Тестування Бібліотека Форум Реєстрація Авторизація
загрузка...
КРОК 1 - Фармація
Для не зареєстрованих користувачів доступно лише до 20 випадкових запитань без можливості збереження помилок. Щоб мати можливість пройти тест на всі 200 запитань - будь ласка, зареєструйтесь або увійдіть під своїм іменем.
1
Згідно правила Панета-Фаянса, на поверхні кристалічного твердого адсорбенту з розчину адсорбується той іон, який:
A. Не утворює з одним з іонів сітки важкорозчинну сполуку
B. Не входить до складу кристалічної сітки адсорбенту
C. Утворює з одним з іонів сітки важкорозчинну сполуку
D. Утворює з одним з іонів сітки добрерозчинну сполуку
E. Входить до складу сітки адсорбенту
2
Який з наведених нижче розчинів однакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск?
A. Глюкози
B. Нітрату алюмінію
C. Сульфату магнію
D. Йодиду калію
E. Хлориду натрію
3
У хворої 59-ти років при флюорографії виявили в нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак притаманна для доброякісної пухлини?
A. Ракова кахексія
B. Інфільтративний ріст
C. Проростання у навколишні тканини
D. Експансивний ріст
E. Метастазування
4
Для календули лікарської - представника сімейства айстрових, характерно суцвіття:
A. Головка
B. Кошик
C. Щиток
D. Зонтик
E. Сережка
5
Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного титрування застосовують індикатор:
A. Дифеніламін
B. Фероїн
C. Мурексид
D. Метиловий помаранчевий
E. Метиленовий синій
6
Нітруюча суміш - це суміш концентрованих кислот:
A. HNO3 + HCl
B. H3PO4 + H2SO4
C. HNO3 + H2SO4
D. H3PO4 + HCl
E. HCl + H2SO4
7
У болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок (качан) з покривалом, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи. . .
A. Bidens tripartita
B. Ledum palustre
C. Valerina officinalis
D. Acorus calamus
E. Sanguisorba officinalis
8
Зростання виділення інсуліну підшлунковою залозою відбувається після вживання вуглеводної їжі. Активність якого ферменту регулює інсулін?
A. Лактатдегідрогеназа
B. Альдолаза
C. Піруваткіназа
D. Глюкокіназа
E. Енолаза
9
При вивченні суцвіть рослин родини Asteraceae виявлено декілька типів квіток, ОКРІМ:
A. Двогубих
B. Язичкових
C. Несправжньоязичкових
D. Лійкоподібних
E. Трубчастих
10
При взаємодії якого металу з киснем утворюється пероксид?
A. Na
B. Al
C. Fe
D. Cu
E. Zn
11
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
A. Природа реагуючих речовин
B. Ступінь дисперсності твердої речовини
C. Температура
D. Концентрація реагуючих речовин
E. Природа розчинника
12
При обстеженні у хворої виявлені ознаки міокардіальної серцевої недостатності. Вкажіть можливу причину серцевої недостатності міокардіального типу серед названих:
A. Коарктація аорти
B. Мітральний стеноз
C. Гіпертонічна хвороба
D. Інфекційний міокардит
E. Емфізема легень
13
При названа β-оксикарбонових кислот утворюються:
A. Дикарбонові кислоти
B. Лактиди
C. Насичені монокарбонові кислоти
D. Ненасичені карбоновi кислоти
E. Лактони
14
Результатом проведеної гістохімі- чної реакції на жирні олії з використанням Судану III є забарвлення ...
A. Рожево-помаранчеве
B. Синьо-фіолетове
C. Чорно-фіолетове
D. Малиново-червоне
E. Жовто-лимонне
15
Виберіть реакцію, в результаті якої утвориться основна сіль:
A. KOH + H2SO4
B. Fe(OH)3 + 3KCl
C. Fe(OH)3 + 2HCl
D. 2NaOH + H2SO4
E. NaOH + HCl
16
Який плід характерний для Atropa belladonna?
A. Стручок
B. Однолистянка
C. Ягода
D. Коробочка
E. Гесперидій
17
При визначенні змін проникності мембрани під час розвитку потенціалу дії встановлено, що у фазі деполяризації переважає:
A. Вихід Na+ з клітини
B. Вхід Cl в клітину
C. Вхід K + в клітину
D. Вихід K + з клітини
E. Вхід Na+ в клітину
18
Яка речовина блокує передачу збудження в нервово-м’язових синапсах?
A. Норадреналін
B. Аспартат
C. Кураре
D. Соматостатин
E. Адреналін
19
Правило Вант-Гоффа застосовують при визначенні терміну придатності ліків. В яких межах знаходиться температурний коефіцієнт швидкості більшості хімічних реакцій?
A. 1-5
B. 1-3
C. 3-4
D. 2-3
E. 2-4
20
В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі та тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самодовільного процесу за цих умов?
A. Внутрішня енергія
B. Ентальпія
C. Енергія Гельмгольця
D. Енергія Гіббса
E. Ентропія
загрузка...