Тестування Бібліотека Форум Реєстрація Авторизація
загрузка...
КРОК 1 - Загальна лікарська підготовка
Для не зареєстрованих користувачів доступно лише до 20 випадкових запитань без можливості збереження помилок. Щоб мати можливість пройти тест на всі 200 запитань - будь ласка, зареєструйтесь або увійдіть під своїм іменем.
1
Чоловікові 58-ми років зроблено операцію з приводу раку простати. Через 3 місяці йому проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиуридин - інгібітор тиміди-латсинтази. Синтез якої речовини блокується цим препаратом?
A. р-РНК
B. ДНК
C. -
D. т-РНК
E. і-РНК
2
У хворого спостерігається пухлина тканин орбіти позаду очного яблука. Зазначено порушення акомодації та звуження зіниці ока. Яке анатомічне утворення ушкоджено?
A. N. trochlearis
B. N. opticus
C. N. nasociliaris
D. Ganglion ciliare
E. N. lacrimalis
3
Під час розтину тіла мертвонародженої дитини виявлено аномалію розвитку серця: шлуночки не розмежовані, з правої частини виходить суцільний артеріальний стовбур. Для яких хребетних характерна подібна будова серця?
A. Рептилії
B. Амфібії
C. Ссавці
D. Птахи
E. Риби
4
У вагітної жінки 24-х років після тривалого блювання було зареєстровано зниження об’єму циркулюючої крові. Про яку зміну загальної кількості крові може йти мова?
A. Олігоцитемічна гіперволемія
B. Поліцитемічна гіперволемія
C. Проста гіповолемія
D. Поліцитемічна гіповолемія
E. Олігоцитемічна гіповолемія
5
При гістологічному досліджєнні бі-оптатів, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявлені невеликі гніздові скупчення різко атипових гіперхромних невеликих епітеліальних клітин, які розташовані серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину:
A. Медулярний рак
B. Скіррозний недиференційований рак
C. Аденома
D. Аденокарцинома
E. Недиференційована саркома
6
При зовнішньому дослідженні трупа чоловіка 69-ти років, який помер 4 години тому, патологоанатом відмітив, що м’язи померлого мають дуже щільну консистенцію, суглоби згинаються та розгинаються важко. Як називається ця патологоанатомічна ознака смерті?
A. Трупне розкладання
B. Трупне охолодження
C. Трупне висихання
D. Трупні гіпостази
E. Трупне заклякання
7
При розтині тіла померлого чоловіка 73-х років, який довго страждав на ішемічну хворобу серця з серцевою недостатністю, знайдено: ’’мускатна” печінка, бура індурація легень, ціанотична індурація нирок та селезінки. Який з видів порушення кровообігу найбільш імовірний?
A. Хронічне загальне венозне повнокрів’я
B. Гостре малокрів’я
C. Гостре загальне венозне повнокрів’я
D. Артеріальна гіперемія
E. Хронічне малокрів’я
8
На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати суміш бактерій за методикою Грама та пояснити механізм фарбування. Які морфологічні структури бактерій зумовлюють грамнегативне та грампозитивне фарбування бактерій?
A. Джгутики
B. Капсула
C. Цитоплазма
D. Клітинна стінка
E. ЦПМ
9
У хворої після видалення матки розвинулась гостра анурiя (немає виділення сечі). Які анатомiчнi структури найімовірнішє було пошкоджено при операції?
A. Цибулинно-губчастий м’яз
B. Сечівник
C. Внутрішній сфінктер сечівника
D. Зовнішній сфінктер сечівника
E. Сечоводи
10
Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар’єру є тришарова базальна мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову її середнього електроннощільного шару. Де міститься ця базальна мембрана?
A. Тонкі канальці
B. Ниркове тільце
C. Проксимальні канальці
D. Капіляри перитубулярної капілярної сітки
E. Дистальні прямі канальці
11
У хворого на черевний тиф при проведенні серологічного дослідження (реакція Відаля) виявлено О- і Н-аглютитиніни у титрі 1:800 і 1:200 відповідно. Це свідчить про:
A. Проведене щеплення
B. Період реконвалесценції
C. Неможливість підтвердити діагноз
D. Раніше перенесене захворювання
E. Початок захворювання
12
У хворого з варикозним розширенням вен під час огляду нижніх кінцівок відзначається: ціаноз, пастозність, зниження температури шкіри, поодинокі петехії. Який розлад гемодинаміки має місце у хворого?
A. Тромбоемболія
B. Обтураційна ішемія
C. Венозна гіперемія
D. Артеріальна гіперемія
E. Компресійна ішемія
13
Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі, тому, що у воді значно ефективнішою є віддача тепла шляхом:
A. Тепловипромінювання
B. Випаровування поту
C. Теплопроведення
D. Конвекції
E. -
14
В експерименті на ссавці зруйнували певну структуру серця, що призвело до припинення проведення збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?
A. Волокна Пуркін’є
B. Атріовентрикулярний вузол
C. Ніжки пучка Гіса
D. Пучок Гіса
E. Синоатріальний вузол
15
Після побутової травми у пацієнта 18-ти років з’явились постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свідчить про порушення функції:
A. Рухової кори
B. Чорної субстанції
C. Вестибулярних ядер
D. Базальних гангліїв
E. Мозочка
16
У хворого 15-ти років концентрація глюкози натще - 4,8 ммоль/л, через годину після цукрового навантаження - 9,0 ммоль/л, через 2 години - 7,0 ммоль/л, через 3 години - 4,8 ммоль/л. Ці показники характерні для такого захворювання:
A. -
B. Цукровий діабет I типу
C. Прихований цукровий діабет
D. Цукровий діабет II типу
E. Хвороба !ценко-Кутінга.
17
Глікоген, що надійшов з їжею, гідролізується у шлунково-кишковому тракті. Який кінцевий продукт утворюється в результаті цього процесу?
A. Лактоза
B. Глюкоза
C. Фруктоза
D. Галактоза
E. Лактат
18
У крові чоловіка 26-ти років виявлено 18% еритроцитів сферичної, сплощеної, кулястої та остистої форм. Інші еритроцити були у формі двоввігнутих дисків. Як називається таке явище?
A. Еритроцитоз
B. Фізіологічний анізоцитоз
C. Патологічний анізоцитоз
D. Патологічний пойкілоцитоз
E. Фізіологічний пойкілоцитоз
19
У клініку госпіталізовано хворого з діагнозом карциноїду кишечника. Аналіз виявив підвищену продукцію серотоніну, який утворюється з амінокислоти триптофан. Який біохімічний механізм лежить в основі даного процесу?
A. Декарбоксилювання
B. Дезамінування
C. Утворення парних сполук
D. Трансамінування
E. Мікросомальне окиснення
20
У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищений тиск?
A. Вазопресин
B. Еритропоетин
C. Норадреналін
D. Ренін
E. Адреналін
загрузка...