворого на інсулінозалежний цукровий діабет. Рівень глюкози у крові пацієнта складав 18 ммоль/л. Хворому було введено інсулін. Дві години потому рівень глюкози зменшився до 8,2 ммоль/л, тому що інсулін:
A. Стимулює транспорт глюкози через плазматичні мембрани в головному мозку та печінці
B. Стимулює розщеплення глікогену у м’язах
C. Стимулює розщеплення глікогену в печінці
D. Стимулює перетворення глюкози в печінці у глікоген та ТАГ
E. Гальмує синтез кетонових тіл із глюкози
71
При гістологічному дослідженні біоптатів, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявлені невеликі гніздові скупчення різко атипових гіперхромних невеликих епітеліальних клітин, які розташовані серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину:
A. Аденома
B. Аденокарцинома
C. Недиференційована саркома
D. Медулярний рак
E. Скіррозний недиференційований рак
72
При дослідженні імунного статусу людини обов’язково визначають кількість імуноглобулінів різних класів. Яка з перерахованих реакцій використовується для цього?
A. Ланцюгово-полімеразна
B. Оберненої непрямої гемаглютинації
C. Бласттрансформації
D. Подвійної імунодифузії
E. Радіальної імунодифузії
73
У юнака 18-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцево-судинної системи, арахнодактилія. Яке генетичне явище зумовило розвиток цієї хвороби?
A. Неповне домінування
B. Кодомінування
C. Множинний алелізм
D. Комплементарність
E. Плейотропія
74
У кішки з децеребраційною ригідністю потрібно знизити тонус м’язів. Цього можна досягти шляхом:
A. Руйнування вестибулярних ядер Дейтерса
B. Подразнення отолітових вестибулорецепторів
C. Подразнення вестибулослухового нерва
D. Подразнення ампулярних вестибулорецепторів
E. Подразнення вестибулярних ядер Дейтерса
75
Хворий госпіталізований з небезпекою поширення запального процесу з потиличної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомiчне утворення можливе це поширення?
A. Овальний отвір
B. Тім ’яний отвір
C. Круглий отвір
D. Остистий отвір
E. Виростковий канал
76
При бактеріологічному дослідженні сечі хворого на пієлонефрит виділені мікроорганізми, що утворюють на м’ясо-пептонному агарі жовто-зелений пігмент і характерний запах. Як вони називаються?
A. Клебсієли
B. Ешеріхії
C. Азотобактерії
D. Псевдомонади
E. Протеї
77
Хворій 43-х років для лікування бронхопневмонії призначена бензилпеніциліну натрієва сіль. Який з вказаних побічних ефектів найбільш характерний для даного засобу?
A. Алергічні реакції
B. Агранулоцитоз
C. Ураження печінки
D. Неврит слухового нерва
E. Анемія
78
Відомо, що типові патологічні процеси розвиваються за однаковими закономірностями в різних органах і тканинах та у різних видів тварин. Яке з перерахованих явищ можна віднести до типового патологічного процесу?
A. Пухлина
B. Туберкульоз
C. Інфаркт міокарда
D. Гіпертонічна хвороба
E. Непрохідність кишківника
79
Чоловік 55-ти років доставлений до реанімаційного відділення без свідомості. Зі слів родичів стало відомо, що хворий помилково випив метиловий спирт. Який антидот необхідно використати в даному випадку?
A. Протаміну сульфат
B. Ацетилцистеїн
C. Налоксон
D. Тетурам
E. Етанол
80
У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалуронідази. Визначення якого біохімічного показника сироватки крові дозволить підтвердити припущення про патологію сполучної тканини?
A. Глюкоза
B. Сечова кислота
C. Сіалові кислоти
D. Галактоза
E. Білірубін
81
Чоловік 40-ка років перебував у пульмонологічному відділенні з приводу рецидивуючої правосторонньої пневмонії. Помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині в правій лєгєні визначається ділянка круглої форми 3х4 см. Вона являє собою порожнину з нерівними шорсткими краями, заповнену каламутною вершкоподібною жовто-зеленою рідиною. Мікроскопічно: стінка порожнини утворена тканиною легені з дифузною інфільтрацією лейкоцитами. Визначте патологічний процес у легені:
A. Хронічний абсцес
B. Гангрена
C. Гострий абсцес
D. Емпієма
E. Інфаркт
82
У чоловіка 48-ми років виявлено порушення периферичного кровообігу з обмеженням припливу артеріальної крові, при цьому має місце збліднення даної ділянки, зниження місцевої температури. Це порушення називається:
A. Реперфузійний синдром
B. Сладж
C. Венозна гіперемія
D. Ішемія
E. Стаз
83
При зовнішньому дослідженні трупа чоловіка 69-ти років, який помер 4 години тому, патологоанатом відмітив, що м’язи померлого мають дуже щільну консистенцію, суглоби згинаються та розгинаються важко. Як називається ця патологоанатомічна ознака смерті?
A. Трупне висихання
B. Трупне заклякання
C. Трупне охолодження
D. Трупне розкладання
E. Трупні гіпостази
84
У жінки 30-ти років при гістологічному дослідженні шийного лімфовузла виявлено порушення малюнка внаслідок розростання епітеліоїдних, лімфоїдних клітин і макрофагів з ядрами у вигляді підкови, в центрі деяких скупчень клітин - безструктурні ділянки блідо-рожевого кольору з уламками ядер. Для якого захворювання характерні такі зміни?
A. Сифіліс
B. Метастаз пухлини
C. Туберкульоз
D. Актиномікоз
E. Лімфогрануломатоз
85
Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечнику. Який препарат слід призначити хворому?
A. Ацеклідин
B. Натрію сульфат
C. Прозерин
D. Касторова олія
E. Бісакодил
86
Обстежуваний знаходиться у фазі швидкохвильового сну. При цьому на ЕЕГ реєструється:
A. δ-хвиля
B. θ-хвиля
C. α-веретено
D. β-хвиля
E. α-хвиля
87
Під час електронномікроскопічного дослідження біоптату гепатоцитів на біліарному полюсі виявлено велику кількість плоских цистерн, сплющених у центральній частині й розширених на периферії, та дрібних міхурців із секреторними гранулами. Назвіть цю структуру:
A. Комплекс Гольджі
B. Піноцитозні міхурці
C. Мікротрубочки
D. Лізосома
E. Ендоплазматична сітка
88
У чоловіка 65-ти років впродовж 15-ти років була виражена артеріальна гіпертензія. Останнім часом систолічний тиск почав знижуватися, а діастолічний залишився підвищеним. Який гемодинамічний тип артеріальної гіпертензії у хворого?
A. -
B. Нормокінетичний
C. Гіпокінетичний
D. Гіперкінетичний
E. Еукінетичний
89
При обстеженні чоловіка 40-ка років було встановлено діагноз: гіпохромна анемія. Який препарат треба призначити для лікування?
A. Ферковен
B. Гепарин
C. Вікасол
D. Ціанокобаламін
E. Пентоксил
90
У чоловіка 40-ка років внаслідок посиленого гемолізу еритроцитів підвищився вміст заліза в плазмі крові. Який білок забезпечує його депонування в тканинах?
A. Гаптоглобін
B. Транскортин
C. Альбумін
D. Феритин
E. Трансферин
91
У неврологічне відділення з приводу мозкового крововиливу поступив хворий 62-х років. Об’єктивно: стан важкий. Спостерігається наростання глибини і частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання у хворого?
A. Кусмауля
B. Апнейстичне
C. Біота
D. Гаспінг-дихання
E. Чейна-Стокса
92
Хвора 39-ти років, з цукровим діабетом в анамнезі, госпіталізована до клініки у прекоматозному стані кетоацидотичного типу. Збільшення вмісту якого метаболіту до цього призвело?
A. Малонат
B. Аспартат
C. Цитрат
D. Ацетоацетат
E. Альфа-кетоглутарат
93
При пункційній біопсії в трансплантованій нирці виявлена дифузна інфільтрація строми лімфоцитами, плазмоцитами, лімфобластами, плазмобластами, а також некротичний артеріїт. Який патологічний процес розвинувся у трансплантаті?
A. Ішемічне пошкодження нирки
B. Імунне відторгнення
C. Гломерулонефрит
D. Тубулонекроз
E. Пієлонефрит
94
Обстеження пацієнта з високим артеріальним тиском показало в нього вторинну артеріальну гіпертензію. Причиною такого стану є ренін-продукуюча пухлина нирки. Що є головною ланкою в патогенезі вторинної артеріальної гіпертензії в хворого?
A. Недостатня продукція вазопресину
B. Гіперпродукція кортизолу
C. Гіпєрпродукція інсуліну
D. Недостатня продукція катехоламінів
E. Гіперпродукція ангіотензину 2, альдостерону
95
У пацієнтки 23-х років після використання нової губної помади з’явилися набряк і свербіння губ, а через 2 дні - кірочки на червоній облямівці губ. Який тип алергічної реакції найбільш імовірний?
A. Сповільнений
B. Стимулюючий
C. Анафілактичний
D. Цитотоксичний
E. Імунокомплексний
96
При обстеженні хворого окуліст виявив збільшення часу адаптації ока до темряви. Нестача якого вітаміну може бути причиною такого симптому?
A. K
B. B2
C. C
D. B6
E. A
97
На спеціальному живильному середовищі після посіву виділень гною з уретри виросли ніжні блакитні колонії. При мікроскопії препаратів з них виявлені грамнегативні бобоподібні диплококи. Збудником якої хвороби вони є?
A. Меліоїдоз
B. Сифіліс
C. Гонорея
D. Хламідіоз
E. Туляремія
98
У пацієнта 60-ти років виявлено збільшення порогу сприймання звуків високої частоти. Зміна функцій яких структур слухового аналізатора зумовлює виникнення цього порушення?
A. М’язів середнього вуха
B. Органу Корті ближче до гелікотре-ми
C. Євстахієвої труби
D. Органу Корті ближче до овального віконця
E. Барабанної перетинки
99
До клініки поступив чоловік 40-ка років, якого укусила гадюка. Де переважно буде проходити гемоліз еритроцитів у цьому випадку?
A. У паренхімі нирок
B. У клітинах печінки
C. У кістковому мозку
D. У клітинах селезінки
E. У кровоносному руслі
100
Чоловік 40-ка років хворіє на гіперацидний гастрит з нічними голодними болями. Призначте хворому лікарський засіб - блокатор гістамінових Н2-рецепторів III покоління, який знизить виділення хлористоводневої кислоти (особливо вночі) та збільшить утворення захисного слизу:
A. Фамотидин
B. Метацин
C. Атропіну сульфат
D. Пірензепін
E. Платифіліну гідротартрат
101
У людини з хронічним захворюванням нирок порушена їх видільна функція. рН венозної крові становить 7,33. Для корекції кислотно-лужного стану пацієнту доцільно внутрішньовенно ввести розчин:
A. Хлориду кальцію
B. Хлориду калію
C. Глюкози
D. Бікарбонату натрію
E. Хлориду натрію
102
Хворому 42-х років для лікування бактеріальної пневмонії призначено амоксицилін. Вкажіть, який механізм бактерицидної дії препарату?
A. Антагонізм із параамінобензойною кислотою
B. Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка
C. Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів
D. Порушення проникливості цитоплазматичної мембрани
E. Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів
103
При мікроскопії мікропрепарату з виділень хворої хронічним кольповагінітом лікар виявив округлої форми та еліпсоподібні клітини, що брунькуються, розміром 3-6 мкм. Про збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?
A. Епідермофітія
B. Мікроспорія
C. Кокцидіоз
D. Криптококоз
E. Кандидоз
104
Лікар призначив пацієнту з хронічним бронхітом відхаркувальний засіб, який діє шляхом розщеплення дисульфідних зв’язків глікозаміногліканів харкотиння, зменшуючи цим його в’язкість, проте попередив хворого про можливий бронхоспазм при його використанні. Який засіб був призначений?
A. Лібексин
B. Трава термопсису
C. Натрію гідрокарбонат
D. Ацетилцистеїн
E. Бромгексин
105
При гастробіопсії у хворого встановлена метаплазія поверхневого епітелію слизової оболонки, який замість циліндричного набув вигляду кишкового. Разом з тим спостерігається склероз на місці залоз слизової оболонки та лімфогістіоцитарна інфільтрація. Про яке захворювання шлунка можна думати?
A. Хронічний гастрит з ураженням залоз без атрофії
B. Хронічний атрофічний гастрит
C. Корозивний гастрит
D. Поверхневий хронічний гастрит
E. Ерозивний гастрит
106
При регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсервативним механізмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними до:
A. Інтронних ділянок гену
B. Ферменту РНК-полімерази
C. Ферменту ДНК-полімерази
D. Змістовних кодонів
E. Материнської нитки
107
Лікар записав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання:
A. Дихальний об’єм
B. Життєва ємність легень
C. Ємність вдиху
D. Функціональна залишкова ємність
E. Хвилинний об’єм дихання
108
У батьків, хворих на гемоглобінопатію (аутосомно-домінантний тип успадкування), народилася здорова дівчинка. Які генотипи батьків?
A. Обоє гомозиготні за геном гемоглобінопатії
B. Обоє гетерозиготні за геном гемоглобінопатії
C. Батько гетерозиготний за геном гемоглобінопатії, у матері цей ген відсутній
D. Мати гетерозиготна за геном гемоглобінопатії, у батька цей ген відсутній
E. У обох батьків ген гемоглобінопатії відсутній
109
Молода людина 25-ти років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує її енергетичні потреби. Який процес буде активуватися в організмі людини у даному випадку?
A. Ілюконеогенез
B. Ліпогенез
C. Окиснення жирних кислот
D. Ліполіз
E. Гліколіз
110
У гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, що має кіркову і мозкову речовину. Кіркова утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровоносні капіляри. Тяжі формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафіноцитів і венозних синусоїдів. Який орган має дані морфологічні ознаки?
A. Щитоподібна залоза
B. Тимус
C. Лімфатичний вузол
D. Наднирник
E. Нирки
111
У 19-місячної дитини із затримкою розвитку та проявами самоагресії, вміст сечової кислоти в крові -1,96 ммоль/л. При якому метаболічному порушенні це спостерігається?
A. Синдром Леша-Ніхана
B. Хвороба Гірке
C. Хвороба Іценко-Кушінга
D. Синдром набутого імунодефіциту
E. Подагра
112
У хворого 34-х років після перенесеної кишкової інфекції, викликаної сальмонелами, стали згасати симптоми захворювання. Імуноглобуліни якого класу будуть виявлені в крові хворого в період реконвалесценції?
A. IgG
B. IgM
C. IgD
D. IgA
E. IgE
113
При аналізі ЕКГ виявлено випадіння деяких серцевих циклів PQRST. Наявні зубці і комплекси не змінені. Назвіть вид аритмії:
A. Передсердна екстрасистола
B. Синоатріальна блокада
C. Атріовентрикулярна блокада
D. Внутрішньопередсердна блокада
E. Миготлива аритмія
114
У мазку з нальоту на мигдаликах хворого з підозрою на дифтерію виявлено палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків було використано?
A. Леффлера
B. Нейссера
C. Буррі
D. Гінса
E. Грама
115
У дитини 5-ти років розвинулось гостре респіраторне захворювання, яке супроводжувалось кашлем, виділенням значної кількості слизу із носа. Який тип запалення у хворої дитини?
A. Гнилісне
B. Гнійне
C. Фібриноїдне
D. Геморагічне
E. Катаральне
116
Хворому хірург видалив порожнинне утворення печінки діаметром 2 см. Встановлено, що стінка порожнини утворена щільною волокнистою сполучною тканиною, вміст являє собою каламутну, густу, жовтувато-зеленуватого кольору рідину з неприємним запахом, яка мікроскопічно складається переважно з поліморфноядерних лейкоцитів. Якому патологічному процесу відповідають такі морфологічні зміни?
A. Емпієма
B. Флегмона
C. Хронічний абсцес
D. Гострий абсцес
E. -
117
Хворому для лікування серцевої недостатності було призначено серцевий глікозид. Яка супутня патологія може сприяти кумуляції серцевих глікозидів?
A. Гіперацидний гастрит
B. Ниркова недостатність
C. Гіпоацидний гастрит
D. Анорексія
E. Гіпертонічна хвороба
118
У пацієнта встановлено порушення синтезу та виділення вазопресину. В якому відділі нефрона найбільше порушиться процес сечоутворення?
A. Збірна трубочка
B. Товста частина петлі Генле
C. Проксимальний звивистий каналець
D. Клубочок
E. Тонка частина петлі Генле
119
Після перенесеного запального процесу хворий став помічати слабкість при згинанні кисті в ділянці 1,2, 3 і 4 пальців, зменшення об’єму м’яза підвищення великого пальця. При обстеженні виявлено порушення больової і температурної чутливості в ділянці поверхні долоні 1, 2, 3 і променевої поверхні четвертого пальців. Який із нервів уражений?
A. М’язово-шкірний
B. Ліктьовий
C. Променевий
D. Присередній шкірний нерв передпліччя
E. Серединний
120
При бактеріоскопічному дослідженні носоглоткового слизу дитини 2,5 років, хворої на назофарингіт, виявлені грамнегативні диплококи, схожі за формою на кавові зерна. Які структури організму дитини найбільш імовірно будуть уражені, якщо ці мікроорганізми проникнуть у кров?
A. Оболонки мозку
B. Лімфатичні вузли
C. Сечо-статеві шляхи
D. Сєрцєві клапани
E. Ниркові гломерули
121
При обстеженні чоловіка 45-ти років, що тривалий час перебував на рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього явища?
A. Надмірна кількість вуглеводів
B. Надмірна кількість води
C. Недостатня кількість жирів
D. Недостатня кількість білків
E. Недостатня кількість жирів і білків
122
При проведенні амніоцентезу в клітинах плоду виявлено по 2 тільця статевого хроматину (тільця Барра). Для якого захворювання характерна дана ознака?
A. Трисомія X
B. Синдром Шерешевського-Тернера
C. Синдром Клайнфельтера
D. Синдром Патау
E. Синдром Дауна
123
При гістологічному дослідженні біоптату, отриманого із нижньої третини стравоходу 57-річного чоловіка із симптомами тривалого рефлюксу шлункового вмісту, виявлено наступні зміни: у слизовій оболонці на місці багатошарового плоского епітелію визначається одношаровий залозистий призматичний епітелій, з ознаками продукції слизу. Вкажіть патологічний процес, який виник у слизовій оболонці:
A. Гіпертрофія
B. Організація
C. Регенерація
D. Метаплазія
E. Гіперплазія
124
Лімфоцит уражений ретровірусом ВІЛ (СНІД). В цьому випадку напрямок потоку інформації в клітині буде:
A. Поліпептид -> РНК -> ДНК -> і-РНК
B. і-РНК -> поліпептид -> ДНК
C. РНК -> ДНК -> і-РНК -> поліпептид
D. ДНК -> поліпептид -> і-РНК
E. ДНК -> і-РНК -> поліпептид -> ДНК
125
При клінічному обстеженні пацієнта 70-ти років виявлено порушення рухових функцій, що пов’язано з віковими змінами у гіаліновому хрящі. Які вікові зміни викликали обмеження рухів у суглобах?
A. Збільшення гідрофільності основної речовини
B. Збільшення кількості хрящових клітин
C. Збільшення кількості ізогенних груп
D. Потовщення охрястя
E. Відкладання солей кальцію в міжклітинній речовині
126
У біоптаті щитоподібної залози виявлено атрофію паренхіматозних елементів, дифузну інфільтрацію тканини залози лімфоцитами та плазматичними клітинами з утворенням в ній лімфоїдних фолікулів. Для якого захворювання є характерними наведені ознаки?
A. Ендемічний зоб
B. Хвороба Базедова
C. Аденома щитоподібної залози
D. Тиреоїдит Хасімото
E. Тиреоїдит Ріделя
127
Під час ректороманоскопії хворого зі скаргами на діарею виявлено, що слизова оболонка прямої і сигмоподібної кишок різко гіперемована, набрякла, вкрита великою кількістю слизу, а у деяких ділянках вкрита плівчастими накладаннями зеленуватого кольору. Про яке захворювання можна думати?
A. Дизентерія
B. Холера
C. Амебіаз
D. Черевний тиф
E. Сальмонельоз
128
В експерименті на тварині досліджують серцевий цикл. Закриті усі клапани серця. Якій фазі циклу відповідає такий стан?
A. Швидкого наповнення
B. Ізометричного скорочення
C. Повільного наповнення
D. Протодіастолічний період
E. Асинхронного скорочення
129
При розтині тіла померлого виявлена гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?
A. Хронічний мієлолейкоз
B. Хронічний лімфолейкоз
C. Мієломна хвороба
D. Справжня поліцитемія
E. Лімфогрануломатоз
130
У новонародженої дитини виявлено наступну патологію: аномалія розвитку нижньої щелепи та гортані, що супроводжується характерними змінами голосу, а також мікроцефалія, вада серця, чотирьохпалість. Найбільш імовірною причиною таких аномалій є делеція:
A. Короткого плеча 7-ої хромосоми
B. Короткого плеча 9-ої хромосоми
C. 21-ої хромосоми
D. Короткого плеча 5-ої хромосоми
E. Короткого плеча 11-ої хромосоми
131
У хворого на ЕКГ виявлено збільшення тривалості комплексу QRS. Наслідком чого це може бути?
A. Збільшення збудливості передсердь
B. Збільшення часу охоплення збудженням передсердь
C. Збільшення часу охоплення збудженням шлуночків
D. Збільшення збудливості шлуночків та передсердь
E. Порушення провідності у атріовентрикулярному вузлі
132
У пацієнтки 20-ти років встановлено діагноз - СНІД. Які популяції клітин найбільш чутливі до вірусу імунодефіциту людини?
A. Т-хелпери
B. В-лімфоцити
C. Ендотеліоцити
D. Гепатоцити
E. Епітеліоцити
133
Спеціальний режим харчування призвів до зменшення іонів Ca2+ в крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?
A. Вазопресин
B. Тироксин
C. Соматотропін
D. Паратгормон
E. Тирокальцитонін
134
У хворої після видалення матки розвинулась гостра анурія (немає виділення сечі). Які анатомічні структури найімовірніше було пошкоджено при операції?
A. Внутрішній сфінктер сечівника
B. Цибулинно-губчастий м’яз
C. Сечоводи
D. Зовнішній сфінктер сечівника
E. Сечівник
135
Робочий комунальної служби спустився в каналізаційний колодязь без засобів захисту і через деякий час знепритомнів. Лікарями швидкої допомоги діагностовано отруєння сірководнем. Який вид гіпоксії при цьому розвинувся?
A. Гемічний
B. Респіраторний
C. Циркуляторний
D. Перевантажувальний
E. Тканинний
136
У стінці бронху при гістологічному дослідженні чітко визначаються залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. Які бронхи досліджують?
A. Термінальні бронхіоли
B. Малі
C. Великі
D. Середні
E. Головні
137
Під час обстеження у хворої встановлене ураження дорсальної частини мосту, порушена функція жування. Ядро якого нерва уражене?
A. Подвійне ядро блукаючого нерва
B. Рухове ядро лицевого нерва
C. Ядро під’язикового нерва
D. Мостове ядро трійчастого нерва
E. Рухове ядро трійчастого нерва
138
У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищення тиску?
A. Адреналін
B. Еритропоетин
C. Норадреналін
D. Ренін
E. Вазопресин
139
У чоловіка 35-ти років феохромоцитома. В крові виявляється підвищений рівень адреналіну та норадреналіну, концентрація вільних жирних кислот зросла в 11 разів. Активація якого ферменту під впливом адреналіну підвищує ліполіз?
A. Холестеролестераза
B. Фосфоліпаза А2
C. Ліпопротеїдліпаза
D. Фосфоліпаза С
E. ТАГ-ліпаза
140
П’ятирічна дитина-правша після черепно-мозкової травми на деякий час втратила здатність розмовляти, але через тривалий час ця здатність у неї відновилась. Яка півкуля була травмована й за рахунок якої властивості ЦНС дітей відновлення мови стало можливим?
A. Ліва півкуля, інертність
B. Права півкуля, пластичність
C. Ліва півкуля, пластичність
D. Права півкуля, рухливість
E. Обидві півкулі, інертність
141
При алкаптонурії відбувається надмірне виділення гомогентизинової кислоти із сечею. З порушенням метаболізму якої амінокислоти пов’язано виникнення цього захворювання?
A. Тирозин
B. Аспарагін
C. Фенілаланін
D. Аланін
E. Метіонін
142
При розтині трупа чоловіка 47-ми років, померлого раптово, в інтимі черевного відділу аорти знайдені осередки жовтого кольору у вигляді плям та смуг, що не вибухають над поверхнею інтими. При фарбуванні суданом ІІІ спостерігається жовтогаряче забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?
A. Ліпоїдозу
B. Стадія утворення атероматозної виразки
C. Атерокальцинозу
D. Атероматозу
E. Ліпосклерозу
143
У немовляти виявлено мікроцефалію. Лікарі вважають, що це пов’язано з застосуванням жінкою під час вагітності актиноміцину Д. На які зародкові листки в першу чергу подіяв цей тератоген?
A. Ентодерма
B. Мезодерма
C. Усі листки
D. Ентодерма та мезодерма
E. Ектодерма
144
В інфекційну клініку доставлено хворого із проявами лихоманки, що повторюється вдруге з інтервалом 2 дні. В краплі крові, зафарбованій за Романовським-Гімзою, виявлено звивисті клітини синьо-фіолетового кольору. Який мікроорганізм викликав захворювання?
A. Treponema pallidum
B. Borrelia recurentis
C. Leptospira interrogans
D. Plasmodium vivax
E. Ricketsia typhi
145
Жінка 68-ми років скаржиться на відсутність рухів у правих руці і нозі. Чотири місяці тому перенесла інсульт. Об’єктивно: рухи в правих кінцівках відсутні, тонус м’язів їх підвищений. Який стан спостерігається у хворої?
A. -
B. Параплегія
C. Тетраплегія
D. Геміплегія
E. Моноплегія
146
Хворий 78-ми років з хворобою Паркінсона приймає препарати левадопи (наком). Яка антипаркінсонічна дія у цього засобу?
A. М-холіноміметична
B. Допамінергічна
C. Блокуюча гістамінергічна дія
D. Адреноблокуюча
E. М-холіноблокуюча
147
У чоловіка 72-х років довготривала хронічна патологія легень призвела до недостатності клапанів легеневої артерії і трикуспідального клапану, недостатності кровообігу за правошлуночковим типом. Який тип артеріальної гіпертензії є причиною перевантаження серця об’ємом?
A. Центрально-ішемічна гіпертензія
B. Рефлексогенна гіпертензія
C. Есенціальна гіпертензія
D. Легенева гіпертензія
E. Сольова гіпертензія
148
Потерпілий 19-ти років доставлений до травматологічного відділення з різаною раною трапецієподібного м’яза. Яка з фасцій шиї формує піхву для даного м’яза?
A. М’ язова частина передтрахейної пластинки шийної фасції
B. Сонна піхва шийної фасції
C. Передхребтова пластинка шийної фасції
D. Поверхнева пластинка шийної фасції
E. Вісцеральна частина передтрахейної пластинки шийної фасції
149
У недоношеного немовляти спостерігається жовтяниця. З нестачею у нього якого ферменту це пов’язано?
A. Лужна фосфатаза
B. НАД+ - дегідрогеназа
C. УДФ-трансглюкуронідаза
D. Кисла фосфатаза
E. Каталаза
150
В експерименті подразнюють гілочки симпатичного нерва, які іннервують серце. Це призвело до збільшення сили серцевих скорочень, тому що через мембрану типових кардіоміоцитів збільшився:
A. Вихід іонів кальцію
B. Вхід іонів кальцію та калію
C. Вхід іонів калію
D. Вихід іонів калію
E. Вхід іонів кальцію
151
У хворого діагностовано ГРВІ. У сироватці крові знайдено імуноглобуліни класу М. Який період інфекційного процесу в даному випадку?
A. Інкубаційний
B. Гострий
C. Реконвалесценція
D. Продромальний
E. Мікробоносійство
152
Дихальний коефіцієнт у хворого складає 0,7. Це свідчить, що у клітинах людини переважає:
A. Окислення вуглеводів
B. Окислення жирів
C. Окислення білків
D. Змішане окислення жирів та вуглеводів
E. Змішане окислення жирів та білків
153
У хворого 47-ми років виникла кишкова коліка на фоні гіпертонічної хвороби. Засоби якої з перерахованих груп найбільш доцільно використати для її купірування у даній ситуації?
A. Симпатоміметики
B. М-холиноміметики
C. Антихолінестеразні засоби
D. Адреноміметики
E. Міотропні спазмолітики
154
На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження. Термінальна частина дендрита клітини має циліндричну форму і складається з 1000 замкнутих мембранних дисків. Яка клітина зображена на мікрофотографії?
A. Нейрон передніх рогів спинного мозку
B. Нейрон спинномозкового вузла
C. Колбочкова нейросенсорна
D. Нейрон кори великих півкуль
E. Паличкова нейросенсорна
155
При дослідженні крові хворого виявлено значне збільшення активності МВ-форм КФК (креатинфосфокінази) та ЛДГ-1. Яку патологію можна припустити?
A. Панкреатит
B. Ревматизм
C. Інфаркт міокарда
D. Гепатит
E. Холецистит
156
У чоловіка 41-го року відзначаються періодичні напади серцебиття (пароксизми), сильне потовиділення, напади головного болю. При обстеженні виявлена гіпертензія, гіперглікемія, підвищення основного обміну, тахікардія. При якій патології наднирників спостерігається подібна картина?
A. Первинний альдостеронізм
B. Гіперфункція мозкового шару
C. Гіпофункція кори наднирників
D. Гіпофункція мозкового шару
E. Гіперфункція кори наднирників
157
У спортсмена внаслідок довільної затримки дихання на 40 секунд зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?
A. Умовні симпатичні рефлекси
B. Безумовні симпатичні рефлекси
C. Умовні парасимпатичні рефлекси
D. Безумовні парасимпатичні рефлекси
E. -
158
Лікар призначив хворому з гострою серцевою недостатністю не-глікозидний кардіотонічний засіб, який безпосередньо стимулює β1-адренорецептори міокарда, що збільшує кровообіг, діурез. Застосовується лише внутрішньовенно крапельно внаслідок швидкої інактивації в організмі. Який препарат призначив лікар?
A. Дигоксин
B. Адреналін
C. Корглікон
D. Анаприлін
E. Добутамін
159
Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, який містить у собі карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується карнітином?
A. Транспорт жирних кислот у міто-хондрії
B. Синтез ліпідів
C. Синтез кетонових тіл
D. Синтез стероїдних гормонів
E. Тканинне дихання
160
Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно спрацьовує при перебуванні людини в умовах 80% вологості повітря та температурі навколишнього середовища +35oC?
A. Потовиділення
B. -
C. Теплопровідність
D. Радіація
E. Конвекція
161
У жінки з важкою інтоксикацією, зумовленою сепсисом, який і послужив безпосередньою причиною смерті, на розтині виявлене "тигрове серце". Мікроскопічно в цитоплазмі кардіоміоцитів виявлені ліпіди. Який морфогенетичний механізм розвитку переважно лежить в основі даної дистрофії?
A. Спотворений синтез
B. -
C. Декомпозиція
D. Інфільтрація
E. Трансформація
162
Хворому на туберкульоз легень було призначено препарат з групи антибіотиків, що відноситься до високоефективних протитуберкульозних засобів. Який препарат був призначений?
A. ПАСК
B. Рифампіцин
C. Тетрациклін
D. Циклосерин
E. Цефалексин
163
Ціаністий калій є отрутою, від якої смерть організму наступає миттєво. На які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій?
A. Цитохром Р-450
B. НАД+ - залежні дегідрогенази
C. Флавінові ферменти
D. Цитохром В5
E. Цитохромоксидаза (аа3)
164
У пацієнта у результаті тривалого блювання відбувається значна втрата шлункового соку, що є причиною порушення кислотно-лужного стану в організмі. Яка з перерахованих форм порушення кислотно-лужного стану має місце?
A. Метаболічний ацидоз
B. Газовий ацидоз
C. Негазовий ацидоз
D. Газовий алкалоз
E. Негазовий алкалоз
165
Хвора на ревматоїдний артрит після трьохтижневого лікування преднізолоном почала скаржитись на перебої в ро6оті серця. З чим пов’язаний розвиток даного небажаного ефекту препарату?
A. Гіперглікемія
B. Гіперурікемія
C. Гіпокаліємія
D. Гіпоглікемія
E. Гіперкаліємія
166
При операції правосторонньої лобектомії хірург підійшов до кореня правої легені з метою окремого виділення і обробки його складових. Вкажіть порядок розміщення елементів кореня правої легені з якими лікар зустрінеться при виділенні та обробці в напрямку зверху вниз?
A. Діафрагмальний нерв, бронх, бронхіальні артерія і вена
B. Бронх, легенева артерія, легеневі вени
C. Бронх, легенева артерія, діафрагмальний нерв
D. Легенева артерія, бронх, легеневі вени
E. Легенева вена, легеневі артерії, бронх
167
Хворому проведено субтотальну субфасціальну резекцію щитоподібної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції?
A. Нижньощелепний нерв
B. Зворотній гортанний нерв
C. Під’язиковий нерв
D. Язиковий нерв
E. Верхній гортанний нерв
168
У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження якості питної води. Її мікробне число виявилося близько 100. Які мікроорганізми враховувалися при цьому?
A. Всі бактерії, що виросли на живильному середовищі
B. Ентеропатогенні бактерії та вїруси
C. Бактерії, патогенні для людей та тварин
D. Умовно-патогенні мікроорганізми
E. Бактерії групи кишкової палички
169
Пацієнт 16-ти років, що страждає на хворобу Іценко-Кушінга, консультований з приводу надмірної ваги тіла. При опитуванні з’ясувалося, що енергетична цінність спожитої їжі складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у даному випадку?
A. Надлишок інсуліну
B. Гіподинамія
C. Нестача глюкокортикоїдів
D. Надлишок глюкокортикоїдів
E. Нестача інсуліну
170
Призначення доксицикліну гідрохлориду викликало порушення симбіозу мікробної флори в кишечнику. Визначити тип порушень при антибіотикотерапії:
A. Дисбактеріоз
B. Сенсибілізація
C. Суперінфекція
D. Ідіосинкразія
E. Бактеріоз
171
Хворому з діагнозом цукровий діабет II типу ендокринолог призначив глібенкламід. Вкажіть основний механізм дії цього засобу:
A. Підсилює метаболізм глюкози
B. Активує транспорт глюкози в клітину
C. Підсилює захоплення глюкози периферичними тканинами
D. Пригнічує глюконеогенез
E. Стимулює секрецію інсуліну бета-клітинами острівців Лангерганса
172
При різноманітних захворюваннях рівень активних форм кисню різко зростає, що призводить до руйнування клітинних мембран. Для запобігання цьому використовують антиоксиданти. Найпотужнішим природнім антиоксидантом є:
A. Жирні кислоти
B. Вітамін D
C. Гліцерол
D. Глюкоза
E. Альфа-токоферол
173
У малярійного плазмодія - збудника триденної малярії, розрізняють два штами: південний та північний. Вони відрізняються тривалістю інкубаційного періоду: у південного він короткий, а у північного - довгий. В цьому проявляється виражена дія такого добору:
A. Рушійний
B. Дизруптивний
C. Штучний
D. Стабілізуючий
E. Статевий
174
У хворого пухлина грудного відділу стравоходу. Куди можуть безпосередньо метастазувати пухлинні клітини?
A. Nodi intercostales
B. Nodi hepatici
C. Nodi mediastinales
D. Ductus thoracicus
E. Nodi gastrici
175
Під час розтину тіла жінки 52-х років, яка тривалий час хворіла на жовчно-кам’яну хворобу, було знайдено: макроскопічно - печінка помірно збільшена, деформована, поверхня органу горбиста, тканина щільна, на розрізі тканина коричнева з зеленим відтінком, складається з множинних вузликів діаметром 8-10 мм. Мікроскопічно - гепатоцелюлярні вузлики оточені прошарками сполучної тканини, яка містить збільшену кількість дрібних жовчних протоків з холестазом. Діагностуйте захворювання печінки:
A. Постнекротичний цироз печінки
B. Портальний цироз печінки
C. Токсична дистрофія печінки
D. Холелітіаз
E. Біліарний цироз печінки
176
Після введення пеніцилину в хворого розвився набряк Квінке. Який препарат екстреної терапії необхідно ввести хворому?
A. Но-шпа
B. Аскорбінова кислота
C. Рифампіцин
D. Сульфацил-натрій
E. Преднізолон
177
В основі розвитку імунних і алергічних реакцій організмом застосовуються однакові механізми відповіді імунної системи на антиген. Визначте основну відмінність алергічних реакцій від імунних?
A. Особливість будови антигенів
B. Шляхи потрапляння в організм
C. Спадкова схильність
D. Кількість антигену, що потрапляє
E. Розвиток пошкодження тканин
178
В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку. Які відростки яких нейронів при цьому пошкоджені?
A. Дендрити рухових нейронів
B. Аксони рухових нейронів
C. Аксони чутливих нейронів
D. Дендрити чутливих нейронів
E. Дендрити вставних нейронів
179
У чоловіка при обстеженні виявлено порушення кровообігу міокарда лівого передсердя. У басейні якої артерії відбулись порушення кровообігу?
A. Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
B. Права та ліва вінцеві
C. Ліва вінцева
D. -
E. Права вінцева
180
У чоловіка 29-ти років з ножовим пораненням шиї визначається кровотеча. При первинній обробці рани встановлено, що пошкоджена судина, розташована вздовж латерального краю груднинно-ключично-соскоподібного м’яза. Визначте цю судину:
A. V jugularis externa
B. A. carotis externa
C. V. jugularis interna
D. V jugularis anterior
E. A. carotis interna
181
У молодої жінки в зв’язку з гострими болями в клубовій ділянці, вилучена маткова труба з локальним розширенням її середньої третини, що заповнено кров’ю. При гістологічному дослідженні в отворі труби знайдені хоріальні ворсини, великі поля еритроцитів з домішком лейкоцитів. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Гнійний сальпінгіт
B. Трубна вагітність
C. Крововилив в маткову трубу
D. Гострий гнійний сальпінгіт
E. Геморагічний сальпінгіт
182
Чоловік 35-ти років помер у приймальному відділенні лікарні, куди був доставлений у шоковому стані. На розтині тіла виявлено аневризму дуги аорти з її розривом та масивною кровотечею. Мікроскопічно: в медії аорти скупчення лімфоцитів та плазмоцитів, поодинокі гігантські клітини Пирогова-Лангханса, фібробласти. Спостерігаються також дрібні вогнища некрозу та руйнування еластичних структур стінки аорти. Яке захворювання зумовило такі зміни?
A. -
B. Висипний тиф
C. Туберкульоз
D. Сифіліс
E. Атеросклероз
183
Чоловікові 58-ми років зроблено операцію з приводу раку простати. Через 3 місяці йому проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиуридин - інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини блокується цим препаратом?
A. -
B. т-РНК
C. ДНК
D. і-РНК
E. р-РНК
184
При гістологічному дослідженні органів і тканин померлої від ниркової недостатності молодої жінки, у якої прижиттєво виявлявся високий титр антинуклеарних антитіл, виявлені поширені фібриноїдні зміни в стінках судин. Відмічається ядерна патологія з вакуолізацією ядер, каріоре-ксисом, утворенням гематоксилінових тілець. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Гіпертонічна хвороба
B. Вузликовий періартеріїт
C. Системний червоний вовчак
D. Облітеруючий ендартеріїт
E. Атеросклероз
185
У подружжя народився син, хворий на гемофілію. Батьки здорові, а дідусь за материнською лінією також хворий на гемофілію. Визначте тип успадкування ознаки.
A. Домінантний, зчеплений зі статтю
B. Неповне домінування
C. Рецесивний, зчеплений зі статтю
D. Аутосомно-рецесивний
E. Аутосомно-домінантний
186
Хвора 26-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на появу у випорожненнях білих плоских рухливих утворів, які нагадують локшину. При лабораторному дослідженні виявлені членики з такою характеристикою: довгі, вузькі, з розміщеним поздовжньо каналом матки, яка має 17-35 бічних відгалужень з кожного боку. Який вид гельмінтів паразитує у кишечнику жінки?
A. Hymenolepis nana
B. Echinococcus granulosus
C. Taeniarhynchus saginatus
D. Diphyllobothrium latum
E. Taenia solium
187
При розтині тіла померлого у інфекційному відділенні виявлено: фібринозногнійний перитоніт; в слизовій оболонці клубової кишки багаточислені виразкові дефекти овальної форми до 3-5 см, які розташовані вздовж кишки і повторюють форму пейєрової бляшки, краї виразок рівні, заокруглені, дно чисте, представлене м’язовою або серозною оболонкою. В дні двох виразок знайдені отвори до 0,3 см в діаметрі. Для якого захворювання найбільш характерні ці зміни?
A. Хвороба Крона
B. Черевний тиф
C. Неспецифічний виразковий коліт
D. Паратиф
E. Дизентерія
188
При дослідженні тимуса дитини 5-ти років, що померла від гострої деструктивної стафілококової пневмонії, виявлено зменшення маси залози до 3,0 г. При гістологічному дослідженні в тимусі знайдено: зменшення часточок залози, значне зменшення кількості лімфоцитів, з колапсом строми часточок, інверсія шарів, кистоподібне збільшення тілець Гассаля. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?
A. Агенезія тимусу
B. Акцидентальна інволюція тимусу
C. Гіпоплазія тимусу
D. Тимомегалія
E. Дисплазія тимусу
189
У хворої 28-ми років виявлена пухлина яєчника і показана операція по його видаленню. При здійсненні її необхідно розтинати зв’язку, що з’єднує яєчник з маткою. Яку зв’язку повинен перерізати хірург?
A. Lig. umbilicale laterale
B. Lig. Ovarii proprium
C. Lig. Cardinali
D. Lig. Latum uteri
E. Lig. Suspensorium ovarii
190
Пацієнт із захворюванням першого верхнього різця зліва скаржиться на сильні болі шкіри в ділянці надбрівної дуги з того ж боку. Реалізація якого виду рефлексів спричиняє вказані реакції?
A. Пропріоцептивні
B. Вісцеро-вісцеральні
C. Сомато-вісцеральні
D. Вісцеро-дермальні
E. Вісцеро-соматичні
191
У хворого стенокардія. Який антиангінальний засіб протипоказаний для лікування, якщо в пацієнта алергія на йод?
A. Аміодарон
B. Нітросорбід
C. Верапаміл
D. Дротаверин
E. Нітрогліцерин
192
У пацієнта 38-ми років при прогресуванні стафілококового гнійного періодонтиту виникло гнійне запалення кістково-мозкових просторів альвеолярного відростка, а потім тіла нижньої щелепи. Мікроскопічно кісткові балки витончені, вогнища некрозу, кісткові секвестри, оточені сполучнотканинною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Хронічний остеомієліт
B. Гострий остеомієліт
C. Пародонтома
D. Хронічний фіброзний періостит
E. Гнійний періостит
193
При обстеженні жінки 56-ти років, що хвора на цукровий діабет 1-го типу, виявлене порушення білкового обміну, що при лабораторному дослідженні крові проявляється аміноацидемією а клінічно - уповільненням загоєння ран і зменшенням синтезу антитіл. Який з перерахованих механізмів викликає розвиток аміноацидемії?
A. Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові
B. Збільшення ліпопротеїдів високої щільності
C. Зменшення концентрації амінокислот у крові
D. Підвищення протеолізу
E. Гіперпротеїнемія
194
Для профілактики атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, порушень мозкового кровообігу рекомендується споживання жирів із високим вмістом поліненасичених жирних кислот. Однією з таких жирних кислот є:
A. Олеїнова
B. Пальмітоолеїнова
C. Лінолева
D. Лауринова
E. Стеаринова
195
Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори без участі таламусу. Які це рецептори?
A. Зорові
B. Смакові
C. Дотикові
D. Нюхові
E. Слухові
196
При обтураційній жовтяниці і жовчних норицях часто спостерігається протромбінова недостатність. З дефіцитом в організмі якого вітаміну це пов’язано?
A. A
B. В6
C. E
D. K
E. C
197
Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?
A. Атропін
B. Прозерин
C. Етимізол
D. Празозин
E. Лобелін
198
У хворої встановлено порушення виділення тиреотропного гормону гіпофіза. Зі зниженням функцій якої частки гіпофіза це пов’язано?
A. -
B. Lobus anterior
C. Lobus posterior
D. Infundibulum
E. Pars intermedia
199
У пацієнта виявлено кишкову непрохідність, знижений апетит, нудоту, блювання. На основі проведеної лабораторної діагностики встановлено дифілоботріоз. Зараження відбулось через вживання:
A. Риби
B. Свинини
C. Яєць
D. Крабів та раків
E. Яловичини
200
При визначенні повітряної та кісткової провідності звуку було встановлено, що у пацієнта ліве вухо краще сприймає звук при кістковому його проведенні, що могло бути пов’язане з захворюванням:
A. Середнього вуха зліва
B. Внутрішнього вуха справа
C. Зовнішнього вуха справа
D. Внутрішнього вуха зліва
E. Середнього вуха справа
загрузка...