Буклет 2014 року

Зап 1
Відп: 1324 , Комент: 0
Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:

Зап 2
Відп: 1294 , Комент: 0
Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимі-стю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?

Зап 3
Відп: 1287 , Комент: 0
Квітки з хрестоподібними чашечкою і вінчиком, чотирисильним андроцеєм, плоди - стручки і стручечки, характерні для такої родини:

Зап 4
Відп: 1269 , Комент: 0
У товстій кишці декарбоксилюю-ться деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється із орнітину?

Зап 5
Відп: 1256 , Комент: 0
Хворий 55-ти років перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичні, тахікардія, тахі-пное. Який вид гіпоксії у хворого?

Зап 6
Відп: 1234 , Комент: 0
При якому стані у хворого спостерігається гіперглікемія, глюкозурія, висока густина сечі, в крові підвищена кількість глюкокортикоїдів; в крові і сечі підвищена концентрація 17-кетостероїдів?

Зап 7
Відп: 1216 , Комент: 0
Які існують показання до застосування налоксону?

Зап 8
Відп: 1191 , Комент: 0
3 яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі? img="8.jpg"

Зап 9
Відп: 1201 , Комент: 0
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:

Зап 10
Відп: 1191 , Комент: 0
При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситоподібні трубки з клітинами-супутницями, луб’яні волокна, луб’яна паренхіма, що характерно для:

Зап 11
Відп: 1181 , Комент: 0
При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки на- були малиново-червого забарвлення, що вказує на їх:

Зап 12
Відп: 1199 , Комент: 0
Визначається тканина, для клітин якої характерно: ядро відносно велике, цитоплазма густа без вакуолей, мітохондрії і рибосоми численні, ендоплазматична сітка розвинена слабо, пластиди у стадії пропластид, ер-гастичнї речовини вїдсутнї. Ця тканина:

Зап 13
Відп: 1179 , Комент: 0
При порївняльному аналїзї листків рослин родини Polygonaceae встановлено, що загальною ознакою є наявність у них:

Зап 14
Відп: 1166 , Комент: 0
В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідро-хлорид. Про який типовий побічний ефект препарату слід застерегти хворого?

Зап 15
Відп: 1170 , Комент: 0
Для визначення масової частки арґентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:

Зап 16
Відп: 1174 , Комент: 0
Для кількісного визначення фе-рум II сульфату методом потенціометричного титрування в якості індикаторного електроду застосовують:

Зап 17
Відп: 1158 , Комент: 0
Студентці з застудою лікар призначив жарознижуючий препарат. Вкажіть цей препарат:

Зап 18
Відп: 1151 , Комент: 0
Назвіть препарат, що звужує зіниці та знижує внутрішньоочний тиск:

Зап 19
Відп: 1147 , Комент: 0
У хворого 40-ка років у зв’язку з ураженням гіпоталамо-гіпофізарного провідникового шляху виникли поліурія (10-12 л за добу), полідипсія. При дефіциті якого гормону виникають такі розлади?

Зап 20
Відп: 1155 , Комент: 0
Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату є такий процес:

Зап 21
Відп: 1148 , Комент: 0
Для одержання ефірної олії взяли плід рослини з родини Рутові, що має залозистий помаранчевий екзо-карпій, білий губчастий мезокарпій і розрослий соковитий ендокарпій. Такий плід називають:

Зап 22
Відп: 1142 , Комент: 0
До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Груповим реагентом для п’ятої групи катіонів є розчин:

Зап 23
Відп: 1132 , Комент: 0
Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений до Державної Фармакопеї України. За допомогою якої з пар електродів можна визначити рН?

Зап 24
Відп: 1113 , Комент: 0
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?

Зап 25
Відп: 1117 , Комент: 0
Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?

Зап 26
Відп: 1122 , Комент: 0
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?

Зап 27
Відп: 1117 , Комент: 0
За величинами константи швидкості можна робити висновки щодо перебігу процесів синтезу тих чи інших лікарських препаратів. Від якого з факторів залежить константа швидкості реакції?

Зап 28
Відп: 1128 , Комент: 0
Перетворення сукцинату в фума-рат каталізується сукцинатдегідроге-назою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?

Зап 29
Відп: 980 , Комент: 0
Серед наведених проміжних активних часточок оберіть радикал:

Зап 30
Відп: 1109 , Комент: 0
Вкажіть кількість п-електронів у молекулі бензолу:

Зап 31
Відп: 967 , Комент: 0
Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом:

Зап 32
Відп: 1117 , Комент: 0
Молярна концентрація розчинів складає 0,1М. Який з розчинів характеризується найбільшим осмотичним тиском?

Зап 33
Відп: 1105 , Комент: 0
Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка B12-дефіцитна анемія з порушенням кровотворення і появою в крові змінених еритроцитів. Свідченням її була наявність у крові:

Зап 34
Відп: 1111 , Комент: 0
При мікроскопії оплодня маку опійного було виявлено трубчасті структури з білим латексом, які є:

Зап 35
Відп: 1088 , Комент: 0
Потерпшого доставили в лікарню з гаража, де він перебував у непритомному стані при працюючому моторі автомобіля. Попередній діагноз - отруєння чадним газом. Розвиток гіпоксії у потерпілого пов’язаний з тим, що у крові накопичується:

Зап 36
Відп: 1093 , Комент: 0
В інфекційному відділенні знаходиться дитина 10-ти років з діагнозом "дифтерія зіву". Виділено дифтерійну паличку, токсигенний штам. Токсигенність виділеної дифтерійної палички встановлюють у реакції:

Зап 37
Відп: 1095 , Комент: 0
Після споживання високовуглево-дної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія . Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?

Зап 38
Відп: 1080 , Комент: 0
Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI ?

Зап 39
Відп: 1077 , Комент: 0
Нітрит-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою:

Зап 40
Відп: 1085 , Комент: 0
При очищенні гліцерину, який входить до складу багатьох лікарських форм, використовують активне вугілля. Яке явище лежить в основі цього процесу?

Зап 41
Відп: 1081 , Комент: 0
Від хворого з діагнозом "холе-ра"виділена чиста культура рухливих вібріонів. До якої групи джгутикових бактерій відноситься цей збудник?

Зап 42
Відп: 1081 , Комент: 0
Введення імунних препаратів формує штучний набутий імунітет. Які з нижчеперерахованих препаратів застосовують для створення штучного пасивного імунітету?

Зап 43
Відп: 1073 , Комент: 0
У фізико-хімічній лабораторії були приготовані водні розчини. Який з перерахованих розчинів має найбільший осмотичний тиск при 298K?

Зап 44
Відп: 930 , Комент: 0
Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з PCl5?

Зап 45
Відп: 1063 , Комент: 0
Яка якісна реакція підтверджує ненасиченість лінолевої кислоти? CHs(CH2)4CH = CH - CH2 - CH = CH(CH2)7COH

Зап 46
Відп: 1072 , Комент: 0
Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Co2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катіони Ni2+ у цій суміші?

Зап 47
Відп: 1076 , Комент: 0
Приготували 0,1М розчин срібла нітрату. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину:

Зап 48
Відп: 930 , Комент: 0
Оберіть структуру бензену:

Зап 49
Відп: 1051 , Комент: 0
Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину? img="49.jpg"

Зап 50
Відп: 1061 , Комент: 0
У хворого 46-ти років на 2-гу добу після гострого запалення колінного суглоба було відзначено збільшення суглоба у розмірах, набряклість шкіри. На якій стадії розвитку запалення спостерігаються дані ознаки?