Буклет 2012 року

Зап1
Відп: 1257, Комент: 0
При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня у всисній зоні виявлено, що основну її масу складає багатошарова жива пухка паренхіма з крохмальними зернами. Це:

Зап2
Відп: 1187, Комент: 0
Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:

Зап3
Відп: 1161, Комент: 0
В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори?

Зап4
Відп: 1145, Комент: 0
Cеред наведених кислот виберіть окисника:

Зап5
Відп: 968, Комент: 0
Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості піридину?

Зап6
Відп: 1114, Комент: 0
Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на фармацевтичному виробництві ґрунтується на законі Гесса, який стверджує, що тепловий ефект реакції визначається:

Зап7
Відп: 1102, Комент: 0
Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до:

Зап8
Відп: 1086, Комент: 0
Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезу:

Зап9
Відп: 1076, Комент: 0
У хворого 40-ка років з ішемічною хворобою серця і захворюванням судин (облітеруючий ендартеріїт) під час огляду нижніх кінцівок виявлені блідість і дистрофічні зміни шкіри, зниження місцевої температури, порушення чутливості, біль. Яке порушення периферичного кровообігу має місце у хворого?

Зап10
Відп: 1066, Комент: 0
У хворого виявлено цукор в сечі. Вміст глюкози в крові нормальний. Артеріальний тиск нормальний. Який механізм виникнення глюкозурії в даному випадку?

Зап11
Відп: 894, Комент: 0
Яка сполука утворюється при нагріванні а-гідроксипропіонової кислоти? img="11.jpg"

Зап12
Відп: 1042, Комент: 0
За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:

Зап13
Відп: 1029, Комент: 0
Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосахаридів. На який хімічний зв’язок вони діють?

Зап14
Відп: 998, Комент: 0
Яка з перелічених нижче назв відповідає формулі: img="14.jpg"

Зап15
Відп: 1031, Комент: 0
Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного титрування застосовують індикатор:

Зап16
Відп: 1023, Комент: 0
Для лікування депресивних станів призначають препарати - інгібітори ферменту, що інактивує біогенні аміни. Назвіть даний фермент:

Зап17
Відп: 1019, Комент: 0
Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнта для розчину MgSO4?

Зап18
Відп: 1012, Комент: 0
Яка речовина блокує передачу збудження в нервово-м’язових синапсах?

Зап19
Відп: 1011, Комент: 0
На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: "Перед вживанням збовтати!"Це попередження обумовлено:

Зап20
Відп: 845, Комент: 0
Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?

Зап21
Відп: 992, Комент: 0
При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?

Зап22
Відп: 999, Комент: 0
У середовищі з яким pH проявляють максимальну активність протеолітичні ферменти шлункового соку?

Зап23
Відп: 994, Комент: 0
Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?

Зап24
Відп: 993, Комент: 0
У новонародженого, який народився від третьої вагітності резус-негативної матері, спостерігаються жовтяниця, яка наростає з часом, симптоми подразнення ЦНС, анемiя. Який вид жовтяниці у новонародженого?

Зап25
Відп: 995, Комент: 0
Правило Вант-Гоффа застосовують при визначенні терміну придатності ліків. В яких межах знаходиться температурний коефіцієнт швидкості більшості хімічних реакцій?


Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 16 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 4 за 4.64ms.