Буклет 2014 року

Українською мовою для студентів громадян України

Зап1
Відп: 1209, Комент: 1
Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:

Зап2
Відп: 1178, Комент: 1
Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимі-стю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?

Зап3
Відп: 1171, Комент: 1
Квітки з хрестоподібними чашечкою і вінчиком, чотирисильним андроцеєм, плоди - стручки і стручечки, характерні для такої родини:

Зап4
Відп: 1153, Комент: 1
У товстій кишці декарбоксилюю-ться деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється із орнітину?

Зап5
Відп: 1145, Комент: 1
Хворий 55-ти років перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичні, тахікардія, тахі-пное. Який вид гіпоксії у хворого?

Зап6
Відп: 1132, Комент: 1
При якому стані у хворого спостерігається гіперглікемія, глюкозурія, висока густина сечі, в крові підвищена кількість глюкокортикоїдів; в крові і сечі підвищена концентрація 17-кетостероїдів?

Зап7
Відп: 1112, Комент: 1
Які існують показання до застосування налоксону?

Зап8
Відп: 1087, Комент: 1
3 яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?

Зап9
Відп: 1097, Комент: 1
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:

Зап10
Відп: 1090, Комент: 1
При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситоподібні трубки з клітинами-супутницями, луб’яні волокна, луб’яна паренхіма, що характерно для:

Зап11
Відп: 1085, Комент: 1
При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки на- були малиново-червого забарвлення, що вказує на їх:

Зап12
Відп: 1095, Комент: 1
Визначається тканина, для клітин якої характерно: ядро відносно велике, цитоплазма густа без вакуолей, мітохондрії і рибосоми численні, ендоплазматична сітка розвинена слабо, пластиди у стадії пропластид, ер-гастичнї речовини вїдсутнї. Ця тканина:

Зап13
Відп: 1078, Комент: 1
При порївняльному аналїзї листків рослин родини Polygonaceae встановлено, що загальною ознакою є наявність у них:

Зап14
Відп: 1072, Комент: 1
В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідро-хлорид. Про який типовий побічний ефект препарату слід застерегти хворого?

Зап15
Відп: 1071, Комент: 1
Для визначення масової частки арґентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:

Зап16
Відп: 1073, Комент: 1
Для кількісного визначення фе-рум II сульфату методом потенціометричного титрування в якості індикаторного електроду застосовують:

Зап17
Відп: 1069, Комент: 1
Студентці з застудою лікар призначив жарознижуючий препарат. Вкажіть цей препарат:

Зап18
Відп: 1058, Комент: 1
Назвіть препарат, що звужує зіниці та знижує внутрішньоочний тиск:

Зап19
Відп: 1056, Комент: 1
У хворого 40-ка років у зв’язку з ураженням гіпоталамо-гіпофізарного провідникового шляху виникли поліурія (10-12 л за добу), полідипсія. При дефіциті якого гормону виникають такі розлади?

Зап20
Відп: 1052, Комент: 1
Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату є такий процес:

Зап21
Відп: 1048, Комент: 1
Для одержання ефірної олії взяли плід рослини з родини Рутові, що має залозистий помаранчевий екзо-карпій, білий губчастий мезокарпій і розрослий соковитий ендокарпій. Такий плід називають:

Зап22
Відп: 1043, Комент: 1
До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Груповим реагентом для п’ятої групи катіонів є розчин:

Зап23
Відп: 1033, Комент: 1
Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений до Державної Фармакопеї України. За допомогою якої з пар електродів можна визначити рН?

Зап24
Відп: 1028, Комент: 1
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?

Зап25
Відп: 1032, Комент: 1
Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?

Зап26
Відп: 1031, Комент: 1
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?

Зап27
Відп: 1027, Комент: 1
За величинами константи швидкості можна робити висновки щодо перебігу процесів синтезу тих чи інших лікарських препаратів. Від якого з факторів залежить константа швидкості реакції?

Зап28
Відп: 1033, Комент: 1
Перетворення сукцинату в фума-рат каталізується сукцинатдегідроге-назою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?

Зап29
Відп: 900, Комент: 1
Серед наведених проміжних активних часточок оберіть радикал:

Зап30
Відп: 1020, Комент: 1
Вкажіть кількість п-електронів у молекулі бензолу:

Зап31
Відп: 892, Комент: 1
Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом:

Зап32
Відп: 1019, Комент: 1
Молярна концентрація розчинів складає 0,1М. Який з розчинів характеризується найбільшим осмотичним тиском?

Зап33
Відп: 1016, Комент: 1
Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка B12-дефіцитна анемія з порушенням кровотворення і появою в крові змінених еритроцитів. Свідченням її була наявність у крові:

Зап34
Відп: 1021, Комент: 1
При мікроскопії оплодня маку опійного було виявлено трубчасті структури з білим латексом, які є:

Зап35
Відп: 1005, Комент: 1
Потерпшого доставили в лікарню з гаража, де він перебував у непритомному стані при працюючому моторі автомобіля. Попередній діагноз - отруєння чадним газом. Розвиток гіпоксії у потерпілого пов’язаний з тим, що у крові накопичується:

Зап36
Відп: 1005, Комент: 1
В інфекційному відділенні знаходиться дитина 10-ти років з діагнозом "дифтерія зіву". Виділено дифтерійну паличку, токсигенний штам. Токсигенність виділеної дифтерійної палички встановлюють у реакції:

Зап37
Відп: 1001, Комент: 1
Після споживання високовуглево-дної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія . Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?

Зап38
Відп: 993, Комент: 1
Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI ?

Зап39
Відп: 991, Комент: 1
Нітрит-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою:

Зап40
Відп: 1001, Комент: 1
При очищенні гліцерину, який входить до складу багатьох лікарських форм, використовують активне вугілля. Яке явище лежить в основі цього процесу?

Зап41
Відп: 993, Комент: 1
Від хворого з діагнозом "холе-ра"виділена чиста культура рухливих вібріонів. До якої групи джгутикових бактерій відноситься цей збудник?

Зап42
Відп: 993, Комент: 1
Введення імунних препаратів формує штучний набутий імунітет. Які з нижчеперерахованих препаратів застосовують для створення штучного пасивного імунітету?

Зап43
Відп: 987, Комент: 1
У фізико-хімічній лабораторії були приготовані водні розчини. Який з перерахованих розчинів має найбільший осмотичний тиск при 298K?

Зап44
Відп: 859, Комент: 1
Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з PCl5?

Зап45
Відп: 979, Комент: 1
Яка якісна реакція підтверджує ненасиченість лінолевої кислоти? CHs(CH2)4CH = CH - CH2 - CH = CH(CH2)7COH

Зап46
Відп: 979, Комент: 1
Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Co2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катіони Ni2+ у цій суміші?

Зап47
Відп: 987, Комент: 1
Приготували 0,1М розчин срібла нітрату. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину:

Зап48
Відп: 859, Комент: 1
Оберіть структуру бензену:

Зап49
Відп: 966, Комент: 1
Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину?

Зап50
Відп: 975, Комент: 1
У хворого 46-ти років на 2-гу добу після гострого запалення колінного суглоба було відзначено збільшення суглоба у розмірах, набряклість шкіри. На якій стадії розвитку запалення спостерігаються дані ознаки?