Тестування Бібліотека Форум Реєстрація Авторизація
загрузка...
КРОК 1 - Загальна лікарська підготовка
Для не зареєстрованих користувачів доступно лише до 20 випадкових запитань без можливості збереження помилок. Щоб мати можливість пройти тест на всі 200 запитань - будь ласка, зареєструйтесь або увійдіть під своїм іменем.
1
У хворого на алкоголізм почався алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням. Який препарат з групи нейролептиків слід призначити для швидкої допомоги?
A. Натрію бромід
B. Фторотан
C. Аміназин
D. Резерпін
E. Діазепам
2
Хвора 36-ти років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту найбільш імовірно буде встановлено у сечі?
A. Індикан
B. Креатинін
C. Сечовина
D. Оксипролін
E. Уробіліноген
3
В сечі новонародженого визначається цитрулін та високий рівень аміаку. Вкажіть, утворення якої речовини, наймовірніше, порушене у цього малюка:
A. Сечовина
B. Аміак
C. Креатинін
D. Креатин
E. Сечова кислота
4
У потерпілого з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найімовірніше пошкоджена?
A. Задня вушна
B. Середня оболонкова
C. Поверхнева скронева
D. Передня оболонкова
E. Середня мозкова
5
Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосфатидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їхній вплив у клітині спрямований на:
A. Гальмування фосфодіестерази
B. Активацію аденілатциклази
C. Активацію протеїнкінази А
D. Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
E. Гальмування протеїнкінази С
6
Пасажири автобуса у спекотну погоду попросили відкрити люки. Який шлях тепловіддачі при цьому зростає найбільше?
A. Випромінювання
B. Теплопроведення
C. Випромінювання та теплопроведення
D. Випаровування поту
E. Конвекція
7
Хворому, що страждає на хронічний гепатит, для оцінки знешкоджуючої функції печінки було проведене навантаження бензоатом натрію. За виділенням якої речовини з сечею судять про знешкоджуючу функцію печінки?
A. Валеріанова кислота
B. Фенілоцтова кислота
C. Щавелєва кислота
D. Лимонна кислота
E. Гіпурова кислота
8
У пацієнта діагностований первинний туберкульоз легень. Призначення якого протитуберкульозного засобу з групи антибіотиків, що порушують синтез РНК мікобактерій, є бажаним?
A. Піразинамід
B. Рифампіцин
C. Етамбутол
D. Канаміцину сульфат
E. ПАСК
9
При обстеженні у хворого виявлене порушення чутливості шкіри в ділянці передньої поверхні шиї. Який нерв уражений?
A. Шийна петля
B. Надключичні
C. Великий вушний
D. Поперечний нерв шиї
E. Малий потиличний
10
Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний вантаж?
A. Одиночне
B. Фазичне
C. Ізотонічне
D. Ауксотонічне
E. Ізометричне
11
У хворого після вживання недоброякісної їжі розвинулася діарея. На наступний день у нього знизився артеріальний тиск, з’явились тахікардія, екстрасистолія. pH крові складає 7,18. Ці порушення є наслідком розвитку:
A. Негазового алкалозу
B. Газового алкалозу
C. Газового ацидозу
D. Метаболічного алкалозу
E. Негазового ацидозу
12
У гістологічному препараті визначаються рецепторна зона сенсоепітеліального органа чуттів. Клітини даної зони лежать на базальній мембрані і включають наступні види: зовнішні та внутрішні сенсорні, зовнішні та внутрішні фалангові, стовбурові, зовнішні межові і зовнішні підтримуючі. Вкажіть, якому органу чуттів належить зазначена рецепторна зона:
A. Рівноваги
B. Смаку
C. Зору
D. Слуху
E. Нюху
13
Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом:
A. Стимулювання екскреції холестерину з організму
B. Гальмування біосинтезу холестерину
C. Активації метаболізму холестерину
D. Усіма наведеними шляхами
E. Пригнічення всмоктування холестерину в кишечнику
14
Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться в її легенях після цього?
A. Ємність вдиху
B. Функціональна залишкова ємність легень
C. Альвеолярний об’єм
D. Залишковий об’єм
E. Резервний об’єм видиху
15
При ендоскопії шлунка виявлена атрофія слизової оболонки. Мікроскопічно в біоптаті виявлена пухлина, побудована з ланцюжків атипових епітеліальних клітин, розташованих серед тяжів грубоволокнистої сполучної тканини; строма значно переважає над паренхімою. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Дрібноклітинний рак
B. Скирозний рак
C. Солідний рак
D. Аденокарцинома
E. Медулярний рак
16
До клініки госпіталізована пацієнтка із скаргами на кровохаркання, пітливість. Рентгенологічно виявлено вогнище туберкульозу у верхній частці правої легені. Показана операція. Яку кількість сегментів можна видалити в складі верхньої частки правої легені?
A. 1
B. 4
C. 2
D. 5
E. 3
17
У хворого в крові: ер.- 3,0 • 1012/л; Hb- 90г/л; ретикул.- 0,5%. В мазку: пойкілоцити, гіпохромні еритроцити. Залізо сироватки крові - 80 мкмоль/л. Для якої патології це характерно?
A. Залізодефіцитна анемія
B. Хвороба Мінковського-Шоффара
C. Залізорефрактерна анемія
D. Серпоподібноклітинна анемія
E. Б12-дефіцитна анемія
18
У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини витікає гній?
A. Meatus nasi superior
B. -
C. Meatus nasi communis
D. Meatus nasi medius
E. Meatus nasi inferior
19
У хворого після короткочасного оперативного втручання, проведеного із застосуванням дитиліну, понад 30 хвилин відмічалось пригнічення дихання, не відновився попередній тонус м’язів. Яку допомогу необхідно надати хворому?
A. Гемодіаліз
B. Перитонеальний діаліз
C. Переливання крові
D. Форсований діурез
E. Гемосорбція
20
У пацієнта, який півтора місяця тому переніс інфаркт міокарда, діагностовано синдром Дреслера з характерною тріадою: перикардит, плеврит, пневмонія. Який головний механізм цього ускладнення?
A. Зниження резистентності до інфекційних агентів
B. Інтоксикація організму продуктами некрозу
C. Викидання у кров міокардіальних ферментів
D. Активація сапрофітної мікрофлори
E. Сенсибілізація організму антигенами міокарда