Тестування Бібліотека Форум Реєстрація Авторизація
загрузка...
КРОК 1 - Фармація
Для не зареєстрованих користувачів доступно лише до 20 випадкових запитань без можливості збереження помилок. Щоб мати можливість пройти тест на всі 200 запитань - будь ласка, зареєструйтесь або увійдіть під своїм іменем.
1
До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Груповим реагентом для п’ятої групи катіонів є розчин:
A. HCl
B. H2S
C. NH3
D. HNO3
E. H2SO4
2
Визначається тканина, для клітин якої характерно: ядро відносно велике, цитоплазма густа без вакуолей, мітохондрії і рибосоми численні, ендоплазматична сітка розвинена слабо, пластиди у стадії пропластид, ер-гастичнї речовини вїдсутнї. Ця тканина:
A. Епідерма
B. Ендосперм
C. Меристема
D. Перисперм
E. Епітема
3
У чоловіка 56-ти років розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта?
A. Фолієва кислота
B. Пантотенова кислота
C. Тіамін
D. Біотин
E. Ліпоєва кислота
4
Оберіть правильну назву продукту реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином:
A. Ацетальдимін
B. Оксим оцтового альдегіду
C. Фенілгідразин оцтового альдегіду
D. Семикарбазон оцтового альдегіду
E. Гідразон оцтового альдегіду
5
Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон’югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей?
A. Креатинфосфокіназа
B. Ілюкуронілтрансфераза
C. ЛДГі
D. АлАТ
E. АсАТ
6
Хворому з дискінезією травного тракту призначений метоклопрамід. З чим пов’язаний протиблювотний ефект цього препарату?
A. Блокада Н1 -рецепторів
B. Блокада М^холінорецепторів
C. Стимуляція М1-холінорецепторів
D. Стимуляція в-адренорецепторів
E. Блокада D2-рецепторів
7
У хворих на алкоголізм часто спостерігаються розлади функції центральної нервової системи - втрата пам’яті, психози. Викликає вказані симптоми в організмі недостатність вітаміну Б\. Порушення утворення якого коферменту може спричинити ці симптоми?
A. Піридоксальфосфат
B. Коензим А
C. Тіамінпірофосфат
D. НАДФ
E. ФАД
8
у-Бутиролактон утворюється при нагріванні у-гідроксимасляної кислоти. Зазначте його серед наведених сполук:
A.
B.
C.
D.
E.
9
Вкажіть препарат, що має анале-птичну та психостимулюючу дію:
A. Корглікон
B. Прозерин
C. Диклофенак-натрій
D. Кофеїн-бензоат натрію
E. Діазепам
10
Препарована квітка, в якої оцвітина редукована до плівок, 3 тичинки на довгих тичинкових нитках, маточка з 2-лопатевою перистою приймочкою, що характерно для:
A. Araceae (Palmae)
B. Asteraceae
C. Convallariaceae
D. Alliaceae
E. Poaceae (Gramineae)
11
При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситоподібні трубки з клітинами-супутницями, луб’яні волокна, луб’яна паренхіма, що характерно для:
A. Покритонасінні
B. Хвощеподібні
C. Голонасінні
D. Плауноподібні
E. Папоротеподібні
12
Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO- та NO--іонів з:
A. Розчином AgNO3
B. Дифеніламіном і концентрованою Н2 SO4
C. Розчином KMnO4
D. Розчином І2 у KI
E. Розчином БаСІ2
13
В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджує суміш катіонів V аналітичної групи. При додаван- ні тіоціонат-іонів розчин забарвлюється в червоний колір. Про наявність якого катіону свідчить даний аналітичний ефект?
A. Mg2+
B. Бг3+
C. Fe2+
D. Fe3+
E. Mn2+
14
У жінки 52-х років розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика?
A. Глікозилювання білків
B. Протеоліз білків
C. Кетогенез
D. Ліполіз
E. Глюконеогенез
15
Хворому з алергічним дерматитом був призначений супрастин. До якої групи антиалергічних засобiв належить цей препарат?
A. Блокатори Н - 1-гістамінових рецепторів
B. Блокатори Н2-гістамінових рецепторів
C. Глюкокортикостероїди
D. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
E. Інгібітори дегрануляції тучних клітин
16
До розчину, що містить аніони другої аналітичної групи, додали розчин хлорної води та органічний екстрагент. При цьому утворилось фіолетове забарвлення органічного шару. Які аніони присутні у розчині?
A. Сульфід-іони
B. Тіоціанат-іони
C. Йодид-іони
D. Бромід-іони
E. Хлорид-іони
17
До лікаря звернувся чоловік 70-ти років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, зміну зовнішності (риси обличчя стали крупними). При обстеженні виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений даний стан хворого?
A. Гіперфункція аденогіпофізу
B. Гіпофункція щитоподібної залози
C. Гіпофункція аденогіпофізу
D. Гіперфункція білящитоподібних залоз
E. Гіперфункція кіркової речовини наднирників
18
Пацієнту, який тривалий час приймав препарат диклофенак-натрій. Сімейний лікар замість нього призначив целекоксиб. Яке захворювання стало підставою для заміни препарату?
A. Пептична виразка шлунка
B. Артеріальна гіпертензія
C. Бронхіальна астма
D. Сечокам’яна хвороба
E. Хронічний гепатит
19
У хворого на гостру ниркову недостатність в стадії поліурії азотемія не тільки не зменшилась, але й продовжує наростати. Що в даному випадку спричиняє поліурію?
A. Збільшення секреції
B. Зменшення фільтрації
C. Зменшення реабсорбції
D. Збільшення реабсорбції
E. Збільшення фільтрації
20
Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка B12-дефіцитна анемія з порушенням кровотворення і появою в крові змінених еритроцитів. Свідченням її була наявність у крові:
A. Овалоцитів
B. Мегалоцитів
C. Нормоцитів
D. Анулоцитів
E. Мікроцитів
загрузка...