Буклет 2015 року

Зап 1
Відп: 1495 , Комент: 0
Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:

Зап 2
Відп: 1459 , Комент: 0
У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Уль-церогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту:

Зап 3
Відп: 1453 , Комент: 0
Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації, застосовується стеричний фактор, який враховує:

Зап 4
Відп: 1431 , Комент: 0
Хвора 54-х років з виразковою хворобою шлунка скаржиться на різку слабкість та задишку під час незначного фізичного навантаження. У крові: ер.-1,44 • 1012/л, Hb- 66 г/л, КП-1,4. Для якої анемії притаманні виявлені зміни складу периферичної крові?

Зап 5
Відп: 1411 , Комент: 0
У контрольно-аналітичній лабораторії хіміку необхідно провести стандартизацію розчину натрію гідроксиду. Який первинний стандартний розчин може бути для цього використаний?

Зап 6
Відп: 1400 , Комент: 0
У хворого на фоні неспецифічного виразкового коліту розвинулася анемія. В крові: гіпохромія, мікро-, анізоцитоз, пойкілоцитоз. Про який вид анемії слід думати?

Зап 7
Відп: 1392 , Комент: 0
З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: білок - 34 г/л, клітини 3600 в мкл, переважають нейтрофіли, рН- 6,8. Який вид ексудату у хворого?

Зап 8
Відп: 1369 , Комент: 0
До якого електроду буде рухатися частинка білка при електрофорезі, якщо його ізоелектрична точка дорівнює 4,0, а рН становить 5,0?

Зап 9
Відп: 1351 , Комент: 0
У фармацевтичній практиці широко використовують виготовлення ліків у вигляді колоїдно-дисперсних систем. Який метод одержання золів відноситься до фізичної конденсації?

Зап 10
Відп: 1359 , Комент: 0
У хворого внаслідок значної крововтрати, що становила 40% об’єму крові, виникла анурія. Який провідний механізм її виникнення в даному випадку?

Зап 11
Відп: 1368 , Комент: 0
У дитини з вираженою гіпотрофією виникли набряки на нижніх кінцівках, асцит. Якою є провідна ланка патогенезу кахектичного набряку?

Зап 12
Відп: 1337 , Комент: 0
В умовах аптеки виникла потреба стерилізації рідкої лікарської форми механічним методом. Який апарат використали для цього?

Зап 13
Відп: 1336 , Комент: 0
З метою лікування дисбактеріозу використовують колібактерин. Цей препарат містить у собі кишкову паличку, яка здатна виробляти бактеріоцини. Наявністю яких клітинних структур обумовлена ця властивість?

Зап 14
Відп: 1334 , Комент: 0
В лабораторії необхідно ідентифікувати катіон амонію. Можна використати розчин:

Зап 15
Відп: 1323 , Комент: 0
Під час мікроскопії стебла виявлено комплексну тканину, яка складається з ситоподібних трубок з клітинами-супутницями, луб’яних волокон та луб’яної паренхіми. Це:

Зап 16
Відп: 1335 , Комент: 0
Кінцевим продуктом розпаду білків в організмі людини є сечовина. До якого класу органічних сполук вона відноситься? H2 N-C-NH2 O

Зап 17
Відп: 1295 , Комент: 0
Синтетичні високомолекулярні сполуки контактних лінз набрякають у вологому середовищі очей. Набрякший матеріал лінз має певну кількість води. Це приклад такого виду набрякання:

Зап 18
Відп: 1303 , Комент: 0
За замісною номенклатурою IUPAC нікотинова кислота має назву: img="18.jpg"

Зап 19
Відп: 1303 , Комент: 0
Встановлено, що надземну частину гороху посівного утримують у просторі вусики, які є видозміною:

Зап 20
Відп: 1293 , Комент: 0
Як називається альдегід наступної будови: img="20.jpg"

Зап 21
Відп: 1302 , Комент: 0
Згідно з вимогами ВООЗ та Фармакопеї в різних лікарських формах несте-рильних препаратів допускається певна кількість бактерій та гри6ів. Яка кількість сапрофітних бактерій та грибів в 1 г (мл) перорального препарату гарантує його безпеку?

Зап 22
Відп: 1287 , Комент: 0
При броматометричному визначенні стрептоциду (первинний ароматичний амін) застосовують пряме титрування стандартним розчином калію бромату. Як індикатор цього титрування застосовують:

Зап 23
Відп: 1292 , Комент: 0
До складу мікстури входять натрію гідрокарбонат, натрію бромід, амонію хлорид. Яким методом можна кількісно визначити натрію гідрокарбонат у суміші?

Зап 24
Відп: 1280 , Комент: 0
Для стандартизації розчину натрію тіосульфату використовують розчин калію дихромату. При цьому проводять:

Зап 25
Відп: 1276 , Комент: 0
Для виготовлення та аналізу лікарських препаратів широко застосовуються буферні розчини. Вони використовуються з метою:

Зап 26
Відп: 1272 , Комент: 0
Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:

Зап 27
Відп: 1277 , Комент: 0
Хворому на стенокардію призначили метопролол. Який фармакологічний ефект дозволяє застосувати цей препарат для лікування стенокардії?

Зап 28
Відп: 1279 , Комент: 0
Особливістю вірусів, як інфекційних агентів, є обов’язковий внутрішньоклітинний паразитизм. У зв’язку з цим, який об’єкт НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ з метою культивації вірусів?

Зап 29
Відп: 1273 , Комент: 0
З метою мікроскопічного підтвердження діагнозу ’’первинний сифіліс” у хворого здійснено забір виділень з виразки. Який вид мікроскопії використовується для виявлення та вивчення рухомості збудника?

Зап 30
Відп: 1280 , Комент: 0
Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю i непереносимі-стю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?

Зап 31
Відп: 1261 , Комент: 0
Яка з зазначених реакцій визначення катіонів амонію є специфічною?

Зап 32
Відп: 1267 , Комент: 0
Для активації та переносу ВЖК через мітохондріальну мембрану потрібні вітаміни та вітаміноподібні сполуки. Вкажіть одну з них:

Зап 33
Відп: 1269 , Комент: 0
Для гравіметричного визначення сульфат-іонів у якості осадителя використовують розчин:

Зап 34
Відп: 1269 , Комент: 0
Препарований апокарпний плід, у якого плодики з соковитим мезокарпієм та одним сім’ям, оточеним здеревенілим ендокарпієм. Цей плід:

Зап 35
Відп: 1298 , Комент: 0
У товстій кишці декарбоксилюються деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється із орнітину?

Зап 36
Відп: 1249 , Комент: 0
У потрійній точці на діаграмі стану води:

Зап 37
Відп: 1249 , Комент: 0
При арґентометричному визначенні лікарського препарату, що містить KBr, за методом Мора у якості індикатора використовують:

Зап 38
Відп: 1243 , Комент: 0
В якості присипки для малюка педіатр порадив використовувати спори:

Зап 39
Відп: 1241 , Комент: 0
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:

Зап 40
Відп: 1236 , Комент: 0
Встановлено, що у кореневищі та коренях Inula helenium є порожнини без чітких внутрішніх меж, які заповнені ефірними маслами. Це:

Зап 41
Відп: 1239 , Комент: 0
На зрізі кореня Helianthus annuus виявлена вторинна пучкова будова, це означає, що зріз зроблено в зоні:

Зап 42
Відп: 1232 , Комент: 0
При мікроскопічному дослідженні виявлена тканина, що складається з прозорих клітин з потовщеними зовнішніми кутинізованими клітинними стінками, продихами, трихомами. Ця тканина:

Зап 43
Відп: 1243 , Комент: 0
Для визначення масової частки ар-ґентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:

Зап 44
Відп: 1229 , Комент: 0
Мікроаналіз кореневища виявив відкриті колатеральні провідні пучки, які розташовані кільцем; це може свідчити про належність рослини до класу:

Зап 45
Відп: 1228 , Комент: 0
У хворого спостерігається брадикардія, помірно виражені гіпотензія, зниження основного обміну, набряки. Яке із порушень може спричинити такий синдром?

Зап 46
Відп: 1222 , Комент: 0
Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин:

Зап 47
Відп: 1216 , Комент: 0
При досліджені лікарського збору на поживному середовищі виросла культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявлені несе-птовані нитки міцелію з кулеподібними потовщеннями на кінцях. Назвіть ці мікроорганізми:

Зап 48
Відп: 1211 , Комент: 0
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?

Зап 49
Відп: 1208 , Комент: 0
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?

Зап 50
Відп: 1212 , Комент: 0
Укажіть який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Фольгарда?