Буклет 2014 року

Українською мовою для студентів громадян України

Зап1
Відп: 1209, Комент: 1
Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:

Зап2
Відп: 1178, Комент: 1
Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимі-стю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?

Зап3
Відп: 1171, Комент: 1
Квітки з хрестоподібними чашечкою і вінчиком, чотирисильним андроцеєм, плоди - стручки і стручечки, характерні для такої родини:

Зап4
Відп: 1153, Комент: 1
У товстій кишці декарбоксилюю-ться деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється із орнітину?

Зап5
Відп: 1145, Комент: 1
Хворий 55-ти років перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичні, тахікардія, тахі-пное. Який вид гіпоксії у хворого?

Зап6
Відп: 1132, Комент: 1
При якому стані у хворого спостерігається гіперглікемія, глюкозурія, висока густина сечі, в крові підвищена кількість глюкокортикоїдів; в крові і сечі підвищена концентрація 17-кетостероїдів?

Зап7
Відп: 1112, Комент: 1
Які існують показання до застосування налоксону?

Зап8
Відп: 1087, Комент: 1
3 яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?
 • HCl
 • nh4oh
 • NaOH
 • CH3COONa
 • KCN

Зап9
Відп: 1097, Комент: 1
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:
 • Атропін
 • Прозерин
 • Галантамін
 • Дитилін
 • Бензогексоній

Зап10
Відп: 1090, Комент: 1
При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситоподібні трубки з клітинами-супутницями, луб’яні волокна, луб’яна паренхіма, що характерно для:
 • Покритонасінні
 • Голонасінні
 • Папоротеподібні
 • Плауноподібні
 • Хвощеподібні

Зап11
Відп: 1085, Комент: 1
При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки на- були малиново-червого забарвлення, що вказує на їх:
 • Здерев’яніння
 • Опробкування
 • Ослизніння
 • Кутинізацію
 • Мінералізацію

Зап12
Відп: 1095, Комент: 1
Визначається тканина, для клітин якої характерно: ядро відносно велике, цитоплазма густа без вакуолей, мітохондрії і рибосоми численні, ендоплазматична сітка розвинена слабо, пластиди у стадії пропластид, ер-гастичнї речовини вїдсутнї. Ця тканина:
 • Меристема
 • Епітема
 • Ендосперм
 • Перисперм
 • Епідерма

Зап13
Відп: 1078, Комент: 1
При порївняльному аналїзї листків рослин родини Polygonaceae встановлено, що загальною ознакою є наявність у них:
 • Розтруба
 • Листової піхви
 • Філоїдів
 • Вусиків
 • Колючок

Зап14
Відп: 1072, Комент: 1
В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідро-хлорид. Про який типовий побічний ефект препарату слід застерегти хворого?
 • Зниження артеріального тиску
 • Збудження центральної нервової системи
 • Порушення серцевого ритму
 • Підвищення внутрішньоочного тиску
 • Алергічні висипи на шкірі

Зап15
Відп: 1071, Комент: 1
Для визначення масової частки арґентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:
 • Амонію заліза (III) сульфату
 • Калію хромату
 • Флуоресцеїну
 • Дифенілкарбазону
 • Еозину

Зап16
Відп: 1073, Комент: 1
Для кількісного визначення фе-рум II сульфату методом потенціометричного титрування в якості індикаторного електроду застосовують:
 • Платиновий
 • Хлорсрібний
 • Хінгідронний
 • Сурм’яний
 • Скляний

Зап17
Відп: 1069, Комент: 1
Студентці з застудою лікар призначив жарознижуючий препарат. Вкажіть цей препарат:
 • Парацетамол
 • Аскорбінова кислота
 • Окситоцин
 • Фамотидин
 • Ціанокобаламін

Зап18
Відп: 1058, Комент: 1
Назвіть препарат, що звужує зіниці та знижує внутрішньоочний тиск:
 • Пілокарпіну гідрохлорид
 • Фенофібрат
 • Нітразепам
 • Атропіну сульфат
 • Дитилін

Зап19
Відп: 1056, Комент: 1
У хворого 40-ка років у зв’язку з ураженням гіпоталамо-гіпофізарного провідникового шляху виникли поліурія (10-12 л за добу), полідипсія. При дефіциті якого гормону виникають такі розлади?
 • Вазопресин
 • Окситоцин
 • Кортикотропін
 • Соматотропін
 • Тиротропін

Зап20
Відп: 1052, Комент: 1
Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату є такий процес:
 • Пентозофосфатний цикл
 • Гліколіз
 • Гліконеогенез
 • Глюконеогенез
 • Глікогеноліз

Зап21
Відп: 1048, Комент: 1
Для одержання ефірної олії взяли плід рослини з родини Рутові, що має залозистий помаранчевий екзо-карпій, білий губчастий мезокарпій і розрослий соковитий ендокарпій. Такий плід називають:
 • Гесперидій
 • Іарбузина
 • Піренарій
 • Коробочка
 • Стручок

Зап22
Відп: 1043, Комент: 1
До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Груповим реагентом для п’ятої групи катіонів є розчин:
 • NH3
 • H2SO4
 • H2S
 • HNO3
 • HCl

Зап23
Відп: 1033, Комент: 1
Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений до Державної Фармакопеї України. За допомогою якої з пар електродів можна визначити рН?
 • Скляний-каломельний
 • Водневий-хінгідронний
 • Скляний-водневий
 • Каломельний-хлорсрібний
 • Скляний-хінгідронний

Зап24
Відп: 1028, Комент: 1
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
 • Концентрація реагуючих речовин
 • Температура
 • Природа реагуючих речовин
 • Природа розчинника
 • Ступінь дисперсності твердої речовини

Зап25
Відп: 1032, Комент: 1
Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?
 • H2SO4
 • CO2
 • NaCl
 • KI
 • CH3COOH

Зап26
Відп: 1031, Комент: 1
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?
 • Звуження судин
 • Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС
 • Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників
 • Розширення судин
 • Пригнічення тканинних естераз

Зап27
Відп: 1027, Комент: 1
За величинами константи швидкості можна робити висновки щодо перебігу процесів синтезу тих чи інших лікарських препаратів. Від якого з факторів залежить константа швидкості реакції?
 • Температура
 • Тиск
 • Об’єм
 • Концентрація
 • Час реакції

Зап28
Відп: 1033, Комент: 1
Перетворення сукцинату в фума-рат каталізується сукцинатдегідроге-назою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?
 • Малонова кислота
 • Щавлевооцтова кислота
 • Яблучна кислота
 • Фумарова кислота
 • Піровиноградна кислота

Зап29
Відп: 900, Комент: 1
Серед наведених проміжних активних часточок оберіть радикал:

Зап30
Відп: 1020, Комент: 1
Вкажіть кількість п-електронів у молекулі бензолу:
 • 6
 • 2
 • 4
 • 5
 • Бензол не має п-електронів

Зап31
Відп: 892, Комент: 1
Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом:

Зап32
Відп: 1019, Комент: 1
Молярна концентрація розчинів складає 0,1М. Який з розчинів характеризується найбільшим осмотичним тиском?
 • Хлориду кальцію
 • Хлориду літію
 • Хлориду калію
 • Фенолу
 • Етанолу

Зап33
Відп: 1016, Комент: 1
Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка B12-дефіцитна анемія з порушенням кровотворення і появою в крові змінених еритроцитів. Свідченням її була наявність у крові:
 • Мегалоцитів
 • Мікроцитів
 • Овалоцитів
 • Нормоцитів
 • Анулоцитів

Зап34
Відп: 1021, Комент: 1
При мікроскопії оплодня маку опійного було виявлено трубчасті структури з білим латексом, які є:
 • Молочниками
 • Секреторними залозками
 • Лізигенними вмістищами
 • Секреторними клітинами
 • Схигогенними канальцями

Зап35
Відп: 1005, Комент: 1
Потерпшого доставили в лікарню з гаража, де він перебував у непритомному стані при працюючому моторі автомобіля. Попередній діагноз - отруєння чадним газом. Розвиток гіпоксії у потерпілого пов’язаний з тим, що у крові накопичується:
 • Карбоксигемоглобін
 • Карбгемоглобін
 • Оксигемоглобін
 • Дезоксигемоглобін
 • Метгемоглобін

Зап36
Відп: 1005, Комент: 1
В інфекційному відділенні знаходиться дитина 10-ти років з діагнозом "дифтерія зіву". Виділено дифтерійну паличку, токсигенний штам. Токсигенність виділеної дифтерійної палички встановлюють у реакції:
 • Преципітації в гелі
 • Аглютинації
 • Зв’язування комплементу
 • Непрямої гемаглютинації
 • Флокуляції

Зап37
Відп: 1001, Комент: 1
Після споживання високовуглево-дної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія . Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?
 • Ілюкокіназа
 • Альдолаза
 • Фосфорилаза
 • Ізоцитратдегідрогеназа
 • Ілюкозо-6-фосфатаза

Зап38
Відп: 993, Комент: 1
Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI ?
 • Водний розчин амоніаку
 • Концентрована нітратна кислота
 • Розведена нітратна кислота
 • Концентрований розчин калію хлориду
 • Розчин сульфатної кислоти

Зап39
Відп: 991, Комент: 1
Нітрит-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою:
 • Кристалічного антипірину в присутності розведеної HCl
 • Кристалічного натрію тіосульфату
 • Диметилгліоксиму
 • Кристалічного заліза (III) сульфату
 • Дифенілкарбазону

Зап40
Відп: 1001, Комент: 1
При очищенні гліцерину, який входить до складу багатьох лікарських форм, використовують активне вугілля. Яке явище лежить в основі цього процесу?
 • Адсорбція
 • Когезія
 • Адгезія
 • Змочування
 • Капілярна конденсація

Зап41
Відп: 993, Комент: 1
Від хворого з діагнозом "холе-ра"виділена чиста культура рухливих вібріонів. До якої групи джгутикових бактерій відноситься цей збудник?
 • Монотріхи
 • Лофотріхи
 • Амфітріхи
 • Перитріхи
 • -

Зап42
Відп: 993, Комент: 1
Введення імунних препаратів формує штучний набутий імунітет. Які з нижчеперерахованих препаратів застосовують для створення штучного пасивного імунітету?
 • Протиправцева сироватка
 • Бруцельозна вакцина
 • АКДП
 • БЦЖ
 • Холероген-анатоксин

Зап43
Відп: 987, Комент: 1
У фізико-хімічній лабораторії були приготовані водні розчини. Який з перерахованих розчинів має найбільший осмотичний тиск при 298K?
 • Сульфату алюмінію
 • Сечовини
 • Ілюкози
 • Бензоату натрію
 • Сульфату натрію

Зап44
Відп: 859, Комент: 1
Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з PCl5?

Зап45
Відп: 979, Комент: 1
Яка якісна реакція підтверджує ненасиченість лінолевої кислоти? CHs(CH2)4CH = CH - CH2 - CH = CH(CH2)7COH
 • Знебарвлення бромної води (Br2; H2O)
 • Гідрогалогенування (HCl)
 • Реакція з FeCl3
 • Реакція "срібного дзеркала"з [Ag(NH3h]OH
 • Декарбоксилювання

Зап46
Відп: 979, Комент: 1
Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Co2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катіони Ni2+ у цій суміші?
 • Диметилгліоксим
 • Амоніак
 • 1-нітрозо-2-нафтол
 • Магнезон-1
 • Алізарин

Зап47
Відп: 987, Комент: 1
Приготували 0,1М розчин срібла нітрату. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину:
 • Калію хлорид
 • Натрію тетраборат
 • Натрію гідроксид
 • Оксалатна кислота
 • Натрію бензоат

Зап48
Відп: 859, Комент: 1
Оберіть структуру бензену:

Зап49
Відп: 966, Комент: 1
Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину?
 • Cu(OH)2
 • HBr
 • FeCl3
 • KMnO4
 • Ag2O

Зап50
Відп: 975, Комент: 1
У хворого 46-ти років на 2-гу добу після гострого запалення колінного суглоба було відзначено збільшення суглоба у розмірах, набряклість шкіри. На якій стадії розвитку запалення спостерігаються дані ознаки?
 • Ексудація
 • Альтерація
 • Проліферація
 • Регенерація
 • Склероз