Буклет 2016 року

Українською мовою для студентів громадян України

Зап1
Відп: 4089, Комент: 1
У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну розвинулась кома. Вміст цукру крові - 2,35 ммоль/л. Який вид коми має місце?

Зап2
Відп: 3902, Комент: 1
Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації, застосовується стеричний фактор, який враховує:

Зап3
Відп: 3864, Комент: 1
При вивченні рослинної клітини за допомогою електронного мікроскопа виявлено, що цитоплазму від клітинної оболонки відділяє така структура:

Зап4
Відп: 3788, Комент: 1
У контрольно-аналітичній лабораторії хіміку необхідно провести стандартизацію розчину натрію гідроксиду. Який первинний стандартний розчин може бути для цього використаний?

Зап5
Відп: 3767, Комент: 1
З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: білок - 34 г/л, клітини 3600 в мкл, переважають нейтрофіли, рН- 6,8. Який вид ексудату у хворого?

Зап6
Відп: 3703, Комент: 1
У пацієнта з пієлонефритом із сечі виділено синьогнійну паличку, яка виявилась чутливою до гентаміцину при концентрації його в сечі 2 мкг/мл. Який метод дослідження дозволив встановити мінімальну пригнічуючу ріст мікроба концентрацію (МПК) антибіотика?

Зап7
Відп: 3696, Комент: 1
Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічний зв’язок, який вони розщеплюють:

Зап8
Відп: 3646, Комент: 1
Для стандартизації титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин:

Зап9
Відп: 3592, Комент: 1
У хворого внаслідок значної крововтрати, що становила 40% об’єму крові, виникла анурія. Який провідний механізм її виникнення в даному випадку?

Зап10
Відп: 3569, Комент: 1
В умовах аптеки виникла потреба стерилізації рідкої лікарської форми механічним методом. Який апарат використали для цього?

Зап11
Відп: 3572, Комент: 1
Під час мікроскопії стебла виявлено комплексну тканину, яка складається з ситоподібних трубок з клітинами-супутницями, луб’яних волокон та луб’яної паренхіми. Це:

Зап12
Відп: 3517, Комент: 1
Кінцевим продуктом розпаду білків в організмі людини є сечовина. До якого класу органічних сполук вона відноситься?
 • Аміди
 • Ангідриди
 • Кетони
 • Амінокислоти
 • Складні ефіри

Зап13
Відп: 3500, Комент: 1
Кінетику термічного розкладу лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі. До якого типу відноситься цей процес?
 • Ізохорний
 • Ізобарний
 • Ізотермічний
 • Рівноважний
 • Циклічний

Зап14
Відп: 3454, Комент: 1
Ізотонічність - це вимога, яку ставлять до ін’єкційних розчинів та очних крапель. Розчин якої з наведених речовин має найбільший осмотичний тиск при однакових молярній концентрації і температурі?
 • Al2(SO4)3
 • Cu(NO3)2
 • CuSO4
 • С6H12Oб
 • C12H22O12

Зап15
Відп: 3506, Комент: 1
Характерною реакцією виявлення катіонів ртуті (II) є реакція з калію йодидом. При проведенні реакції спостерігають:
 • Яскраво-червоний осад
 • Яскраво-червоний розчин
 • Брудно-зелений осад
 • Чорний осад
 • Оранжевий осад

Зап16
Відп: 3445, Комент: 1
За замісною номенклатурою IUPAC нікотинова кислота має назву:
 • Піридин-3-карбонова кислота
 • Піридин-2-карбонова кислота
 • Піридин-4-карбонова кислота
 • 3-карбоксипіридин
 • 2-карбоксипіридин

Зап17
Відп: 3463, Комент: 1
Встановлено, що надземну частину гороху посівного утримують у просторі вусики, які є видозміною:
 • Верхніх листочків складного листа
 • Нижніх листочків складного листа
 • Всього складного листа
 • Прилистків
 • Верхівкових пагонів

Зап18
Відп: 3340, Комент: 1
Як називається альдегід наступної будови:
 • 2,3-диметилгексаналь
 • 2-метил-3-пропілбутаналь
 • 3-метилгексаналь
 • 1,2-диметилпентаналь
 • 2,3-диметилгексеналь

Зап19
Відп: 3427, Комент: 1
При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?
 • γ-глобуліни
 • α1--глобуліни
 • α2-глобуліни
 • β-глобуліни
 • Альбуміни

Зап20
Відп: 3407, Комент: 1
При броматометричному визначенні стрептоциду (первинний ароматичний амін) застосовують пряме титрування стандартним розчином калію бромату. Як індикатор цього титрування застосовують:
 • Метиловий оранжевий
 • Фенолфталеїн
 • Еріохром чорний Т
 • Ферум (III) тіоціанат
 • Мурексид

Зап21
Відп: 3411, Комент: 1
До складу мікстури входять натрію гідрокарбонат, натрію бромід, амонію хлорид. Яким методом можна кількісно визначити натрію гідрокарбонат у суміші?
 • Ацидіметрія
 • Осаджувальне титрування
 • Перманганатометрія
 • Комплексонометрія
 • Алкаліметрія

Зап22
Відп: 3353, Комент: 1
Для стандартизації розчину натрію тіосульфату використовують розчин калію дихромату. При цьому проводять:
 • Титрування замісника
 • Пряме титрування у сильнокислому середовищі
 • Зворотнє титрування у кислому середовищі
 • Зворотнє титрування у лужному середовищі
 • Пряме титрування у лужному середовищі

Зап23
Відп: 3359, Комент: 1
При змащуванні скипидаром язик у кроля червоніє, його кровонапов-нення збільшується. Артеріальна гіперемія якого типу виникає в цьому випадку?
 • Нейротонічна
 • Нейропаралітична
 • Метаболічна
 • Реактивна
 • Робоча

Зап24
Відп: 3340, Комент: 1
Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерне для агранулоцитозу?
 • Нейтрофіли
 • Еозинофіли
 • Базофіли
 • Лімфоцити
 • Моноцити

Зап25
Відп: 3317, Комент: 1
Ацетилсаліцилову кислоту використовують при лікуванні ревматизму. На який процес впливає ацетилсаліцилова кислота?
 • Синтез простагландинів
 • Розпад глюкози
 • Синтез глікогену
 • Синтез амінокислот
 • Розпад жирів

Зап26
Відп: 3339, Комент: 1
Особливістю вірусів, як інфекційних агентів, є обов’язковий внутрішньоклітинний паразитизм. У зв’язку з цим, який об’єкт НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ з метою культивації вірусів?
 • Поживні середовища
 • Первинні клітинні культури
 • Сприйнятливі лабораторні тварини
 • Курячі ембріони, що розвиваються
 • -

Зап27
Відп: 3323, Комент: 1
З метою мікроскопічного підтвердження діагнозу "первинний сифіліс" у хворого здійснено забір виділень з виразки. Який вид мікроскопії використовується для виявлення та вивчення рухомості збудника?
 • Темнопольна
 • Світлова
 • Люмінесцентна
 • Електронна
 • Аноптральна

Зап28
Відп: 3287, Комент: 1
Для активації та переносу ВЖК через мітохондріальну мембрану потрібні вітаміни та вітаміноподібні сполуки. Вкажіть одну з них:
 • Карнітин
 • Біотин
 • Рибофлавін
 • Убіхінон
 • Тіамін

Зап29
Відп: 3286, Комент: 1
Для гравіметричного визначення сульфат-іонів у якості осаджувача використовують розчин:
 • Барію хлориду
 • Магнію хлориду
 • Цинку хлориду
 • Арґентуму нітрату
 • Феруму (II) хлориду

Зап30
Відп: 3290, Комент: 1
Якому лікарському виду родини Верескові належать листя з наступними морфологічними ознаками: коро-ткочєрєшкові, довгасто-лінійні, з завернутими донизу краями, зверху - шкірясті, блискучі, буровато-зелені, знизу - рудо-повстяні?
 • Багно звичайне
 • Мучниця звичайна
 • Журавлина болотна
 • Чорниця звичайна
 • Брусниця звичайна

Зап31
Відп: 3287, Комент: 1
В розчині, що аналізується, міститься кальцію хлорид і натрію бромід. Для ідентифікації іону кальцію до розчину, що аналізується, додали розчин:
 • Амонію оксалату
 • Барію хлориду
 • Натрію хлориду
 • Калію йодиду
 • Амонію ацетату

Зап32
Відп: 3286, Комент: 1
У потрійній точці на діаграмі стану води:
 • С=0
 • С=2
 • Ф=3; С=1
 • С=1
 • Ф=3; n=1

Зап33
Відп: 3276, Комент: 1
Встановлено, що у кореневищі та коренях Inula helenium є порожнини без чітких внутрішніх меж, які заповнені ефірними маслами. Це:
 • Лізигенні вмістища
 • Схизогенні вмістища
 • Смоляні ходи
 • Членисті молочники
 • Нечленисті молочники

Зап34
Відп: 3236, Комент: 1
Одним з факторів, що впливають на збільшення виходу лікарської речовини у процесі його синтезу, є зниження енергії активації реакції. Цьому сприяє:
 • Додавання каталізатора
 • Підвищення температури
 • Зниження температури
 • Збільшення концентрації
 • Зменшення концентрації

Зап35
Відп: 3232, Комент: 1
При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситоподібні трубки з клітинами-супутницями, луб’яні волокна, луб’яна паренхіма, що характерно для:
 • Покритонасінні
 • Голонасінні
 • Папоротеподібні
 • Плауноподібні
 • Хвощеподібні

Зап36
Відп: 3238, Комент: 1
При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки набули малиново-червоного забарвлення, що вказує на їх:
 • Здерев’яніння
 • Опробкування
 • Ослизніння
 • Кутинізацію
 • Мінералізацію

Зап37
Відп: 3239, Комент: 1
Для кількісного визначення ферум II сульфату методом потенціометричного титрування в якості індикаторного електроду застосовують:
 • Платиновий
 • Хлорсрібний
 • Хінгідронний
 • Сурм’яний
 • Скляний

Зап38
Відп: 3220, Комент: 1
Мікроаналіз кореневища виявив відкриті колатеральні провідні пучки, які розташовані кільцем; це може свідчити про належність рослини до класу:
 • Дводольних
 • Однодольних
 • Папоротеподібних
 • Хвойних
 • Гнетових

Зап39
Відп: 3203, Комент: 1
В перидермі стебла багаторічної рослини виявлені сочевички, які утворюються завдяки діяльності:
 • Фелогену
 • Фелодерми
 • Камбію
 • Корової паренхіма
 • Прокамбію

Зап40
Відп: 3208, Комент: 1
Назвіть препарат, що звужує зіниці та знижує внутрішньоочний тиск:
 • Пілокарпіну гідрохлорид
 • Фенофібрат
 • Нітразепам
 • Атропіну сульфат
 • Дитилін

Зап41
Відп: 3207, Комент: 1
У хворого 40-ка років у зв’язку з ураженням гіпоталамо-гіпофізарного провідникового шляху виникла поліурія (10-12 л за добу), полідипсія. При дефіциті якого гормону виникають такі розлади?
 • Вазопресин
 • Окситоцин
 • Кортикотропін
 • Соматотропін
 • Тиротропін

Зап42
Відп: 3187, Комент: 1
За один цикл бета-окиснення жирних кислот у мітохондріях утворюються 1 ФАДН2 і 1 НАДН(Н). Ці ко-ферменти передають атоми Гідроґену на дихальний ланцюг, де утворюється така кількість молекул АТФ:
 • 5
 • 10
 • 8
 • 15
 • 3

Зап43
Відп: 3206, Комент: 1
Стандартні умови визначаються наступними значеннями тиску та температури (параметрами стану):
 • 101,3 кПа, 298 К
 • 101,3 кПа, 273 К
 • 101,3 кПа, 0 К
 • 50 кПа, 273 К
 • 50 кПа, 298 К

Зап44
Відп: 3174, Комент: 1
Пацієнт отримує леводопу у зв’язку з хворобою Паркінсона. Механізм дії цього засобу пов’язаний з тим, що він є:
 • Попередником дофаміну
 • Попередником стероїдних гормонів
 • Блокатором деградації дофаміну
 • Попередником ацетилхоліну
 • Симпатолітиком

Зап45
Відп: 2758, Комент: 1
Яка сполука утворюється в результаті реакції бромування нафталіну?

Зап46
Відп: 3196, Комент: 1
При досліджені лікарського збору на поживному середовищі виросла культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявлені несептовані нитки міцелію з кулеподібними потовщеннями на кінцях. Назвіть ці мікроорганізми:
 • Мукор
 • Пеніцил
 • Кандіда
 • Аспергил
 • Актиноміцети

Зап47
Відп: 3149, Комент: 1
Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зу6ів. З якою із наведених сполук реагує NaF?
 • H2SO4
 • CO2
 • NaCl
 • KI
 • CH3COOH

Зап48
Відп: 3176, Комент: 1
Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дії можна застосовувати при сухому кашлі?
 • Глауцин
 • Кодеїн
 • Ацетилцистеїн
 • Амброксол
 • Мукалтин

Зап49
Відп: 3160, Комент: 1
Який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Фольгарда?
 • Забарвлення розчину у червоний колір
 • Утворення осаду червоного кольору
 • Забарвлення розчину у жовтий колір
 • Утворення осаду бурого кольору
 • Утворення осаду жовтого кольору

Зап50
Відп: 3169, Комент: 1
Після споживання високовуглеводної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія. Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?
 • Глюкокіназа
 • Альдолаза
 • Фосфорилаза
 • Гзоцитратдегідрогеназа
 • Глюкозо-6-фосфатаза