Буклет українською мовою з англійськими тестами 2019 року

Повернутися до списку тем
При деяких гельмінтозах людина може сама виявити гельмінта, оскільки зрілі членики збудника можуть активно виповзати з ануса людини. Це характерно для такого захворювання:
100%
Теніарінхоз
0%
Теніоз
0%
Гіменолепідоз
0%
Дифілоботріоз
0%
Ехінококоз
У хворого з невритом стегнового нерва порушено згинання стегна та розгинання гомілки у колінному суглобі. Функція якого м'яза при цьому порушена?
100%
Чотирьохголовий м'яз стегна
0%
Двоголовий м’яз стегна
0%
Триголовий м'яз стегна
0%
Півсухожилковий м'яз
0%
Напівперетинчастий м'яз
У жінки 62-х років розвинулася катаракта (помутніння кришталика) на фоні цукрового діабету. Який тип модифікації білків має місце при діабетичній катаракті?
100%
Глікозилювання
0%
Фосфорилювзння
0%
АДФ-рибозилюзання
0%
Метилювання
0%
Обмежений протеоліз
У людини внаслідок травми мозку сталося вимкнення грудного дихання зі збереженням діафрагмального. У разі якої локалізації травми це може відбутися?
0%
На рівні варолієвого моста
0%
На рівні 8-го ірудного сегмента спинного мозку
0%
На рівні ретикулярної формації стовбура
100%
Між шийними та грудними сегментами спинного мозку
0%
На рівні 1-го шийного сегмента спинного мозку
У полі зору цистоскопа гладка поверхня слизової оболонки без складок. Яка частина сечового міхура у полі зору?
100%
Міхуровий трикутник
0%
Верхівка.
0%
Тіло.
0%
Шийка.
0%
Дно
Хворому на туберкульоз призначено антибіотик олігоміцин. Назвіть процес, який інгібірує цей препарат при розмноженні туберкульозної палички.
100%
Окислювальне фосфорилювання.
0%
Реплікація.
0%
Транскрипція.
0%
Трансляція.
0%
Трансамінування.
У хворого, який на тлі атеросклерозу переніс ішемічний інсульт, спостерігається порушення рухової функції у вигляді геміплегії. Яка з перелічених ознак є характерною при даній патології для уражених кінцівок?
100%
Гіпертонус м'язів
0%
Гіпорефлексія
0%
Гіпотонус м'язів
0%
Трофічні розлади
0%
Відсутність трофічних розладів
У хворого з ІХС виникли порушення серцевого ритму, збільшився рівень глюкози у крові. Поруч з антиангінальними засобами, лікар призначив вітамінний препарат. Який з вітамінних засобів має кардіотрофічний та гіпоглікемічний ефект?
0%
Тіамін
0%
Рибофлавін
0%
Ретинол
100%
Ергокальциферол
0%
Ціанокобаламін
Під час експерименту, внаслідок уведення тварині синтетичного аналога тиреоїдних гормонів, збільшилася частота серцевих скорочень, що опосередковано:
100%
Симпатичною нервовою системою
0%
Соматичною нервовою системою
0%
Парасимпатичною нервовою системою
0%
Метасимпатичною нервовою системою
При мікроскопічному дослідженні біоптату шкіри виявляються гранульоми, які складаються з епітеліоїдних клітин, оточених в основному Т-лімфоцитами. Серед епітеліоїдних клітин розташовуються поодинокі гігантські багатоядерні клітини типу Пирогова-Лангханса. В центрі деяких гранульом виявляються ділянки казеозного некрозу. Кровоносні судини відсутні. Для якого захворювання характерні зазначені зміни?
100%
Туберкульоз
0%
Сифіліс
0%
Лепра
0%
Риносклерома
0%
Сап
Хворий на хронічний пієлонефрит помер від хронічної ниркової недостатності. При житті аускультативно відмічено "шум тертя перикарду? На розтині виявлено. що епікард тьмяний, шорсткий, ніби покритий волосяним покривом. Який перикардит за характером запалення має місце?
0%
Гнильний
0%
Гнійний
100%
Фібринозний
0%
Катаральний
0%
Серозний
Реалізація загального адаптаційного синдрому здійснюється переважно через нейроендокринну систему. Якій з ланок цієї системи належить провідна роль у патогенезі реакції, що розвішається?
0%
Гіпофізарно-юкстагломерулярна
0%
Гіпофізарно-тиреоїдна
100%
Гіпофізарно-адреналова
0%
Гіпофізарно-адреногенітальна
0%
Гіпофізарно-інсулярна
При операції у хлопчика 12-ти років видалений апендикс, який надіслано патологу на дослідження. Макроскопічно: апендикс в дистальному відділі з булавоподібним стовщенням діаметром 3 см, при розрізі якого вилилася прозора жовтувата рідина, стінка апендикса стоншена. Мікроскопічно: атрофія всіх шарів апендикса, ознак запалення немає. Який найбільш імовірний діагноз?
0%
Міксоглобульоз апендикса
100%
Водянка апендикса
0%
Емпієма апендикса
0%
Флегмонозний апендицит
0%
Хронічний апендицит
При гістологічному дослідженні шийного лімфатичного вузла було виявлено повнокрів'я та набухання коркового шару, в мозковій речовині наявна велика кількість плазматичних клітин, зменшення кількості лімфоцитів, значна макрофагальна реакція. Назвіть характер змін в лімфатичному вузлі:
0%
Лімфома
100%
Антигенна стимуляція лімфоїдної тканини
0%
Лімфогранулематоз
0%
Гострий лімфаденіт
Під час розтину тіла дівчики 9 років у верхівці правої легені субплеврально булозайдене вогнище казеозного некрозу діаметром 15 мм, біфуркаційні лімфатичні вузли були збільшені містили дрібні вогнища некрозу коагуляційного типу. Мікроскопічно - у легеневому вогнищі та в лімфатичних вузлах навколо некротичних мас були розташовані епітеліоїдні клітини, лімфоцити та поодинокі багатоядерні гігантські клітини. Діагностуйте захворювання.
100%
Первинний туберкульоз
0%
Гематогенний туберкульоз з переважним ураженням легень
0%
Гематогенний генералізований туберкульоз
0%
Вторинний вогнищевий туберкульоз
0%
Вторинний фіброзно-вогнищевий туберкульоз
У хворого з яскраво вираженою жовтяничністю шкіри, склер, слизових оболонок сеча має колір темного пива, кал світлий. У крові підвищений вміст прямого білірубіну, в сечі визначається білірубін. Який тип жовтяниці у хворого?
100%
Обтураційна
0%
Паренхіматозна
0%
Гемолітична
0%
Кон'югаційна
0%
Екскреційна
При макро-мікроскопічному дослідженні ділянки великогомілкової кістки та м’яких тканин довкола виявлено дифузне гнійне запалення; що захоплює кістковий мозок, гаверсові канали та періост осередки некрозу Про яке захворювання слід думати?
100%
Гострий гематогений остеомієліт
0%
Хронічний гематогений остеомієліт
0%
Паратиреоїдна остеодистрофія
0%
Остеонекроз
0%
Хвороба Педжета
У хворого 65-ти років під час неврологічного обстеження виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?
100%
Середня мозкова артерія
0%
Передня мозкова артерія
0%
Задня мозкова артерія
0%
Передня сполучна артерія
0%
Основна артерія
При анемії в периферичній крові визначаються дегенеративні і регенеративні форми еритроцитів. Назвіть регенеративні форми еритроцитів.
100%
Ретикулоцити
0%
Мікроцити
0%
Сфероцити
0%
Пойкіяоцити
0%
Гіперхромні еритроцити
Внаслідок дефіциту УФО-ендонуклеази порушується репарація ДНК і виникає таке захворювання:
0%
Альбінізм
100%
Пігментна ксеродермїя
0%
Подагра
0%
Серпоподібноклітинна анемія
0%
Фенілкетонурія
В лікуванні системного захворювання сполучної тканини (склеродермія) необхідно використовувати десенсибілізуючу, протизапальну та імунодепресивну дії ліків. Якій групі засобів притаманні всі ці ефекти?
0%
Анаболічні стероїди
0%
Антигістамінні засоби
100%
Стероїдні протизапальні
0%
Адреноблокатори
0%
Адреноміметичні засоби
У відділення реанімації поступив хворий після ДТП з однобічним пневмотораксом. Який вид дихання спостерігається у даному випадку?
0%
Поверхневе
0%
Асфіктичне
0%
Глибоке часте
0%
Поверхневе рідке
100%
Поверхневе часте
При патології нирок в сечі з'являються патологічні складові частини. Поява яких патологічних складових частин сечі свідчить про підвищення проникності клубочкової мембрани?
100%
Протеїнурія
0%
Глюкозурія
0%
Аміноацидурія
0%
Алкаптонурія
0%
Піурія
На розтині померлого в підкоркових ядрах правої півкулі головного мозку визначається порожнина неправильної форми 5 х 3,5 см, заповнена червоними згортками крові і розм’якшеною тканиною мозку. Назвіть патологію, яка розвинулась у головного мозку?
100%
Гематома.
0%
Геморагічне просякнення.
0%
Ішемічний інфаркт.
0%
Кіста.
0%
Абсцес.
У хворої при гастродуоденоскопії виявили множинні виразки шлунка. Діагностовано синдром Золлінгера-Еллісона. Надлишок якого гормону має місце в даному випадку?
0%
Тироксин
0%
Кортизол
0%
Інсулін
0%
Окситоцин
100%
Гастрин
Дівчина хвора на цукровий діабет, чекає на донорську нирку. Яке ускладнення діабету в неї є причиною хронічної ниркової недостатності?
100%
Мікроангіопатія
0%
Макроангіопатія
0%
Атеросклероз
0%
Нейропатія
0%
Ретинопатія
На розтині тіла чоловіка, яким номер від черевного тифу, в клубовій кишці виявлені дефекти, розташовані по всій довжині кишки, краї їх рівні, дно утворене м’язовим шаром. Яка зі стадій черевного тифу діагностована?
0%
Утворення виразок
0%
Некрозу
0%
Мозкоподібного набухання
100%
Чистих виразок
0%
Загоєння
При гастритах, як правило, ушкоджуються залози слизової оболонки шлунку. За рахунок яких клітин можлива їх регенерація?
0%
Ендокринні
100%
Шийкові мукоцити
0%
Парієтальні
0%
Додаткові
0%
Головні
На секції тіла жінки 76-ти років були знайдені ознаки хронічного бронхіту та легеневого серця, печінка збільшена в розмірах, щільна, тканина на розрізі строката. Мікроскопічно: просвіти центральних вен та синусоїдних капілярів розширені. повнокровні, а гепатоцити на периферії часточок з жировою дистрофією. Який вид розладу кровообігу викликав зміни печінки?
0%
Загальне малокрів’я
100%
Загальна венозна гіперемія
0%
Загальна артеріальна гіперемія
0%
Місцева артеріальна гіперемія
0%
Місцева венозна гіперемія
Через 6 годин після інфаркту міокарда у хворого в крові піднялася активність лактатдегідрогенази. Наявність якого ізоферменту слід чекати у цьому випадку?
100%
ЛДГ1
0%
ЛДГ2
0%
ЛДГ3
0%
ЛДГ4
0%
ЛДГЗ
У жінки народилася мертва дитина з множинними вадами розвитку. Яке протозойне захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плоду? 1
0%
Трихомоніаз
100%
Токсоплазмоз
0%
Лямбліоз
0%
Амебіаз
0%
Балантидіаз
Відповідно до сучасної концепції атерогенезу «Response to injury», атеросклероз є проявом хронічного запалення в інтимі артерій. З якою стадією запалення пов’язано формування фіброзних бляшок при атеросклерозі:
100%
Проліферація
0%
Трансформація
0%
Первинна альтерація
0%
Ексудація
0%
Вторинна альтерація
В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Для цього доцільно викликати активацію таких іонних каналів:
100%
Калієві
0%
Калієві та натрієві
0%
Натрієві та кальцієві
0%
Кальцієві
0%
Натрієві
У пацієнтки на поверхні шкіри лівого кута лопатки знайдено утвір з наступними характеристиками: 5-7 мм діаметром, кулястої форми, твердої консистенції, який має широку основу та сосочкову поверхню. Гістологічно: клітини плоского епітелію. що нерівномірно розростаються, кількість шарів збільшена, надлишкова кількість кровоносних судин. Вкажіть патологічний процес:
100%
Аденокарцинома
0%
Гідроаденома
0%
Папілома
0%
Аденома
0%
«Рак на місці»
І.М. Сєченов встановив, що втомлена кінцівка відновлює працездатність швидше, якщо в період відпочинку друга кінцівка працює. Це дало можливість розробити вчення про:
0%
Оптимум
100%
Активний відпочинок
0%
Парабіоз
0%
Песимум
0%
Втому
Жінка 40-ка років звернулася із скаргами на неможливість розгинати стопу і пальці, що створює труднощі при ходьбі.
0%
Об’єктивно: ступня звисає, дещо повернена всередину, пальці п зігнуті ( кінська стопа"), чутливість втрачена на зовнішній поверхні гомілки і тильній поверхні стопи. Який нерв уражений?
0%
Стегновий
100%
Спільний малогомілковий
0%
Великогомілковий
0%
Сідничний
0%
Підшкірний
Хворий звернувся до лікаря з пораненням проксимальної фаланги пальця, яка ускладнилася флегмоною долоні. Гній заповнив спільну синовіальну піхву для згиначів, в якій лежать сухожилки поверхневого та глибокого згиначів пальців. На якому пальці було ушкодження проксимальної фаланги?
0%
ІІІ
100%
V
0%
IV
0%
I
0%
II
При обстеженні лікарем хворої людини на основі клінічних даних був поставлений діагноз парагрип. Яким із перелічених способів може передаватись це захворювання?
0%
Парентеральний
0%
Фекально-оральний
0%
Трансмісивний
100%
Повітряно-крапельний
0%
Через укус тварин
Жінка 35-ти років розпочала голодувати. Депо яких поживних речовин використовується у початковий період голодування і як при цьому змінюється дихальний коефіцієнт (ДК)?
0%
Жири, ДК наближається до 0,85
0%
Білки, ДК наближається до 0,7
100%
Вуглеводи, ДК наближається до 1
0%
Білки, ДК наближається до 1
0%
Жири, ДК наближається до 0,72
У пацієнтки 26-ти років висипання на шкірі, свербіж після вживання цитрусових. Призначте лікарський засіб з блокаторів Н1-гістамінорецепторів:
0%
Метамізол
0%
Кислота ацетилсаліцилова
100%
Дифенгідрамін
0%
Парацетамол
0%
Менадіону натрію біосульфат
Хворому при безсонні, викликаному емоційними розладами, лікар призначив засіб, що викликає сон за рахунок транквілізуючої дії. Який снодійний препарат був призначений пацієнту?
0%
Хлоралгідрат
0%
Фенобарбітал
100%
Нітразепам
0%
Етамінал-натрій
0%
Бромізовал
Біологічне окислення та знешкодження ксенобіотиків відбувається за рахунок гемвмісних ферментів. Який метал є обов'язковою складовою цих ферментів?
0%
Со
0%
Мg
0%
Мn
0%
Zn
100%
Fe
На гістологічному препараті представлений зріз судини, що характеризується правильною круглою формою; зіяє, стінка складається з 3-х оболонок, де у середній спостерігається наявність 40-50 вікончастих еластичних мембран. Яка судина представлена на препараті?
0%
Артерія м'язового типу
100%
Артерія еластичного типу
0%
Артерія змішаного типу
0%
Кровоносний капіляр
0%
Вена м’язового типу
У жінки при профілактичному огляді виявили пухлину молочної залози. Результати біопсії підтвердили наявність злоякісної пухлини. Який основний механізм інфільтративного росту злоякісної пухлини?
100%
Порушення контактного гальмування
0%
Здатність пухлинних клітин до амебоїдного руху
0%
Підвищення ферментативної активності лізосом
0%
Підвищення активності кейлонів в клітині
0%
Збільшення адгезивності пухлинних клітин
При обстеженні хворого 70-ти років виявлено цукровий діабет II типу. Яким препарат доцільно призначити хворому?
0%
Паратиреоїдин
0%
Кортизон
100%
Глібенкламід
0%
Інсулін
0%
Мерказоліл
Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі, температура повітря +140С, вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?
100%
Теплорадіація
0%
Теплопроведення
0%
Конвекція
0%
Випаровування
0%
Перспірація
Чоловіка 49 років доставили з місця автомобільної аварії в лікарню в непритомному стані. Шкірні покриви бліді, пульс частий і поверхневий. Переломів кісток і пошкодження головного мозку не виявлено. При пункції черевної порожнини отримано значну кількість крові. Первинною причиною тяжкого стану потерпілого є
100%
Гіповолемія
0%
Еритропенія
0%
Гіпокатріємія
0%
Гіпопротеїнемія
0%
Гіпоінсулінемія
Під час бігу на довгі дистанції скелетна мускулатура тренованої людини використовує глюкозу з метою отримання енергії АТФ для м'язового скорочення. Вкажіть основний процес утилізації глюкозиза цих умов;
0%
Глікогеноліз
0%
Глюконеогенез
0%
Аеробне окиснення
100%
Анаеробний гліколіз
0%
Глікогенез
Центральну роль в обміні амінокислот у нервовій тканині відіграє глутамінова кислота. Це пов'язано з тим, що дана амінокислота:
100%
Зв’язує аміак з утворенням глутаміну
0%
Використовується для синтезу ліків
0%
Використовується для синтезу глюкози
0%
Використовується для синтезу нейроспецифічних білків
0%
Використовується для синтезу ацетонових тіл
Після споживання солоної їжі в людини значно зменшилася кількість сечі. Який з указаних гормонів уплинув на функцію?
100%
Антидіуретичний
0%
Адреналін
0%
Соматостатин
0%
Окситоцин
0%
АКТГ