Тестування Бібліотека Форум Реєстрація Авторизація
загрузка...
КРОК 1 - Загальна лікарська підготовка
1
За медичним показанням пацієнту було проведено видалення частини однієї із структур ЦНС. В результаті видалення у пацієнта розвинулися атонія, астазія, інтенційний тремор, атаксія, адіадохокінез. Частина якої структури ЦНС була вилучена?
A. Мозочок
B. Лімбічна система
C. Базальні ганглії
D. Гіпокамп
E. Мигдалеподібний комплекс
2
Студент на екзамені не зміг вірно відповісти на питання екзаменаційного білету, що супроводжувалося почервонінням шкіри обличчя, відчуттям жару і невпевненістю поведінки. Який вид артеріальної гіперемії розвинувся у даному випадку?
A. Постішемічна
B. Нейротонічна
C. Патологічна
D. Метаболічна
E. Нейропаралітична
3
До лікарні після автокатастрофи надійшов юнак 18-ти років. У травматологічному відділенні виявлені численні травми м’яких тканин обличчя в ділянці медіального кута ока, які призвели до масивної кровотечі. Який артеріальний анастомоз міг бути пошкоджений у цьому регіоні?
A. a. carotis externa et a. carotis interna
B. a. carotis interna et a. ophthalmica
C. a. subclavia et a. ophthalmica
D. a. carotis interna et a. subclavia
E. a. carotis externa et a. subclavia
4
Встановлено ураження вірусом ВШ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотня траскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:
A. Вірусної ДНК на матриці ДНК
B. Вірусної і-РНК на матриці ДНК
C. і-РНК на матриці вірусного білка
D. ДНК на вірусній р-РНК
E. ДНК на матриці вірусної і-РНК
5
При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл вуглекислого газу. Який дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?
A. 0,8
B. 0,84
C. 1,25
D. 0,9
E. 1,0
6
Хвора звернулася до лікаря зі скаргами на неприємні відчуття в епігастрії, нудоту, зниження апетиту. При дослідженні дуоденального вмісту виявлено лямблії. Який препарат слід призначити?
A. Метронідазол
B. Ізоніазид
C. Ацикловір
D. Хінгамін
E. Рифампіцин
7
У хворого з дихальною недостатністю рН крові 7,35. Визначення pC02 показало наявність гіперкапнії. При дослідженні рН сечі відзначається підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотно-основного стану в даному випадку?
A. Ацидоз метаболічний, декомпенсований
B. Алкалоз газовий, декомпенсований
C. Ацидоз газовий, компенсований
D. Ацидоз метаболічний, компенсований
E. Алкалоз газовий, компенсований
8
Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилась гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?
A. Вікасол
B. Протаміну сульфат
C. Неодикумарин
D. Амінокапронова кислота
E. Фібриноген
9
Хвора 46-ти років довгий час страждає на прогресуючу м’язову дистрофію (Дюшена). Зміни рівня якого ферменту крові є діагностичним тестом в даному випадку?
A. Піруватдегідрогеназа
B. Глутаматдегідрогеназа
C. Креатинфосфокіназа
D. Аденілаткіназа
E. Лактатдегідрогеназа
10
У дитини 5-ти років гостра правобічна нижньодольова пневмонія. При посіві харкотиння виявлено, що збудник захворювання стійкий до пеніциліну, але чутливий до макролідів. Який препарат найбільш доцільно використати у даному випадку?
A. Тетрациклін
B. Гентаміцин
C. Ампіцилін
D. Стрептоміцин
E. Азитроміцин
11
В препараті представлений порожнистий орган. Слизова оболонка вкрита дворядним війковим епітелієм, що переходить в однорядний. М’язова пластинка слизової добре розвинена по відношенню до товщини всієї стінки. Хряща і залоз немає. Який орган представлений в препараті?
A. Сечовий міхур
B. Гортань
C. Середній бронх
D. Дрібний бронх
E. Трахея
12
Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону найшвидше збільшиться в крові студента?
A. Адреналін
B. Кортикотропін
C. Соматотропін
D. Тиреоліберин
E. Кортизол
13
Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом:
A. Активації метаболізму холестерину
B. Пригнічення всмоктування холестерину в кишечнику
C. Усіма наведеними шляхами
D. Стимулювання екскреції холестерину з організму
E. Гальмування біосинтезу холестерину
14
На гістологічному препараті паренхіма органу представлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики, останні розташовані дифузно і містять центральну артерію. Яке анатомічне утворення має дану морфологічну будову?
A. Селезінка
B. Тимус
C. Лімфатичний вузол
D. Мигдалик
E. Червоний кістковий мозок
15
У хворого на ішемічну хворобу серця відзначається гіпертрофія міокарда, тахікардія, зниження ХОК. Який з механізмів є провідним в ушкодженні кардіоміоцитів у даному випадку?
A. Втрата Ca2+ кардіоміоцитами
B. Пошкодження специфічних мембранних насосів
C. Дегідратація кардіоміоцитів
D. Втрата Mg2+ кардіоміоцитами
E. Збільшення числа а та β-адренорецепторів
16
Прозерин при системному введеннї підвищує тонус скелетних м’язів. Фторотан викликає релаксацію м’язів і послаблює ефекти прозерину. Який характер взаємодії прозерину та фторотану?
A. Непрямий функціональний антагонізм
B. Конкурентний антагонізм
C. Незалежний антагонізм
D. Неконкурентний антагонізм
E. Прямий функціональний антагонізм
17
Який шлях віддачі тепла тілом робітників парникового господарства є найефективнішим при температурі повітря 36oC та відносній його вологості -70%?
A. -
B. Теплопроведення
C. Випаровування рідини
D. Теплорадіація
E. Конвекція
18
При обстеженні хворого виявлені наступні клінічні прояви: шкірні покриви рожеві, теплі на дотик, сухі, ЧСС-92/хв.,ЧДР- 22/хв., температура тіла -39,2oC. Яке співвідношення процесів утворення і віддачі тепла в описаному періоді лихоманки?
A. Зниження тепловіддачі на фоні незміненої теплопродукції
B. Посилення теплопродукції без зміни тепловіддачі
C. Теплопродукція дорівнює тепловіддачі
D. Теплопродукція нижче за тепловіддачу
E. Теплопродукція перевищує тепловіддачу
19
При обстеженні вагітної жінки з резус-негативною кров’ю знайдено високий рівень антиеритроцитарних антитіл, для зниження якого їй було підшито шкірний клапоть її резус-позитивного чоловіка. Через 2 тижні клапоть відторгнувся, мікроскопічно в ньому знайдено порушення кровообігу, набряк, клітинну інфільтрацію переважно лімфоцитами, нейтрофілами та макрофагами. Який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний?
A. Реакція гіперчутливості негайного типу
B. Гранулематозне запалення
C. Трансплантаційний імунітет
D. Інтерстиційне запалення
E. Реакція гіперчутливості сповільненого типу
20
Дівчина 17-ти років з метою суїциду прийняла велику дозу фенобарбіталу. Після прибуття на місце події лікар швидкої допомоги швидко промив шлунок, ввів бемегрид і розчин натрію гідрокарбонату внутрішньовенно. З якою метою лікар ввів натрію гідрокарбонат?
A. Для стимуляції дихання
B. Для пробуджуючого ефекту
C. Для інактивації фенобарбіталу
D. Для нормалізації артеріального тиску
E. Для підвищення ниркової екскреції фенобарбіталу
21
У хворої 19-ти років з дитинства відмічалося зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. У крові під час госпіталізації: ер.- 3, 2 • 1012/л, Hb- 85 г/л, КП- 0,78; лейк.- 5, 6 • 109/л, тромб.- 210 • 109/л. В мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мішенеподібні еритроцити. Ретикулоцити - 6%. Лікування препаратами заліза було неефективне. Яку патологію системи крові можна запідозрити в даному випадку?
A. Таласемія
B. Ферментопагія
C. Мембранопагія
D. Фавізм
E. Серпоподібноклітинна анемiя
22
У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об’єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?
A. Парасимпатичні умовні рефлекси
B. Катехоламіни
C. Парасимпатичні безумовні рефлекси
D. Симпатичні безумовні рефлекси
E. Симпатичні умовні рефлекси
23
При гістологічному дослідженні біоптата перегородки носа хворого, який страждає на утруднене носове дихання, в слизовій оболонці знайдено гранулематозне запалення з наявністю в гранульомах клітин Микуліча і бактерій Волковича-Фріша. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. Сап
B. Туберкульоз
C. Риносклерома
D. Сифіліс
E. Лепра
24
У хворого з кровотечею розвинулась гостра ниркова недостатність, що спричинила смерть. На аутопсії макроскопічно: нирки збільшені з широким блідо-рожевим кірковим шаром, різко відмежованим від темно-червоних пірамід. Мікроскопічно: відсутність ядер епітелію звивистих канальців, тубулорексіс, венозний застій, ядра клітин судинних клубочків та прямих канальців збережені. Яка патологія нирок розвинулась у хворого?
A. Гломерулонефрит
B. Некронефроз
C. Інфаркт
D. Нефроз
E. Пієлонефрит
25
Під час голодування м’язові білки розпадаються до вільних амінокислот. В який процес найімовірніше будуть втягуватися ці сполуки за таких умов?
A. Глюконеогенез у печінці
B. Синтез вищих жирних кислот
C. Декарбоксилування
D. Глікогеноліз
E. Глюконеогенез у м’язах
26
У пацієнта діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу хребта. Ушкодженням якої зв’язки може супроводжуватись така зміна кривизни хребта?
A. Передня поздовжня
B. Клубово-поперекова
C. Міжостиста
D. Жовта
E. Задня поздовжня
27
У жінки під час гаметогенезу (в мейозі) статеві хромосоми не розійшлися до протилежних полюсів клітини. Яйцеклітина була запліднена нормальним сперматозоїдом. Яке хромосомне захворювання може бути у дитини?
A. Синдром Едвардса
B. Синдром котячого крику
C. Синдром Шерешевського-Тернера
D. Синдром Патау
E. Синдром Дауна
28
Хворий, що страждав на туберкульоз, помер від прогресуючої легенево-серцевої недостатності. На розтині в ділянці верхівки правої легені визначається порожнина діаметром 5 см, яка сполучається з просвітом сегментарного бронха. Стінки порожнини з середини покриті сирнистими масами, під якими знаходяться епітеліоїдні клітини і клітини Пирогова-Лангханса. Вкажіть морфологічну форму туберкульозу:
A. Туберкульома
B. Гострий кавернозний туберкульоз
C. Інфільтративний туберкульоз
D. Гострий осередковий туберкульоз
E. Казеозна пневмонія
29
У 12-ти річного хлопчика в сечі виявлено високий вміст усіх амінокислот аліфатичного ряду. При цьому відмічена найбільш висока екскреція цистину та цистеїну. Крім того, УЗД нирок показало наявність каменів у них. Яка патологія найбільш вірогідна?
A. Алкаптонурія
B. Цистинурія
C. Фенілкетонурія
D. Хвороба Хартнупа
E. Цистит
30
Під час операції на пахвинному каналі з приводу грижі, хірург пошкодив його вміст. Що саме пошкодив хірург?
A. Funiculus spermaticus
B. Lig. inguinale
C. Urarchus
D. Lig. teres uteri
E. -
31
При оперативному втручанні з приводу каменів жовчних ходів хірург повинен знайти загальну печінкову протоку. Між листками якої зв’язки вона знаходиться?
A. Печінково-дванадцятипала
B. Печінково-шлункова
C. Кругла зв’язка печінки
D. Печінково-ниркова
E. Венозна зв’язка
32
При огляді дитини 4-х років зі скаргами на загальну слабкість, біль у горлі та утруднене ковтання лікар запідозрив дифтерію та направив матеріал до бактеріологічної лабораторії. На яке диференціально-діагностичне поживне середовище слід засіяти матеріал для виділення збудника дифтерії?
A. Кров’яно-телуритовий агар
B. Середовище Сабуро
C. Середовище Левенштейна-Йєнсена
D. Середовище Ендо
E. Середовище Плоскірєва
33
Дитина 3-х років надійшла до клініки з діагнозом отит. Є вірогідність розповсюдження гною із барабанної порожнини через задню стінку. Куди найвірогідніше може потрапити гній?
A. В соскоподібну печеру
B. В слухову трубу
C. В зовнішній слуховий прохід
D. В задню черепну ямку
E. У внутрішнє вухо
34
У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть найбільшими?
A. 10-12 годин дня
B. 17-18 годин вечора
C. 7-8 годин ранку
D. 14-16 годин дня
E. 3-4 години ранку
35
У чоловіка 46-ти років на шкірі визначалась темна пляма, яка вибухала та не спричиняла турбот. З часом пляма почала збільшуватись, з’явився біль, колір став чорно-коричневим і почав пальпуватися вузлик. При гістологічному дослідженні видаленої тканини визначалися веретеноподібні і поліморфні клітини з численними мітозами, цитоплазма яких вміщувала пігмент бурого кольору. Про яку пухлину йдеться?
A. Базаліома
B. Меланома
C. -
D. Гемангіома
E. Невус
36
У хворого 53-х років, що тривало страждав на бронхоектатичну хворобу та кровохаркання, з’явилися набряки на обличчі і у ділянці попереку; у сечі - білок 33 мг/л. Смерть настала від легеневої кровотечі. Результати аутопсії: нирки збільшені в об’ємі, ущільнені, поверхня розрізу має сальний вигляд. Гістологічно відзначено відкладення у клубочках і по ходу канальців гомогенних еозинофільних мас, які вибірково забарвлюються конго-рот і дають метахромазію з метиловим фіолетовим. Який патологічний процес мав місце в нирках у даному випадку?
A. Мукоїдне набухання
B. Фібриноїдне набухання
C. Амілоїдоз
D. Жирова дистрофія
E. Гіаліноз
37
При пункційній біопсії печінки хворого з клінікою печінково-клітинної недостатності виявлена вакуольна, балонна дистрофія гепатоцитів, некроз окремих клітин, тільця Каунсильмена, інфільтрація портальної та часточкової строми переважно лімфоцитами та макрофагами з незначною кількістю поліморфноядерних лейкоцитів. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. Алкогольний гепатит
B. Хронічний активний гепатит
C. Гострий вірусний гепатит
D. Аутоімунний гепатит
E. Хронічний персистуючий гепатит
38
Через 2-3 години після парентерального введення препарату у пацієнта розвинувся коматозний стан, спостерігається дихання типу Чейн-Стокса, зіниці різко звужені, колінний рефлекс збережений. Який препарат міг спричинити отруєння?
A. Аміназин
B. Морфін
C. Спирт етиловий
D. Фенобарбітал
E. Сибазон
39
Препарат чинить згубний вплив на еритроцитарні форми малярійних плазмодіїв, дизентерійну амебу. Застосовується для лікування та профілактики малярії, лікування амебіазу і колагенозів. Визначте цей препарат:
A. Хінгамін
B. Хінін
C. Еритроміцин
D. Тетрациклін
E. Еметину гідрохлорид
40
При копрологічному дослідженні встановлено, що кал знебарвлений, у ньому знайдено краплі нейтрального жиру. Найбільш вірогідною причиною цього є порушення:
A. Секреції підшлункового соку
B. Процесів всмоктування в кишечнику
C. Кислотності шлункового соку
D. Секреції кишкового соку
E. Надходження жовчі до кишечнику
41
У тварини збільшений тонус м’язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі інформації до мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами:
A. Латеральні кортикоспінальні
B. Вестибулоспінальні
C. Ретикулоспінальні
D. Руброспінальні
E. Медіальні кортикоспінальні
42
Патологоанатом у біоптаті шкіри побачив гостре серозно-геморагічне запалення і ділянку некрозу. З анамнезу: захворювання почалося з появи невеликої червоної плями, в центрі якої утворився міхур із серозно-геморагічною рідиною. Згодом центральна частина стала чорною. Який діагноз найбільш вірогідний?
A. Алергічний дерматит
B. Сибірковий карбункул
C. Карбункул стрептококовий
D. Актиномікоз шкіри
E. Хімічний дерматит
43
В медико-генетичній консультації при обстеженні хворого хлопчика в крові були виявлені нейтрофільні лейкоцити з однією "барабанною паличкою". Наявність якого синдрому можна запідозрити у хлопчика?
A. Синдром Шерешевського-Тернера
B. Синдром Клайнфельтера
C. Синдром Едвардса
D. Синдром Дауна
E. Синдром трисомії-Х
44
Чоловік 44-х років з інфарктом міокарда, помер від лівошлуночкової недостатності. На аутопсії: набряк легень, дрібнокраплинні крововиливи у серозних та слизових оболонках. Мікроскопічно: дистрофічні та некробіотичні зміни епітелію проксимальних канальців нирок, у печінці - центролобулярні крововиливи та осередки некрозу. Який з видів порушення кровообігу найбільш вірогідний?
A. Артеріальна гіперемія
B. Гостре недокрів’я
C. Хронічне недокрів’я
D. Хронічне загальне венозне повнокров’я
E. Гостре загальне венозне повнокров’я
45
Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні) вантажу в певному положенні?
A. Ексцентричним
B. Концентричним
C. Ізотонічним
D. Ізометричним
E. Ауксотонічним
46
В умовному експерименті повністю інгібовано розвиток клітин мезенхіми. Порушення розвитку якої м’язової тканини при цьому буде спостерігатися?
A. Гладенька м’язова тканина
B. М’язова тканина епідермального походження
C. Скелетна м’язова тканина
D. М ’язова тканина нейрального походження
E. Серцева м’язова тканина
47
Для лікування хронічної серцевої недостатності хворий приймає дигоксин. Який діуретичний засіб може збільшити токсичність дигоксину за рахунок посиленого виведення з організму іонів K+?
A. Спіронолактон
B. Лізиноприл
C. Силібор
D. Панангін
E. Гідрохлортіазид
48
Хворому з кардіогенним шоком, гіпотензією, ядухою і набряками ввели неглікозидний кардіотонік. Який саме препарат був введений хворому?
A. Етимізол
B. Бемегрид
C. Кофеїн-бензоат натрію
D. Добутамін
E. Кордіамін
49
Жінка 25-ти років скаржиться на постійний біль у ділянці серця, задишку під час рухів, загальну слабкість. Об’єктивно: шкіра бліда та холодна, акроціаноз. Ps- 96/хв., АТ- 105/70 мм рт.ст. Межа серця зміщена на 2 см вліво. Перший тон над верхівкою серця послаблений, систолічний шум над верхівкою. Діагностовано недостатність мітрального клапана серця. Чим обумовлене порушення кровообігу?
A. Зниження об’єму циркулюючої крові
B. Перевантаження міокарда підвищеним опором відтоку крові
C. Пошкодження міокарда
D. Збільшення об’єму судинного русла
E. Перевантаження міокарда збільшеним об’ємом крові
50
У хворого, який страждає на вугри та запальні зміни шкіри обличчя, при мікроскопії матеріалу з осередків ураження виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм. Вони мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, розміщених у середній частині тіла. Виявлені членистоногі викликають:
A. Шкірний міаз
B. Демодекоз
C. Фтіріоз
D. Коросту
E. Педикульоз
51
Хворий 46-ти років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, який посилюється напередодні зміни погоди. У крові виявлено підвищення концентрації сечової кислоти. Посилений розпад якої речовини є найвірогіднішою причиною захворювання?
A. АМФ
B. УТФ
C. ЦМФ
D. УМФ
E. ТМФ
52
Стоматолог під час огляду порожнини рота на межі середньої і задньої третини спинки язика виявив запалені сосочки. Які сосочки язика запалені?
A. Papillae fungiformes
B. Papillae filiformes
C. Papillae vallatae
D. Papillae conicae
E. Papillae foliatae
53
Хворому після апендектомії з метою профілактики інфекції призначено антибіотик групи цефалоспоринів. Порушення якого процесу лежить в основі протимікробної активності антибіотиків цієї групи?
A. Рибосомальний синтез білку
B. Синтез нуклеїнових кислот
C. Утворення мікробної стінки
D. Енергетичний обмін
E. Блокада холінестерази
54
Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 800 метрів над рівнем моря без кисневих балонів. Що є лімітуючим фактором для життя в даному випадку?
A. Температура
B. Парціальний тиск кисню в повітрі
C. Сила земного тяжіння
D. Рівень вологості
E. Рівень ультрафіолетового опромінення
55
У хворого з’явилися жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. У плазмі крові підвищений рівень загального білірубіну, в калі - рівень стеркобіліну, в сечі - уробіліну. Який вид жовтяниці у хворого?
A. Гемолітична
B. Паренхіматозна
C. Обтураційна
D. Холестатична
E. Хвороба Жільбера
56
У хворого на ентерит, що супроводжувався значною діареєю, спостерігається зменшення кількості води в позаклітинному просторі, збільшення її всередині клітин та зниження осмолярності крові. Як називають таке порушення водно-електролітного обміну?
A. Гіпоосмолярна гіпогідратація
B. Гіперосмолярна гіпергідратація
C. Гіперосмолярна гіпогідратація
D. Гіпоосмолярна гіпергідратація
E. Осмолярна гіпогідратація
57
Під час гістологічного дослідження стулок мітрального клапана серця жінки 30-ти років було встановлено, що ендотеліальні клітини вогнищево десквамовані, в цих ділянках на поверхні стулки розташовані дрібні тромботичні нашарування, сполучна тканина стулки з явищами мукоїдного набухання з ділянками склерозу та васкуляризації. Діагностуйте вид клапанного ендокардиту:
A. Поліпозно-виразковий
B. Фібропластичний
C. Гострий бородавчастий
D. Дифузний
E. Поворотньо-бородавчастий
58
Хворий з виразковою хворобою шлунка приймав антацидний препарат альмагель. Для лікування гострого бронхіту йому призначили антибіотик метициклін. Проте протягом 5-ти днів температура не знизилася, кашель і характер харкотиння не змінились. Лікар прийшов до висновку про несумісність ліків при їх взаємодії. Про який саме вид несумісності ліків йдеться?
A. Фармацевтична
B. Фармакокінетична на етапі біотрансформації
C. Прямий антагонізм
D. Фармакокінетична на етапі всмоктування
E. Фармакодинамічна
59
У збільшеному шийному лімфатичному вузлі дівчинки 14-ти років мікроскопічно було встановлено, що тканинна будова вузла порушена, лімфоїдні фолікули відсутні, є ділянки склерозу та вогнища некрозу, клітинний склад вузла поліморфний, присутні лімфоцити, еозинофіли, атипові клітини великих розмірів з багаточасточковими ядрами (клітини Березовського-Штернберга) та також одноядерні клітини великих розмірів. Діагностуйте захворювання:
A. Грибоподібний мікоз
B. Хронічний лімфолейкоз
C. Гострий лімфолейкоз
D. Лімфома Беркіта
E. Лімфогранулематоз
60
У жінки, що хворіє на остеохондроз, з’явився різкий біль у плечовому суглобі, який посилювався при відведенні плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих симптомів?
A. Підлопатковий нерв
B. Пахвовий нерв
C. Грудо-спинний нерв
D. Підключичний нерв
E. Дорсальний нерв лопатки
61
Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30-ти років досягла 112/хв. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС?
A. Синоатрiальний вузол
B. Волокна Пуркін’є
C. Ніжки пучка Пса
D. Пучок Гіса
E. Атріовентрикулярний вузол
62
У важкоатлета при підйомі штанги відбувся розрив грудної лімфатичної протоки. Вкажіть найбільш вірогідне місце пошкодження:
A. У ділянці аортального отвору діафрагми
B. У ділянці шиї
C. У ділянці попереково-крижового зчленування
D. У задньому середостінні
E. У місці впадіння у венозний кут
63
У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини витікає гній?
A. Meatus nasi medius
B. Meatus nasi superior
C. Meatus nasi communis
D. Meatus nasi inferior
E. -
64
Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосф атидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їхній вплив у клітині спрямований на:
A. Активацію аденілатциклази
B. Активацію протеїнкінази А
C. Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
D. Гальмування фосфодіестерази
E. Гальмування протеїнкінази С
65
У хворої дитини виявлена затримка розумового розвитку, збільшення печінки, погіршення зору. Лікар пов’язує ці симптоми з дефіцитом в організмі галактозо-1-фосфатуридилтрансферази. Який патологічний процес має місце у дитини?
A. Гіперлактатацидемія
B. Фруктоземія
C. Гіпоглікемія
D. Гіперглікемія
E. Галактоземія
66
Під час розтину тіла померлої дитини 1,5 років виявлені: геморагічний висип на шкірі, помірна гіперемія та набряк слизової оболонки носоглотки, дрібні крововиливи у слизових оболонках і внутрішніх органах, різкі дистрофічні зміни у печінці, міокарді, гострий некротичний нефроз, масивні крововиливи у наднирниках. Для якого захворювання найбільш характери виявлєні зміни?
A. Дифтєрія
B. Кір
C. Скарлатина
D. Менінгококова інфекція
E. Висипний тиф
67
У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?
A. H-холінорецептори
B. M-холінорецептори
C. α-адренорецептори
D. β-адренорецептори
E. α- та β-адренорецептори
68
Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні антигени gp — 41 та gp — 120, взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть серед перерахованих антигени лімфоцитів людини, з якими комплементарно зв’язується gp — 120 вірусу:
A. CD 28
B. CD 4
C. CD 8
D. CD 3
E. CD 19
69
При огляді 6-місячної дитини лікар виявив незакрите заднє тім’ячко. В якому віці воно закривається при нормальному розвитку дитини?
A. До кінця першого року життя
B. До 3-х місяців
C. До народження
D. До кінця другого року життя
E. До 6-ти місяців
70
У хворого при проведенні наркозу виникли ознаки підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи: гіперсалівація, ларингоспазм. Введенням якого препарату можна було попередити небажані ефекти?
A. Пірацетам
B. Адреналіну гідрохлорид
C. Прозерин
D. Анальгін
E. Атропіну сульфат
71
У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групову належність крові. Кров резус-позитивна. Реакцію аглютинації еритроцитів не викликали стандартні сироватки груп 0αβ (I), Аβ (II), Вα (III). Досліджувана кров належить до групи:
A. -
B. Аβ (II)
C. 0αβ (I)
D. Вα (III)
E. АВ (IV)
72
У студента після вживання м’яса, консервованого в домашніх умовах, з’явились диплопія, порушення мови та параліч дихання. Чим обумовлені такі симптоми ботулізму?
A. Дія нейротоксину
B. Ендотоксичний шок
C. Активація аденілатциклази
D. Інвазія Cl. eotulinum в епітелій кишечнику
E. Секреція ентеротоксину
73
Хворій для лікування алергічного хейліту призначили лоратадин. Який механізм дії даного лікарського засобу?
A. Пригнічує активність Na,K — АТФ — ази
B. Пригнічує активність холінестерази
C. Блокує адренорецептори
D. Підвищує активність моноамінокси-дази
E. Блокує Н1-гістамінові рецептори
74
У хворого 38-ми років на 3-му році захворювання на системний червоний вівчак виявлене дифузне ураження нирок, що супроводжується масивними набряками і вираженою протеїнурією. Що є найбільш вірогідною причиною розвитку протеїнурії у пацієнта?
A. Немічне ушкодження нирок
B. Асептичне ураження нирок
C. Запальне ураження сечовивідних шляхів
D. Аутоімунне ушкодження нирок
E. Запальне ураження сечового міхура
75
Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на порушення відчуття рівноваги, що з’явилося після травми. Який нерв пошкоджено?
A. Проміжний
B. Трійчастий
C. Присінково-завитковий
D. Лицевий
E. Блукаючий
76
У хворого діагностовано алкаптонурію. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології:
A. Піруватдегідрогеназа
B. Фенілаланінгідроксилаза
C. ДОФА-декарбоксилаза
D. Глутаматдегідрогеназа
E. Оксидаза гомогентизинової кислоти
77
Пацієнт звернувся до лікаря з приводу втрати здатності розрізняти смаки на корені язика. Лікар встановив, що це пов’язано з ураженням нерва. Якого?
A. Трійчастий
B. Язикоглотковий
C. Верхньогортанний
D. Лицевий
E. Блукаючий
78
Чоловік 26-ти років перебуває в торпідній стадії шоку внаслідок автомобільної аварії. В крові: лейк.- 3, 2 • 109/л. Який головний механізм в розвитку лейкопенії?
A. Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах
B. Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі
C. Підвищення виділення лейкоцитів з організму
D. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку в кров
E. Пригнічення лейкопоезу
79
Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться в її легенях після цього?
A. Альвеолярний об’єм
B. Функціональна залишкова ємність легень
C. Резервний об’єм видиху
D. Ємність вдиху
E. Залишковий об’єм
80
У клінічно здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію (аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які генотипи батьків?
A. АА х АА
B. Аа х аа
C. аа х аа
D. АА х Аа
E. Аа х Аа
81
Після тривалого фізичного навантаження під час заняття з фізичної культури у студентів розвинулась м’язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення у скелетних м’язах молочної кислоти. Вона утворилась після активації в організмі студентів:
A. Глікогенезу
B. Пентозофосфатного циклу
C. Гліколізу
D. Ліполізу
E. Глюконеогенезу
82
У ліквідатора наслідків аварії на АЕС під час перебігу гострої променевої хвороби виник геморагічний синдром. Що має найбільше значення в патогенезі цього синдрому?
A. Зменшення активності факторів зсідання крові
B. Порушення структури стінки судин
C. Підвищення активності факторів фібринолізу
D. Тромбоцитопенія
E. Підвищення активності факторів систем протизсідання крові
83
Під час проведення хірургічних маніпуляцій було використано новокаїн з метою знеболення. Через 10 хвилин у хворого з’явилася блідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. Алергічну реакцію якого типу можна запідозрити?
A. Імунокомплексна
B. Анафілактична
C. Цитотоксична
D. Стимулююча
E. Клітинно-опосередкована
84
У хворого, який проходить курс лікувального голодування, нормальний рівень глюкози у крові підтримується головним чином за рахунок глюконеогенезу. З якої амінокислоти при цьому у печінці людини найбільш активно синтезується глюкоза?
A. Аланін
B. Лізин
C. Глутамінова кислота
D. Лейцин
E. Валін
85
Дівчинка 10-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововиливи в місцях тертя одягу. Який гіповітаміноз має місце в дівчинки:
A. B1
B. A
C. C
D. B2
E. В6
86
У чоловіка 35-ти років під час тривалого 6ігу виникла гостра серцева недостатність. Які зміни іонного складу спостерігаються у серцевому м’язі при цьому стані?
A. Зменшення в позаклітинному просторі іонів K + і Mg2+
B. Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+
C. Накопичення в клітинах міокарда іонів K + і Mg2+
D. Зменшення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
E. Накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
87
При обстеженні в клініці у чоловіка діагностували гостру променеву хворобу. Лабораторно встановлено різке зниження вмісту серотоніну в тромбоцитах. Порушення метаболізму якої речовини є можливою причиною зниження тромбоцитарного серотоніну?
A. Фенілаланін
B. Серин
C. Гістидин
D. Тирозин
E. 5-окситріптофан
88
У фекаліях трирічної дитини із сильновираженою діареєю, яка хворіє впродовж 3-х днів, за методом імунної електронної мікроскопії виявлено віруси із двошаровим капсидом і псевдоо-болонкою, які нагадують дрібні коліщатка із спицями. Які віруси найбільш вірогідно виявлені?
A. ЕСНО-віруси
B. Коронавіруси
C. Коксакі-віруси
D. Ротавіруси
E. Реовіруси
89
Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як називаються такі клітини?
A. псевдоуніполярні
B. мультиполярні
C. уніполярні
D. біполярні
E. аполярні
90
Видалення зуба у пацієнта з хронічним персистуючим гепатитом ускладнилось тривалою кровотечею. Яка причина геморагічного синдрому?
A. Посилення фібринолізу
B. Зменшення утворення фібрину
C. Збільшення утворення тромбопла-стину
D. Зменшення утворення тромбіну
E. Збільшення синтезу фібриногену
91
У хворого на жовтяницю у крові підвищений вміст прямого білірубіну та жовчних кислот; у сечі відсутній стеркобіліноген. При якій жовтяниці можлива наявність цих ознак?
A. Печінкова
B. Гемолітична
C. Паренхіматозна
D. Механічна
E. Надпечінкова
92
Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму?
A. Осморецептори гіпоталамусу
B. Натрієві рецептори гіпоталамуса
C. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
D. Осморецептори печінки
E. Барорецептори дуги аорти
93
Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого утруднення пронації, послаблення долонного згинання кисті та порушення чутливості шкіри 1-3 пальців на долоні. Який нерв ушкоджено?
A. n. musculocutaneus
B. n. cutaneus antebrachii medialis
C. n. ulnaris
D. n. radialis
E. n. medianus
94
Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що впродовж тривалого часу вона харчувалася переважно кукурудзою, мало вживала м’яса. Дефіцит якої речовини у кукурудзі спричинив розвиток хвороби?
A. Триптофан
B. Пролін
C. Гістидин
D. Тирозин
E. Аланін
95
На рентгенограмі нирок при пієлографії лікар виявив ниркову миску, в яку безпосередньо впадали малі чашечки (великі були відсутні). Яку форму сечовивідних шляхів нирки виявив лікар?
A. Зріла
B. Ампулярна
C. Ембріональна
D. Фетальна
E. Деревоподібна
96
Під час розтину трупа чоловіка зі злоякісною пухлиною шлунка, що помер від ракової інтоксикації, в задньонижніх відділах легень виявлені щільні сіро-червоного кольору неправильної форми осередки, які виступають над поверхнею розрізу. Мікроскопічно: у просвіті, стінках дрібних бронхів та альвеолах виявляється ексудат, в якому багато нейтрофілів. Про яке захворювання свідчать зміни у легенях померлого?
A. Крупозна пневмонія
B. Гостра серозна бронхопневмонія
C. Гостра гнійна бронхопневмонія
D. Гострий бронхіт
E. Проміжна пневмонія
97
До лабораторії направлено матеріал білуватого нашарування із слизових оболонок ротової порожнини. Висів матеріалу зроблено на середовище Сабуро, відмічено ріст сметаноподібних колоній. Бактеріоскопія виявила короткі бруньковані нитки. До збудників якої інфекції відносять ізольовані мікроорганізми?
A. Хламідіоз
B. Рикетсіоз
C. Мікоплазмоз
D. Спірохетоз
E. Мікоз
98
У пацієнта тривалість інтервалу P — Q на ЕКГ перевищує норму при нормальній тривалості зубця P. Причиною цього є зменшення швидкості проведення збудження:
A. Волокнами Пуркін’є
B. Ніжками пучка Гіса
C. Сино-атріальним вузлом
D. Атріо-вентрикулярним вузлом
E. Пучком Гіса
99
Оглядаючи дитину 6-ти років, лікар помітив на глоткових мигдаликах сірувату плівку, при спробі видалення якої виникла помірна кровотеча. Бактеріоскопія мазків з мигдаликів показала наявність грампозитивних бактерій булавоподібної форми. Які симптоми можуть виникнути у дитини у найближчі дні, якщо не буде проведене специфічне лікування?
A. Хвильоподібна лихоманка
B. Папульозні висипи на шкірі
C. Дуже сильний нападоподібний кашель
D. Набряк легенів
E. Токсичні ураження серцевого м’яза, печінки, нирок
100
У хворого з високим титром антинуклеарних антитіл смерть настала від наростаючої ниркової недостатності. При патологоанатомічному дослідженні виявлений мезангіопроліферативний гломерулонефрит, абактеріальний бородавчастий ендокардит; в селезінці - періартеріальний цибулинний склероз, в шкірі - продуктивно-проліферативний васкуліт. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. Нефротичний синдром
B. Ревматизм
C. Вузликовий періартеріїт
D. Дерматоміозит
E. Системний червоний вівчак
101
Хворому тривалий час вводили високі дози гідрокортизону, внаслідок чого настала атрофія однієї з зон кори наднирників. Яка це зона?
A. Пучкова
B. Сітчаста
C. Клубочкова
D. Клубочкова і сітчаста
E. -
102
У хворого з масивними опіками розвинулась гостра недостатність нирок, що характеризується значним і швидким зменшенням швидкості клубочкової фільтрації. Який механізм її розвитку?
A. Зменшення кількості функціонуючих нефронів
B. Зменшення ниркового кровотоку
C. Емболія ниркової артерії
D. Збільшення тиску канальцевої рідини
E. Ушкодження клубочкового фільтра
103
У плазмі крові здорової людини знаходиться декілька десятків білків. При захворюванні організму з’являються нові білки, зокрема "білок гострої фази". Таким білком є:
A. Імуноглобулін А
B. С-реактивний білок
C. Імуноглобулін G
D. Фібриноген
E. Протромбін
104
У хворого діагностовано грип. Після прийому антипіретиків стан його різко погіршився: свідомість потьмарена, АТ- 80/50 мм рт.ст., Ps-140/хв., температура тіла різко знизилась до 35,8oC. Яке ускладнення виникло у даного хворого?
A. Гіпертермія
B. Ацидоз
C. Гіповолемія
D. Колапс
E. Алкалоз
105
З метою прискорення загоєння променевої виразки був призначений вітамінний препарат. Вкажіть його:
A. Ретаболіл
B. Левамiзол
C. Метилурацил
D. Ретинолу ацетат
E. Преднізолон
106
Який з перерахованих сечогінних засобів НЕ БУДЕ проявляти діуретичного ефекту у пацієнта з хворобою Аддісона?
A. Тріамтерен
B. Етакринова кислота
C. Фуросемід
D. Гіпотіазид
E. Спіронолактон
107
У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?
A. Прогестерон
B. Лютропін
C. Фолікулостимулюючий гормон
D. Фолістатин
E. Естрогени
108
У потерпілого в аварії спостерігається кровотеча з м’яких тканин попереду від кута нижньої щелепи. Яку судину необхідно перев’язати для зупинки кровотечі?
A. A.temporalis superficialis
B. A.alveolaris inferior
C. A.facialis
D. A.carotis interna
E. A.lingvalis
109
У підлітка 12-ти років, який впродовж 3-х місяців різко схуд, вміст глюкози у крові 50 ммоль/л. У нього розвинулася кома. Який головний механізм її розвитку?
A. Гіперосмолярний
B. Лактацидемічний
C. Гіпоксичний
D. Кетонемічний
E. Гіпоглікемічний
110
При аналізі крові у спортсмена виявлено: ер.- 5,5 • 1012/л, Hb- 180 г/л, лейк.- 7-109/л,н.- 64%, б.- 0,5%,е.- 0,5%, м.-8%,л.-27%. Такі показники свідчать про стимуляцію, перш за все:
A. Еритропоезу
B. Лейкопоезу
C. Імуногенезу
D. Гранулоцитопоезу
E. Лімфопоезу
111
У життєвому циклі клітини відбувається процес самоподвоєння ДНК. В результаті цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. У який період клітинного циклу спостерігається це явище?
A. M
B. S
C. G2
D. G1
E. G0
112
Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацептивів, які містять статеві гормони?
A. Окситоцин
B. Гонадотропні
C. Вазопресин
D. Тиреотропні
E. Соматотропний
113
Хвора звернулась до лікаря із скаргами на біль та обмеження рухів у колінних суглобах. Який з нестероїдних протизапальних засобів краще призначити, враховуючи наявність в анамнезі хронічного гастродуоденіту?
A. Промедол
B. Бутадіон
C. Целекоксиб
D. Диклофенак-натрій
E. Кислота ацетилсаліцилова
114
Дитина страждає на ідіосинкразію лікарської речовини. Чим зумовлена ця реакція?
A. Інгібування мікросомальних ферментів печінки
B. Виснаження субстрату, з яким взаємодіє лікарська речовина
C. Спадкова ензимопатія
D. Накопичення лікарської речовини в організмі
E. Супутнє захворювання органу-мішені
115
У хворого з лихоманкою та висипкою на шкірі після обстеження за допомогою серологічних реакцій поставлений діагноз фасціольоз. Було встановлено, що хворий заразився шляхом споживання сирої води з річки. Яка стадія життєвого циклу фасціоли інвазійна для людини?
A. Яйце
B. Фіна
C. Адолескарій
D. Метацеркарій
E. Мірацидій
116
При хронічному передозуванні глюкокортикоїдів розвивається гіперглікемія. Назвіть процес вуглеводного обміну, за рахунок якого збільшується концентрація глюкози у плазмі крові:
A. Аеробний гліколіз
B. Глюконеогенез
C. Шкогенез
D. Глікогеноліз
E. Пентозофосфатний цикл
117
Хлопчик 5-ти місяців госпіталізований з приводу тонічних судом. Хворіє з народження. Об’єктивно: волосся жорстке, нігті витончені та ламкі, шкірні покриви бліді та сухі. В біохімічному аналізі крові: кальцій - 0,5 ммоль/л (норма - 0,75-2,5 ммоль/л), фосфор -1,9 ммоль/л (норма - 0,646-1,292 ммоль/л). З чим пов’язані ці зміни?
A. Гіпоальдостеронізм
B. Гіперальдостеронізм
C. Гіперпаратиреоз
D. Гіпотиреоз
E. Гіпопаратиреоз
118
Чоловік 65-ти років надійшов до неврологічного відділєння з дiагнозом постінсультний синдром. Який препарат найбільш доцільно призначити хворому для прискорення одужання?
A. Дипіроксим
B. Галантаміну гідрохлорид
C. Ізонітрозин
D. Іпратропіум бромід
E. Ацеклідин
119
Через дві доби після пологів у жінки розвинулася клініка шоку з ДВЗ-синдромом, внаслідок чого породілля померла. На аутопсії виявлений гнійний ендоміометрит, регіональний гнійний лімфангіт і лімфаденіт, гнійний тромбофлебіт. У паренхіматозних органах - дистрофічні зміни і проміжне запалення. Який діагноз найбільш вірогідний?
A. Сепсис
B. Деструюючий міхуровий занесок
C. Туберкульоз статевих органів
D. Сифіліс
E. Міхуровий занесок
120
Основна маса азоту з організму виводиться у вигляді сечовини. Зниження активності якого ферменту в печінці призводить до гальмування синтезу сечовини і нагромадження амоніаку в крові і тканинах?
A. Амілаза
B. Аспартатамінотрансфераза
C. Уреаза
D. Карбамоїлфосфатсинтаза
E. Пепсин
121
У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів звуження судин буде найменшим?
A. Печінка
B. Серце
C. Шкіра
D. Скелетні м’язи
E. Кишечник
122
Хворий помер від наростаючої легенево-серцевої недостатності. При гістологічному дослідженні виявлено: дифузне ураження легенів з інтерстиціальним набряком, інфільтрацією інтерстиціальної тканини лімфоцитами, макрофагами, плазмоцидами; пневмофіброз, панацинарна емфізема. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. Хронічний бронхіт
B. Ателектаз легенів
C. Фіброзуючий альвеоліт
D. Бронхіальна астма
E. Бронхопневмонія
123
Хвора 36-ти років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту найбільш вірогідно буде встановлено у сечі?
A. Уробіліноген
B. Сечовина
C. Креатинін
D. Індикан
E. Оксипролін
124
При гістологічному дослідженні нирки у кірковій речовині визначається каналець, вистелений одношаровим кубічним облямівчастим епітелієм, цитоплазма якого забарвлена оксифільно. Який сегмент нефрону виявлений у препараті?
A. Проксимальний звивистий каналець
B. Збірна трубочка
C. Петля Генле
D. Дистальний звивистий каналець
E. Дистальний прямий каналець
125
Хворому на ішемічну хворобу серця з аритмією призначено препарат, який переважно блокує калієві канали, суттєво подовжує потенціал дії. Який препарат призначено?
A. Лізиноприл
B. Добутамін
C. Аміодарон
D. Корглікон
E. Нітрогліцерин
126
В легенях пацієнта, який протягом 9-ти років працював шліфувальником каменю, виявлені дрібні округлої форми щільні вузлики, що складаються зі сполучної тканини. На периферії цих вузликів розташовані макрофаги. Проявом якого захворювання є зміни в легенях?
A. Силікоз
B. Гостра пневмонія
C. Бронхоектатична хвороба
D. Бронхіальна астма
E. Хронічний бронхіт
127
У хворого у крові збільшення концентрації пірувату, значна кількість його екскретується з сечею. Який авітаміноз спостерігається у хворого?
A. В6
B. В2
C. E
D. B3
E. B1
128
Чоловік помер від гострого інфекційного захворювання, яке супроводжувалось гарячкою, жовтяницею, геморагічною висипкою на шкірі та слизових оболонках, а також гострою нирковою недостатністю. При гістологічному дослідженні тканини нирки (забарвлення за Романовським-Гімзою) виявлені звивисті бактерії, які мають вигляд букв С та S. Які бактерії були виявлені?
A. Трепонеми
B. Кампілобактерії
C. Спіроли
D. Лептоспіри
E. Борелії
129
Жінка в період вагітності тривалий час без контролю лікаря приймала антибіотик. Через деякий час у неї погіршився апетит, з’явились нудота, пронос, зміни слизових оболонок ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту. З часом виникла жовтяниця. У новонародженого відмічено порушення росту кісток. Який препарат приймала жінка?
A. Бісептол
B. Ампіцилін
C. Еритроміцин
D. Левоміцетин
E. Доксациклін
130
У людини звужені зіниці. Чим це зумовлено?
A. Зростання тонусу симпатичних центрів
B. Зростання тонусу парасимпатичних центрів
C. Збільшення активності симпато-адреналової системи
D. Дія адреналіну
E. Дія норадреналіну
131
У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено високий рівень реніну в крові. Якому з гіпотензивних засобів слід віддати перевагу в цьому випадку?
A. Лізиноприл
B. Дихлотіазид
C. Ніфедіпін
D. Празозин
E. Анаприлін
132
На електронній мікрофотографії фрагменту власної залози шлунка представлена велика клітина неправильної кулястої форми, у цитоплазмі якої є велика кількість внутрішньоклітинних канальців та мітохондрій. Визначте дану клітину:
A. Парієтальна
B. Слизова
C. Ендокринна
D. Недиференційована
E. Головна
133
При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44-х років виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?
A. Зменшуються фшьтращя та реабсорбція
B. З6ільшуються фiльтрацiя та реабсорбція
C. Обмін не змінюється
D. Зменшується фшьтращя, збільшується реабсорбція
E. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
134
Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?
A. Натрієві та кальцієві
B. Швидкі кальцієві
C. Натрієві
D. Калієві
E. Повільні кальцієві
135
Хворий 70-ти років помер від гострої коронарної недостатності. За життя відзначалась припухлість, деформація і біль колінних суглобів. При патоморфологічному дослідженні деформованих суглобів і синовіальних оболонок виявлено: гіперемія оболонок з множинними периваскулярними запальними інфільтратами з лімфоцитів, плазмоцитів, макрофагів. Скупчення організованого фібрину, який вкриває ділянки синовіальної оболонки і визначається в суглобовій рідині у вигляді рисових зерен. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. Вузликовий періартеріїт
B. Деформуючий артроз
C. Анкілозуючий спондилоартрит
D. Ревматоїдний артрит
E. Туберкульозний артрит
136
До лікарні доставлено дитину 2-х років з уповільненим розумовим і фізичним розвитком, що страждає на часті блювання після прийому їжі. У сечі визначена фенілпіровиноградна кислота. Наслідком якого порушення є дана патологія?
A. Водно-сольовий обмін
B. Обмін амінокислот
C. Фосфорно-кальцієвий обмін
D. Вуглеводний обмін
E. Ліпідний обмін
137
З сироватки крові людини виділили п’ять ізоферментних форм лактатдегідрогенази і вивчили їх властивості. Яка властивість доводить, що виділені ізоферментні форми одного і того ж ферменту?
A. Однакова молекулярна маса
B. Однакова електрофоретична рухливість
C. Однакові фізико-хімічні властивості
D. Тканинна локалізація
E. Каталізують одну і ту ж реакцію
138
Отруєння ботулінічним токсином, який блокує вхід іонів кальцію до нервових закінчень аксонів мотонейронів, небезпечно для життя, бо загрожує:
A. Зупинкою серця
B. Розвитком блювання
C. Зупинкою дихання
D. Розладом тонусу судин
E. Розвитком проносу
139
Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається?
A. Зменшення альдостерону
B. Збільшення альдостерону
C. Зменшення натрійуретичного фактора
D. Збільшення вазопресину
E. Зменшення вазопресину
140
До стаціонару надійшов хворий з діагнозом: виразкова хвороба 12-палої кишки у фазі загострення, виразка цибулини 12-палої кишки. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворюючої функцій шлунка. Оберіть препарат, що знижує секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади Н2-рецепторів:
A. Фамотидин
B. Платифілін
C. Атропіну сульфат
D. Екстракт беладони сухий
E. Метацин
141
У хворої 49-ти років відзначається обмеження довільних рухів у лівих кінцівках. Тонус м’язів у лівих руці та нозі підвищений за спастичним типом, посилені місцеві сухожилкові рефлекси, виявляються патологічні рефлекси. Який найбільш вірогідний механізм призвів до розвитку м’язової гіпертонії та гіперрефлексії?
A. Активація збуджуючих впливів з вогнища інсульту
B. Зниження гальмівних низхідних впливів
C. Активація мотонейронів внаслідок інсульту
D. Гальмування мотонейронів кори головного мозку
E. Активація синаптичної передачі імпульсів
142
У чоловіка 75-ти років, який довгий час страждав на атеросклероз церебральних судин, на аутопсії у правій тім’яно-скроневої ділянці головного мозку виявлено вогнище неправильної форми, млявої консистенції, сірого кольору. Яка найбільш вірогідна причина розвитку цього процесу?
A. Тромбоз правої задньої мозкової артерії
B. Тромбоз правої передньої мозкової артерії
C. Тромбоз базилярної артерії
D. Тромбоз правої середньої мозкової артерії
E. Тромбоз судини м’якої мозкової оболонки
143
У хворого 30-ти років із гострим запаленням підшлункової залози (панкреатитом) виявлено порушення порожнинного травлення білків. Це може бути пов’язано із недостатнім синтезом та виділенням залозою такого ферменту:
A. Дипептидаза
B. Амілаза
C. Ліпаза
D. Трипсин
E. Пепсин
144
Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині у випадку пригнічування даного ферменту?
A. Транскрипція
B. Трансляція
C. Реплікація
D. Процесінг
E. Репарація
145
При харчовому отруєнні виділена культура анаеробних грампозитивних спороутворюючих паличок. До якого виду, найбільш вірогідно, відноситься виділений збудник?
A. Esherichia coli
B. C. perfringens
C. P.mirabilis
D. Vibrio parahemolyticus
E. Proteus vulgaris
146
У хворого на міастенію після призначення прозерину з’явилися нудота, діарея, посмикування м’язів язика і скелетних м’язів. Чим можна усунути інтоксикацію?
A. Фізостигмін
B. Мезатон
C. Атропіну сульфат
D. Ізадрин
E. Пірідостигміну бромід
147
До клініки потрапила дитина 1-го року з ознаками ураження м’язів кінцівок та тулуба. Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Біохімічною основою цієї патології є порушення процесу:
A. Регуляції рівня Ca2+ в мітохондріях
B. Утилізації молочної кислоти
C. Субстратного фосфорилювання
D. Транспорту жирних кислот у мітохондрії
E. Окисного фосфорилювання
148
Під час бійки у чоловіка виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Який із зазначених механізмів спричинив зупинку серця?
A. Симпатичні безумовні рефлекси
B. Парасимпатичні умовні рефлекси
C. Симпатичні умовні рефлекси
D. Парасимпатичні безумовні рефлекси
E. Периферичні рефлекси
149
Під час розтину чоловіка, у якого після поранення кінцівки виникло тривале нагноєння рани, і який помер при явищах інтоксикації, знайдено загальне виснаження, зневоднення, бура атрофія печінки, міокарду, селезінки, поперечносмугастої мускулатури та амілоїдоз нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. Хроніосепсис
B. Септикопіємія
C. Хвороба Чорногубова
D. Септицемія
E. Бруцельоз
150
У одного з батьків запідозрили носійство рецесивного гена фенілкетонурії. Який ризик народження у цій сім’ї дитини, хворої на фенілкетонурію?
A. 50%
B. 75%
C. 25%
D. 0%
E. 100%
151
У хворого діагностовано діабетичну кому. Концентрація цукру в крові становить 18,44 ммоль/л. Який з цукрознижуючих препаратів необхідно призначити даному хворому?
A. Препарат із групи бігуанідів
B. Препарат із групи похідних сульфо-нілсечовини
C. Інсулін тривалої дії
D. Інсулін середньої тривалості дії
E. Інсулін короткої дії
152
У хворого виявлена виразка шлунка. При бактеріологічному дослідженні біоптату, отриманого із ушкодженої ділянки шлунка, на 5-й день на шоколадному агарі виросли дрібні колонії грамнегативних оксидоредуктазопозитивних звивистих бактерій. Який із перерахованих мікроорганізмів є найбільш вірогідним збудником?
A. Helicobacter pylori
B. Campilobacter jejuni
C. Chlamydia trachomatis
D. Campilobacter fetus
E. Mycoplasma hominis
153
У хворого з типовою клінічною картиною дизентерії, внаслідок раннього застосування антибіотиків, під час бактеріологічного дослідження випорожнень шигели не виявлені. Титр антишигельозних антитіл в РПГА у парних сироватках у даного хворого підвищився в 4 рази. Про що це свідчить?
A. Виключає діагноз дизентерії
B. Вакцинальна реакція
C. Підтверджує діагноз дизентерії
D. Неспецифічна реакція
E. Переніс дизентерію раніше
154
Хворого 55-ти років госпіталізовано до хірургічної клініки з підозрою на сепсис. Який матеріал для дослідження необхідно взяти від хворого і на яке середовище його слід засіяти?
A. Сеча, м’ясо-пептонний бульйон
B. Пунктат лімфовузла, цистеїновий агар
C. Кров, цукровий бульйон
D. Ліквор, сироватковий агар
E. Гній, жовточно-сольовий агар
155
До лікарні доставлений хворий з отруєнням інсектицидом - ротеноном. Яка ділянка мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?
A. Сукцинат-коензим Q-редуктаза
B. АТФ -синтетаза
C. НАДН-коензим Q-редуктаза
D. Цитохром С-оксидаза
E. Коензим Q-цитохром С-редуктаза
156
У хворого на алкоголізм почався алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням. Який препарат з групи нейролептиків слід призначити для швидкої допомоги?
A. Резерпін
B. Діазепам
C. Натрію бромід
D. Аміназин
E. Фторотан
157
До гінеколога звернулася жінка 28-ми років з приводу безпліддя. При обстеженні знайдено: недорозвинені яєчники та матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослідженні статевого хроматину в більшості соматичних клітин виявлено два тільця Бара. Яка хромосомна хвороба найбільш вірогідна у жінки?
A. Синдром трипло-Х
B. Синдром Едвардса
C. Синдром Клайнфельтера
D. Синдром Патау
E. Синдром Шерешевського-Тернера
158
До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка з втратою слуху внаслідок травми голови. Порушення якої частки кори головного мозку може бути причиною цього?
A. тім’яна
B. постцентральна звивина
C. лобова
D. скронева
E. потилична
159
Чоловіку 46-ти років, що хворіє на дифузний токсичний зоб, була проведена операція резекції щитоподібної залози. Після операції відмічаються відсутність апетиту, диспепсія, підвищена нервово-м’язова збудливість. Маса тіла не збільшилася. Температура тіла у нормі. Чим, із нижче переліченого, обумовлений стан хворого?
A. Зниженням продукції тироксину
B. Зниженням продукції паратгормону
C. Підвищенням продукції тироксину
D. Підвищенням продукції тиреоліберину
E. Підвищенням продукції кальцитоніну
160
На перехід із горизонтального положення у вертикальне система кровообігу відповідає розвитком рефлекторної пресорної реакції. Що з наведеного є її обов’язковим компонентом?
A. Системне розширення артеріальних судин опору
B. Зменшення об’єму циркулюючої крові
C. Системне звуження венозних судин ємності
D. Зменшення насосної функції серця
E. Зменшення частоти серцевих скорочень
161
До лікарні потрапив чоловік 35-ти років, який втратив зір на одне око. З анамнезу відомо, що хворий часто вживав недостатньо просмажений шашлик. Після рентгенологічного обстеження та проведення імунологічних реакцій лікар поставив діагноз цистіцеркоз. Який гельмінт є збудником цього захворювання?
A. Taeniarhynchus saginatus
B. Diphyllobothrium latum
C. Trichinella spiralis
D. Taenia solium
E. Trichocephalus trichiurus
162
До кардіологічного відділення доставлений хворий з діагнозом: гострий інфаркт міокарда. Для усунення больового синдрому (нейролептанальгезії) пацієнту необхідно ввести таку комбінацію лікарських препаратів:
A. Дроперідол + фентаніл
B. Анальгін + піпольфен
C. Но-шпа + димедрол
D. Морфін + атропін
E. Аміназин + діазепам
163
У хворого із вираженим пневмосклерозом після перенесеного інфільтративного туберкульозу легень розвинулась дихальна недостатність. До якого патогенетичного типу вона відноситься?
A. Апнеїстичний
B. Дисрегуляційний
C. Рестриктивний
D. Рефлекторний
E. Обструктивний
164
В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
A. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
B. Для виявлення антитіл в реакції Відаля
C. Для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації
D. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
E. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
165
На прохання лікаря хворий після звичайного вдиху зробив максимально глибокий видих. Скорочення яких із наведених м’язів бере участь у такому видиху?
A. Трапецієподібні
B. Зовнішні міжреберні
C. Діафрагма
D. Живота
E. Грудні
166
У потерпілого з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найвірогідніше пошкоджена?
A. Передня оболонкова
B. Поверхнева скронева
C. Середня мозкова
D. Задня вушна
E. Середня оболонкова
167
У жінки 20-ти років під час медичного огляду при пальпації в молочній залозі виявлено щільний інкапсульований вузол діаметром 1,0 см. Результат післяопераційного біопсійного дослідження: розростання сполучної тканини навколо протоків молочної залози та залозисті елементи різного діаметру, що не утворюють часточок, без ознак клітинного атипізму. Яка відповідь патологоанатома?
A. Фіброаденома
B. Аденома
C. Метастаз раку
D. Фіброма
E. Фіброзний рак
168
Чоловіку з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки лікар після курсу терапії пропонує вживання соків із капусти та картоплі. Вміст яких речовин в цих овочах сприяє профілактиці та загоєнню виразок?
A. Вітамін K
B. Пантотенова кислота
C. Вітамін C
D. Вітамін Бі
E. Вітамін U
169
При аналізі ЕКГ необхідно визначити, що є водієм ритму серця. Зробити це можна на підставі вимірювання:
A. Амплітуди зубців
B. Тривалості зубців
C. Напрямку зубців
D. Тривалості інтервалу R — R
E. Тривалості комплексу QRST
170
У новонародженої дитини спостерігаються зниження інтенсивності смоктання, часте блювання, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який метаболічний процес порушений?
A. Цикл Корі
B. ЦТК
C. Орнітиновий цикл
D. Глюконеогенез
E. Гліколіз
171
У дитини 10-ти років хірург запідозрив запалення дивертикула Меккеля, що потребує оперативного втручання. Ревізія якої ділянки кишечника необхідна, щоб знайти дивертикул?
A. 20 см клубової кишки від клубово-сліпокишкового кута
B. 0,5 м порожньої кишки від зв’язки Трейца
C. 1м клубової кишки від місця впадіння її в товсту кишку
D. Низхідна ободова кишка
E. Висхідна ободова кишка
172
Виділяють декілька груп молекулярних механізмів, які мають важливе значення в патогенезі ушкодження клітин, що сприяє розвитку патології. Які процеси забезпечують протеїнові механізми ушкодження?
A. Пригнічення ферментів
B. Осмотичне розтягнення мембран
C. Активація фосфоліпаз
D. Перекисне окиснення ліпідів
E. Ацидоз
173
При виконуванні вправ на колоді гімнастка втратила рівновагу і впала. Із збудження, перш за все, яких рецепторів розпочнуться рефлекси, що забезпечать відновлення порушеної пози?
A. Рецептори завитки
B. Ампулярні вестибулорецептори
C. Отолітові вестибулорецептори
D. Пропріорецептори
E. Вестибулорецептори
174
Жінка. похилого віку госпіталізована зі скаргами на різкий 6іль, набряк в ділянці правого кульшового суглоба, що з’явилися після падіння. Об’єктивно: стегно приведене досередини, рухи в кульшовому суглобі порушені. Перелом якої кістки або її частини визначив лікар?
A. Виростки стегнової кістки
B. Тіло стегнової кістки
C. Шийка стегнової кістки
D. Лобкова кістка
E. Сіднична кістка
175
Жінка 45-ти років хворіє на рак лівої молочної залози. На лівій руці є ознаки недостатності лімфатичної системи - набряк кінцівки, збільшення лімфовузлів. Яка форма недостатності лімфообміну спостерігається у хворої?
A. Резорбційна недостатність
B. Змішана недостатність
C. Динамічна недостатність
D. -
E. Механічна недостатність
176
Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При цьому процес поділу клітини припинили на стадії:
A. Метафаза
B. Анафаза
C. Інтерфаза
D. Профаза
E. Телофаза
177
Пацієнта турбують поліурія (7л на добу) і полідипсія. При обстеженні не виявлено ніяких розладів вуглеводного обміну. Дисфункція якої ендокринної залози може бути причиною даних порушень?
A. Аденогіпофіз
B. Мозкова речовина наднирників
C. Нейрогіпофіз
D. Кора наднирників
E. Острівці підшлункової залози
178
У немовля с пілороспазмом внаслідок блювання, що часто повторювалося, з’явилися слабкість, гіподинамія, іноді судоми. Яка форма порушення кислотно-основного стану в нього спостерігається?
A. Видільний алкалоз
B. Газовий алкалоз
C. Метаболічний ацидоз
D. Видільний ацидоз
E. Екзогенний негазовий ацидоз
179
Вагітній жінці, під час встановлення на облік у жіночу консультацію, було проведено клінічне обстеження на ряд інфекцій. У сироватці крові були виявлені lgM до вірусу краснухи. Про що свідчить такий результат?
A. Загострення хронічного процесу
B. Жінка здорова
C. Хронічний процес
D. Повторне інфікування вірусом краснухи
E. Первинне зараження жінки
180
При мікроскопії зіскрібку з язика, забарвленого за Грамом, знайдені овальні, округлі, темно-фіолетового кольору, видовжені ланцюжки клітин, що брунькуються. Про збудника якого захворювання може йти мова?
A. Дифтерія
B. Кандидоз
C. Стафілококова інфекція
D. Актиномікоз
E. Стрептококова інфекція
181
До бактеріологічної лабораторії доставлені блювотні маси хворого з підозрою на холеру. З матеріалу приготований препарат "висяча крапля". Який метод мікроскопії буде використаний для виявлення збудника по його рухливості?
A. Шерстна
B. Фазово-контрастна
C. Імунна електронна
D. Люмінесцентна
E. Електронна
182
Внаслідок землетрусу чоловік 50-ти років дві доби перебував під завалом. Після звільнення з-під завалу рятівниками у нього був встановлений синдром тривалого розчавлення. Виникнення якого ускладнення в подальшому найбільш вірогідне?
A. Гостра серцева недостатшсть
B. Гостра печінкова недостатшсть
C. Гостра дихальна недостатшсть
D. Гостра ниркова недостатність
E. Гостра судинна недостатшсть
183
Дівчина 15-ти років була доставлена до лікарні з запаленням червоподібного відростку. Аналіз крові показав ознаки анемії. У фекаліях було виявлено яйця гельмінта, які мають лимоноподібну форму (50х30 мкм), з "пробочками"на полюсах. Який вид гельмінту паразитує у хворої?
A. Гострик
B. Анкілостома
C. Карликовий ціп’як
D. Ехінокок
E. Волосоголовець
184
У новонародженого хлопчика спостерігається деформація мозкового та лицьового черепа, мікрофтальмія, деформація вушної раковини, вовча паща, і т.ін. Каріотип дитини - 47, XY, 13+. Про яку хворобу йде мова?
A. Синдром Дауна
B. Синдром Клайнфельтера
C. Синдром Едвардса
D. Синдром Шерешевського-Тернера
E. Синдром Патау
185
Чоловік 38-ми років загинув при спробі підйому вантажу. Розвинувся колаптоїдний стан. На аутопсії виявлений розрив обширної аневризми грудного відділу аорти. За життя страждав на вісцеральний сифіліс. Який патологічний процес в даному випадку обумовив зменшення міцності стінки аорти, її розширення і розрив?
A. Новоутворення судин
B. Атрофія м’язового шару
C. Зникнення колагенових волокон
D. Зміни інтими за типом "шагреневої шкіри"
E. Зникнення еластичних волокон
186
При розтині тіла померлого 49-ти років, який хворів на крупозну пневмонію і помер від пневмококового сепсису, в лівій плевральній порожнині містилось до 700 мл каламутної рідини зеленувато-жовтого кольору з неприємним запахом. Листки плеври тьмяні, повнокровні. Назвіть клініко-морфологічну форму запалення в плевральній порожнині:
A. Емпієма
B. Флегмона
C. Хронічний абсцес
D. Фі6ринознє запалення
E. Гострий абсцес
187
При санітарно-бактеріологічному дослідженні води методом мембранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який пропустили 500 мл досліджуваної води. Розрахуйте колі-індекс та колі-титр досліджуваної води:
A. 250 та 4
B. 4 та 250
C. 2 та 500
D. 250 та 2
E. 500 та 2
188
Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Порушення функції якого м’яза може бути причиною цього?
A. Musculus biceps brachii
B. Musculus brachialis
C. Musculus coraco-brachialis
D. Musculus subscapularis
E. Musculus triceps brachii
189
Хворий 21-го року надійшов до стаціонару з загостренням хронічного тонзиліту. Скаржиться на слабкість, задуху при помірному фізичному навантаженні. Температура 37,5oC. ЧСС- 110/хв. ЕКГ: ритм синусовий, інтервал PQ подовжений. Яка аритмія у хворого?
A. Порушення внутрішньошлуночкової провідності
B. Внутрішньопередсердна блокада
C. Передсердно-шлуночкова блокада ІІ ст.
D. Передсердно-шлуночкова блокада І ст.
E. Передсердно-шлуночкова екстрасистолія
190
До клініки надійшов хворий зі скаргами на біль у правій підреберній ділянці, блювання з кров’ю. При дослідженні було встановлено збільшення печінки, розширення підшкірних вен передньої стінки живота. В якій судині утруднений кровотік?
A. Нижня порожниста вена
B. Верхня порожниста вена
C. Черевна аорта
D. Печінкові вени
E. Ворітна вена
191
У вагітної жінки на передній черевній стінці виявлено пухлиноподібне утворення, яке виникло на місці видаленої два роки тому пухлини. Утворення має щільну консистенцію і розміри 2х1 см, з чіткими межами. При гістологічному дослідженні виявлено, що пухлина побудована з диференційованої сполучної тканини з переважанням колагенових волокон. Про яку пухлину слід думати?
A. Гібернома
B. Ліпома
C. Десмоїд
D. Лейоміома
E. Фібросаркома
192
Для лікування жовтяниць показано призначення барбітуратів, які індукують синтез УДФ-глюкуронілтрансферази. Лікувальний ефект при цьому обумовлений утворенням:
A. Білівердину
B. Непрямого (некон’югованого) білірубіну
C. Гему
D. Прямого (кон’югованого) білірубіну
E. Протопорфирину
193
Дитині після аналізу імунограми встановили діагноз первинний імунодефіцит гуморальної ланки імунітету. Яка з причин може призвести до розвитку первинного імунодефіциту в організмі дитини?
A. Порушення обміну речовин в організмі матері
B. Спадкові порушення в імунній системі
C. Порушення в процесі ембріонального розвитку
D. Порушення реактивності та резистентності організму
E. Токсичне пошкодження В-лімфоцитів
194
У дитини, що часто хворіє на ангіни і фарингіти, відзначається збільшення лімфовузлів та селезінки. Зовнішній вигляд характеризується пастозністю і блідістю, м’язова тканина розвинена слабко. У крові спостерігається лімфоцитоз. Як називається такий вид діатезу?
A. Ексудативно-катаральний
B. Геморагічний
C. Лімфатико-гіпопластичний
D. Астенічний
E. Нервово-артритичний
195
На електронній мікрофотографії науковець виявив структуру, утворену вісьмома молекулами білків-гістонів і ділянкою молекули ДНК, що робить близько 1,75 обертів навколо них. Яку структуру виявив дослідник?
A. Нуклеосома
B. Хромосома
C. Елементарна фібрила
D. Напівхроматида
E. Хроматида
196
Хвора 75-ти років доставлена до офтальмологічного відділення лікарні зі скаргами на погіршення зору. При об’єктивному дослідженні встановлена наявність пухлини мозку, розташованої в ділянці лівого зорового тракту. При цьому у хворої спостерігається випадіння поля зору в:
A. Правих і лівих половинах сітківок обох очей
B. Правих половинах сітківки обох очей
C. Лівих половинах сітківки обох очей
D. Правих і лівих половинах сітківки лівого ока
E. Правих і лівих половинах сітківки правого ока
197
На електронній мікрофотографії клітини, яка має паличкоподібне ядро та веретеноподібну форму, у цитоплазмі спостерігається велика кількість проміжних мікрофіламентів, які містять десмін. З якої тканини зроблено зріз?
A. -
B. Нервова
C. М’язова
D. Епітеліальна
E. Сполучна
198
Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну шорсткість щік, діарею, порушення нервової діяльності. Нестача яких харчових факторів є причиною такого стану?
A. Метіонін, ліпоєва кислота
B. Фенілаланін, пангамова кислота
C. Нікотинова кислота, триптофан
D. Треонін, пантотенова кислота
E. Лізин, аскорбінова кислота
199
У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено кератансульфати. Обмін яких речовин порушений?
A. Фібронектин
B. Еластин
C. Гіалуронова кислота
D. Глікозаміноглікани
E. Колаген
200
У препараті трубчастого органу, зафарбованому орсеїном, виявлено близько 50 товстих мембран, які мають хвилясту форму і складають основу середньої оболонки органу. Який це орган?
A. Трахея
B. Аорта
C. Стінка серця
D. Стравохід
E. Артерія м’язового типу
загрузка...