Буклет 2012 року

Зап1
Відп: 1191, Комент: 0
При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня у всисній зоні виявлено, що основну її масу складає багатошарова жива пухка паренхіма з крохмальними зернами. Це:

Зап2
Відп: 1121, Комент: 0
Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:

Зап3
Відп: 1095, Комент: 0
В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори?

Зап4
Відп: 1079, Комент: 0
Cеред наведених кислот виберіть окисника:

Зап5
Відп: 904, Комент: 0
Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості піридину?

Зап6
Відп: 1048, Комент: 0
Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на фармацевтичному виробництві ґрунтується на законі Гесса, який стверджує, що тепловий ефект реакції визначається:

Зап7
Відп: 1036, Комент: 0
Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до:

Зап8
Відп: 1020, Комент: 0
Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезу:

Зап9
Відп: 1010, Комент: 0
У хворого 40-ка років з ішемічною хворобою серця і захворюванням судин (облітеруючий ендартеріїт) під час огляду нижніх кінцівок виявлені блідість і дистрофічні зміни шкіри, зниження місцевої температури, порушення чутливості, біль. Яке порушення периферичного кровообігу має місце у хворого?

Зап10
Відп: 1000, Комент: 0
У хворого виявлено цукор в сечі. Вміст глюкози в крові нормальний. Артеріальний тиск нормальний. Який механізм виникнення глюкозурії в даному випадку?

Зап11
Відп: 831, Комент: 0
Яка сполука утворюється при нагріванні а-гідроксипропіонової кислоти?

Зап12
Відп: 976, Комент: 0
За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:

Зап13
Відп: 963, Комент: 0
Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосахаридів. На який хімічний зв’язок вони діють?

Зап14
Відп: 934, Комент: 0
Яка з перелічених нижче назв відповідає формулі:

Зап15
Відп: 965, Комент: 0
Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного титрування застосовують індикатор:

Зап16
Відп: 957, Комент: 0
Для лікування депресивних станів призначають препарати - інгібітори ферменту, що інактивує біогенні аміни. Назвіть даний фермент:

Зап17
Відп: 953, Комент: 0
Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнта для розчину MgSO4?

Зап18
Відп: 946, Комент: 0
Яка речовина блокує передачу збудження в нервово-м’язових синапсах?

Зап19
Відп: 945, Комент: 0
На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: "Перед вживанням збовтати!"Це попередження обумовлено:

Зап20
Відп: 781, Комент: 0
Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?

Зап21
Відп: 926, Комент: 0
При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?

Зап22
Відп: 933, Комент: 0
У середовищі з яким pH проявляють максимальну активність протеолітичні ферменти шлункового соку?

Зап23
Відп: 929, Комент: 0
Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?

Зап24
Відп: 927, Комент: 0
У новонародженого, який народився від третьої вагітності резус-негативної матері, спостерігаються жовтяниця, яка наростає з часом, симптоми подразнення ЦНС, анемiя. Який вид жовтяниці у новонародженого?

Зап25
Відп: 929, Комент: 0
Правило Вант-Гоффа застосовують при визначенні терміну придатності ліків. В яких межах знаходиться температурний коефіцієнт швидкості більшості хімічних реакцій?

Зап26
Відп: 919, Комент: 0
У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності з’явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Який вид розладів периферичного кровообігу спостерігається у вагітної?

Зап27
Відп: 912, Комент: 0
При підйомі у гори у альпініста з’явилися мерехтіння перед очима, задишка, тахікардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових. Який вид гіпоксії спостерігається?

Зап28
Відп: 920, Комент: 0
Сухий залишок, отриманий після упарювання розчину, що аналізується, забарвлює безколірне полум’я горілки у жовтий колір, а при розгляданні через синє скло - у фіолетовий. Які катіони знаходяться у сухому залишку?

Зап29
Відп: 902, Комент: 0
З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?

Зап30
Відп: 927, Комент: 0
При дослідженні складу сечі виявили зменшення концентрації іонів натрію. Який з гормонів забезпечує посилення реабсорбції іонів натрію у звивистих канальцях нефрону?

Зап31
Відп: 920, Комент: 0
У спортсменів після тренування частота серцевих скорочень збільшилась до 120/хв. Які гормони наднирників забезпечують подібний ефект?

Зап32
Відп: 895, Комент: 0
Термодинамічні розрахунки дозволяють визначити можливість і напрямок самовільних процесів. У ізольованій системі з цією метою використовують зміну такої термодинамічної функції:

Зап33
Відп: 907, Комент: 0
При мікроскопічному дослідженні виявлена тканина, що складається з прозорих живих клітин з потовщеними зовнішніми кутинізованими клітинними стінками, продихами, трихомами. Ця тканина:

Зап34
Відп: 895, Комент: 0
Результатом проведеної гістохімі- чної реакції на жирні олії з використанням Судану III є забарвлення ...

Зап35
Відп: 960, Комент: 0
Найбільш сильною серед галогено-водневих кислот є:

Зап36
Відп: 890, Комент: 0
У розчині присутні катіони цинку i алюмінію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку:

Зап37
Відп: 887, Комент: 0
До розчину, що містить катіони шостої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), додали розчин калію йодиду. Випав червоний осад, розчинний в надлишку реагенту. Які катіони присутні в розчині?

Зап38
Відп: 878, Комент: 0
У розчині, що містить катіони міді (II) і цинку, катіони міді можна визначити за допомогою надлишку такого реагенту:

Зап39
Відп: 880, Комент: 0
Лікарський препарат містить натрію гідрокарбонат і натрію хлорид. Запропонуйте метод кількісного визначення натрію гідрокарбонату:

Зап40
Відп: 893, Комент: 0
Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин ...

Зап41
Відп: 891, Комент: 0
У людини в стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40/хв. Яка структура є водієм ритму серця у цієї людини?

Зап42
Відп: 863, Комент: 0
У здорової людини за допомогою спірометра визначили об’єм повітря, який вона видихає при спокійному диханні він склав 0,5 літра. Як називається цей об’єм?

Зап43
Відп: 868, Комент: 0
У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід у першу чергу вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби?

Зап44
Відп: 875, Комент: 0
До якого типу електродів відноситься хлорсрібний електрод?

Зап45
Відп: 858, Комент: 0
Які речовини є адекватними нейрогуморальними стимуляторами виділення шлункового соку в шлункову фазу секреції?

Зап46
Відп: 859, Комент: 0
Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікро6ної дії сульфанiламiдних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з:

Зап47
Відп: 864, Комент: 0
Яка з перелічених солей внаслідок гідролізу утворює основну сіль?

Зап48
Відп: 869, Комент: 0
Вкажіть умови (середовище, температура) перебігу реакції при стандартизації розчину калію перманганату за розчином натрію оксалату:

Зап49
Відп: 861, Комент: 0
Який параметр вимірюють при кондуктометричному титруванні розчинів електролітів?

Зап50
Відп: 831, Комент: 0
Для наведеної сполуки виберіть відповідну назву: