Буклет з англійським субтестом 2018 року

Зап 151
Відп: 1158 , Комент: 0
У чоловіка 25-ти років після ушкодження периферичних нервів втратились всі види чутливості. Як називається цей вид порушення?

Зап 152
Відп: 1280 , Комент: 0
У жінки 60-ти років з цирозом печінки виник геморагічний синдром. Який механізм це зумовив?

Зап 153
Відп: 1279 , Комент: 0
Сироватка крові хворого має молочний вигляд. При біохімічному дослідженні виявлено високий рівень триа-цилгліцеролів і хіломікронів. Спадковий дефект якого ферменту викликає цей стан?

Зап 154
Відп: 1507 , Комент: 0
Для лікування хвороби Паркінсо-на застосовують попередник дофаміну - ДОФА. З якої амінокислоти утворюється ця активна речовина?

Зап 155
Відп: 1144 , Комент: 0
У чоловіка гнійна рана у ділянці соскоподібного відростка черепа, внаслідок чого розвинулося запалення оболонок головного мозку. Яким шляхом проникла інфекція в порожнину черепа?

Зап 156
Відп: 1152 , Комент: 0
При лабораторному обстеженні крові людини, яку вкусила змія, виявлено гемоліз еритроцитів, гемоглобінурію. Дія зміїної отрути зумовлена наявністю в ній ферменту:

Зап 157
Відп: 1127 , Комент: 0
У людини виявлена пухлина одного з відділів головного мозку, внаслідок чого в неї порушена здатність підтримувати нормальну температуру тіла. Яка структура головного мозку пошкоджена?

Зап 158
Відп: 1215 , Комент: 0
В експерименті досліджували поріг подразнення тактильних рецепторів різними подразниками. Для якого з наведених подразників поріг буде найменшим?

Зап 159
Відп: 1336 , Комент: 0
У обстежуваного в II міжребер’ї по парастернальній лінії справа при аускультації краще прослуховується II тон, ніж I. Закриттям якого клапану зумовлено формування II тону?

Зап 160
Відп: 1333 , Комент: 0
Робота шахтарів у забої часто спричинює антракоз. Який вид дихальної недостатності може розвинутись при цьому?

Зап 161
Відп: 1114 , Комент: 1
Зародок ланцетника перебуває на одній із стадій розвитку, під час якої кількість його клітин збільшується, але загальний об’єм зародка практично не змінюється. На якій стадії розвитку знаходиться зародок?

Зап 162
Відп: 1121 , Комент: 2
В гістологічному препараті ендометрію видно окремі епітеліальні клітини, в яких хромосоми формують ’’пластинку” що розташована в екваторіальній площині. В якому періоді клітинного циклу перебувають такі клітини?

Зап 163
Відп: 1176 , Комент: 0
У пацієнта з атеросклерозом під час ультразвукового обстеження діагностовано двобічний стеноз ниркових артерій. Вкажіть, яка біологічно активна речовина є ключовою ланкою патогенезу артеріальної гіпертензії у даному випадку:

Зап 164
Відп: 1401 , Комент: 0
У 72-річного хворого з цирозом печінки розвинулась печінкова кома. Її розвиток зумовлений надходженням у загальний кровотік через портокавальні анастомози речовин, що знешкоджуються в печінці (синдром портальної гіпертензії) та некрозом гепатоцитів. Для якого виду печінкової коми це характерно?

Зап 165
Відп: 1505 , Комент: 0
Чоловік в результаті ДТП втратив багато крові, свідомість затьмарена, низький кров’яний тиск. При цьому у нього компенсаторно активується ренін-ангіотензинова система, що призводить до:

Зап 166
Відп: 1505 , Комент: 0
При лабораторному обстеженні у пацієнта виявлено дефіцит УДФ-глюкуронілтрансферази. Які показники крові є підтвердженням даної ензимопатії?

Зап 167
Відп: 1479 , Комент: 0
При обстеженні хворого виявлено зниження секреторної функції залоз носової порожнини. Який нерв забезпечує парасимпатичну іннервацію даних залоз?

Зап 168
Відп: 1151 , Комент: 1
Хворий 67-ми років був доставлений в кардіологічне відділення зі скаргами на періодичні болі у серці, задишку при незначному фізичному навантаженні, ціаноз та набряки. При ЕКГ-обстеженні виявлені позачергові збудження шлуночків серця. Як називається таке порушення ритму?

Зап 169
Відп: 1179 , Комент: 0
Хвора 40-ка років знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні. В температурному листі хворої відмічаються цикли підвищення температури, які чергуються з періодами її нормалізації, що тривають кілька діб. До якого із типів температурних кривих відносяться дані показники?

Зап 170
Відп: 1187 , Комент: 0
В приймальне відділення доставили хворого з тепловим ударом. Які з наведених захисно-компенсаторних реакцій розвиваються при цьому?

Зап 171
Відп: 1126 , Комент: 0
Клітини чутливих спинномозкових нервових вузлів входять до складу рефлекторних дуг. До якого типу нейронів вони відносяться?

Зап 172
Відп: 1280 , Комент: 0
У хворого мисливця через 2 дні після розділки тушки ховраха підвищилась температура тіла до 39°C, збільшились лімфовузли. У подальшому у нього розвинулася пневмонія з серозно-геморагічним ексудатом, у якому виявлені овоїдної форми мікроорганізми з біполярним забарвленням. Який діагноз можна припустити у даного хворого?

Зап 173
Відп: 1198 , Комент: 0
У піддослідної тварини досліджували види скорочення м’язів травного тракту та виявили різну їх функціональну спрямованість. Було встановлено, що лише один тип рухової активності здійснюється циркуляторним та повздовжніми м’язами. Назвіть його:

Зап 174
Відп: 1396 , Комент: 0
У дитини рана позаду соскоподібного відростка черепа. З рани витікає яскраво-червона кров. Гілки якої артерії пошкоджені?

Зап 175
Відп: 1057 , Комент: 1
An 84-year-old patient suffers from parkmsomsm. One of the pathogenetic development elements of tMs disease is defidency of a certam mediator іп some of the bram structures. Name tMs mediator:

Зап 176
Відп: 1089 , Комент: 0
Several patients whh smtiar complati nts came to the doctor. They all presented whh weakness, pam іп the abdomen, mdti gestion. Stool ana^s revealed the need for urgent hosphahzation of the patient, who had microbialcysts whh four nuclei detected іn his samples. Such cysts are characteristic of the followmg protozoon:

Зап 177
Відп: 1063 , Комент: 0
After farial trauma the patient developed a buccal hematoma. What sativatory gland has hs outflow blocked by the hematoma?

Зап 178
Відп: 1071 , Комент: 0
A woman complains of painful chewing, especially when she moves her lower jaw backwards. What muscles are affected?

Зап 179
Відп: 1148 , Комент: 1
Due to sustained trauma the patient presents with unevenly dilated pupils (ani-socoria). What muscle is blocked?

Зап 180
Відп: 1044 , Комент: 0
Microphotogram made with electron microscope shows alveolar cells that form blood-air barrier. Name this cells:

Зап 181
Відп: 1004 , Комент: 0
During an experiment, a myotome was destroyed in a rabbit fetus. This manipulation will result in malformation of the following structure:

Зап 182
Відп: 1024 , Комент: 0
The specimen shows a tissue with cells that are located separately and in isogroups; no fibrous structures can be detected within its intercellular substance. What tissue is presented by this specimen?

Зап 183
Відп: 964 , Комент: 0
After inhalation of dust a person develops cough, which results from stumulation of:

Зап 184
Відп: 997 , Комент: 0
An experimental animal, a dog, received a weak solution of hydrochloric acid through a tube inserted into the duodenum. Primarily it will result in increased secretion of the following hormone:

Зап 185
Відп: 962 , Комент: 0
A patient suffers from diabetes melli-tus with fasting hyperglycemia over 7.2 mmol/L. What blood plasma protein would allow to assess the patient’s glycemia level retrospectively (4-l2 weeks prior to examination)?

Зап 186
Відп: 1040 , Комент: 1
The patient exhausted by starvation presents with intensification of the following process in the liver and kidneys:

Зап 187
Відп: 915 , Комент: 0
A diabetus mellitus patient developed unconsciousness and convulsions after administration of insulin. What result of blood glucose analysis is the most likely in this case?

Зап 188
Відп: 995 , Комент: 1
In the process of an experiment, a rabbit received guinea pig antikidney serum. What renal disease was modeled in this experiment?

Зап 189
Відп: 926 , Комент: 0
A 13-year-old girl is an in-patient at the hematology department of the regi- onal children’s hospital. She was diagnosed with iron-deficiency anemia. What type of hypoxia does this patient have?

Зап 190
Відп: 1144 , Комент: 0
A 55-year-old man was diagnosed with acute glomerulonephritis. Name the main mechanism of anemia development in this case:

Зап 191
Відп: 1072 , Комент: 0
A man, who for a long time has been suffering from chronic mandibular osteomyelitis, died of chronic kidney disease. Autopsy revealed large lardaceous kidneys. What process had occurred in the kidneys?

Зап 192
Відп: 1042 , Комент: 0
On autopsy of a 69-year-old woman, who for a long time had been suffering from hypertension, the pathologist determined that both of her kidneys are dense, markedly diminished, with fine-grained surface. These changes are indicative of:

Зап 193
Відп: 1030 , Комент: 0
What drugs are used for specific treatment of diphtheria?

Зап 194
Відп: 985 , Комент: 1
An ophthalmologist suspects blennorrhea (gonococcal conjunctivitis) in a child with signs of suppurative keratoconjunctivitis. What laboratory diagnostics should be conducted to confirm the diagnosis?

Зап 195
Відп: 988 , Комент: 0
For two weeks a woman has been taking the mixture for neurasthenia, which was prescribed by a neurologist. Her general state slightly improved but shortly she started complaining of rhinitis, conjunctivitis, skin rashes, fatigue, and memory impairment. What group of drugs can have such a side effect?

Зап 196
Відп: 962 , Комент: 1
A patient developed burning sensation in the oral cavity and white fuzzy coating on the tongue. Oral thrush is diagnosed. What drug of those listed below should be used?

Зап 197
Відп: 927 , Комент: 0
A patient suffering from ciliary arrhythmia with anamnesis of bronchial asthma should be prescribed an antiarrhythmic drug. What antiarrhythmic drug is CONTRAINDICATED in this case?

Зап 198
Відп: 1096 , Комент: 0
In the process of an experiment, a specimen of neuromuscular tissue of a frog had been processed with a curariform agent, which resulted in disappearance of muscle contractions in response to electrical stimulation of the nerve. What function of the muscle cell membrane is disturbed by curariform agents?

Зап 199
Відп: 1079 , Комент: 0
A patient was diagnosed with a monogenic hereditary disease. Name this disease:

Зап 200
Відп: 820 , Комент: 0
A patient is diagnosed with frontitis. He also has a history of maxillary sinusitis. What structure of the nasal cavity is the most likely pathway through which the infection penetrated into the frontal sinus?