Буклет 2016 року

Зап 1
Відп: 4342 , Комент: 0
У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну розвинулась кома. Вміст цукру крові - 2,35 ммоль/л. Який вид коми має місце?

Зап 2
Відп: 4187 , Комент: 0
Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації, застосовується стеричний фактор, який враховує:

Зап 3
Відп: 4107 , Комент: 0
При вивченні рослинної клітини за допомогою електронного мікроскопа виявлено, що цитоплазму від клітинної оболонки відділяє така структура:

Зап 4
Відп: 4043 , Комент: 0
У контрольно-аналітичній лабораторії хіміку необхідно провести стандартизацію розчину натрію гідроксиду. Який первинний стандартний розчин може бути для цього використаний?

Зап 5
Відп: 3991 , Комент: 0
З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: білок - 34 г/л, клітини 3600 в мкл, переважають нейтрофіли, рН- 6,8. Який вид ексудату у хворого?

Зап 6
Відп: 3955 , Комент: 0
У пацієнта з пієлонефритом із сечі виділено синьогнійну паличку, яка виявилась чутливою до гентаміцину при концентрації його в сечі 2 мкг/мл. Який метод дослідження дозволив встановити мінімальну пригнічуючу ріст мікроба концентрацію (МПК) антибіотика?

Зап 7
Відп: 3939 , Комент: 0
Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічний зв’язок, який вони розщеплюють:

Зап 8
Відп: 3896 , Комент: 0
Для стандартизації титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин:

Зап 9
Відп: 3822 , Комент: 0
У хворого внаслідок значної крововтрати, що становила 40% об’єму крові, виникла анурія. Який провідний механізм її виникнення в даному випадку?

Зап 10
Відп: 3795 , Комент: 0
В умовах аптеки виникла потреба стерилізації рідкої лікарської форми механічним методом. Який апарат використали для цього?

Зап 11
Відп: 3803 , Комент: 0
Під час мікроскопії стебла виявлено комплексну тканину, яка складається з ситоподібних трубок з клітинами-супутницями, луб’яних волокон та луб’яної паренхіми. Це:

Зап 12
Відп: 3741 , Комент: 0
Кінцевим продуктом розпаду білків в організмі людини є сечовина. До якого класу органічних сполук вона відноситься? img="12.jpg"

Зап 13
Відп: 3716 , Комент: 0
Кінетику термічного розкладу лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі. До якого типу відноситься цей процес?

Зап 14
Відп: 3682 , Комент: 0
Ізотонічність - це вимога, яку ставлять до ін’єкційних розчинів та очних крапель. Розчин якої з наведених речовин має найбільший осмотичний тиск при однакових молярній концентрації і температурі?

Зап 15
Відп: 3731 , Комент: 0
Характерною реакцією виявлення катіонів ртуті (II) є реакція з калію йодидом. При проведенні реакції спостерігають:

Зап 16
Відп: 3665 , Комент: 0
За замісною номенклатурою IUPAC нікотинова кислота має назву:img="16.jpg"

Зап 17
Відп: 3673 , Комент: 0
Встановлено, що надземну частину гороху посівного утримують у просторі вусики, які є видозміною:

Зап 18
Відп: 3550 , Комент: 0
Як називається альдегід наступної будови: img="18.jpg"

Зап 19
Відп: 3637 , Комент: 0
При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?

Зап 20
Відп: 3628 , Комент: 0
При броматометричному визначенні стрептоциду (первинний ароматичний амін) застосовують пряме титрування стандартним розчином калію бромату. Як індикатор цього титрування застосовують:

Зап 21
Відп: 3635 , Комент: 0
До складу мікстури входять натрію гідрокарбонат, натрію бромід, амонію хлорид. Яким методом можна кількісно визначити натрію гідрокарбонат у суміші?

Зап 22
Відп: 3561 , Комент: 0
Для стандартизації розчину натрію тіосульфату використовують розчин калію дихромату. При цьому проводять:

Зап 23
Відп: 3561 , Комент: 0
При змащуванні скипидаром язик у кроля червоніє, його кровонапов-нення збільшується. Артеріальна гіперемія якого типу виникає в цьому випадку?

Зап 24
Відп: 3547 , Комент: 0
Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерне для агранулоцитозу?

Зап 25
Відп: 3516 , Комент: 0
Ацетилсаліцилову кислоту використовують при лікуванні ревматизму. На який процес впливає ацетилсаліцилова кислота?

Зап 26
Відп: 3537 , Комент: 0
Особливістю вірусів, як інфекційних агентів, є обов’язковий внутрішньоклітинний паразитизм. У зв’язку з цим, який об’єкт НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ з метою культивації вірусів?

Зап 27
Відп: 3521 , Комент: 0
З метою мікроскопічного підтвердження діагнозу "первинний сифіліс" у хворого здійснено забір виділень з виразки. Який вид мікроскопії використовується для виявлення та вивчення рухомості збудника?

Зап 28
Відп: 3483 , Комент: 0
Для активації та переносу ВЖК через мітохондріальну мембрану потрібні вітаміни та вітаміноподібні сполуки. Вкажіть одну з них:

Зап 29
Відп: 3509 , Комент: 0
Для гравіметричного визначення сульфат-іонів у якості осаджувача використовують розчин:

Зап 30
Відп: 3481 , Комент: 0
Якому лікарському виду родини Верескові належать листя з наступними морфологічними ознаками: коро-ткочєрєшкові, довгасто-лінійні, з завернутими донизу краями, зверху - шкірясті, блискучі, буровато-зелені, знизу - рудо-повстяні?

Зап 31
Відп: 3506 , Комент: 0
В розчині, що аналізується, міститься кальцію хлорид і натрію бромід. Для ідентифікації іону кальцію до розчину, що аналізується, додали розчин:

Зап 32
Відп: 3476 , Комент: 0
У потрійній точці на діаграмі стану води:

Зап 33
Відп: 3468 , Комент: 0
Встановлено, що у кореневищі та коренях Inula helenium є порожнини без чітких внутрішніх меж, які заповнені ефірними маслами. Це:

Зап 34
Відп: 3420 , Комент: 0
Одним з факторів, що впливають на збільшення виходу лікарської речовини у процесі його синтезу, є зниження енергії активації реакції. Цьому сприяє:

Зап 35
Відп: 3428 , Комент: 0
При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситоподібні трубки з клітинами-супутницями, луб’яні волокна, луб’яна паренхіма, що характерно для:

Зап 36
Відп: 3419 , Комент: 0
При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки набули малиново-червоного забарвлення, що вказує на їх:

Зап 37
Відп: 3432 , Комент: 0
Для кількісного визначення ферум II сульфату методом потенціометричного титрування в якості індикаторного електроду застосовують:

Зап 38
Відп: 3406 , Комент: 0
Мікроаналіз кореневища виявив відкриті колатеральні провідні пучки, які розташовані кільцем; це може свідчити про належність рослини до класу:

Зап 39
Відп: 3401 , Комент: 0
В перидермі стебла багаторічної рослини виявлені сочевички, які утворюються завдяки діяльності:

Зап 40
Відп: 3391 , Комент: 0
Назвіть препарат, що звужує зіниці та знижує внутрішньоочний тиск:

Зап 41
Відп: 3387 , Комент: 0
У хворого 40-ка років у зв’язку з ураженням гіпоталамо-гіпофізарного провідникового шляху виникла поліурія (10-12 л за добу), полідипсія. При дефіциті якого гормону виникають такі розлади?

Зап 42
Відп: 3371 , Комент: 0
За один цикл бета-окиснення жирних кислот у мітохондріях утворюються 1 ФАДН2 і 1 НАДН(Н). Ці ко-ферменти передають атоми Гідроґену на дихальний ланцюг, де утворюється така кількість молекул АТФ:

Зап 43
Відп: 3384 , Комент: 0
Стандартні умови визначаються наступними значеннями тиску та температури (параметрами стану):

Зап 44
Відп: 3357 , Комент: 0
Пацієнт отримує леводопу у зв’язку з хворобою Паркінсона. Механізм дії цього засобу пов’язаний з тим, що він є:

Зап 45
Відп: 2916 , Комент: 2
Яка сполука утворюється в результаті реакції бромування нафталіну?img="45.jpg"

Зап 46
Відп: 3377 , Комент: 0
При досліджені лікарського збору на поживному середовищі виросла культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявлені несептовані нитки міцелію з кулеподібними потовщеннями на кінцях. Назвіть ці мікроорганізми:

Зап 47
Відп: 3333 , Комент: 0
Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зу6ів. З якою із наведених сполук реагує NaF?

Зап 48
Відп: 3355 , Комент: 0
Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дії можна застосовувати при сухому кашлі?

Зап 49
Відп: 3344 , Комент: 0
Який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Фольгарда?

Зап 50
Відп: 3353 , Комент: 0
Після споживання високовуглеводної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія. Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?