Буклет 2014 року

Зап1
Відп: 1247, Комент: 0
Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:

Зап2
Відп: 1217, Комент: 0
Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимі-стю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?

Зап3
Відп: 1210, Комент: 0
Квітки з хрестоподібними чашечкою і вінчиком, чотирисильним андроцеєм, плоди - стручки і стручечки, характерні для такої родини:

Зап4
Відп: 1189, Комент: 0
У товстій кишці декарбоксилюю-ться деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється із орнітину?

Зап5
Відп: 1181, Комент: 0
Хворий 55-ти років перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичні, тахікардія, тахі-пное. Який вид гіпоксії у хворого?

Зап6
Відп: 1169, Комент: 0
При якому стані у хворого спостерігається гіперглікемія, глюкозурія, висока густина сечі, в крові підвищена кількість глюкокортикоїдів; в крові і сечі підвищена концентрація 17-кетостероїдів?

Зап7
Відп: 1149, Комент: 0
Які існують показання до застосування налоксону?

Зап8
Відп: 1123, Комент: 0
3 яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі? img="8.jpg"

Зап9
Відп: 1134, Комент: 0
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:

Зап10
Відп: 1126, Комент: 0
При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситоподібні трубки з клітинами-супутницями, луб’яні волокна, луб’яна паренхіма, що характерно для:

Зап11
Відп: 1123, Комент: 0
При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки на- були малиново-червого забарвлення, що вказує на їх:

Зап12
Відп: 1134, Комент: 0
Визначається тканина, для клітин якої характерно: ядро відносно велике, цитоплазма густа без вакуолей, мітохондрії і рибосоми численні, ендоплазматична сітка розвинена слабо, пластиди у стадії пропластид, ер-гастичнї речовини вїдсутнї. Ця тканина:

Зап13
Відп: 1115, Комент: 0
При порївняльному аналїзї листків рослин родини Polygonaceae встановлено, що загальною ознакою є наявність у них:

Зап14
Відп: 1110, Комент: 0
В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідро-хлорид. Про який типовий побічний ефект препарату слід застерегти хворого?

Зап15
Відп: 1108, Комент: 0
Для визначення масової частки арґентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:

Зап16
Відп: 1109, Комент: 0
Для кількісного визначення фе-рум II сульфату методом потенціометричного титрування в якості індикаторного електроду застосовують:

Зап17
Відп: 1107, Комент: 0
Студентці з застудою лікар призначив жарознижуючий препарат. Вкажіть цей препарат:

Зап18
Відп: 1095, Комент: 0
Назвіть препарат, що звужує зіниці та знижує внутрішньоочний тиск:

Зап19
Відп: 1093, Комент: 0
У хворого 40-ка років у зв’язку з ураженням гіпоталамо-гіпофізарного провідникового шляху виникли поліурія (10-12 л за добу), полідипсія. При дефіциті якого гормону виникають такі розлади?

Зап20
Відп: 1089, Комент: 0
Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату є такий процес:

Зап21
Відп: 1086, Комент: 0
Для одержання ефірної олії взяли плід рослини з родини Рутові, що має залозистий помаранчевий екзо-карпій, білий губчастий мезокарпій і розрослий соковитий ендокарпій. Такий плід називають:

Зап22
Відп: 1079, Комент: 0
До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Груповим реагентом для п’ятої групи катіонів є розчин:

Зап23
Відп: 1069, Комент: 0
Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений до Державної Фармакопеї України. За допомогою якої з пар електродів можна визначити рН?

Зап24
Відп: 1065, Комент: 0
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?

Зап25
Відп: 1069, Комент: 0
Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?


Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 7 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 8 за 7.04ms.