Тестування Бібліотека Форум Реєстрація Авторизація
загрузка...
КРОК 1 - Фармація
Для не зареєстрованих користувачів доступно лише до 20 випадкових запитань без можливості збереження помилок. Щоб мати можливість пройти тест на всі 200 запитань - будь ласка, зареєструйтесь або увійдіть під своїм іменем.
1
Фармакопейною реакцією визначення бензоат-іонів є взаємодія з розчином:
A. Калію хлориду
B. Резорцину
C. Заліза (III) хлориду
D. Дифеніламіну
E. Оцтового ангідриду
2
В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори?
A. Нітритометрія
B. Аргентометрія
C. Комплексонометрія
D. Перманганатометрія
E. Алкаліметрія
3
Який з наведених оксидів є основним?
A. NO
B. СО2
C. N2O
D. СrО3
E. BaO
4
При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня у всисній зоні виявлено, що основну її масу складає багатошарова жива пухка паренхіма з крохмальними зернами. Це:
A. Екзодерма
B. Коленхіма
C. Фелоген
D. Мезодерма
E. Ендодерма
5
Яка з наведених карбонільних сполук дає позитивну йодоформну пробу?
A.
B.
C.
D.
E.
6
У технології фармацевтичних препаратів важливу роль мають: тиск, температура, концентрація. Зниження температури якого процесу збільшує вихід продуктів реакції?
A. Адiабатичний
B. Екзотермічний
C. Ендотєрмічний
D. Ізохорний
E. Ізобарний
7
Лікарський препарат сулему використовують у якості дезінфікуючого засобу. Вкажіть сполуку ртуті (II), яку називають сулемою:
A. Hg(NO3)2
B. HgI2
C. HgO
D. НgСІ2
E. HgS
8
При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дія?
A. Гліколіз
B. Глікогеноліз
C. Глюконеогенез
D. Орнітиновий цикл
E. Пентозофосфатний шлях
9
Значне подразнення слизової оболонки провідних повітряних шляхів частинками пилу або їдкими парами викликає збудження закінчень трійчастого нерва і рефлекторно викликає:
A. Нудоту
B. Кашель
C. Печію
D. Чхання
E. Блювання
10
Бензальдегід в умовах реакції Канніццаро утворює:
A.
B.
C.
D.
E.
11
Літію карбонат використовують у фармації для лікування психозів різної етіології. Укажіть реакцію водного розчину цієї солі:
A. рН = 7
B. рН < 7
C. рН < 1
D. рН > 7
E. рН < 5
12
Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнта для розчину MgSO4?
A. 5
B. 4
C. 2
D. 7
E. 3
13
Найбільш сильною серед галогено-водневих кислот є:
A. Плавикова
B. Бромідна
C. Фторидна
D. Йодидна
E. Хлоридна
14
З метою визначення можливої засіяності медичного препарату грибами провели посів на поживне середовище, на якому виросли великі сметаноподібні колонії. Яке поживе середовище було використане в даному випадку?
A. ФШН-2
B. Сабуро
C. Левенштейна-Йенсена
D. Лефлера
E. Ру
15
У результаті тривалого перебування на свіжому повітрі в дуже теплому одязі у дитини підвищилася температура тіла, розвинулася загальна слабкість. Яка форма порушення терморегуляції спостерігається у даному випадку?
A. Лихоманка
B. Екзогенна гіпертермія
C. Ендогенна гіпертермія
D. Тепловий шок
E. Центрогенна гіпертермія
16
Який плід характерний для Atropa belladonna?
A. Ягода
B. Однолистянка
C. Гесперидій
D. Стручок
E. Коробочка
17
Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного титрування застосовують індикатор:
A. Метиленовий синій
B. Фероїн
C. Мурексид
D. Дифеніламін
E. Метиловий помаранчевий
18
Який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Мора?
A. Утворення осаду цегляно-червоного кольору
B. Забарвлення розчину в жовтий колір
C. Утворення осаду білого кольору
D. Забарвлення розчину в червоний колір
E. Утворення осаду жовтого кольору
19
В аптечних умовах хворому виготовили мазь для зовнішнього застосування. Яка кількість мікроорганізмів може знаходитися в одному грамі згідно вимог Фармакопеї?
A. До 5 000 бактерій і грибів разом
B. До 100 бактерій і грибів разом
C. До 1 000 бактерій і грибів разом
D. До 10 000 бактерій і грибів разом
E. До 500 бактерій і грибів разом
20
Для перетворення аніліну в водорозчинну сіль його необхідно обробити розчином:
A. Хлористоводневої кислоти
B. Етанолу
C. Натрію сульфату
D. Диметиламіну
E. Натрію гідроксиду