Тестування Бібліотека Форум Реєстрація Авторизація
загрузка...
КРОК 1 - Фармація
Для не зареєстрованих користувачів доступно лише до 20 випадкових запитань без можливості збереження помилок. Щоб мати можливість пройти тест на всі 200 запитань - будь ласка, зареєструйтесь або увійдіть під своїм іменем.
1
Яка сполука не містить карбоксильної групи, але називається кислотою?
A. Шкринова кислота
B. Винна кислота
C. Валерiанова кислота
D. Яблучна кислота
E. Молочна кислота
2
Квітки з хрестоподібними чашечкою і вінчиком, чотирисильним андроцеєм, плоди - стручки і стручечки, характерні для такої родини:
A. Rosaceae
B. Brassicaceae
C. Ranunculaceae
D. Papaveraceae
E. Asteraceae
3
У ялини верхівковою брунькою росте головний пагін, а з бічних бруньок - бокові пагони. Ці ознаки притаманні такому типу галуження:
A. Дихотомічне
B. Моноподіальне
C. Колоноподібне
D. Несправжньодихотомічне
E. Симподіальне
4
Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:
A. Ліаза, лігаза
B. Естераза, протеаза
C. Гіалуронідаза, лецитиназа
D. Оксидаза, каталаза
E. Трансфераза, нуклеаза
5
Спеціаліст для кількісного визначення хлорид-іонів в лікарському препараті використав метод Мо-ра. Кінцева точка титрування була зафіксована за утворенням цегляно-червоного осаду, який утворений такою сполукою:
A. Срібла хромат
B. Калію хлорид
C. Срібла хлорид
D. Калію дихромат
E. Калію хромат
6
Після прийому молока у однорічної дитини розвинулись діарея, здуття кишечнику. Дефіцит якого ферменту має місце у малюка?
A. Мальтаза
B. Альдолаза
C. Гексокіназа
D. Глікозидаза
E. Лактаза
7
Хворому з хворобою Паркінсона призначили препарат з переважним впливом на дофамінергічну систему. Назвіть цей лікарський засіб:
A. Аміназин
B. Леводопа
C. Дроперидол
D. Зопіклон
E. Лоразепам
8
Оберіть структуру бензену:
A.
B.
C.
D.
E.
9
Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимі-стю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?
A. Пригнічення активності фосфодіе-стерази
B. Стимуляція M-холінорецепторів
C. Стимуляція а1-адренорецепторів
D. Стимуляція ^і-адренорецепторів
E. Блокада K+-, Na+ -АТФ-ази
10
Для визначення масової частки арґентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:
A. Калію хромату
B. Амонію заліза (III) сульфату
C. Флуоресцеїну
D. Дифенілкарбазону
E. Еозину
11
Суцвіття подорожника великого наростає верхівкою, головна вісь довга, а квітки сидячі. Як називається таке суцвіття?
A. Голівка
B. Колос
C. Волоть
D. Тирс
E. Початок
12
Які катіони IV групи знаходяться у розчині, якщо під дією розчину гідроксиду натрію утворюється забарвлений осад, розчинний у надлишку реагенту?
A. Марганець
B. Вісмут
C. Хром
D. Свинець
E. Цинк
13
У медицині використовують ультрафіолетове опромінення у вигляді різних фізіопроцедур. Який з перерахованих механізмів лежить в основі лікувальної дії ультрафіолетових променів на організм?
A. Активація перекисного окислення ліпідів
B. Активація дії ліків
C. Посилення поділу клітин
D. Активація синтезу вітаміну D
E. Зменшення синтезу меланіну в шкірі
14
Відомо, що деякі сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Яка речовина має такі властивості?
A. Антиміцин А
B. Ацетил-КоА
C. Молочна кислота
D. Чадний газ
E. 2,4-динітрофенол
15
Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд:
A. Однаковий з потенціалвизначаль-ними іонами
B. Однаковий із зарядом ядра
C. Протилежний до заряду гранули
D. Однаковий з зарядом гранули
E. Протилежний до протиіонів адсорбційного шару
16
Для лікування хвороби Паркін- сона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина?
A. Аспарагін
B. Тирозин
C. Глутамат
D. Триптофан
E. Аргінін
17
Для купірування нападу стенокардії хворий використовує нітрогліцерин у капсулах. Який раціональний шлях введення цього препарату?
A. Ректальний
B. Пероральний
C. Інгаляційний
D. Сублінгвальний
E. Підшкірний
18
У хворого 40-ка років у зв’язку з ураженням гіпоталамо-гіпофізарного провідникового шляху виникли поліурія (10-12 л за добу), полідипсія. При дефіциті якого гормону виникають такі розлади?
A. Кортикотропін
B. Окситоцин
C. Тиротропін
D. Соматотропін
E. Вазопресин
19
Інфікування лікарських рослин мікроорганізмами унеможливлює їх подальше використання фармацевтичною промисловістю. Інвазивні властивості фітопатогенних мікроорганізмів обумовлюють:
A. Оксидоредуктази
B. Гідролітичні ферменти
C. Ізомерази
D. Ліази
E. Трансферази
20
В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджує суміш катіонів V аналітичної групи. При додаван- ні тіоціонат-іонів розчин забарвлюється в червоний колір. Про наявність якого катіону свідчить даний аналітичний ефект?
A. Fe3+
B. Fe2+
C. Mn2+
D. Бг3+
E. Mg2+