Буклет українською мовою з англійськими тестами 2019 року

В ділянці хромосоми гени розташовані в такій послідовності: АВСDЕFG. В результаті дії радіоактивного випромінювання відбулася перебудова, після чого ділянка хромосоми має наступний вигляд: АВDЕFG. Яка мутація відбулася?
100%
Делеція
327 відповідей
0%
Дуплікація
19 відповідей
0%
Інсерція
10 відповідей
0%
Інверсія
36 відповідей
0%
Мутація
11 відповідей
Що за вірус і хвороба підкажіть?
By andron7659, 03.10.2021 13:37:rd