Тестування Бібліотека Форум Реєстрація Авторизація
загрузка...
КРОК 1 - Фармація
Для не зареєстрованих користувачів доступно лише до 20 випадкових запитань без можливості збереження помилок. Щоб мати можливість пройти тест на всі 200 запитань - будь ласка, зареєструйтесь або увійдіть під своїм іменем.
1
У людини в стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40/хв. Яка структура є водієм ритму серця у цієї людини?
A. Атріовентрикулярний вузол
B. Ніжки пучка Гіса
C. Синоатріальний вузол
D. Пучок Гіса
E. Волокна Пуркін’є
2
Бензальдегід в умовах реакції Канніццаро утворює:
A.
B.
C.
D.
E.
3
Який з наведених нижче розчинів однакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск?
A. Сульфату магнію
B. Глюкози
C. Йодиду калію
D. Хлориду натрію
E. Нітрату алюмінію
4
В препараті під мікроскопом добре видно багатошарову палісадну (стовпчасту) паренхіму, яка характерна для:
A. Стебла дводольних рослин
B. Листка
C. Кореня
D. Додаткових коренів
E. Кореневища папоротей
5
Чому дорівнює еквівалент Al(OH)3 у реакції Al(OH)3 + 2HCl = Al(OH)Cl2 + 2H2O?
A. 1/2 моль
B. 1 моль
C. 3 моль
D. 1/3 моль
E. 2 моль
6
Вкажіть умови (середовище, температура) перебігу реакції при стандартизації розчину калію перманганату за розчином натрію оксалату:
A. Нейтральне, нагрівання
B. Кислотне, нагрівання
C. Лужне, нагрівання
D. Кислотне, охолодження
E. Нейтральне, охолодження
7
Виберіть валентність і ступінь оки-снення атома Нітрогену в молекулі N2:
A. 3 та 0
B. 3 та +2
C. 2 та +2
D. 1 та +1
E. 1 та +3
8
Емульсії класифікують за об’ємною концентрацією дисперсної фази. До якої групи належать емульсії з концентрацією 0,1 - 74,0% об.?
A. Прямі
B. Висококонцентровані
C. Зворотні
D. Розбавлені
E. Концентровані
9
У якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки?
A. Кульбаба лікарська
B. Деревій звичайний
C. Волошка синя
D. Ехінацея пурпурна
E. Череда трироздільна
10
Найбільш сильною серед галогено-водневих кислот є:
A. Фторидна
B. Бромідна
C. Хлоридна
D. Плавикова
E. Йодидна
11
Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону?
A. Синтез глікогену
B. Глюконеогенез
C. Розпад глікогену
D. Розпад білків
E. Розпад ліпідів
12
До аптечної мережі надійшли противірусні препарати. Який з перерахованих препаратів застосовують для лікування герпетичної інфекції?
A. Азидотимідин
B. Інтерлейкін-2
C. Ацикловір
D. Ремантадин
E. Метисазон
13
До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на сонячні опіки, зниження гостроти зору. Волосся, шкіра і очі не мають пігментації. Встановлений діагноз - альбінізм. Дефіцит якого ферменту має місце у пацієнта?
A. Аргіназа
B. Гістидиндекарбоксилаза
C. Тирозиназа
D. Гексокіназа
E. Карбоангідраза
14
Кількісне визначення карбонатів і гідрокарбонатів проводять таким методом:
A. Пряма ацидиметрія
B. Комплексонометрія
C. Зворотня ацидиметрія
D. Зворотня алкаліметрія
E. Пряма алкаліметрія
15
Хімік-аналітик для ідентифікації катіонів цинку (II) використав розчин реагенту гексаціаноферату (II) калію (реакція фармакопейна). Якого кольору осад при цьому утворюється?
A. Червоний
B. Білий
C. Зелений
D. Чорний
E. Жовтий
16
Важливим субстратом глюконеогенезу в печінці є аланін. Назвіть реакцію, в ході якої він утворюється в скелетних м’язах з пірувату:
A. Дегідрування
B. Трансамінування
C. Декарбоксилювання
D. Ізомеризація
E. Фосфорилювання
17
Стрептоміцин та інші аміноглікозиди, зв’язуючись з 305-субодиницею рибосом, попереджають приєднання формілметіоніл-тРНК. Який процес порушується внаслідок цього ефекту?
A. Ініціація реплікації
B. Термінація транскрипції
C. Ініціація трансляції
D. Термінація трансляції
E. Ініціація транскрипції
18
Лікарський препарат містить натрію гідрокарбонат і натрію хлорид. Запропонуйте метод кількісного визначення натрію гідрокарбонату:
A. Осаджувальне титрування
B. Комплексонометричне титрування
C. Кулонометричне титрування
D. Кислотно-основне титрування
E. Окисно-відновне титрування
19
Які з перерахованих реакцій треба провести, щоб одержати азобарвник із ароматичного аміну?
A. Діазотування і взаємодія з ціанідом калію
B. Солеутворення і нітрування
C. Діазотування і азосполучення
D. Відновлення і діазотування
E. Алкілювання і нітрозування
20
Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів?
A. Активують моноаміноксидазу
B. Гальмують ксантиноксидазу
C. Гальмують ацетилхолінестеразу
D. Гальмують моноаміноксидазу
E. Активують ацетилхолінестеразу
загрузка...