Тестування Бібліотека Форум Реєстрація Авторизація
загрузка...
КРОК 2 - Фармація
Для не зареєстрованих користувачів доступно лише до 20 випадкових запитань без можливості збереження помилок. Щоб мати можливість пройти тест на всі 200 запитань - будь ласка, зареєструйтесь або увійдіть під своїм іменем.
1
Фармацевт приготував порошки за прописом, що містить екстракт беладони 0,015 на одну дозу, i взяв сухого екстракту на десять доз:
A. 0,015 г
B. 0,03 г
C. 0,3 г
D. 0,15 г
E. 1,5 г
2
При одночасному застосуванні ген-таміцину та ацикловіру в таблетках збільшується ризик:
A. Нефротоксичності
B. Гепатотоксичності
C. Нейротоксичності
D. Кардіотоксичності
E. Імовірності алергічних реакцій
3
Кількісний вміст лідокаїну гідро-хлориду у відповідності до вимог ДФУ провізор-аналітик визначає методом:
A. Броматометрія
B. Йодометрія
C. Алкаліметрія
D. Комплексонометрія
E. Цериметрія
4
При ідентифікації листя касії гостролистої провізором-аналітиком проведена якісна реакція для вилучення групи речовин з рослинної сировини з 10% розчином гідроксиду натрію (червоне забарвлення). Яка група біологічно активних речовин присутня у сировині?
A. Слизи
B. Жирні олії
C. Антраценпохідні
D. Дубильні речовини
E. Алкалоїди
5
У хворого відзначаються сухість слизових оболонок і порушення сутінкового зору. Недостатність якого вітаміну призводить до виникнення таких симптомів?
A. P
B. A
C. E
D. D
E. C
6
Перевірка зовнішнього вигляду лікарської форми, у т.ч. якості закупорювання, її кольору, запаху, однорідності змішування, відсутності механічних домішок в рідких лікарських формах на- зивається:
A. Фізичний контроль
B. Термохімічний контроль
C. Органолептичний контроль
D. Опитовий контроль
E. Хімічний контроль
7
До спиртового розчину фтивазиду додають розчин лугу, внаслідок чого івс, вітло-жовте забарвлення змінюється на оранжево-жовте. При наступному додаванні кислоти хлористоводневої розчин стає знову світло-жовтим, а потім оранжево-жовтим. Які властивості фтивазиду підтверджує дана реакція?
A. Амфотерні
B. Окиснювальні
C. Основні
D. Кислотні
E. Відновні
8
Препарати конвалії травневої використовують як кардіотонічний і седативний засіб. З яких видів сировини готують ці препарати?
A. Квітки, плоди, кореневище
B. Листя, квітки, кореневище
C. Трава, кореневище, плоди
D. Лист, квітки, трава
E. Лист, плоди, корені
9
Як називається явище, коли один препарат посилює дію іншого?
A. Абстиненція
B. Синергізм
C. Антагонізм
D. Тахіфілаксія
E. Сенсибілізація
10
В аптеці виготовляють супозиторії на желатиново-гліцериновій основі. Яку кількість даної основи у порівняні з жировими необхідно використати при виготовленні супозиторіїв?
A. В 2,5 рази більше
B. В 2 рази більше
C. Необхідна однакова кількість
D. В 3 рази менше
E. В 1,21 рази більше
11
Аптека готових лікарських форм успішно функціонує на фармацевтичному ринку. Вкажіть господарську операцію, яка ідентифікується як дохід аптеки:
A. Надходження авансу від покупця
B. Нарахування заробітної плати
C. Нарахування податків
D. Списання собівартості реалізованого товару
E. Виручка структурного підрозділу аптеки
12
До судово-хімічної лабораторії надійшов об’єкт, при дослідженні якого необхідно провести кількісне визначення меркурію за реакцією із дитизоном. Який фізико-хімічний метод використовується при такому аналізі?
A. УФ-спектрофотометрія
B. Екстракційна фотоколориметрія
C. Хроматографія в тонкому шарі сорбенту
D. ІЧ-спектрофотометрія
E. Іазо-рідинна хроматографія
13
Аптека закупила нове обладнання та відразу розрахувала суму, призначену для відшкодування зносу цього обладнання. Як називаються грошові кошти, які призначені для відшкодування зносу предметів, що належать до основних засобів підприємства?
A. Дебіторська заборгованість
B. Відрахування до бюджету
C. Амортизаційні відрахування
D. Знос
E. Відрахування підрядчикам
14
Отруйний лікарський засіб, який підлягає предметно-кількісному обліку, при відпуску хворому безоплатно виписується:
A. На бланку Ф-3
B. На бланку Ф-1
C. У 2-х примірниках на бланку Ф-1
D. У 2-х примірниках на бланку Ф-3
E. На бланках Ф-3 та Ф-1
15
Хворому з гіпотиреозом лікар призначив препарат, який проявляє замі-сну дію. Який із перелічених препаратів призначив лікар?
A. Адреналін
B. Мерказоліл
C. Аміодарон
D. L-тироксин
E. Парацетамол
16
При виробництві аерозолів застосовують пропеленти. Яку роль відіграють пропеленти в аерозолях?
A. Створюють тиск в упаковці
B. Диспергатори
C. Емульгатори
D. Стабілізатори
E. Розчинники для лікарських речовин
17
Провізор-аналітик виконує аналіз субстанції гліцерину згідно ДФУ Для визначення неприпустимої домішки цукрів він використовує свіжопригото-ваний розчин:
A. Ртуті (II) нітрату
B. Кобальту (II) хлориду
C. Міді (II) сульфату
D. Натрію тіосульфату
E. Заліза (II) сульфату
18
Діяльність фірми з планування, організації і контролю за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від місця їх виробництва до місця їх використання з метою задоволення потреб споживачів і з вигодою для себе, це:
A. Збут
B. Реклама
C. Пропозиція
D. Менеджмент
E. Попит
19
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст лікарського засобу прокаї-ну гідрохлориду. Який з перерахованих розчинів він повинен використати:
A. Натрію тіосульфату
B. Натрію едетату
C. Калію бромату
D. Аргентуму нітрату
E. Натрію нітриту
20
Провізор-аналітик ідентифікує кислоту саліцилову за утворенням аури-нового барвника червоного кольору. Який реактив він додав при цьому?
A. Маркі
B. Драгендорфа
C. Фішера
D. Неслера
E. Фелінга