Буклет 2013 року

Українською мовою для іноземних студентів

Зап1
Відп: 1, Комент: 1
Необхідно довести наявність у мі-нералізаті іонів Бісмуту. Яка попередня реакція використовується для цього?

Зап2
Відп: 1, Комент: 1
В аптеці приготували розчин обмежено набухаючої високомолекулярної речовини. Етикеткою "Перед вживанням підігріти" оформили розчин:

Зап3
Відп: 1, Комент: 1
В міську аптеку надійшов рецепт на етиловий спирт. Яку кількість спирту можна відпустити хворому на цукровий діабет безкоштовно?

Зап4
Відп: 1, Комент: 1
Санітарний режим в аптеках регулюється відповідними нормативними документами. Санітарний день в аптеці має проводитися не рідше 1 разу:

Зап5
Відп: 1, Комент: 1
У хворого на КС через 6 місяців лікування розвинулася толерантність до нітратів пролонгованої дії. Який лікарський препарат з нітратоподібним ефектом необхідно рекомендувати у цьому випадку?

Зап6
Відп: 1, Комент: 1
При артеріальній гіпертензії прийом лозартану протипоказаний при наступних станах:

Зап7
Відп: 1, Комент: 1
Хворому з гіпертензивним кризом ввели внутрішньовенно клофелін. Який механізм лежить в основі антигі-пертензивної дії клофеліну?

Зап8
Відп: 1, Комент: 1
Хворому з ознаками інтоксикації серцевими глікозидами призначено унітіол. Який механізм лікувальної дії препарату?

Зап9
Відп: 1, Комент: 1
У приймальне відділення поступив у важкому стані чоловік 38-ми років, який отруївся сулемою. Який антидот треба негайно ввести хворому?

Зап10
Відп: 1, Комент: 1
Для отримання стандартної лікарської рослинної сировини конвалії травневої, режим сушіння здійснюють при температурі 50 - 60oC, щоб призупинити наступний можливий біохімічний процес:

Зап11
Відп: 1, Комент: 1
Який з перерахованих лікарських препаратів, за рахунок наявності у його структурі бета-лактамного циклу, дає позитивну реакцію з розчином гідро- ксиламіну хлориднокислого у присутності натрію гідроксиду та наступним додаванням розчину Феруму (III) хлориду?

Зап12
Відп: 1, Комент: 1
Фармацевтичне підприємство виробляє густий екстракт, де у якості екстрагента використовується 0,25% розчин амоніаку. Це густий екстракт:

Зап13
Відп: 1, Комент: 1
Відбулося отруєння сполуками свинцю. Який метод кількісного аналізу іонів свинцю є найбільш чутливим?

Зап14
Відп: 1, Комент: 1
Маркетолог фармацевтичної фірми, проводячи маркетингові дослідження ринку вітамінних препаратів по параметрах, що включають терапевтичну ефективність, попит та пропозицію, використовує наступний метод:

Зап15
Відп: 1, Комент: 1
Цех по виробництву суспензій і емульсій освоює випуск нових препаратів. Запропонуйте механізми для їх ультразвукового отримання:

Зап16
Відп: 1, Комент: 1
Фармацевт приготував суспензійну мазь на ліпофільній основі. Вкажіть ре- човину, що утворює мазь даного типу:

Зап17
Відп: 1, Комент: 1
У провізора аптеки виникла трудова суперечка з керівництвом аптеки з приводу переносу його щорічної відпустки. Куди повинен звернутися працівник для оскарження рішення адміністрації аптеки?

Зап18
Відп: 1, Комент: 1
Препарати Пасит, Новопасит, використовують як транквілізуючий, седативний і легкий снодійний засіб. Джерелом отримання цих препаратів є трава:

Зап19
Відп: 1, Комент: 1
Під час транспортування субстанцій теоброміну і теофіліну було пошкоджене маркування на упаковці. За допомогою якого розчину можна відрізнити теобромін і теофілін?

Зап20
Відп: 1, Комент: 1
Який з наведених антигіпертензив-них препаратів має калійзберігаючу дію?

Зап21
Відп: 1, Комент: 1
Який препарат являється специфічним антидотом при отруєнні препаратами заліза?

Зап22
Відп: 1, Комент: 1
Регіональний медичний представник іноземної фірми для характеристики територiального фармацевтичного ринку використовує дат періодичної преси та довідково-статистичної літератури. Який вид дослідження ринку ґрунтується на використанні вказаних джерел?

Зап23
Відп: 1, Комент: 1
Провізор аптеки перебував у службовому відрядженні. Який граничний термін подання звіту про використання отриманих на службове відрядження грошей?

Зап24
Відп: 1, Комент: 1
Для придбання канцелярських товарів підзвітній особі (бухгалтеру) видано гроші з каси підприємства. Яким є граничний термін подання повного звіту підзвітної особи про використання коштів після видачі їй готівки?

Зап25
Відп: 1, Комент: 1
В аптеці готують тритурацію атропіну сульфату. Яку допоміжну речовину потрібно використати для приготування тритурації?

Зап26
Відп: 1, Комент: 1
На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки натрію хлори- ду. Яким методом їх готують?

Зап27
Відп: 1, Комент: 1
На фармацевтичному підприємстві виготовляють суспензії та емульсії. Вкажіть апаратуру, яку застосовують для диспергування і перемішування в рідкому середовищі:

Зап28
Відп: 1, Комент: 1
Фармацевт приготував очні краплі, що містять аргентуму нітрат. Яку речовину необхідно взяти для забезпечення ізотонічності?

Зап29
Відп: 1, Комент: 1
Для виявлення тіосульфат-іону провізор-аналітик додав надлишок реактиву, при цьому утворився білий осад, який повільно жовтів, бурів, чорнів. Який розчин додав провізор-аналітик?

Зап30
Відп: 1, Комент: 1
Колективний договір укладається профспілковим комітетом від імені трудового колективу підприємства з власником. Форма укладання колективного договору - письмова. Яка стаття КЗПП регламентує термін дії колективного договору?

Зап31
Відп: 1, Комент: 1
Людина отруїлася солями мангану. В мінералізаті виявляють іони Мангану. Які реакції лежать в основі хімічних процесів виявлення його?

Зап32
Відп: 1, Комент: 1
Фармацевт готує розчин для ін’єкцій з речовиною, яка потребує стабілізації 0,1 М розчином кислоти хлори-дної. Вкажіть цю речовину:

Зап33
Відп: 1, Комент: 1
На аналіз надійшла субстанція парацетамолу. При взаємодії його з розчином Феруму (III) хлориду утворилося синьо-фіолетове забарвлення, що свідчить про наявність у його структурі:

Зап34
Відп: 1, Комент: 1
При виготовленні таблеток необхідно проводити постадійний контроль якості. Які прилади використовують для визначення гранулометричного (фракційного) складу грануляту?

Зап35
Відп: 1, Комент: 1
При аналізі показників реалізації лікарського препарату спостерігається розширення ринку, абсолютне збільшення запасів препарату у виробника, зниження темпів росту продаж, інтенсивна конкуренція. На якому етапі життєвого циклу товару знаходиться лікарський препарат:

Зап36
Відп: 1, Комент: 1
Антраценпохідні групи емодину проявляють послаблюючий ефект. Вкажіть, яка рослинна сировина містить антраценпохідні групи емодину у великій кількості:

Зап37
Відп: 1, Комент: 1
На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до управління. Вкажіть підхід, який НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ у теорії менеджменту:

Зап38
Відп: 1, Комент: 1
Фармацевт аптеки працював у святковий день і відпрацьований час входив у норму робочого часу цього місяця. Який порядок нарахування заробітної плати необхідно використати у даному випадку?

Зап39
Відп: 1, Комент: 1
Аптека має ліцензію на реалізацію наркотичних лікарських препаратів. Який термін дії довіреності на отримання цих препаратів з аптечного складу?

Зап40
Відп: 1, Комент: 1
Допоможіть лікарю вибрати препарат для замісної терапії після видалення щитоподібної залози:

Зап41
Відп: 1, Комент: 1
Хлорне вапно ідентифікують за катіоном кальцію після кип’ятіння з ацетатною кислотою до повного усунення активного хлору з наступним реактивом:

Зап42
Відп: 1, Комент: 1
Ідентифікацію лікарського засобу Bismuthi subnitras проводять після розчинення його в кислоті з наступним реактивом:

Зап43
Відп: 1, Комент: 1
Методи стерилізації, які застосовуються для приготування лікарських засобів в умовах асептики можна розділити на фізичні, механічні, хімічні. Вкажіть метод стерилізації, що належить до хімічних:

Зап44
Відп: 1, Комент: 1
Діяльність керівника пов’язана з прийняттям управлінських рішень, які спрямовані на досягнення цілей організації. Які з наведених рішень НЕ відносяться до таких, що класифікують за способом обґрунтування?

Зап45
Відп: 1, Комент: 1
В аптеках готують тритурації отруйних і сильнодіючих речовин. В яких співвідношеннях їх можна приготувати?

Зап46
Відп: 1, Комент: 1
В аптеці потрібно приготувати розчин фурациліну (1:5000). Вкажіть особливість розчинення фурациліну:

Зап47
Відп: 1, Комент: 1
Спосіб приготування суспензій залежить від властивостей речовини, які входять до їх складу. Зазначте речовини, які мають гідрофобні властивості:

Зап48
Відп: 1, Комент: 1
Для хворого готують ректальні супозиторії з еуфіліном по 0,1 г методом викачування. Вкажіть кількість основи на один супозиторій при відсутності зазначення маси свічки у пропису:

Зап49
Відп: 1, Комент: 1
На аптечний склад надійшла партія ЛРС плодів шипшини травневої. Яка речовина визначає якість сировини?

Зап50
Відп: 1, Комент: 1
Фармацевт готує мазь на гідрофобній основі. Яку речовину він використає для зниження температури плавлення основи?