Буклет 2012 року

Українською мовою для студентів громадян України

Зап1
Відп: 1191, Комент: 1
При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня у всисній зоні виявлено, що основну її масу складає багатошарова жива пухка паренхіма з крохмальними зернами. Це:

Зап2
Відп: 1121, Комент: 1
Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:

Зап3
Відп: 1095, Комент: 1
В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори?

Зап4
Відп: 1079, Комент: 1
Cеред наведених кислот виберіть окисника:

Зап5
Відп: 904, Комент: 1
Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості піридину?

Зап6
Відп: 1048, Комент: 1
Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на фармацевтичному виробництві ґрунтується на законі Гесса, який стверджує, що тепловий ефект реакції визначається:

Зап7
Відп: 1036, Комент: 1
Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до:

Зап8
Відп: 1020, Комент: 1
Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезу:

Зап9
Відп: 1010, Комент: 1
У хворого 40-ка років з ішемічною хворобою серця і захворюванням судин (облітеруючий ендартеріїт) під час огляду нижніх кінцівок виявлені блідість і дистрофічні зміни шкіри, зниження місцевої температури, порушення чутливості, біль. Яке порушення периферичного кровообігу має місце у хворого?

Зап10
Відп: 1000, Комент: 1
У хворого виявлено цукор в сечі. Вміст глюкози в крові нормальний. Артеріальний тиск нормальний. Який механізм виникнення глюкозурії в даному випадку?

Зап11
Відп: 831, Комент: 1
Яка сполука утворюється при нагріванні а-гідроксипропіонової кислоти?

Зап12
Відп: 976, Комент: 1
За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:
 • За величиною константи швидкості хімічної реакції
 • За величиною швидкості хімічної реакції
 • За часом закінчення реакції
 • За зміною концентрацій реагуючих речовин
 • За зміною концентрацій продуктів реакції

Зап13
Відп: 963, Комент: 1
Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосахаридів. На який хімічний зв’язок вони діють?
 • Глікозидний
 • Водневий
 • Пептидний
 • Амідний
 • Фосфодіефірний

Зап14
Відп: 934, Комент: 1
Яка з перелічених нижче назв відповідає формулі:
 • Амід нікотинової кислоти
 • Амід ізонікотинової кислоти
 • Амід піколінової кислоти
 • Амід саліцилової кислоти
 • Амід антранілової кислоти

Зап15
Відп: 965, Комент: 1
Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного титрування застосовують індикатор:
 • Метиловий помаранчевий
 • Мурексид
 • Метиленовий синій
 • Дифеніламін
 • Фероїн

Зап16
Відп: 957, Комент: 1
Для лікування депресивних станів призначають препарати - інгібітори ферменту, що інактивує біогенні аміни. Назвіть даний фермент:
 • Моноамінооксидаза
 • Лактатдегідрогеназа
 • Креатинфосфокіназа
 • Аспартатамінотрансфераза
 • Аланінамінотрансфераза

Зап17
Відп: 953, Комент: 1
Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнта для розчину MgSO4?
 • 2
 • 4
 • 3
 • 5
 • 7

Зап18
Відп: 946, Комент: 1
Яка речовина блокує передачу збудження в нервово-м’язових синапсах?
 • Кураре
 • Норадреналін
 • Адреналін
 • Соматостатин
 • Аспартат

Зап19
Відп: 945, Комент: 1
На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: "Перед вживанням збовтати!"Це попередження обумовлено:
 • Седиментацією
 • Коагуляцією
 • Розчинністю дисперсних систем
 • Нерозчинністю дисперсних систем
 • Нічим з переліченого

Зап20
Відп: 781, Комент: 1
Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?

Зап21
Відп: 926, Комент: 1
При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?
 • y-глобуліни
 • а1-глобуліни
 • а2-глобуліни
 • в-глобуліни
 • Альбуміни

Зап22
Відп: 933, Комент: 1
У середовищі з яким pH проявляють максимальну активність протеолітичні ферменти шлункового соку?
 • 3,2-3,5
 • 6,5
 • 7,0
 • 9,0
 • 0,5-1,0

Зап23
Відп: 929, Комент: 1
Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?
 • Нейтрофіли
 • Еозинофіли
 • Базофіли
 • Лімфоцити
 • Моноцити

Зап24
Відп: 927, Комент: 1
У новонародженого, який народився від третьої вагітності резус-негативної матері, спостерігаються жовтяниця, яка наростає з часом, симптоми подразнення ЦНС, анемiя. Який вид жовтяниці у новонародженого?
 • Гемолітична
 • Паренхіматозна
 • Обтураційна
 • Паразитарна
 • Токсична

Зап25
Відп: 929, Комент: 1
Правило Вант-Гоффа застосовують при визначенні терміну придатності ліків. В яких межах знаходиться температурний коефіцієнт швидкості більшості хімічних реакцій?
 • 2-4
 • 2-3
 • 1-3
 • 3-4
 • 1-5

Зап26
Відп: 919, Комент: 1
У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності з’явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Який вид розладів периферичного кровообігу спостерігається у вагітної?
 • Венозна гіперемія
 • Артеріальна гіперемія нейротонічного типу
 • Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу
 • Ішемія
 • Емболія

Зап27
Відп: 912, Комент: 1
При підйомі у гори у альпініста з’явилися мерехтіння перед очима, задишка, тахікардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових. Який вид гіпоксії спостерігається?
 • Гіпоксична
 • Гемічна
 • Циркуляторна
 • Дихальна
 • Тканинна

Зап28
Відп: 920, Комент: 1
Сухий залишок, отриманий після упарювання розчину, що аналізується, забарвлює безколірне полум’я горілки у жовтий колір, а при розгляданні через синє скло - у фіолетовий. Які катіони знаходяться у сухому залишку?
 • Na+, K+
 • Ca2+, K+
 • Na+, Sr2+
 • Li+, Ba2+
 • Na+, Ca2+

Зап29
Відп: 902, Комент: 1
З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?
 • HCl
 • NH4OH
 • NaOH
 • CH3COONa
 • KCN

Зап30
Відп: 927, Комент: 1
При дослідженні складу сечі виявили зменшення концентрації іонів натрію. Який з гормонів забезпечує посилення реабсорбції іонів натрію у звивистих канальцях нефрону?
 • Альдостерон
 • Вазопресин
 • Соматостатин
 • Адреналін
 • Ацетилхолін

Зап31
Відп: 920, Комент: 1
У спортсменів після тренування частота серцевих скорочень збільшилась до 120/хв. Які гормони наднирників забезпечують подібний ефект?
 • Катехоламіни
 • Мінералокортикоїди
 • Глюкокортикоїди
 • Статеві гормони
 • Рилізинг-гормони

Зап32
Відп: 895, Комент: 1
Термодинамічні розрахунки дозволяють визначити можливість і напрямок самовільних процесів. У ізольованій системі з цією метою використовують зміну такої термодинамічної функції:
 • Ентропія
 • Енергія Гібса
 • Енергія Іельмгольця
 • Внутрішня енергія
 • Ентальпія

Зап33
Відп: 907, Комент: 1
При мікроскопічному дослідженні виявлена тканина, що складається з прозорих живих клітин з потовщеними зовнішніми кутинізованими клітинними стінками, продихами, трихомами. Ця тканина:
 • Епідерма
 • Перидерма
 • Кірка
 • Ризодерма
 • Веламен

Зап34
Відп: 895, Комент: 1
Результатом проведеної гістохімі- чної реакції на жирні олії з використанням Судану III є забарвлення ...
 • Рожево-помаранчеве
 • Синьо-фіолетове
 • Жовто-лимонне
 • Малиново-червоне
 • Чорно-фіолетове

Зап35
Відп: 960, Комент: 1
Найбільш сильною серед галогено-водневих кислот є:
 • Йодидна
 • Фторидна
 • Хлоридна
 • Бромідна
 • Плавикова

Зап36
Відп: 890, Комент: 1
У розчині присутні катіони цинку i алюмінію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку:
 • Розчин калію гексаціаноферату (II)
 • Розчин натрію гідроксиду
 • Кобальту нітрат Co(NO3)2
 • Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню
 • Розчин сульфатної кислоти

Зап37
Відп: 887, Комент: 1
До розчину, що містить катіони шостої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), додали розчин калію йодиду. Випав червоний осад, розчинний в надлишку реагенту. Які катіони присутні в розчині?
 • Ртуті (II)
 • Нікелю
 • Кобальту (II)
 • Вісмуту
 • Кадмію

Зап38
Відп: 878, Комент: 1
У розчині, що містить катіони міді (II) і цинку, катіони міді можна визначити за допомогою надлишку такого реагенту:
 • 6М розчин амоніаку
 • 2М розчин сульфатної кислоти
 • 6М розчин калію гідроксиду
 • 2М розчин хлороводневої кислоти
 • 2М розчин амонію карбонату

Зап39
Відп: 880, Комент: 1
Лікарський препарат містить натрію гідрокарбонат і натрію хлорид. Запропонуйте метод кількісного визначення натрію гідрокарбонату:
 • Кислотно-основне титрування
 • Осаджувальне титрування
 • Окисно-відновне титрування
 • Комплексонометричне титрування
 • Кулонометричне титрування

Зап40
Відп: 893, Комент: 1
Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин ...
 • Фелогену
 • Прокамбію
 • Камбію
 • Перициклу
 • Протодерми

Зап41
Відп: 891, Комент: 1
У людини в стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40/хв. Яка структура є водієм ритму серця у цієї людини?
 • Атріовентрикулярний вузол
 • Синоатріальний вузол
 • Пучок Гіса
 • Ніжки пучка Гіса
 • Волокна Пуркін’є

Зап42
Відп: 863, Комент: 1
У здорової людини за допомогою спірометра визначили об’єм повітря, який вона видихає при спокійному диханні він склав 0,5 літра. Як називається цей об’єм?
 • Дихальний об’єм
 • Резервний об’єм вдиху
 • Резервний об’єм видиху
 • Життєва ємність легень
 • Залишковий об’єм

Зап43
Відп: 868, Комент: 1
У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід у першу чергу вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби?
 • Рухливість
 • Наявність спор
 • Наявність капсул
 • Наявність цист
 • Наявність гранул волютину

Зап44
Відп: 875, Комент: 1
До якого типу електродів відноситься хлорсрібний електрод?
 • Другого роду
 • Першого роду
 • Газові
 • Окисно-відновні
 • Іон-селективні

Зап45
Відп: 858, Комент: 1
Які речовини є адекватними нейрогуморальними стимуляторами виділення шлункового соку в шлункову фазу секреції?
 • Гістамін i гастрин
 • Серотонін i ацетилхолін
 • Ентерогастрон i секретин
 • Секретин, ХЦК-ПЗ
 • Дофамін i мотілін

Зап46
Відп: 859, Комент: 1
Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікро6ної дії сульфанiламiдних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з:
 • Параамінобензойною кислотою
 • Глутаміновою кислотою
 • Фолієвою кислотою
 • Нуклеїновою кислотою
 • Антибіотиками

Зап47
Відп: 864, Комент: 1
Яка з перелічених солей внаслідок гідролізу утворює основну сіль?
 • AlCl3
 • AgNO3
 • Na2CO3
 • BaI2
 • KNO2

Зап48
Відп: 869, Комент: 1
Вкажіть умови (середовище, температура) перебігу реакції при стандартизації розчину калію перманганату за розчином натрію оксалату:
 • Кислотне, нагрівання
 • Нейтральне, нагрівання
 • Лужне, нагрівання
 • Кислотне, охолодження
 • Нейтральне, охолодження

Зап49
Відп: 861, Комент: 1
Який параметр вимірюють при кондуктометричному титруванні розчинів електролітів?
 • Електропровідність
 • Електрорушійна сила
 • В’язкість розчину
 • Кислотність середовища
 • Концентрація розчину

Зап50
Відп: 831, Комент: 1
Для наведеної сполуки виберіть відповідну назву:
 • 1,5-Динітронафталін
 • 1,6-Динітронафталін
 • 4,8-ДинітронаФталін
 • 2,7-Динітронаоталін
 • 4,9-Динітронафталін