Тестування Бібліотека Форум Реєстрація Авторизація
загрузка...
КРОК 1 - Стоматологія
Для не зареєстрованих користувачів доступно лише до 20 випадкових запитань без можливості збереження помилок. Щоб мати можливість пройти тест на всі 200 запитань - будь ласка, зареєструйтесь або увійдіть під своїм іменем.
1
Хворий 59-ти років з трансмураль-ним інфарктом міокарда лівого тттлу-ночка, помер від справжнього розриву серця - тампонади серця. Який процес у зоні інфаркту міг сприяти розриву серця?
A. Тромбоутворення
B. Формування рубця з витонченням лівого шлуночка
C. Аутолітичні процеси розплавлення тканини міокарда (міомаляція)
D. Заміщення сполучної тканини зони інфаркту (організація)
E. -
2
У хворого у крові: лейкоцити -90 • 109/л. В лейкоцитарній формулі: е-0%, б- 0%, ю- 0%, п- 2%, с- 20%, лімфо-бласти - 1%, пролімфоцити - 2%, лімфоцити - 70%, м- 5%, клітини Боткіна-ГУмпрехта. Збільшені шийні, підщелепні лімфатичні вузли. Для якої патології характерна така картина?
A. Інфекційний мононуклеоз
B. Лімфогранульоматоз
C. Гострий лімфолейкоз
D. Хронічний мієлолейкоз
E. Хронічний лімфолейкоз
3
Жінці, що страждає на алергічний нейродерміт, призначено антигістамін-ний препарат II покоління, в якого відсутній пригнічуючий вплив на ЦНС. Вкажіть цей препарат:
A. Діазолін
B. Тавегіл
C. Димедрол
D. Кетотіфен
E. Лоратадин
4
У фекаліях хворого з розладами травлення виявлені зрілі нерухомі членики ціп’яка; матка в них має 7-12 бічних відгалужень. Який це може бути вид гельмінта?
A. Ціп ’як неозброєний
B. Ціп’як карликовий
C. Стьожак широкий
D. Ціп’як ехінокока
E. Ціп’як озброєний
5
У кішки під час експерименту подразнюють периферичний відрізок блукаючого нерва. Які з наведених змін будуть спостерігатися при цьому?
A. Розширення зіниць
B. Зменшення частоти серцевих скорочень
C. Розширення бронхів
D. Збільшення частоти дихання
E. Збільшення частоти серцевих скорочень
6
Перетравлення білків у шлунку є початковою стадією розщеплення білків у травному каналі людини. Назвіть ферменти, які беруть участь в перетравлені білків у шлунку:
A. Карбоксипептидаза та амінопептида-за
B. Хімотрипсин та лізоцим
C. Трипсин та катепсини
D. Ентеропептидаза та еластаза
E. Пепсин та гастриксин
7
Курареподібні речовини (дитилін) роблять неможливим скорочення скелетних м’язів, оскільки вони блокують:
A. Проведення збудження мембраною
B. Іангліонарні синапси
C. Нервово-м’язові синапси
D. Центральні синапси
E. Пропріорецептори
8
Під впливом іонізуючого опромінення або при авітамінозі Е в клітині спостерігається підвищення проникності мембран лізосом. До яких наслідків може призвести така патологія?
A. Інтенсивний синтез білків
B. Інтенсивний синтез енергії
C. Відновлення цитоплазматичної мембрани
D. Формування веретена поділу
E. Часткове чи повне руйнування клітини
9
При сильному зубному болі хворому рекомендовано прийняти ненар-котичний анальгетик із групи похідних аніліну. Виберіть препарат:
A. Ібупрофен
B. Анальгін
C. Бутадіон
D. Парацетамол
E. Кислота ацетилсаліцилова
10
При огляді ротової порожнини на вестибулярній поверхні нижнього різця зліва виявлене утворення грибоподібної форми рожевого кольору до 2 см, яке широкою ніжкою фіксоване до надальвеолярної тканини. Під час гістологічного дослідження виявлено розгалужені судини капілярного типу з судинними бруньками, ділянками крововиливів та осередки гемосидерозу. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Ангіоматозний епуліс
B. Кавернозна гемангіома
C. Фіброматоз ясен
D. Гігантоклітинний епуліс
E. Фіброзний епуліс
11
У пацієнта з попереднім діагнозом "сифіліс"лаборант взяв сироватку крові для постановки імунної реакції, яка основана на виявленні антитіл, які припиняють рух трепонем і призводять до їх загибелі. Яку реакцію було використано для діагностики?
A. Реакція преципітації
B. Реакція зв’язування комплементу
C. Реакція аглютинації
D. Реакція іммобілізації
E. Реакція нейтралізації
12
У чоловіка 53-х років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено алло-пурінол, який є конкурентним інгібітором ферменту:
A. Ксантиноксидаза
B. Уратоксидаза
C. Уриділтрансфераза
D. Дигідроурацилдегідрогеназа
E. Уреаза
13
Встановлено, що швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/сек. Зазначені волокна є:
A. Прегангліонарними парасимпатичними
B. Прегангліонарними симпатичними
C. Постгангліонарними парасимпатичними
D. Аксонами мотонейронів
E. Постгангліонарними симпатичними
14
У хворого з черепно-мозковою травмою відзначається дихання, яке характеризується дихальними рухами, що наростають за глибиною, а потім спадають, після чого настає недовготривала пауза. Для якого патологічного дихання характерний даний тип?
A. Чейн-Стокса
B. Кусмауля
C. Гаспінг-дихання
D. Біота
E. Апнейстичне
15
Оперативно висічена сполучна тканина деформованого мітрального клапану при забарвленні гематоксиліном та еозином дає базофільну реакцію, а під впливом толуїдинового синього фарбується в бузковий колір (ме-тахромазія). Які зміни сполучної тканини виявляються такими типами реакцій?
A. Мукоїдний набряк
B. Гіаліноз
C. Набряк сполучної тканини
D. Фібриноїдний некроз сполучної тканини
E. Петрифікація
16
При обстеженні хворого 6-ти років виникла підозра на погіршення прохідності дихальних шляхів. Який із методів дослідження дозволяє вірогідно визначити дану патологію?
A. Спірометаболографія
B. Пневмографія
C. Спірографія
D. Пневмотахометрія
E. Спірометрія
17
Після ретельного обстеження хворого, який повернувся із Середньої Азії до України, було встановлено попередній діагноз: весняно-літній енцефаліт. Через укус якого членистоногого збудник міг потрапити до організму?
A. Селищний кліщ
B. Москіт
C. Коростяний свербун
D. Собачий кліщ
E. Тайговий кліщ
18
В гістологічному препараті визначається слизова оболонка, вкрита багатошаровим плоским незроговілим, місцями - багатошаровим плоским зроговілим епітелієм. До складу слизової оболонки входить також власна пластинка, м’язова пластинка відсутня. Визначте місце локалізації такої слизової оболонки:
A. Тонка кишка
B. Стравохід
C. Шлунок
D. Ротова порожнина
E. Трахея
19
Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої складається з епітелію та нервової тканини. В епітеліальних тра-бекулах виявляється 2 типи клітин: хро-мофільні та хромофобні. Визначте даний орган:
A. Гіпоталамус
B. Гіпофіз
C. Прищитоподібна залоза
D. Щитоподібна залоза
E. Надниркова залоза
20
Хворий надійшов до інфекційної лікарні на 8-й день зі скаргами на головний біль, нездужання, слабкість. Для серологічного дослідження взято кров. При проведенні реакція аглютинації Відаля встановлено, що вона позитивна в розведенні 1:200 з О-діагностикумом черевного тифу. Який діагноз можна встановити на підставі цього дослідження?
A. Дизентерія
B. Холера
C. Черевний тиф
D. Туберкульоз
E. Лептоспіроз