Тестування Бібліотека Форум Реєстрація Авторизація
загрузка...
КРОК 1 - Стоматологія
Для не зареєстрованих користувачів доступно лише до 20 випадкових запитань без можливості збереження помилок. Щоб мати можливість пройти тест на всі 200 запитань - будь ласка, зареєструйтесь або увійдіть під своїм іменем.
1
В експерименті у тварини перерізали таламокортикальні шляхи. Який вид сенсорних відчуттів у піддослідної тварини зберігся?
A. Ноцицептивні
B. Слухові
C. Нюхові
D. Екстероцептивні
E. Зорові
2
У пацієнта навесні з’явилися пете-хіальні крововиливи, розхитування зу- бів, він відмічає високу чутливість до простудних хвороб. Лікар припустив гіповітаміноз C. Чим пояснюються зміни з боку зубів?
A. Механічне ушкодження зубів
B. Порушення структури колагену періодонтальних зв’язок
C. Підвищення проникності мембран навколозубних тканин
D. Зміна структури глікозаміногліканів
E. Порушення окисно-відновних процесів у навколозубних тканинах
3
Хворому після апендектомії з метою профілактики інфекції призначений антибіотик групи цефалоспоринів. Порушення якого процесу полягає в основі протимікробної активності антибіотиків цієї групи?
A. Блокада холінестерази
B. Енергетичний обмін
C. Утворення мікробної стінки
D. Рибосомальний синтез білку
E. Синтез нуклеїнових кислот
4
При мікроскопії мазка з плівки, яка з’явилась на пептонній воді через 6 годин після посіву фекалій і культивування в термостаті, виявлені зігнуті у вигляді коми рухливі бактерії, грам-негативні, спор і капсул не утворюють. Які це мікроорганізми?
A. Вібріони
B. Коринебактерії
C. Спірохети
D. Спірили
E. Клостридії
5
На підставі фенотипового аналізу у жінки встановлено попередній діагноз: полісомія Х-хромосом. Для уточнення діагнозу використовується цитогенети-чний метод. Діагноз буде підтверджено, якщо каріотип буде:
A. 46(XX)
B. 47(XXY)
C. 48(XXXY)
D. 47(ХХХ)
E. 48(XXYY)
6
Курареподібні речовини (дитилін) роблять неможливим скорочення скелетних м’язів, оскільки вони блокують:
A. Пропріорецептори
B. Гангліонарні синапси
C. Нервово-м’язові синапси
D. Проведення збудження мембраною
E. Центральні синапси
7
На розтині тіла чоловіка, який помер на 5-у добу захворювання черевним тифом, виявлені наступні зміни: групові фолікули клубової кишки збільшені, повнокровні і виступають над слизовою оболонкою, на їх поверхні видно борозни та звивини. Гістологічно: повнокров’я і набряк тканини, наявність гранульом, які складаються з великих клітин зі світлою цитоплазмою і містять черевнотифозні палички. Про який період місцевих змін при черевному тифі можна думати?
A. Стадія некрозу
B. Стадія загоєння виразок
C. Стадія "чистих"виразок
D. Стадія мозкоподібного набухання
E. Стадія утворення виразок
8
Після прийому блокатору мембранних циторецепторів хворий скаржиться на відчуття сухості в роті. Блокатор яких циторецепторів приймав пацієнт?
A. Н-холінорецептори
B. а- та в-адренорецептори
C. в-адренорецептори
D. М-холінорецептори
E. а-адренорецептори
9
В селищі у декількох господарствах було виявлено масову загибель щурів. Виникла підозра, що причиною може бути чума. Які постмортальні дослідження тварин слід провести з метою екстреного встановлення збудника інфекції?
A. Реакція зв’язування комплементу
B. Реакція аглютинації
C. Реакція кільцепреципітації
D. Реакція пасивної аглютинації
E. Реакція нейтралізації
10
На розрізі легенева тканина має великокомірчастий вигляд у зв’язку з мішкоподібними і циліндричними розширеннями бронхів; мікроскопічно у стінці таких бронхів відзначається лейкоцитарна інфільтрація з переважанням нейтрофілів; еластичні, м’язові волокна, а також хрящові пластинки частково зруйновані і заміщені сполучною тканиною. Прилегла легенева тканина з фокусами запалення, полями фіброзу, склерозом судин, ознаками емфіземи. Гіпертрофований правий тттлу-ночок серця. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Емфізема легень
B. Інтерстиційна пневмонія
C. Бронхоектатична хвороба
D. Пневмофіброз
E. Хронічний бронхіт
11
У чоловіка 52-х років при піднятті надмірної ваги виникло грижове ви-п’ячування в здухвинній ділянці. Через яке анатомічне утворення найімовірніше виникло грижове вип’ячування?
A. Linea alba
B. Lig. inguinalis
C. Canalis inguinalis
D. Anulus femoralis
E. Anulus umbilicalis
12
При якій інфекції у перший період її розвитку відзначається різке повнокров’я судин зіву, мигдаликів, слизової оболонки порожнини рота, язика ("малиновий язик")?
A. Менінгококова інфекція
B. Дифтерія
C. Коклюш
D. Кір
E. Скарлатина
13
Пацієнтка 65-ти років з хронічною серцевою недостатністю тривалий час лікується дигітоксином, самостійно визначаючи дозу. Надійшла до стаціонару із скаргами на погіршення загального стану, появу аритмії, нудоту, зменшення виділення сечі, безсоння. З чого слід розпочати лікування хворої?
A. Призначити строфантин внутрішньовенно
B. Ввести розчин кальцію глюконату внутрішньовенно
C. Відмінити дигітоксин
D. Зменшити дозу дигітоксину
E. Призначити дигоксин
14
В червоному кістковому мозку в постембріональному гемопоезі в клітинах одного з диферонів поступово знижується базофілія цитоплазми і підвищується оксифілія, ядро виштовхується. Для якого виду гемопоезу характерні дані морфологічні зміни?
A. Лімфопоез
B. Нейтрофілоцитопоез
C. Еозинофілоцитопоез
D. Базофілоцитопоез
E. Еритропоез
15
Під час оформлення дитини до школи для вирішення питання про необхідність ревакцинації поставлена проба Манту, яка виявилася негативною. Про що свідчить даний результат проби?
A. Відсутність клітинного імунітету до туберкульозу
B. Відсутність антитіл до туберкульозних бактерій
C. Відсутність антитоксичного імунітету до туберкульозу
D. Наявність антитіл до туберкульозних бактерій
E. Наявність клітинного імунітету до туберкульозу
16
Дитина під час гри отримала удар у ділянку рукоятки груднини. В результаті травми постраждав орган, що знаходиться за рукояткою груднини. Назвіть цей орган:
A. Щитоподібна залоза
B. Вилочкова залоза
C. Гортань
D. Перикард
E. Серце
17
При обстеженні в клініці у чоловіка діагностували гостру променеву хворобу. Лабораторно встановлено різке зниження серотоніну в тромбоцитах. Порушення метаболізму якої речовини є можливою причиною зниження тром-боцитарного серотоніну?
A. Серин
B. Гістидин
C. 5-окситриптофан
D. Фенілаланін
E. Тирозин
18
У хворого на алкоголізм почався алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням. Який препарат з групи нейролептиків слід призначити з метою надання швидкої допомоги?
A. Резерпін
B. Натрію бромід
C. Аміназин
D. Діазепам
E. Фторотан
19
У хворого внаслідок інсульту утворилася гематома в коліні внутрішньої капсули, що призвело до паралічу мімічних та жувальних м’язів. Який провідний шлях ушкоджено?
A. Tr. cortico-nuclearis
B. Tr. cortico-thalamicus
C. Tr. cortico-temporo-parieto-occipito-pontinus
D. Tr. cortico-spinalis
E. Tr. cortico-fronto-pontinus
20
При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам’ятати про м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглоба. Який це м’яз?
A. M. temporalis
B. M. pterygoideus medialis
C. M. masseter
D. M. mylohyoideus
E. M. pterygoideus lateralis