Буклет 2016 року

Зап1
Відп: 4241, Комент: 0
У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну розвинулась кома. Вміст цукру крові - 2,35 ммоль/л. Який вид коми має місце?

Зап2
Відп: 4056, Комент: 0
Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації, застосовується стеричний фактор, який враховує:

Зап3
Відп: 4010, Комент: 0
При вивченні рослинної клітини за допомогою електронного мікроскопа виявлено, що цитоплазму від клітинної оболонки відділяє така структура:

Зап4
Відп: 3940, Комент: 0
У контрольно-аналітичній лабораторії хіміку необхідно провести стандартизацію розчину натрію гідроксиду. Який первинний стандартний розчин може бути для цього використаний?

Зап5
Відп: 3921, Комент: 0
З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: білок - 34 г/л, клітини 3600 в мкл, переважають нейтрофіли, рН- 6,8. Який вид ексудату у хворого?

Зап6
Відп: 3852, Комент: 0
У пацієнта з пієлонефритом із сечі виділено синьогнійну паличку, яка виявилась чутливою до гентаміцину при концентрації його в сечі 2 мкг/мл. Який метод дослідження дозволив встановити мінімальну пригнічуючу ріст мікроба концентрацію (МПК) антибіотика?

Зап7
Відп: 3846, Комент: 0
Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічний зв’язок, який вони розщеплюють:

Зап8
Відп: 3797, Комент: 0
Для стандартизації титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин:

Зап9
Відп: 3743, Комент: 0
У хворого внаслідок значної крововтрати, що становила 40% об’єму крові, виникла анурія. Який провідний механізм її виникнення в даному випадку?

Зап10
Відп: 3717, Комент: 0
В умовах аптеки виникла потреба стерилізації рідкої лікарської форми механічним методом. Який апарат використали для цього?

Зап11
Відп: 3723, Комент: 0
Під час мікроскопії стебла виявлено комплексну тканину, яка складається з ситоподібних трубок з клітинами-супутницями, луб’яних волокон та луб’яної паренхіми. Це:

Зап12
Відп: 3666, Комент: 0
Кінцевим продуктом розпаду білків в організмі людини є сечовина. До якого класу органічних сполук вона відноситься? img="12.jpg"

Зап13
Відп: 3645, Комент: 0
Кінетику термічного розкладу лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі. До якого типу відноситься цей процес?

Зап14
Відп: 3605, Комент: 0
Ізотонічність - це вимога, яку ставлять до ін’єкційних розчинів та очних крапель. Розчин якої з наведених речовин має найбільший осмотичний тиск при однакових молярній концентрації і температурі?

Зап15
Відп: 3652, Комент: 0
Характерною реакцією виявлення катіонів ртуті (II) є реакція з калію йодидом. При проведенні реакції спостерігають:

Зап16
Відп: 3591, Комент: 0
За замісною номенклатурою IUPAC нікотинова кислота має назву:img="16.jpg"

Зап17
Відп: 3611, Комент: 0
Встановлено, що надземну частину гороху посівного утримують у просторі вусики, які є видозміною:

Зап18
Відп: 3486, Комент: 0
Як називається альдегід наступної будови: img="18.jpg"

Зап19
Відп: 3580, Комент: 0
При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?

Зап20
Відп: 3557, Комент: 0
При броматометричному визначенні стрептоциду (первинний ароматичний амін) застосовують пряме титрування стандартним розчином калію бромату. Як індикатор цього титрування застосовують:

Зап21
Відп: 3563, Комент: 0
До складу мікстури входять натрію гідрокарбонат, натрію бромід, амонію хлорид. Яким методом можна кількісно визначити натрію гідрокарбонат у суміші?

Зап22
Відп: 3505, Комент: 0
Для стандартизації розчину натрію тіосульфату використовують розчин калію дихромату. При цьому проводять:

Зап23
Відп: 3511, Комент: 0
При змащуванні скипидаром язик у кроля червоніє, його кровонапов-нення збільшується. Артеріальна гіперемія якого типу виникає в цьому випадку?

Зап24
Відп: 3493, Комент: 0
Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерне для агранулоцитозу?

Зап25
Відп: 3468, Комент: 0
Ацетилсаліцилову кислоту використовують при лікуванні ревматизму. На який процес впливає ацетилсаліцилова кислота?


Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 17 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 4 за 13.27ms.