Гігієна харчування

Рацiональне, дiєтичне i лiкувально-профiлактичне харчування"

Гiгiєна харчових продуктiв i санiтарний нагляд за пiдприємствами харчової промисловостi"

Гігієнічні вимоги до підприємств громадського харчування і торгівлі"

Епiдемiологiя i профiлактика гострих кишкових iнфекцiй"