ММФ

База 2012 року

Зап1
Відп: 4, Комент: 1
В акціонерному товаристві з виробництва і реалізації лікарських препаратів, створена структура для роботи з різними організаціями-споживачами. Дана організаційна структура є:

Зап2
Відп: 3, Комент: 1
Фармацевтична фірма орієнтується у своїй діяльності на реалізацію різноманітного асортименту продукції, різні групи споживачів і регіони. Який тип організаційної структури характерний для даної фірми?

Зап3
Відп: 3, Комент: 1
Фармацевтичне підприємство з метою планування своєї діяльності аналізує витрати, визначає джерела їхнього покриття, розробляє план забезпечення прибутковості і ліквідності. За яким напрямком (розділом) бізнес-плану проводиться збір і аналіз відповідної інформації?

Зап4
Відп: 2, Комент: 1
На фармацевтичному підприємстві комплексно використовують технічні і технологічні засоби використання інформації з метою підвищення ефективності управління виробничою, адміністративною діяльністю організації, підвищенню продуктивності праці, удосконалення методів планування і регулювання процесами управління. Усе це здійснюється з застосуванням:

Зап5
Відп: 2, Комент: 1
Фахівцями відділу маркетингу фармацевтичної фірми, що впроваджує на ринок новий антідіабетичний препарат, було проведене анкетування 230 лікарів ендокринологів. Який метод маркетингових досліджень використаний?

Зап6
Відп: 2, Комент: 1
Підприємство фармацевтичного профілю, що досягло високих показників обсягів збуту власної продукції і визнання покупців дістане максимальний прибуток на наступному етапі життєвого циклу товару:

Зап7
Відп: 2, Комент: 1
Фармацевтична фірма з метою визначення ринкової ніши для свого товару, його особливостей і характерних рис, що відрізняють його від товарів-конкурентів використовувала:

Зап8
Відп: 2, Комент: 1
Маркетолог фармацевтичної фірми, проводячи маркетингові дослідження ринку вітамінних препаратів по параметрах, що включає терапевтичну ефективність, попит та пропозицію, використовує наступний метод:

Зап9
Відп: 2, Комент: 1
Маркетолог фармацевтичної фірми з роздрібної реалізації лікарських засобів при аналізі прайс-листів оптових фірм, заводів-виробників до ключового фактору вибору постачальника відносить:

Зап10
Відп: 2, Комент: 1
Проведення маркетингових досліджень по окремих фармацевтичних групах передбачає збір і аналіз первинної інформації, що відноситься до наступного методу маркетингових досліджень:

Зап11
Відп: 2, Комент: 1
Завідувач-провізор у процесі ухвалення управлінського рішення з удосконалення фінансового положення центральної районної аптеки зібрав релевантну інформацію й установив симптоми утруднень — високі витрати і низька рентабельність. Дана дія характеризує етап розробки раціонального управлінського рішення як:

Зап12
Відп: 2, Комент: 1
Оптово-посередницька фірма, яка співпрацює з закордонними партнерами, з метою досягнення комерційного успіху, проводить ряд заходів, що сприяють формуванню власного позитивного іміджу. Який вид професійної етики використовує фірма?

Зап13
Відп: 2, Комент: 1
У провізора аптеки Козменко І.В. виникла трудова суперечка з керівництвом аптеки з приводу переносу його щорічної відпустки. Куди повинен звернутися працівник для оскарження рішення адміністрації аптеки ?

Зап14
Відп: 2, Комент: 1
Ринок характеризується такими умовами: наявністю великої кількості продавців та покупців, які не впливають на рівень поточних цін; наявністю однорідних та взаємозамінних конкуруючих товарів; відсутністю цінових обмежень. Вкажіть тип ринку:

Зап15
Відп: 2, Комент: 1
Із запропонованих принципів сегментації ринку виберіть принцип, який найчастіше застосовується при вивченні ринку лікарських засобів:

Зап16
Відп: 2, Комент: 1
Українська фармацевтична фірма організувала за кордоном дочірнє підприємство. До якої форми організації міжнародного бізнесу це відноситься:

Зап17
Відп: 2, Комент: 1
Графік залежності "ціна - попит" представлений горизонтальною лінією. Вкажіть вид попиту?

Зап18
Відп: 2, Комент: 1
Регулювання стимулів праці, які спонукають до виконання певної роботи, у теорії управління називається функцією:

Зап19
Відп: 2, Комент: 1
Якому варіанту товарної стратегії властиве виведення на ринок товару, розрахованого на найбільші сегменти ринку та на найбільшу кількість покупців

Зап20
Відп: 2, Комент: 1
Якому поняттю відповідає твердження: “… - це сфера обміну, що характеризується системою економічних відносин між виробниками та споживачами товарів”

Зап21
Відп: 2, Комент: 1
У якій фазі життєвого циклу лікарського засобу обсяг його продажу є максимальним ?

Зап22
Відп: 2, Комент: 1
Сукупність принципів, які визначають правила поведінки фармацевтичних працівників, - це

Зап23
Відп: 2, Комент: 1
Який із препаратів-аналогів є найбільш конкурентоспроможним, якщо у результаті визначення їх коефіцієнтів конкурентоспроможності отримані такі результати

Зап24
Відп: 2, Комент: 1
Який тип каналу товароруху продукції медичного призначення є найкоротшим?

Зап25
Відп: 2, Комент: 1
До якого виду документообігу відносяться документи особового складу організації ?

Зап26
Відп: 2, Комент: 1
Якій серед наведених груп лікарських засобів притаманний "сезонний " вид життєвого циклу

Зап27
Відп: 2, Комент: 1
Фармацевтична фірма, бажаючи зміцнити свої ринкові позиції в умовах конкурентного середовища, вирішує при здійсненні товарної політики використовувати товарні марки. Для чого призначена товарна марка?

Зап28
Відп: 2, Комент: 1
Фармацевтичне підприємство, враховуючи що охорона здоров’я надає першочергового значення якості лікарських засобів, спрямувало свої зусилля на покращення якісних характеристик препарату. Яку концепцію управління маркетингом використовує фірма?

Зап29
Відп: 2, Комент: 1
Регіональний медичний представник іноземної фірми для характеристики територіального фармацевтичного ринку використає дані періодичної преси та довідково-статистичної літератури. Який вид дослідження ринку грунтується на використанні вказаних джерел?

Зап30
Відп: 2, Комент: 1
При формуванні системи маркетингових комунікацій фірма повинна враховувати характеристики кожного із засобів просування лікарського засобу на ринку. Яка з нижченаведених характеристик властива рекламі?

Зап31
Відп: 2, Комент: 1
Під час працевлаштування на роботу на конкретну посаду молодого фахівця ознайомлюють з його правами та обов’язками. Яким документом регулюються права і обов’язки аптечних працівників?

Зап32
Відп: 3, Комент: 1
Керівник аптеки не погоджується зі змістом акту обстеження аптеки. Які дії керівника є правомірними в даній ситуації

Зап33
Відп: 2, Комент: 1
Завідувач аптеки при прийнятті на роботу провізора, уклав з ним трудовий договір і встановив випробовувальний термін. Чи дозволяється розірвання трудового договору під час випробовувального терміну

Зап34
Відп: 2, Комент: 1
Колективний договір укладається профспілковим комітетом від імені трудового колективу підприємства з власником. Форма укладання колективного договору – письмова. Який термін дії колективного договору?

Зап35
Відп: 2, Комент: 1
При укладанні трудового договору встановлено випробування з метою перевірки відповідності працівника дорученій йому роботі. Випробування не встановлюється при прийманні на роботу осіб, котрі не досягли:

Зап36
Відп: 2, Комент: 1
Між провізором і завідуючим аптекою виникла трудова суперечка згідно переносу строку відпустки. Провізор звернувся в комісію по трудових суперечках. Впродовж кількох днів розглядається суперечка в комісії з трудових суперечок від дня подання заяви?

Зап37
Відп: 2, Комент: 1
Фармацевтична оптова фірма для стимулювання збуту товару представляє своїм клієнтам знижку на основі соціальної домовленості і при умові їх постійності як клієнтів. Визначте вид знижки:

Зап38
Відп: 2, Комент: 1
На фармацевтический рынок Украины поступило новое лекарственное средство. Известно, что торговля им убыточна:низок объем продаж, велики маркетинговые расходы. В какой фазе жизненного цикла находится данное лекарственное средство:

Зап39
Відп: 2, Комент: 1
Для изучения рынка потребителей лекарственных препаратов антигистаминного действия фирма приняла решение о проведении маркетинговых исследований. Укажите какой этап исследований является первоочередным:

Зап40
Відп: 2, Комент: 1
Для проведения маркетинговых исследований по изучению рынка потребителей препаратов желчегонного действия изучаемого региона фирма определила проблему и сформулировала цели исследования. К какому этапу исследования ей необходимо приступить далее:

Зап41
Відп: 2, Комент: 1
Фармацевтична фірма при розробці рекламної стратегії просування безрецептурних ліків передбачає визначення цільової аудиторії. Яка з названих видів реклами зумовлює найвищу вибірковість аудиторії споживачів:

Зап42
Відп: 2, Комент: 1
При аналізі показників реалізації лікарського препарату спостерігається розширення ринку, абсолютний зріст запасів препарату у виробника, зниження темпів росту продаж, інтенсивна конкуренція. На якому етапі життєвого циклу товару знаходиться лікарський препарат:

Зап43
Відп: 2, Комент: 1
Службою маркетингу здійснено перевірку результатів роботи фармацевтичної фірми на підставі вивчення даних реалізації середньострокових планів, розвитку ринкових сегментів, контроль бюджету та фінансовий аналіз. Даний рівень маркетингового контролю є:

Зап44
Відп: 2, Комент: 1
На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до управління. Вкажіть підхід, який не використовується у теорії менеджменту.

Зап45
Відп: 2, Комент: 1
Завідуючий аптечним підприємством з метою уточнення умов поставки лікарських препаратів телефонує менеджеру оптової фармацевтичної фірми. До якого типу відносяться дані комунікації:

Зап46
Відп: 2, Комент: 1
Провізор аптечного підприємства звільнився за власним бажанням і приступив до роботи менеджером оптової фармацевтичної фірми. До якого виду відноситься такий рух кадрів?

Зап47
Відп: 2, Комент: 1
Відома фармацевтична фірма на ліцензійній основі передає право використовувати свій товарний знак невеликому підприємству. Вкажіть назву цієї дії:

Зап48
Відп: 2, Комент: 1
Одним з перших етапів підприємницької діяльності є реєстрація підприємства в органах влади. Які з перелічених нижче документів не потрібно подавати до місцевих органів влади для державної реєстрації підприємства?

Зап49
Відп: 2, Комент: 1
Фармацевтичне підприємство після реєстрації повинно відкрити рахунок у банку. Який з перелічених нижче документів не є підставою для відкриття рахунку в банку підприємством – юридичною особою?

Зап50
Відп: 2, Комент: 1
Діяльність керівника пов”язана з прийняттям управлінських рішень, які спрямовані на досягнення цілей організації. Які з наведених рішень не відносяться до таких, що класифікують за способом обгрунтування?