Дитяча гематологія

7 Мієлопроліферативні захворювання, мієлодиспластичні синдроми"

12 Нормальнi показники клiтинного складу кiсткового мозку"

16 Порушення гранулопоезу та функцій лейкоцитів"