Бактеріологія

3 Мiкробiологiя iнфекцiйних захворювань людини, що передаються фекально-оральним механізмом"

4 Мiкробiологiя особливо-небезпечних iнфекцiйних захворювань бактеріальної природи у людини"

5 Мiкробiологiя інфекційних захворювань людини, що передаються повiтряно-крапельним механізмом."

7 Мікробіологія трансмісивних інфекцій та інфекційних захворювань людини, що передаються контактним механізмом"

8 Мікробіологія внутрішньолікарняних інфекцій"