Тестування Бібліотека Форум Реєстрація Авторизація
загрузка...
КРОК 1 - Стоматологія
Для не зареєстрованих користувачів доступно лише до 20 випадкових запитань без можливості збереження помилок. Щоб мати можливість пройти тест на всі 200 запитань - будь ласка, зареєструйтесь або увійдіть під своїм іменем.
1
У хворого 70-ти років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження виявило підвищення тонусу м’язів-згиначів на тлі зниження тонусу м’язів-розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни тонусу м’язів?
A. Чотиригорбикова структура
B. Чорна речовина
C. Вестибулярні ядра
D. Ретикулярна формація
E. Червоні ядра
2
Відомо, що при цукровому діабеті у хворих частіше зустрічаються запальні процеси, знижена регенерація, уповільнюється загоєння ран. Причиною цього є:
A. Посилення катаболізму
B. Зниження ліполізу
C. Підвищення ліполізу
D. Прискорення глюконеогенезу
E. Зниження протеосинтезу
3
В хірургічному відділенні стоматологічної поліклініки готують хворого до екстракції зуба. Який препарат слід додати до розчину місцевого анестетика для подовження його дії?
A. Ізадрин
B. Норадреналіну гідротартрат
C. Октадин
D. Сальбутамол
E. Адреналіну гідрохлорид
4
У хворого на жовтяницю у крові виявлено збільшення загального білірубіну за рахунок непрямої його фракції. Сеча і кал інтенсивно забарвлені. Який найбільш вірогідний механізм вказаних порушень?
A. Порушення перетворення уробіліно-гену в печінці
B. Утруднення відтоку жовчі з печінки
C. Порушення утворення прямого білірубіну
D. Пошкодження паренхіми печінки
E. Підвищений гемоліз еритроцитів
5
Хворий 40-ка років помер від набряку головного мозку. В анамнезі карбункул обличчя. На аутопсії відмічено повнокров’я та набряк тканини головного мозку. У білій речовині лівої півкулі виявлено дві порожнини розмірами 6х5,5 см та 5х4,5 см, що заповнені вер-шковоподібною рідиною жовтувато-зеленого кольору. Стінками порожнин є нервова тканина з нерівними краями. Яке ускладнення карбункула розвинулось у хворого?
A. Гострі абсцеси
B. Кісти
C. Хронічні абсцеси
D. Емпієма
E. Колікваційні некрози
6
Хворій, що хворіє на інсуліноне-залежний цукровий діабет, призначено всередину глібенкламід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату:
A. Пригнічує всмоктування глюкози у кишечнику
B. Стимулює виділення ендогенного інсуліну в-клітинами
C. Пригнічує глюконеогенез у печінці
D. Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами
E. Пригнічує а-глюкозидазу і розпад полісахаридів
7
На розтині тіла чоловіка, який помер від гострої постгеморагічної анемії внаслідок легеневої кровотечі, було знайдено: макроскопічно - верхівки легень деформовані, на розрізі містять множинні білувато-сірі осередки діаметром 10-15 мм та множинні патологічні порожнини діаметром до 15 мм зі щільними стінками; мікроскопічно - в стінках порожнин розростання сполучної тканини з наявністю інфільтрату, який складається з епітеліоїдних клітин, багатоядерних гігантів та лімфоцитів. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Первинний туберкульоз без ознак прогресування
B. Гематогенно-дисемінований туберкульоз легень
C. Гематогенний міліарний туберкульоз легень
D. Вторинний фіброзно-кавернозний туберкульоз
E. Прогресуючий первинний туберкульозний комплекс
8
Людина, що тривалий час знаходилася у задушливому приміщенні, знепритомніла. Свідомість відновилася після вдихання парів нашатирного спирту. З прямим впливом на які структури пов’язана дія цієї речовини?
A. Ємкісні судини
B. Резистивні судини
C. Рецептори верхніх дихальних шляхів
D. Дихальний центр
E. Судиноруховий центр
9
У людини цистинурія проявляється у вигляді наявності цистинових камінців у нирках (гомозиготи) або підвищеним рівнем цистину в сечі (гетерозиготи). Захворювання цистинурією є моногенним. Визначити тип взаємодії генів цистинурії і нормального вмісту цистину в сечі:
A. Неповне домінування
B. Кодомінування
C. Епістаз
D. Повне домінування
E. Комплементарність
10
Хворому з набряками призначено K+-зберігаючий діуретик - антагоніст альдостерону. Визначте цей препарат:
A. Дигоксин
B. Клофелін
C. Новокаїнамід
D. Алопуринол
E. Спіронолактон
11
У чоловіка має місце стеноз мі-трального отвору. Який механізм сер- цевої недостатності є провідним?
A. Перевантаження серця припливом крові
B. Перевантаження напругою
C. Перевантаження об’ємом
D. Перевантаження опором
E. Пошкодження міокарда
12
Хворий 60-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на загруднинний 6іль після фізичного навантаження. Лікар призначив нітрогліцерин. Після застосування препарату загруднинний біль зник, проте з’явився сильний біль голови. Який можливий механізм цієї побічної дії?
A. Блокада а-адренорецепторів
B. Підвищення внутрішньочерепного тиску
C. Зменшення накопичення іонів кальцію
D. Гальмування утворення медіаторів у мозку
E. Блокада фосфодиестерази
13
У жінки 49-ти років внаслідок тривалого стояння з’явився набряк ніг. Яка можлива причина появи набряків?
A. Збільшення системного артеріального тиску
B. Збільшення онкотичного тиску плазми крові
C. Зменшення гідростатичного тиску крові в артеріях
D. Збільшення гідростатичного тиску крові у венах
E. Зменшення гідростатичного тиску крові у венах
14
Хвора надійшла до інфекційного відділення зі скаргами на нестримне блювання. Які порушення водно-сольового обміну будуть у хворої?
A. Гіперосмолярна дегідратація
B. Гіпоосмолярна дегідратація
C. Гіперосмолярна гіпергідратація
D. Ізоосмолярна дегідратація
E. Гіпоосмолярна гіпергідратація
15
У померлого від хронічної серцевої недостатності у віці 68-ми років на розтині виявлені деформовані, потовщені стулки мітрального клапану, що зрослися між собою, по краю змикання клапанів визначаються дрібні (1-2 мм) тромби. Який ендокардит був причиною розвитку хронічної серцевої недостатності?
A. Гострий бородавчастий
B. Дифузний
C. Поліпозно-виразковий
D. Зворотньо-бородавчастий
E. Фібропластичний
16
При регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсерва-тивним механізмом. При цьому нукле-отиди нової нитки ДНК є комплементарними до:
A. Ферменту РНК-полімерази
B. Ферменту ДНК-полімерази
C. Материнської нитки
D. Змістовних кодонів
E. !нтронних ділянок гену
17
Хворий скаржиться на біль під час жування, особливо під час висунення нижньої щелепи і зміщення її вбік. Функція яких м’язів порушена?
A. Жувальні
B. Медіальні крилоподібні
C. Латеральні крилоподібні
D. Щелепно-під’язикові
E. Скроневі
18
При диспансерному обстеженні хлопчику 7-ми років встановлено діагноз - синдром Леша-Найхана (хворіють тільки хлопчики). Батьки здорові, але у дідуся за материнською лінією таке ж захворювання. Який тип успадкування захворювання?
A. Автосомно-рецесивний
B. Домінантний, зчеплений із статтю
C. Рецесивний, зчеплений із статтю
D. Автосомно-домінантний
E. Неповне домінування
19
У біоптаті нирки виявлено: проміжна тканина інфільтрована лейкоцитами, міліарні абсцеси, канальці в стані дистрофії, заповнені десквамованим епітелієм та лейкоцитами. Про яке захворювання можна думати?
A. Пієлонефрит
B. Некротичний нефроз
C. Гломерулонефрит
D. Пієліт
E. Нефролітіаз
20
До лабораторії особливо небезпечних інфекцій доставлено матеріал хворого з підозрою на холеру. Який ме- тод експрес діагностики може підтвердити цей діагноз?
A. Р№
B. РП
C. РА
D. РГА
E. PЗК
загрузка...