Біохімія

База 2008 року

Зап1
Відп: 11, Комент: 1
У хворого при обстеженні в сечі і крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого і був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити?

Зап2
Відп: 9, Комент: 1
На гістологічному зрізі бачимо орган, який ззовні вкритий серозною та білочною оболонками. Строму органа складає пухка сполучна тканина, в якій містяться клітини Лейдіга, паренхіма представлена канальцями, внутрішню поверхню канальців вистеляє сперматогенний епітелій. Що це за орган?

Зап3
Відп: 9, Комент: 1
У ендокринолога наглядається хворий, 40 років, у якого спостерігається недостатість функції кіркової речовини надниркових залоз, що проявляється зменьшенням кількості гормону альдостерону в крові. Функція яких клітин кори надниркових залоз порушена?

Зап4
Відп: 9, Комент: 1
В експериментальній моделі на щурах викликано морофологічне порушення клітин епітелію дистальних відділів нефрону. Які функціональні процеси в нирках при цьому послаблюються?

Зап5
Відп: 9, Комент: 1
При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?

Зап6
Відп: 9, Комент: 1
У процесі старіння людини спостерігається зменшення синтезу та секреції підшлункового соку, зменшення вмісту в ньому трипсину. Це призводить до порушення розщеплення:

Зап7
Відп: 9, Комент: 1
При загальному дослідження пацієнта звертає на себе увагу потовщення шиї, екзофтальм, підвищення температури тіла, пульс 110/хв. Вміст яких гормонів доцільно визначити в крові пацієнта?

Зап8
Відп: 9, Комент: 1
При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу у людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?

Зап9
Відп: 9, Комент: 1
У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилась швидкість зсідання крові. Причиною цього є збільшена концентрація в крові кого гормону:

Зап10
Відп: 8, Комент: 1
У хворого різко знизився вміст Са2+ в крові. Це призведе до збільшення секреції такого гормону:

Зап11
Відп: 8, Комент: 1
З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3 місяці в неї з'явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є причиною цього?

Зап12
Відп: 8, Комент: 1
При обстеженні пацієнта встановлено збільшення основного обміну на 50%. Збільшення секреції якого гормону спричинило цю зміну?

Зап13
Відп: 8, Комент: 1
Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб викликати зсідання?

Зап14
Відп: 8, Комент: 1
З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота?

Зап15
Відп: 9, Комент: 1
Серед імуноглобулінів є такий, що здатен секретуватися та здійснювати імунологічний захист від інфекції ротової порожнини та зубів. Вкажіть на нього.

Зап16
Відп: 10, Комент: 1
Серед ферментів слини є такий , що здатен гідролізувати пептидогліканову оболонку бактерій і тому має антибактеріальну активність. Який це фермент?

Зап17
Відп: 9, Комент: 1
При недостатності якого вітаміну у дітей запізнюється прорізання зубів та порушуються процеси мінералізації кісток та зубів?

Зап18
Відп: 8, Комент: 1
Назвіть білок, який має основне значення у формуванні органічного матриксу зуба:

Зап19
Відп: 9, Комент: 1
Яка з наведених тканин зуба містить найменшу кількість води?

Зап20
Відп: 9, Комент: 1
З надлишком якого елементу в їжі і воді пов’язане захворювання зубів флюороз?

Зап21
Відп: 9, Комент: 1
Яка з наведених мінеральних речовин міститься в твердих тканинах зуба в найбільшій кількості?

Зап22
Відп: 8, Комент: 1
При недостатності якого вітаміну порушується синтез колагену, затримується процес мінералізації і утворення зуба, виникає кровотеча з ясен?

Зап23
Відп: 8, Комент: 1
При аналізі слини у пацієнта виявлено підвищений вміст лактату. Активація якого процесу є основною причиною підвищення лактату?

Зап24
Відп: 8, Комент: 1
У немовляти затримка появи перших зубів. Вкажіть, недостача якого вітаміну має місце у немовляти.

Зап25
Відп: 9, Комент: 1
У чоловіка 38 років на фоні гіповітамінозу С підвищена кровоточивість ясен. Порушенням якого процесу це обумовлене?

Зап26
Відп: 8, Комент: 1
Пацієнту 35 років із зниженим згортання крові перед видаленням зуба лікар стоматолог призначив вікасол – структурний аналог вітаміну К. Вкажіть, який процес активується під впливом вікасолу.

Зап27
Відп: 9, Комент: 1
У жінки 32-х років запалення ясен (гінгівіт), що супроводжується гіпоксією. Вкажіть, утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в тканинах пародонта.

Зап28
Відп: 8, Комент: 1
У чоловіка 37 років установлена аденома паращитовидної залози. Вкажіть, баланс якої речовини порушується пацієнта у першу чергу.

Зап29
Відп: 8, Комент: 1
Хворому на пародонтоз лікар призначив аплікації вітаміну А. Активація якого процесу під впливом вітаміну А забезпечує лікувальний ефект?

Зап30
Відп: 9, Комент: 1
У пациента 38-ми лет через месяц после перенесенной тяжелой операции наступило выздоровление и наблюдается положительный азотистый баланс. Снижение концентрации какого азотсодержащего вещества может отмечаться в моче у данного пациента?

Зап31
Відп: 9, Комент: 1
У пациентки 23 лет после неконтролируемого врачами длительного голодания развились признаки белковой дистрофии. Выберите из предложенных ответов состояние, характерное для белкового голодания.

Зап32
Відп: 9, Комент: 1
У ребенка,не получавшего в течение зимы свежих овощей и фруктов, при осмотре обнаружены множественные подкожные кровоизлияния, воспаления десен, кариозные полости в зубах. Комбинацию каких витаминов следует назначить ребенку?

Зап33
Відп: 8, Комент: 1
У больного с почечной недостаточностью развилась остеодистрофия, сопровождающаяся интенсивной деминирализацией костей. Нарушение образования активной формы какого витамина явилось причиной данного осложнения?

Зап34
Відп: 8, Комент: 1
При порушенні обміну нуклеотидів розвивається захворювання подагра в результаті нагромадження в організмі продуктів обміну:

Зап35
Відп: 8, Комент: 1
Є декілька шляхів знешкодження аміаку в організмі, але для окремих органів є специфічні. Який шлях знешкодження аміаку характерний для клітин головного мозку:

Зап36
Відп: 9, Комент: 1
Гиповитаминоз С приводит к уменьшению образования органического матрикса, задержке процессов реминерализации, нарушению синтеза коллагена, так как этот витамин участвует в процессах:

Зап37
Відп: 8, Комент: 1
Основным белком тканей зуба является коллаген, который составляет нерастворимую фракцию белков. Коллаген содержит в большом количестве аминокислоты :

Зап38
Відп: 8, Комент: 1
Какой из витаминов в сочетании с витамином С усиливает терапевтический эффект лечения цинги:

Зап39
Відп: 9, Комент: 1
У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокрапчастих крововиливів на шкірі, випадіння зубів. Яким порушенням вітамінного обміну пояснюються ці симптоми?

Зап40
Відп: 8, Комент: 1
У дитини першого року життя спостерігається збільшення розмірів голови і живота, запізніле прорізування зубів, порушення структури емалі. Це є наслідком:

Зап41
Відп: 8, Комент: 1
Гіпосалівація, яка спостерігається при гострих і хронічних запаленнях слинних залоз, слинно-кам’яній хворобі зумовлює розвиток:

Зап42
Відп: 9, Комент: 1
α-амілаза слини каталізує гідроліз α-1,4-глікозидних зв’язків крохмалю. Активатором її є іони:

Зап43
Відп: 8, Комент: 1
Після споживання їжі виникає аліментарна (харчова) гіперглікемія, яка стимулює секрецію такого гормону :

Зап44
Відп: 9, Комент: 1
Кальцитріол підтримує фізіологічні концентрації кальцію і фосфатів у плазмі крові і тим самим забезпечує мінералізацію тканин кістки і зуба. Який молекулярний механізм його дії ?

Зап45
Відп: 8, Комент: 1
Недостатність яких компонентів харчування у дітей викликає порушення процесу утворення зубів у хворих на "квашиоркор"?

Зап46
Відп: 8, Комент: 1
Розчином яких солей можна зняти токсичну дію фтору на тканини зуба?

Зап47
Відп: 8, Комент: 1
Який біохімічний механізм дії лізоциму слини?

Зап48
Відп: 8, Комент: 1
Який мікроелемент має найбільш виражену карієсогенну дію?

Зап49
Відп: 8, Комент: 1
Недостатність яких вітамінів обумовлює кровоточивість ясен?

Зап50
Відп: 8, Комент: 1
Зниження активності якого фермента слини служить показником гіпофункції білявушної залози?