Тестування Бібліотека Форум Реєстрація Авторизація
загрузка...
КРОК 1 - Фармація
1
Ізопентан і неопентан є:
A. Ізомерами
B. Конформерами
C. Таутомерами
D. Гомологами
E. Енантіомерами
2
Скільки існує стереоізомерних аль-допентоз?
A. 6
B. 16
C. 8
D. 4
E. 2
3
Як називається альдегід наступної будови:
A. 2-метил-3-пропілбутаналь
B. 2,3-диметилгексаналь
C. 1,2-диметилпентаналь
D. 2,3-диметилгексеналь
E. 3-метилгексаналь
4
Кількісне визначення карбонатів і гідрокарбонатів проводять таким методом:
A. Пряма алкаліметрія
B. Зворотня ацидиметрія
C. Комплексонометрія
D. Зворотня алкаліметрія
E. Пряма ацидиметрія
5
При виготовленні титранту мерку-риметрії - розчину солі ртуті (II) - для пригнічення його гідролізу додають таку кислоту:
A. Сульфатна
B. Нітратна
C. Ацетатна
D. Фосфатна
E. Хлоридна
6
При бактеріоскопічному дослідженні матеріалу з твердого шанкеру виявили рухомі, тонкі, довгі, звивисті мікроорганізми з рівномірними 8-12 завитками. Вказані властивості мають:
A. Борелії
B. Кампілобактери
C. Трепонеми
D. Вібріони
E. Лептоспіри
7
Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації, застосовується стеричний фактор, який враховує:
A. Хімічні властивості взаємодіючих сполук
B. Будову молекул взаємодіючих сполук
C. Температуру реакційної суміші
D. Концентрацію реагуючих речовин
E. Взаємну орієнтацію реагуючих молекул
8
Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:
A. Жилкування
B. Гетерофілія
C. Листкова мозаїка
D. Листкорозміщення
E. Метаморфоз
9
Яка якісна реакція підтверджує ненасиченість лінолевої кислоти? CH3(CH2)4CH = CH - CH2 - CH = CH(CH2)7COH
A. Реакція "срібного дзеркала" з [Ag(NH3)2]OH
B. Знебарвлення бромної води (Вr2; H2O)
C. Реакція з FeCl3
D. Гідрогалогенування (HCl)
E. Декарбоксилювання
10
Вкажіть гіпотензивний засіб із групи блокаторів кальцієвих каналів з переважним впливом на судини:
A. Верапаміл
B. Ніфедипін
C. Метопролол
D. Празозин
E. Дилтіазем
11
Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів?
A. Активують ацетилхолінестеразу
B. Гальмують моноаміноксидазу
C. Активують моноаміноксидазу
D. Гальмують ацетилхолінестеразу
E. Гальмують ксантиноксидазу
12
Згідно з вимогами ВООЗ та Фармакопеї в різних лікарських формах несте-рильних препаратів допускається певна кількість бактерій та гри6ів. Яка кількість сапрофітних бактерій та грибів в 1 г (мл) перорального препарату гарантує його безпеку?
A. 500 бактерій та 200 пліснявих грибів
B. 500 бактерій та 50 пліснявих грибів
C. 1000 бактерій та 100 пліснявих грибів
D. 1500 бактерій та 150 пліснявих грибів
E. 250 бактерій та 25 пліснявих грибів
13
Ізоелектричну точку білків можна визначити за залежністю ступеня набрякання високомолекулярних сполук від рН. В області рН = ІЕТ ступінь набрякання білка:
A. Складає 50% від маси
B. Дорівнює 100% від маси
C. Мінімальний
D. Перевищує 100% від маси
E. Максимальний
14
Приготували 0,1М розчин арґентуму нітрату. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину:
A. Натрію бензоат
B. Натрію тетраборат
C. Оксалатна кислота
D. Калію хлорид
E. Натрію гідроксид
15
При обстеженні хворого встановлено діагноз: алкаптонурія. Дефіцитом якого ферменту зумовлена ця патологія?
A. Фенілаланінгідроксилаза
B. Тирозиназа
C. Оксидаза гомогентизинової кислоти
D. Тироксингідроксилаза
E. Моноамінооксидаза
16
З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення ненаси-чених органічних сполук?
A. H2O, Hg2+, H+
B. K2Cr-2O7, H+
C. H2, Ni, t
D. NaOH, H2O
E. HNO3, p, t
17
Для експериментального утворення тромбів в судинах поруч з веною брижі жаби кладуть кристалик кухонної солі. Що є основним механізмом, який запускає тромбоутворення у данному випадку?
A. Зростання активності системи згортання крові
B. Завихрення кровотоку
C. Сповільнення кровотоку
D. Пошкодження ендотелію
E. Зниження активності системи проти-згортання крові
18
До складу мікстури входять натрію гідрокарбонат, натрію бромід, амонію хлорид. Яким методом можна кількісно визначити натрію гідрокарбонат у суміші?
A. Осаджувальне титрування
B. Перманганатометрія
C. Комплексонометрія
D. Ацидиметрія
E. Алкаліметрія
19
За замісною номенклатурою IUPAC нікотинова кислота має назву:
A. Піридин-2-карбонова кислота
B. Піридин-3-карбонова кислота
C. 3-карбоксипіридин
D. Піридин-4-карбонова кислота
E. 2-карбоксипіридин
20
Продуктом якої реакції буде натрію нікотинат?
A.
B.
C.
D.
E.
21
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?
A. Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників
B. Розширення судин
C. Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС
D. Звуження судин
E. Пригнічення тканинних естераз
22
Для виготовлення та аналізу лікарських препаратів широко застосовуються буферні розчини. Вони використовуються з метою:
A. Зміни добутку розчинності речовини
B. Зміни іонної сили розчину
C. Підтримки певного значення величини рН розчину
D. Зміни константи іонізації речовини
E. Зміни величини рН розчину
23
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:
A. Дитилін
B. Бензогексоній
C. Прозерин
D. Атропін
E. Галантамін
24
Після курсу антибіотикотерапії хворому з метою профілактики дисбактеріозу було призначено препарат для відновлення нормальної мікрофлори, який містить живі мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності. До якої групи він належить?
A. Імуноглобуліни
B. Вакцини
C. Еубіотики
D. Бактеріофаги
E. Антибіотики
25
В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення?
A. Флавівіруси
B. Герпесвіруси
C. Пікорнавіруси
D. Ортоміксовіруси
E. Ретровіруси
26
Хворому з артритом лікар призначив парацетамол - інгібітор цикло-оксигенази. Утворення яких біологічно активних сполук гальмується цим препаратом?
A. Простагландини
B. Йодтироніни
C. Цитокіни
D. Катехоламіни
E. !нтерферони
27
Ценокарпний плід розділяється на два мерикарпія. В борозенках оплодня між ребрами проходять схизогенні ефіроолійні канальці. Це:
A. Горіх
B. Сім’янка
C. Стручок
D. Біб
E. Вислоплідник
28
Однією з груп протиалергічних засобів є блокатори Н !-гістамінових рецепторів. Який препарат належить до цієї групи?
A. Мезатон
B. Кетотифен
C. Лоратадин
D. Преднізолон
E. Кислота амінокапронова
29
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
A. Природа розчинника
B. Концентрація реагуючих речовин
C. Природа реагуючих речовин
D. Температура
E. Ступінь дисперсності твердої речовини
30
Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампози-тивних бактерій до антибіотиків пеніци-лінового ряду?
A. Активний синтез пептидоглікану
B. Проникливість клітинної стінки
C. Синтез білків
D. Активний транспорт антибіотика
E. Продукція ^-лактамаз
31
Укажіть який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Фольгарда?
A. Утворення осаду жовтого кольору
B. Утворення осаду бурого кольору
C. Утворення осаду червоного кольору
D. Забарвлення розчину у жовтий колір
E. Забарвлення розчину у червоний колір
32
Який порядок має проста реакція складена за схемою А + В = 2С?
A. Перший
B. Нульовий
C. Другий
D. Дробний
E. Третій
33
Хворий скаржиться на біль в епіга-стрії оперізуючого характеру. При обстеженні виявлено підвищений вміст діастази в сечі, а також неперетравлений жир у калі. Для якої патології найбільш характерні вказані явища?
A. Ентероколіт
B. Гострий панкреатит
C. Гострий апендицит
D. Інфекційний гепатит
E. Гастрит
34
Хворому з набряковим синдромом необхідно призначити сечогінні препарати. Оберіть оптимальне їх поєднання:
A. Гідрохлортіазид + Фуросемід
B. Фуросемід + Діакарб
C. Гідрохлортіазид + Діакарб
D. Спіронолактон + Тріамтерен
E. Гідрохлортіазид + Тріамтерен
35
У хворої 25-ти років невралгія трійчастого нерву. Їй призначено препарат, який застосовують й при мегалобла-стній анемії. Назвіть його:
A. Ціанокобаламін
B. Ергокальциферол
C. Токоферолу ацетат
D. Кислота фолієва
E. Аскорбінова кислота
36
Плід рослини родини капустяні складається з двох стулок та несправжньої плівчастої перегородки, на якій розміщені насінини. Має приблизно однакову ширину і довжину. Даний плід:
A. Стручечок
B. Крилатка
C. Біб
D. Ягода
E. Сім’янка
37
Хворому на епілепсію та схильному до депресії призначено протиепіле-птичний препарат, що збільшує вміст ГАМК у ЦНС за рахунок пригнічення ферменту ГАМК-трансамінази. Визначте цей препарат:
A. Етосуксимід
B. Амітриптилін
C. Аміназин
D. Діазепам
E. Натрію вальпроат
38
За вказаних умов взаємодія толуолу з хлором призводить до утворення:
A.
B.
C.
D.
E.
39
Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочків, довгасто-обернено-яйцеподібних, зубчасто-пилчастих, прикріплених до черешка (рахіс листка), а отже називаються:
A. Перистоскладні
B. Перисторозсічені
C. Пальчасторозсічені
D. Пальчастоскладні
E. Пальчастолопатеві
40
Особливістю вірусів, як інфекційних агентів, є обов’язковий внутрішньоклітинний паразитизм. У зв’язку з цим, який об’єкт НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ з метою культивації вірусів?
A. Сприйнятливі лабораторні тварини
B. Курячі ембріони, що розвиваються
C. Первинні клітинні культури
D. Поживні середовища
E. -
41
Емульсії класифікують за об’ємною концентрацією дисперсної фази. До якої групи належать емульсії з концентрацією 0,1-74,0% об.?
A. Концентровані
B. Висококонцентровані
C. Зворотні
D. Розведені
E. Прямі
42
Для адсорбції ПАР з неполярного розчинника бензолу найкращим адсорбентом буде:
A. Тальк
B. Сажа
C. Графіт
D. Вугілля
E. Силікагель
43
Досліджена мікориза на коренях дуба являє собою симбіоз:
A. Гриба і бактерії
B. Гриба і вищої рослини
C. Бактерії і вищої рослини
D. Двох різних бактерій
E. Гриба і водорості
44
У хворого 47-ми років з двосторонньою пневмонією виявлено порушення кислотно-основного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбільш імовірний захисно-пристосувальний механізм підтримує компенсацію КОС у хворого?
A. Розвиток гіпервентиляції легень
B. Пронос
C. Зменшення реабсорбції гідрокарбонату в нирках
D. Блювання
E. Посилення ацидогенезу в нирках
45
В умовах аптеки виникла потреба стерилізації рідкої лікарської форми механічним методом. Який апарат використали для цього?
A. Піч Пастера
B. Паровий стерилізатор
C. Апарат Коха
D. Автоклав
E. Фільтр Зейтця
46
Хворий впродовж 10-ти років страждає на цукровий діабет. У важкому стані доставлений до лікарні. На другий день перебування у стаціонарі його стан різко погіршився: розвинулася кома, з’явилося шумне глибоке дихання, при якому глибокі вдихи змінювалися посиленими видихами за участю експіраторних м’язів. Яка форма порушення дихання спостерігається у хворого?
A. Дихання Куссмауля
B. Стенотичне дихання
C. Тахіпное
D. Дихання Чейн-Стокса
E. Дихання Біота
47
Під час мікроскопії стебла виявлено комплексну тканину, яка складається з ситоподібних трубок з клітинами-супутницями, луб’яних волокон та луб’яної паренхіми. Це:
A. Кірка
B. Перидерма
C. Флоема
D. Епідерма
E. Ксилема
48
У хворого з високою температурою тіла, вираженими болями у горлі під час ковтання, діагностована ангіна. Які з вказаних симптомів відносяться до місцевих ознак гострого запалення?
A. Лейкоцитоз
B. Підвищення ШОЕ
C. Тахікардія
D. Лихоманка
E. Почервоніння
49
При броматометричному визначенні стрептоциду (первинний ароматичний амін) застосовують пряме титрування стандартним розчином калію бромату. Як індикатор цього титрування застосовують:
A. Фенолфталеїн
B. Мурексид
C. Ферум (III) тіоціанат
D. Еріохром чорний Т
E. Метиловий оранжевий
50
Рівноважний стан хімічної реакції відноситься до конкретних процесів, які відбуваються в хіміко-фармацевтичному виробництві. Для оборотних реакцій він описується:
A. Першим законом Коновалова
B. Правилом фаз Гіббса
C. Правилом Вант-Гоффа
D. Законом Іесса
E. Законом дії мас Іульдберга і Вааге
51
Які катіони IV групи знаходяться у розчині, якщо під дією розчину гідроксиду натрію утворюється забарвлений осад, розчинний у надлишку реагенту?
A. Цинк
B. Свинець
C. Вісмут
D. Марганець
E. Хром
52
Ферменти бактерій характеризуються високою специфічністю дії. Ця їх властивість на практиці використовується для:
A. Фаготипування бактерій
B. Культивування бактерій
C. Серотипування бактерій
D. Ідентифікації бактерій
E. Виготовлення імуноглобулінів
53
Укажіть тип таутомерії, характерний для 2-нітропропану:
A. Аци-нітро-таутомерія
B. Лактим-лактамна таутомерія
C. Кето-енольна таутомерія
D. Аміно-імінна таутомерія
E. Азольна (прототропна) таутомерія
54
Для профілактики кашлюка, дифтерії, правця дітям вводять вакцину АКДП. Як називається вакцина, якщо до неї входять мікроорганізми одного із збудників і анатоксини інших?
A. Генноінженерна
B. Хімічна
C. Штучна
D. Аутовакцина
E. Асоційована
55
Молекула мальтози (солодового цукру) складається з двох залишків
A. D-глюкопіранози та L-глюкопіранози
B. D-глюкопіранози
C. D-глюкопіранози та D-маннопіранози
D. D-глюкопіранози та D- фруктофуранози
E. D-глюкопіранози та D- галактопіранози
56
У хворого внаслідок значної крововтрати, що становила 40% об’єму крові, виникла анурія. Який провідний механізм її виникнення в даному випадку?
A. Зниження тиску в капсулі клубочків
B. Підвищення онкотичного тиску крові
C. Зменшення кількості функціонуючих клубочків
D. Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків
E. Підвищення тиску в капсулі клубочків
57
Пірол відноситься до:
A. Конденсованих гетероциклів
B. П ’ятичленних гетероциклів з двома гетероатомами
C. Шестичленних гетероциклів з одним гетероатомом
D. П ’ятичленних гетероциклів з одним гетероатомом
E. Шестичленних гетероциклів з двома гетероатомами
58
Хвора 54-х років з виразковою хворобою шлунка скаржиться на різку слабкість та задишку під час незначного фізичного навантаження. У крові: ер.-1,44 • 1012/л, Hb- 66 г/л, КП-1,4. Для якої анемії притаманні виявлені зміни складу периферичної крові?
A. Гостра постгеморагічна
B. Хронічна постгеморагічна
C. В12-дефіцитна
D. Залізодефіцитна
E. Набута гемолітична
59
Для взяття наважки при приготуванні вторинних стандартних розчинів використовують технохімічні терези. Точність зважування на технохімічних терезах:
A. ±0, 01а
B. ±0,1а
C. ±0, 0001а
D. ±0, 002а
E. ±0, 001а
60
Тип продихового апарату, у якого побічних клітин дві, їх суміжні стінки перпендикулярні продиховій щілині, має назву:
A. Парацитний
B. Тетрацитний
C. Анізоцитний
D. Діацитний
E. Аномоцитний
61
Пацієнтці з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхідно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку?
A. Парацетамол
B. Целекоксиб
C. Анальгін
D. Диклофенак-натрій
E. Ацетилсаліцилова кислота
62
При мікроскопічному дослідженні виявлена тканина, що складається з прозорих клітин з потовщеними зовнішніми кутинізованими клітинними стінками, продихами, трихомами. Ця тканина:
A. Ризодерма
B. Веламен
C. Перидерма
D. Епідерма
E. Кірка
63
У складі м’якоті плода груші звичайної Pyrus communis виявлено групу паренхімних клітин з товстими оболонками та щілиновидними порами. Це свідчить, що ці клітини відносяться до:
A. Судин
B. Волокон
C. Трахеїд
D. Кутової коленхіми
E. Склереїд
64
Для визначення масової частки ар-ґентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:
A. Еозину
B. Дифенілкарбазону
C. Амонію заліза (III) сульфату
D. Флуоресцеїну
E. Калію хромату
65
Природна рослинна сировина, яку використовують для отримання ліків, може бути добрим поживним середовищем для розвитку багатьох мікроорганізмів. Виберіть із наведених спосіб, який найчастіше використовується для попередження розвитку мікроорганізмів на рослинах:
A. Обробка антибіотками
B. Обробка детергентами
C. Ліофільне висушування
D. Висушування
E. Термічна обробка (90 - 100oC)
66
При проведенні систематичного ходу аналізу на розчин подіяли груповим реагентом 1М H2SO4 у присутності етилового спирту, утворився білий осад. Катіони якої групи присутні у розчині?
A. IV
B. I
C. VI
D. III
E. II
67
Хворому на стенокардію призначили метопролол. Який фармакологічний ефект дозволяє застосувати цей препарат для лікування стенокардії?
A. Антиаритмічний
B. Антиангінальний
C. Гіпотензивний
D. Бронхолітичний
E. Антиагрегантний
68
Одним з джерел забруднення лікарських засобів мікроорганізмами може бути лабораторний посуд. Який метод доцільно використовувати для його стерилізації?
A. Кип’ятіння
B. Пастеризація
C. Сухий жар
D. Тиндалізація
E. Висушування
69
Серед наведених проміжних активних часточок оберіть радикал:
A.
B.
C.
D.
E.
70
У виробництві медичних препаратів (живих та вбитих вакцин, сироваток тощо) використовують ліофільне висушування бактерій та вірусів. Як проводять ліофільне висушування?
A. У вакуумі за високої температури
B. За умов нормального атмосферного тиску і при кімнатній температурі
C. За низької температури
D. У вакуумі за низької температури
E. Усі відповіді вірні
71
Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю i непереносимі-стю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?
A. Стимуляція ^-адренорецепторів
B. Блокада K+-, Na+-АТФ-ази
C. Пригнічення активності фосфодіесте-рази
D. Стимуляція M-холінорецепторів
E. Стимуляція а1-адренорецепторів
72
Вкажіть препарат з місцевоанесте-зуючою дією для лікування шлуночко-вих аритмій:
A. Аміодарон
B. Лідокаїн
C. Бупівакаїн
D. Мексилетин
E. Панангін
73
!нфікування лікарських рослин мікроорганізмами унеможливлює їх подальше використання фармацевтичною промисловістю. !нвазивні властивості фітопатогенних мікроорганізмів обумовлюють:
A. Трансферази
B. Гідролітичні ферменти
C. Ьомерази
D. Оксидоредуктази
E. Ліази
74
Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон’югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей?
A. АсАТ
B. Креатинфосфокіназа
C. Ілюкуронілтрансфераза
D. АлАТ
E. ЛДГі
75
Перетворення сукцинату в фумарат каталізується сукцинатдегідрогеназою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?
A. Піровиноградна кислота
B. Фумарова кислота
C. Малонова кислота
D. Яблучна кислота
E. Щавлевооцтова кислота
76
Першими лейкоцитами, що з’являються у вогнищі запалення, є:
A. Еозинофіли
B. Моноцити
C. Лімфоцити
D. Базофіли
E. Нейтрофіли
77
Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у мітохондріях?
A. Мікросомальне окиснення
B. Субстратне фосфорилювання
C. Окиснювальне фосфорилювання
D. Пероксидне окиснення ліпідів
E. Окиснювальне декарбоксилювання
78
До якого електроду буде рухатися частинка білка при електрофорезі, якщо його ізоелектрична точка дорівнює 4,0, а рН становить 5,0?
A. До хлорсрібного
B. До аноду
C. До каломельного
D. До катоду
E. До платинового
79
Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з PCl5?
A.
B.
C.
D.
E.
80
Хворий 65-ти років переніс інфаркт міокарда. Через місяць у нього розвинулась серцева недостатність. Що зумовило її виникнення?
A. Перевантаження серця опором
B. Ушкодження міокарда
C. Підвищений опір вигнанню крові в легеневий стовбур
D. Підвищений опір вигнанню крові в аорту
E. Інфекція
81
Продуктом тримеризації ацетилену є:
A. Бензен
B. Бутин-2
C. Вінілацетилен
D. Триметилбензен
E. Циклооктатетраєн
82
При арґентометричному визначенні лікарського препарату, що містить KBr, за методом Мора у якості індикатора використовують:
A. Феруму (III) тіоціанат
B. Флуоресцеїн
C. Калію хромат
D. Мурексид
E. Тропеолін 00
83
Після споживання високовуглево-дної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія. Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?
A. Фосфорилаза
B. Альдолаза
C. Глюкозо-6-фосфатаза
D. Глюкокіназа
E. Ізоцитратдегідрогеназа
84
У складі клітин синьозелених водоростей та грибів виявлено розчинний полісахарид. Він забарвлюється розчином Люголя в бурий колір. Це:
A. !нулін
B. Глікоген
C. Целюлоза
D. Фруктоза
E. Крохмаль
85
Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону?
A. Розпад ліпідів
B. Розпад глікогену
C. Синтез глікогену
D. Розпад білків
E. Ілюконеогенез
86
Необхідно провести кількісне визначення натрію гідрокарбонату в препараті. Яким із методів титриметричного аналізу його можна визначити?
A. Неводне титрування
B. Осаджувальне титрування
C. Комплексиметричне титрування
D. Окислювально-відновне титрування
E. Кислотно-основне титрування
87
У дитини з вираженою гіпотрофією виникли набряки на нижніх кінцівках, асцит. Якою є провідна ланка патогенезу кахектичного набряку?
A. Підвищення гідростатичного тиску крові
B. Збільшення проникності судинної стінки
C. Зниження онкотичного тиску плазми крові
D. Підвищення онкотичного тиску міжклітинної рідини
E. Порушення лімфовідтоку
88
З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: білок - 34 г/л, клітини 3600 в мкл, переважають нейтрофіли, рН- 6,8. Який вид ексудату у хворого?
A. Фібринозний
B. Серозний
C. Змішаний
D. Гнійний
E. Геморагічний
89
На зрізі кореня Helianthus annuus виявлена вторинна пучкова будова, це означає, що зріз зроблено в зоні:
A. Росту та розтягнення
B. Укріплення та проведення
C. Клітинного поділу
D. Кореневого чохлику
E. Всмоктування
90
Хворий 54-х років страждає на хронічний алкоголізм і цироз печінки з розвитком асциту. Який патогенетичний механізм є пусковим у розвитку асциту при цирозі печінки?
A. Поліурія
B. Зниження тиску у внутрішньопечін-кових капілярах
C. Портальна гіпертензія
D. Посилена реабсорбція натрію в нирках
E. Підвищення системного артеріального тиску
91
У пацієнта отруєння морфіном. Який препарат для промивання шлунка показаний?
A. Фурацилін
B. Натрію хлорид
C. Магнію сульфат
D. Унітіол
E. Калію перманганат
92
Виберіть формулу аніліну:
A.
B.
C.
D.
E.
93
Хворого 45-ти років госпіталізовано у неврологічне відділення. У нього спостерігається гіперкінезія, тобто:
A. Порушення координації рухів
B. Підвищення м’язевого тонусу
C. Мимовільні рухи
D. Неможливість утримати позу
E. Уповільнені рухи кінцівок
94
Лецитин різного походження як по-верхневоактивна сполука використовується для виготовлення харчових продуктів (як емульгатор). До якої групи біомолекул належить лецитин?
A. Сульфоліпіди
B. Триацилгліцероли
C. Іліколіпіди
D. Стериди
E. Фосфоліпіди
95
Які частинки міцели, будова якої зображена формулою {m(AgCl) nAg+ (n — x) NO-}x+ xNO-, знаходяться в дифузійному шарі?
A. AgCl та Ag+
B. Ag + та NO-
C. NO3-
D. Ag+
E. AgCl
96
У ялини верхівковою брунькою росте головний пагін, а з бічних бруньок - бокові пагони. Ці ознаки притаманні такому типу галуження:
A. Дихотомічне
B. Симподіальне
C. Моноподіальне
D. Несправжньодихотомічне
E. Колоноподібне
97
Які продукти утворюються при нагріванні щавлевої кислоти (НООС — СООН) з концентрованою сульфатною кислотою
A. С 02 + CO + Н 20
B. С2Н2 + 202
C. 2С02 + н2
D. 2С0 + Н2 + О2
E. Н 20 + с 02
98
У обстежуваної дитини поганий апетит, нудота. Прийом молока викликає блювання, а періодично - пронос. Спостерігається відставання в рості, втрата ваги, затримка в розумовому розвитку. Недостатність якого ферменту викликає вказану патологію?
A. Галактозо-1-фосфат-уридилтрансфераза
B. Тирозиназа
C. Каталаза
D. Глюкокіназа
E. Ксантиноксидаза
99
Сечова кислота є похідним: мал.2420
A. Піразину
B. !ндолу
C. Піридину
D. Піразолу
E. Пурину
100
У контрольно-аналітичній лабораторії хіміку необхідно провести стандартизацію розчину натрію гідроксиду. Який первинний стандартний розчин може бути для цього використаний?
A. Хлороводнева кислота
B. Натрію хлорид
C. Щавлева кислота
D. Натрію тетраборат
E. Оцтова кислота
101
Препарат з якої фармакологічної групи необхідно призначити хворому, що переніс інфаркт міокарда, для профілактики тромбозу?
A. Блокатори протонної помпи
B. Наркотичні анальгетики
C. Антикоагулянти непрямої дії
D. Гемостатичні засоби
E. Міорелаксанти
102
Для гравіметричного визначення сульфат-іонів у якості осадителя використовують розчин:
A. Арґентуму нітрату
B. Феруму (II) хлориду
C. Магнію хлориду
D. Цинку хлориду
E. Барію хлориду
103
Визначте продукт нижченаведеної реакції:
A.
B.
C.
D.
E.
104
Хворому 37 років з метою комплексного лікування виразкової хвороби шлунка було призначено препарат, що знижує кислотність шлункового соку, інгібує Н+, К+-АТФ-азу, знижує об’єм шлункової секреції і виділення пепсиногену. Відноситься до проліків. Назвіть препарат:
A. Ранітидин
B. Фосфалюгель
C. Омепразол
D. Фамотидин
E. Гастроцепін
105
Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:
A. Оксидаза, каталаза
B. Гіалуронідаза, лецитиназа
C. Трансфераза, нуклеаза
D. Естераза, протеаза
E. Ліаза, лігаза
106
При вивченні посівів повітря, взятого в аптеці, бактеріолог виявив санітарно-показовий мікроорганізм. Це:
A. Мікрокок
B. Негемолітичний стрептокок
C. Гемолітичний стрептокок
D. Сарцина
E. Кишкова паличка
107
Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу, проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?
A. Еріохром чорний Т
B. Метиленовий червоний
C. Еозин
D. Йодидкрохмальний папірець
E. Фенолфталеїн
108
Кінцевим продуктом розпаду білків в організмі людини є сечовина. До якого класу органічних сполук вона відноситься? H2 N-C-NH2 O
A. Аміди
B. Амінокислоти
C. Кетони
D. Ангідриди
E. Складні ефіри
109
У медичній практиці використовуються сульфаніламідні препарати, які є конкурентним інгібітором ферменту фолатсинтази. Синтез якого вітаміну при цьому блокується?
A. Тіамін
B. Аскорбінова кислота
C. Фолієва кислота
D. Рибофлавін
E. Лінолева кислота
110
В клінічній практиці для фракціонування білків сироватки крові та інших біологічних рідин використовується метод висолювання. Які сполуки застосовуються для цієї мети?
A. Луги
B. Детергенти
C. Солі лужних металів
D. Солі важких металів
E. Кислоти
111
Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:
A. Непрямої відгонки
B. Виділення і непрямої відгонки
C. Прямої відгонки
D. Осадження
E. Виділення
112
У хворого виразкова хвороба шлунка. Який препарат з групи М-холіноблокаторів доцільно призначити?
A. Іпратропій
B. Атропін
C. Платифілін
D. Скополамін
E. Пірензепін
113
Підберіть доречний методичний прийом, якщо речовина реагує з титрантом стехіометрично, але повільно:
A. Спосіб зворотнього титрування
B. Титрування за зміщенням
C. Метод окремих навісок
D. Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності
E. Спосіб прямого титрування
114
Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд:
A. Однаковий з зарядом гранули
B. Протилежний до заряду гранули
C. Однаковий із зарядом ядра
D. Однаковий з потенціалвизначальними іонами
E. Протилежний до протиіонів адсорбційного шару
115
Яка з зазначених реакцій визначення катіонів амонію є специфічною?
A. З натрію гексанітрокобальтом (III)
B. З калію тетрайодогідраргиратом (II) у лужному середовищі
C. З гідроксидами лужних металів при нагріванні
D. З калію гексагідроксоантимонатом
E. З натрію гексанітрокобальтом (III) у кислому середовищі
116
В лабораторії необхідно ідентифікувати катіон амонію. Можна використати розчин:
A. Цинку уранілацетату
B. Натрію сульфату
C. Калію хромату
D. Реактиву Несслера
E. Реактиву Чугаєва
117
Хімік-аналітик проводить якісний систематичний аналіз суміші катіонів першої аналітичної групи. Який катіон визначають на початку дослідження специфічною реакцією?
A. Літію
B. Калію
C. Амонію
D. Натрію
E. Арґентуму
118
Серед наведених сполук вкажіть резорцин (1,3-дигідроксибензен):
A.
B.
C.
D.
E.
119
У пацієнта 34-х років із геморагічним інсультом відмічається повна втрата рухів правої руки. Цей патологічний стан має назву:
A. Міастенія
B. Параліч
C. Гіперкінез
D. Тремор
E. Парез
120
Чоловік 40-ка років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, підвищення температури тіла, кашель з виділенням харкотиння, задишку. Після огляду і обстеження встановлений діагноз: вогнищева пневмонія. Який тип гіпоксії спостерігається у хворого?
A. Дихальна
B. Гіпоксична
C. Тканинна
D. Іемічна
E. Циркуляторна
121
У хворого спостерігається брадикардія, помірно виражені гіпотензія, зниження основного обміну, набряки. Яке із порушень може спричинити такий синдром?
A. Гіперфункція паращитоподібних залоз
B. Гіпофункція щитоподібної залози
C. Гіпофункція паращитоподібних залоз
D. Гіпофункція надниркових залоз
E. Гіперфункція щитоподібної залози
122
Яким реактивом можна одночасно визначити наявність альдегідної групи та глікольного фрагменту в молекулі глюкози?
A. KMnOA
B. Cu(OH)2
C. FeCl3
D. Br2
E. AICI3
123
У хворого на фоні неспецифічного виразкового коліту розвинулася анемія. В крові: гіпохромія, мікро-, анізоцитоз, пойкілоцитоз. Про який вид анемії слід думати?
A. В12-фолієво-дефіцитна
B. Апластична
C. Залізодефіцитна
D. Сидеробластна
E. Гемолітична
124
Найкращим прикладом ідеального розчину, що підпорядковується закону Рауля, є розчин:
A. Будь-який гранично розведений
B. Ацетону у хлороформі
C. Бензену у воді
D. Бензену в етанолі
E. Хлороформу у циклогексані
125
У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Уль-церогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту:
A. Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)
B. Ліпооксигеназа (ЛОГ)
C. Простациклінсинтетаза
D. Тромбоксансинтетаза
E. Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)
126
Наведена схема отримання нітроал-канів називається реакцією:
A. Чичибабіна
B. Зініна
C. Коновалова
D. Тищенко
E. Кучерова
127
Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO- та NO--іонів з:
A. Розчином І2 у KI
B. Розчином BaCl2
C. Дифеніламіном і концентрованою H2SO4
D. Розчином AgNO3
E. Розчином KMnO4
128
У пацієнтки 42-х років діагностовано трихомонадну інфекцію сечовивідних шляхів. Який препарат можна рекомендувати для лікування?
A. Ністатин
B. Ципрофлоксацин
C. Амоксицилін
D. Метронідазол
E. Олететрин
129
Фармацевт до золю срібла хлориду додавав електроліт невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву:
A. Антагонізм
B. Звикання золю
C. Синергізм
D. Зниження чутливості
E. Адитивність
130
Для активації та переносу ВЖК через мітохондріальну мембрану потрібні вітаміни та вітаміноподібні сполуки. Вкажіть одну з них:
A. Тіамін
B. Карнітин
C. Убіхінон
D. Біотин
E. Рибофлавін
131
Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Co2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катіони Ni2+ у цій суміші?
A. 1-нітрозо-2-нафтол
B. Диметилгліоксим
C. Алізарин
D. Магнезон-1
E. Амоніак
132
Який продукт утвориться при взаємодії етилйодиду з калій ціанідом?
A. С2Н5СМ
B. СН2 = СН2
C. СН3 СМ
D. С2Н5ОН
E. С2Н5ОС2Н5
133
Нелегальні емігранти із Сомалі були затримані на українському кордоні. При медичному огляді дитини 3-х років виявлено гіпотонію та дистрофію м’язів, депігментацію шкіри, знижений тургор, живіт збільшений у розмірі, дефіцит маси тіла. Встановлено діагноз -квашіоркор. До якого виду часткового голодування відносять дану патологію?
A. Жирове
B. Вітамінне
C. Білкове
D. Енергетичне
E. Вуглеводне
134
Препарований апокарпний плід, у якого плодики з соковитим мезокарпієм та одним сім’ям, оточеним здеревенілим ендокарпієм. Цей плід:
A. Багатокістянка
B. Однокістянка
C. Фрага
D. Ягода
E. Ценокарпна кістянка
135
Встановлено, що надземну частину гороху посівного утримують у просторі вусики, які є видозміною:
A. Верхніх листочків складного листа
B. Прилистків
C. Верхівкових пагонів
D. Всього складного листа
E. Нижніх листочків складного листа
136
!снує кілька основних механізмів передачі інфекційних хвороб: аерогенний, фекально-оральний, трансмісивний, контактний, вертикальний. Які фактори забезпечують передачу збудника від джерела захворювання до здорового організму при фекально-оральному механізмі зараження?
A. Домашні тварини
B. Контамінована їжа та вода
C. Кровосисні комахи
D. Медичній інструментарій
E. Повітря
137
Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:
A. Гідроксидів катіонів, розчинних у лугах
B. Розчинних у воді аміачних комплексних сполук
C. Забарвлених, нерозчинних у воді сполук
D. Гідроксидів катіонів, розчинних в кислотах
E. Гідроксидів катіонів, нерозчинних в надлишку амонію гідроксиду
138
Для стандартизації розчину натрію тіосульфату використовують розчин калію дихромату. При цьому проводять:
A. Титрування замісника
B. Зворотнє титрування у кислому середовищі
C. Пряме титрування у лужному середовищі
D. Пряме титрування у сильнокислому середовищі
E. Зворотнє титрування у лужному середовищі
139
У пацієнта з підозрою на анаеробну інфекцію рани необхідно провести бактеріологічне дослідження. Виберіть середовище, на якому можуть розвиватись анаероби:
A. ТЦБС
B. Леффлера
C. Ендо
D. Кітта-Тароці
E. МПА
140
До лікарні доставлено дитину з ознаками отруєння алклоїдами бела-донни. Який препарат необхідно застосувати у якості антидоту?
A. Прозерин
B. Парацетамол
C. Магнію сульфат
D. Натрію вальпроат
E. Кофеїн бензоат натрію
141
У фармацевтичній практиці широко використовують виготовлення ліків у вигляді колоїдно-дисперсних систем. Який метод одержання золів відноситься до фізичної конденсації?
A. Відновлення
B. Подвійний обмін
C. Гідроліз
D. Окиснення
E. Заміна розчинника
142
Хворому з гострим бронхітом призначено відхаркувальний засіб, після прийому якого виник бронхоспазм. Який з перерахованих препаратів міг викликати даний побічний ефект?
A. Сальбутамол
B. Платифілін
C. Валідол
D. Лібексин
E. Ацетилцистеїн
143
Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин:
A. Протодерми
B. Камбію
C. Фелогену
D. Прокамбію
E. Перициклу
144
Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина?
A. Триптофан
B. Тирозин
C. Глутамат
D. Аргінін
E. Аспарагін
145
Мікроаналіз кореневища виявив відкриті колатеральні провідні пучки, які розташовані кільцем; це може свідчити про належність рослини до класу:
A. Однодольних
B. Дводольних
C. Гнетових
D. Папоротеподібних
E. Хвойних
146
Дослідження зібраних лікарських рослин показало їх значну обсіменін-ність різними бактеріями. Який метод треба використати, щоб виділити чисті культури цих бактерій?
A. Фазово-контрастна мікроскопія
B. Зараження лабораторних тварин
C. Посів на щільне живильне середовище
D. Центрифугування у градієнті щільності
E. Використання фільтрів з порами певного діаметру
147
У потрійній точці на діаграмі стану води:
A. С=2
B. С=1
C. Ф=3; n=1
D. С=0
E. Ф=3; С=1
148
Який іон при нагріванні з металевим цинком у кислому середовищі утворює газ - арсин, що викликає появу жовто-бурої плями на папері, просоченому солями ртуті (II):
A. Арсенат
B. Сульфат
C. Нітрат
D. Фосфат
E. Сульфід
149
При дії на досліджувану суміш катіонів розчином KOH випав білий осад, що розчинився у надлишку реактиву. При дії розчину K4[Fe(CN)6] утворився білий осад. Який катіон присутній у розчині?
A. Cr3+
B. Ba2+
C. Fe3+
D. Ca2+
E. Zn2+
150
У товстій кишці декарбоксилюються деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється із орнітину?
A. Аргінін
B. Індол
C. Фенол
D. Путресцин
E. Лізин
151
Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю, дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву:
A. Звикання золів
B. Солюбілізація
C. Сенсибілізація
D. Колоїдний захист
E. Взаємна коагуляція
152
Хворому 3 роки тому був поставлений дiагноз хронічний гломерулонефрит. Протягом останніх 6-ти місяців з’явилися набряки. Що лежить в основі їх розвитку?
A. Введення нестероїдних протизапальних препаратів
B. Гіперальдостеронізм
C. Гіперпродукція вазопресину
D. Лікування глюкокортикоїдами
E. Протеїнурія
153
Вкажіть сполуку, яка виявляє най-сильніші кислотні властивості:
A. C2H5 - OH
B. СбН - OH
C. CCl3 - COOH
D. C2H5 - COOH
E. CH3 - COOH
154
У жінки 52-х років розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика?
A. Протеоліз білків
B. Ілюконеогенез
C. Кетогенез
D. Ілікозилювання білків
E. Ліполіз
155
З метою мікроскопічного підтвердження діагнозу ’’первинний сифіліс” у хворого здійснено забір виділень з виразки. Який вид мікроскопії використовується для виявлення та вивчення рухомості збудника?
A. Аноптральна
B. Темнопольна
C. Електронна
D. Люмінесцентна
E. Світлова
156
Чоловік 42-х років, що хворіє на хронічний калькульозний холецистит, висловлює скарги на різкий біль у правому підребер’ї, свербіж і жовтяничність шкірних покривів, множинні дрібното-чкові крововиливи, омилений і знебарвлений кал (стеаторея). Який тип жовтяниці спостерігається у хворого?
A. Гемолітична
B. Печінкова
C. Паренхіматозна
D. Надпечінкова
E. Механічна
157
Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на періодичні гострі болі в животі, судоми, порушення зору, відмічає червоний колір сечі. Діагностовано порфірію. Ймовірна причина хвороби - порушення біосинтезу:
A. Сечової кислоти
B. Іему
C. Глюкози
D. Жовчних кислот
E. Холестеролу
158
У пагона апікальна брунька рано припиняє свій розвиток. Потім ріст забезпечують дві бічні бруньки. Вони розміщені супротивно під верхівкою. Таке галуження пагона називається:
A. Моноподіальне
B. Рівнодихотомічне
C. Нерівнодихотомічне
D. Кущіння
E. Несправжньодихотомічне
159
Яка із наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду?
A. СН = СН
B. СН = СН
C.
D. СН3 — СН = СН2
E. СНз - СНз
160
Взаємодія між дисперсною фазою та дисперсійним середовищем для різних систем проявляється не в однаковій мірі. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодіє з середовищем, то систему називають:
A. Зв’язанодисперсна
B. Гідрофільна
C. Ліофобна
D. Ліофільна
E. Вільнодисперсна
161
Який із протигрибкових антибіотиків погано всмоктується у шлунково-кишковому траки та ефективний при кандидомікозі кишечника:
A. Гризеофульвін
B. Тербінафін
C. Кетоконазол
D. Ністатин
E. Флуконазол
162
Класифікація аніонів базується на різній розчинності їх солей з іонами Ba2+ та Ag+. Аніони першої аналітичної групи утворюють малорозчинні у воді солі з іонами:
A. Ag+ (середовище аміачного буферу)
B. Ag+ (лужне середовище)
C. Ba2+ (лужне або нейтральне середовище)
D. Ag+ (кисле середовище)
E. Ag+ (нейтральне середовище)
163
Під час збирання лікарської сировини виявилося, що в неї виражена мозаїчність листя. Які мікроорганізми спричиняють це захворювання?
A. Віроїди
B. Мікроскопічні гриби
C. Бактерії
D. Віруси
E. Найпростіші
164
Ви роздивляєтесь багату на ефірні олії та гіркоти сріблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготівлі використовують верхівкові пагони з волоттю дрібних кулястих кошиків. Цяро-слина:
A. Arctium lappa
B. Artemisia absinthium
C. Calendula officinalis
D. Bidens tripartita
E. Chamomilla recutita
165
Вітамін В6 входить до складу коферменту піридоксальфосфату (ПАЛФ). Які реакції протікають за участю ПАЛФ?
A. Синтез кетонових тіл і жовчних кислот
B. Декарбоксилювання і трансамінуван-ня амінокислот
C. Синтез нуклеїнових кислот і фосфо-ліпідів
D. Синтез стероїдних гормонів і холесте-ролу
E. Синтез жовчних кислот і холестеролу
166
Назвіть провідний механізм проти-атеросклеротичної дії клофібрату (фе-нофібрату):
A. Знижує рівень тригліцеридів
B. Пригнічує вивільнення вільних жирних кислот із жирової тканини
C. Зв’язує жовчні кислоти в тонкій кишці
D. Пригнічує всмоктування холестерину
E. Має антиоксидантну дію
167
Чоловік 35-ти років, який декілька років страждав на виразкову хворобу шлунка, після прийому їжі відчув гострий інтенсивний біль у верхній частині живота. При пальпації відмічається напруження передньої черевної стінки. Яке ускладнення виразкової хвороби виникло у чоловіка?
A. Кровотеча
B. Пенетрація
C. Малігнізація
D. Стеноз
E. Перфорація
168
У хворого з артеріальною гіпертензією при обстеженні виявлено розширення меж серця, збільшення ударного і хвилинного об’єму без зміни частоти серцевих скорочень. Отримані зміни параметрів серцевої діяльності необхідно розцінювати як:
A. Ознаки пошкодження
B. Патологічні
C. Функціональні порушення
D. Компенсаторно-пристосувальні
E. Механізми декомпенсації
169
З метою лікування дисбактеріозу використовують колібактерин. Цей препарат містить у собі кишкову паличку, яка здатна виробляти бактеріоцини. Наявністю яких клітинних структур обумовлена ця властивість?
A. Джгутики
B. Капсула
C. Мезосоми
D. Рибосоми
E. Плазміди
170
У хворого виявлено гострий панкреатит. Для уникнення аутолізу підшлункової залози необхідно застосувати:
A. Анти6іотики
B. Сульфаніламідні препарати
C. Інгібітори протеолітичних фєрмєнтів
D. Трипсиноген
E. Інсулін
171
Яка із наведених речовин реагує з Cu(OH)2?
A. CH3 - CH2 - CH2 - OH
B. CH3 - CH2 - OH
C.
D.
E.
172
У хворого обструктивний тип дихальної недостатності. Назвіть захворювання, при якому настає така дихальна недостатність:
A. Бронхіальна астма
B. Пневмоторакс
C. Ексудативний плеврит
D. Пневмоконіоз
E. Пневмонія
173
Хворому на виразкову хворобу шлунка призначили альмагель. Яка з фармакологічних властивостей препарату використовується для лікування цієї патології?
A. Блокада М-холінорецепторів
B. Місцевоанестезуюча дія
C. Протизапальна дія
D. Блокада Н2-гістамінорецепторів
E. Нейтралізація НCl
174
При досліджені лікарського збору на поживному середовищі виросла культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявлені несе-птовані нитки міцелію з кулеподібними потовщеннями на кінцях. Назвіть ці мікроорганізми:
A. Актиноміцети
B. Кандіда
C. Пеніцил
D. Мукор
E. Аспергил
175
Глутамінова кислота використовується як фармацевтичний препарат для стимуляції окисних процесів в тканинах мозку. За яким рівнянням можна визначити її поверхневий натяг?
A. Нікольського
B. Дюкло-Траубе
C. Релея
D. Фрейндліха
E. Шишковського
176
Хворому з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії даного препарату?
A. Пригнічення активності ангіотензин-перетворюючого ферменту
B. Блокада рецепторів ангіотензину II
C. Блокада в-адренорецепторів
D. Блокада повільних кальцієвих каналів
E. Блокада а-адренорецепторів
177
В якості присипки для малюка педіатр порадив використовувати спори:
A. Ledum palustre
B. Calendula officinalis
C. Lycopodium clavatum
D. Pinus sylvestris
E. Equisetum arvense
178
Хворій для лікування пневмонії призначено доксицикліну гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься данний препарат?
A. Тетрацикліни
B. Макроліди
C. Цефалоспорини
D. Пеніциліни
E. Аміноглікозиди
179
Деякі похідні барбітурової кислоти здатні пригнічувати дихальний ланцюг. Вкажіть лікарський препарат, що гальмує клітинне дихання:
A. Стрептоцид
B. Левоміцетин
C. Вікасол
D. Пеніцилін
E. Амінобарбітал
180
Плід цинародій, який складається із соковитого червонуватого гіпантію та справжніх плодиків-горішків, мають види роду:
A. Глід
B. Перстач
C. Шипшина
D. Родовик
E. Аронія
181
У хворого діагностовано рак правої легені та призначене оперативне лікування. Після операції правобiчної пуль-монектомії у хворого з’явилася виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулася у хворого?
A. Периферична
B. Легенева обструктивна
C. Торако-діафрагмальна
D. Центральна
E. Легенева рестриктивна
182
При однаковій молярній концентрації розчин якої з речовин характеризується мінімальною температурою кристалізації?
A. Na2SO4
B. NaCl
C. CH3CI
D. C6H5COONa
E. CH3OH
183
У пацієнта жирова інфільтрація печінки. Цю патологію уповільнюють лі-потропні речовини. Яку речовину можна віднести до ліпотропних факторів?
A. Аланін
B. Ацетилхолін
C. Креатинін
D. Холін
E. Гістамін
184
Дефіцит якого вітаміну найбільше буде спричиняти активізацію процесів перекисного окиснення ліпідів?
A. Вітамін В12
B. Вітамін Е
C. Вітамін D
D. Вітамін К
E. Вітамін В6
185
У хворого під час огляду карбункула лікар відзначив: у центрі чорний струп, набряк підшкірної клітковини, при до- тику - безболісність. При мікроскопії виявлені грампозитивні стрептобацили, що утворюють капсулу. Вкажіть найбільш імовірне захворювання:
A. Сибірка
B. Чума
C. Холера
D. Сифіліс
E. Правець
186
Під час голодування активується глюконеогенез. Назвіть вітамін, що бере активну участь у процесі карбокси-лювання піровиноградної кислоти:
A. Кальциферол
B. Фолацин
C. Нікотинамід
D. Ретинол
E. Біотин
187
Виберіть сполуку, із якої в одну стадію можна синтезувати ацетонітрил CH3-C = N:
A. CH3-OH
B. C6H5CI
C. CH4
D. CH3-I
E. C2H5-Cl
188
У пацієнтки 46-ти років на фоні миготливої аритмії розвивається набряк легень. Який сечогінний препарат необхідно ввести?
A. Фуросемід
B. Тріамтерен
C. Амілорид
D. Еуфілін
E. Верошпірон
189
У хворого зупинка серця. Для відновлення серцевої діяльності інтракар-діально введено адреноміметик. Який це препарат?
A. Сальбутамол
B. Нафазолін
C. Метопролол
D. Клофелін
E. Адреналіну гідрохлорид
190
Синтетичні високомолекулярні сполуки контактних лінз набрякають у вологому середовищі очей. Набрякший матеріал лінз має певну кількість води. Це приклад такого виду набрякання:
A. Адгезійне
B. Синтетичне
C. Кінетичне
D. Обмежене
E. Необмежене
191
а-амінокислоти R - CH(NH2) -COOH відносно легко декарбоксилюю-ться до:
A. Оксокислот
B. Нітрозамінів
C. Амінів
D. Спиртів
E. Гідроксикислот
192
Первинним акцептором водню при тканинному диханні виступають піри-динзалежні дегідрогенази. Який з вітамінів необхідний для утворення відповідного коферменту (НАД+)?
A. B6
B. Bi
C. C
D. B2
E. PP
193
Яку з формул матиме міцела золю арґентум (I) йодиду, що одержаний з розчинів AgNO3 та KI зa надлишку арґентум (I) нітрату?
A. {m[AgI]nAg+(n — x)I~}x+xI-
B. {m[AgI}nNO-(n — x)Ag+}x-xAg+
C. {m[AgI]nAg+(n — x)NO-}x+xNO-
D. {m[AgI]nK+(n — x)I-}x+xI-
E. {m[AgI]nI-(n — x)K+}x-xK+
194
Встановлено, що у кореневищі та коренях Inula helenium є порожнини без чітких внутрішніх меж, які заповнені ефірними маслами. Це:
A. Схизогенні вмістища
B. Лізигенні вмістища
C. Нечленисті молочники
D. Членисті молочники
E. Смоляні ходи
195
Пацієнту призначили протикашлевий препарат, який вибірково пригнічує центральні ланки кашлевого рефлексу, не пригнічує дихальний центр, не викликає наркотичної залежності. Це:
A. Мукалтин
B. Ацетилцистеїн
C. Кодеїну фосфат
D. Бромгексин
E. Ілауцину гідрохлорид
196
При проходженні польової практики студент отримав завдання зібрати морфологічну колекцію ценокарпних плодів. Які плоди з вказаних відносяться до даної групи?
A. Ягода
B. Фрага
C. Багатокістянка
D. Цинародій
E. Кістянка
197
В методі визначення терміну придатності лікарського препарату допускають, що реакція розкладання лікарської речовини є реакцією такого порядку:
A. Третій
B. Нульовий
C. Дробний
D. Перший
E. Другий
198
Порадьте хворій засіб для лікування нападів тахiаритмiї:
A. Кофеїн-натрію бензоат
B. Добутамін
C. Анаприлін
D. Атропін
E. Адреналін
199
Аптека отримала партію препаратів, що використовують для лікування хворих на туберкульоз. Який із перерахованих препаратів має протитуберкульозну дію?
A. Ністатин
B. Пеніцилін
C. Ремантадин
D. Фурацилін
E. Рифампіцін
200
При однаковій температурі дано 5 водних розчинів з молярною концентрацією 0,05 моль/кг. Які з цих розчинів є ізотонічними по відношенню один до одного?
A. -
B. CH3OH i NaCl
C. AlCl3 i CaCl2
D. C6H1206 i NaCl
E. NaCl i MgSO4