Буклет з англійськими тестами 2018 року

Зап 1
Відп: 242 , Комент: 0
Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до:

Зап 2
Відп: 261 , Комент: 0
Фотоелектроколориметричний метод аналізу дозволяє визначити концентрацію:

Зап 3
Відп: 253 , Комент: 0
У пацієнта має місце хвороба Дауна, що супроводжується розумовою відсталістю, низьким зростом, короткопалістю рук і ніг, монголоїдним розрізом очей. Вивчення каріотипу показало наявність трисомії за 21-ою парою хромосом. До якого типу захворювань відноситься зазначена патологія?

Зап 4
Відп: 290 , Комент: 0
В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори?

Зап 5
Відп: 240 , Комент: 0
Вода у потрійній точці на діаграмі стану є системою:

Зап 6
Відп: 244 , Комент: 0
На біодоступність порошку впливає ступінь подрібненості речовини, мірою якого є:

Зап 7
Відп: 224 , Комент: 0
Хворому на подагру призначено алопуринол, конкурентний інгібітор ксантиноксидази, термінального ферменту розпаду:

Зап 8
Відп: 231 , Комент: 0
Приготування багатьох лікарських засобів вимагає суворого дотримання асептичних умов. Одним з джерел забруднення лікарських засобів мікроорганізмами при цьому може бути лабораторний посуд. Який метод стерилізації доцільніше використовувати для його стерилізації?

Зап 9
Відп: 230 , Комент: 0
Для визначення якісного складу препарату на зразок досліджуваного розчину подіяли 2М розчином HCl. Випав білий осад, розчинний в водному розчині аміаку. На наявність яких катіонів вказує цей аналітичний ефект:

Зап 10
Відп: 216 , Комент: 0
До провізора звернувся хворий з незначним порізом долоні. Який антисептик доцільно застосувати?

Зап 11
Відп: 222 , Комент: 0
Спадкові генетичні дефекти призводять до порушення синтезу деяких ферментів в організмі людини. Вкажіть, недостатність якого ферменту призводить до порушення розщеплення лактози:

Зап 12
Відп: 220 , Комент: 0
У хворих при лікуванні гнійних ран використовують пов’язки з іммобілізованим на них ферментом. Вкажіть цей фермент:

Зап 13
Відп: 224 , Комент: 0
При вивченні рослинної клітини за допомогою електронного мікроскопа виявлено, що цитоплазму від клітинної оболонки відділяє така структура:

Зап 14
Відп: 221 , Комент: 0
У хворого з діагнозом менінгіт взяли на дослідження ліквор. З метою виділення збудника посів зробили на поживне середовище, до якого попередньо додати сироватку. Який збудник очікують виділити?

Зап 15
Відп: 222 , Комент: 0
Гормони регулюють багаточисельні процеси обміну речовин. Вкажіть, який з наведених гормонів активує синтез глікогену:

Зап 16
Відп: 220 , Комент: 0
В якості антитуберкульозного препарату використовується структурний аналог вітаміну PP (нікотинова кислота). Вкажіть його:

Зап 17
Відп: 222 , Комент: 0
У харчової рослини, що вивчається, з родини Polygonaceae стебло червонувате, листя серцеподібно-стрілоподібне, плід - тригранний горіх. Ця рослина:

Зап 18
Відп: 220 , Комент: 0
Під час мікроскопії підземних органів рослини з родини Asteraceae виявлені членисті молочники з анастомозами, заповнені білим латексом, що характерно для:

Зап 19
Відп: 212 , Комент: 0
При деяких інфекціях у механізмах захисту важлива роль належить інтерферону. При яких інфекціях доцільно застосувати препарати інтерферону?

Зап 20
Відп: 211 , Комент: 0
В аптеку звернулась мати дитини 10-ти років щодо придбання препарату для профілактики респіраторних вірусних інфекцій. Який препарат порекомендував провізор?

Зап 21
Відп: 211 , Комент: 0
У хлопчика 12-ти років спостерігається малий зріст, проте розумово він не відрізняється від своїх однолітків. Вкажіть, недостатність якого гормону найімовірніше призводить до цієї патології:

Зап 22
Відп: 206 , Комент: 0
Хворий звернувся в аптеку з метою придбання засобу для усунення діареї. Який засіб йому порекомендував провізор?

Зап 23
Відп: 212 , Комент: 0
Яку вакцину треба використати для профілактики вірусної інфекції, що може спричинити вроджені вади плода у випадку захворювання вагітної?

Зап 24
Відп: 212 , Комент: 0
Хворий звернувся до аптеки з метою придбання препарату, який містить ферменти підшлункової залози та застосовується при хронічному панкреатиті Який препарат запропонував провізор?

Зап 25
Відп: 230 , Комент: 0
Кумарини - антивітаміни вітаміну K перешкоджають процесам згортання крові. Утворення якого білку вони блокують?

Зап 26
Відп: 217 , Комент: 0
До груп професійного ризику зараження на ВІЛ-інфекцію відносяться люди різних спеціальностей, у тому числі медичні робітники. Вкажіть найбільш імовірний механізм їх зараження:

Зап 27
Відп: 215 , Комент: 0
Кінцевим продуктом розпаду білків в організмі людини є сечовина. До якого класу органічних сполук вона відноситься? img="27.jpg"

Зап 28
Відп: 211 , Комент: 0
Кінетику термічного розкладу лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі. До якого типу відноситься цей процес?

Зап 29
Відп: 210 , Комент: 0
Фермент здійснює перенос структурного фрагменту від одного субстрату до іншого. Назвіть клас цього ферменту:

Зап 30
Відп: 197 , Комент: 0
Пацієнту 28-ми років з виразкою шлунка призначили лікарський засіб, який пригнічує секрецію шлункового соку. Вкажіть препарат:

Зап 31
Відп: 208 , Комент: 0
В деревині сосни ефірні олії накопичуються в ходах, які зсередини вислані шаром секреторних клітин. Такі структури:

Зап 32
Відп: 198 , Комент: 0
Машиніст потягу скаржиться на прояви сезонної алергії. Який препарат без седативної дії доцільно йому призначити?

Зап 33
Відп: 209 , Комент: 0
У хворого будь-які пошкодження судин супроводжуються тривалою кровотечею, у крові виявлений дефіцит VIII фактора системи згортання крові. Яке захворювання у хворого?

Зап 34
Відп: 209 , Комент: 0
Для активації та переносу ВЖК через мітохондріальну мембрану потрібні вітаміни та вітаміноподібні сполуки. Вкажіть одну з них:

Зап 35
Відп: 187 , Комент: 0
Зазначте формулу саліцилової кислоти, похідні якої широко використовуються в медицині як лікарські засоби:

Зап 36
Відп: 207 , Комент: 0
Для відтворення цукрового діабету у кроля використовується алоксан, який вибірково пошкоджує β-клітини острівців Лангерганса підшлункової залози. Який вид методики використовується в даному експерименті?

Зап 37
Відп: 200 , Комент: 0
Одним з факторів, що впливають на збільшення виходу лікарської речовини у процесі його синтезу, є зниження енергії активації реакції. Цьому сприяє:

Зап 38
Відп: 209 , Комент: 0
Досліджуваний розчин містить катіони амонію і натрію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони натрію:

Зап 39
Відп: 209 , Комент: 0
При самочинному наближенні ізольованої системи до стану рівноваги, вели- чина її ентропії:

Зап 40
Відп: 207 , Комент: 0
В аптеці виготовлено партію флаконів з фізіологічним розчином для ін’єкційного введення. Який спосіб слід застосувати для їх стерилізації?

Зап 41
Відп: 198 , Комент: 0
При виробництві лікарських препаратів необхідно дотримувати комплексу заходів, спрямованих на попередження їхньої мікробної контамінації. Як називається цей комплекс заходів?

Зап 42
Відп: 201 , Комент: 0
За один цикл в-окиснення жирних кислот у мітохондріях утворюються 1 ФАДН2 і 1 НАДН(Н). Ці коферменти передають атоми водню на дихальний ланцюг, де утворюється така кількість молекул АТФ:

Зап 43
Відп: 204 , Комент: 0
В лабораторіях різного профілю для визначення загальної твердості питної води використовують метод:

Зап 44
Відп: 202 , Комент: 0
Реакція утворення золотисто-жовтого осаду (реакція ’’золотого дощу”) - це реакція:

Зап 45
Відп: 214 , Комент: 0
На узліссях можна зустріти дводомний кущ з колючками на пагонах і ку- лястими чорними ценокарпними 3-4-насінними кістянками (піренаріями) - це:

Зап 46
Відп: 196 , Комент: 0
При алкілуванні ароматичних вуглеводнів за Фріделем-Крафтсом як каталізатор використовують: img="46.jpg"

Зап 47
Відп: 168 , Комент: 0
Вкажіть сполуку, яка відноситься до конденсованих аренів:

Зап 48
Відп: 192 , Комент: 0
Як із підвищенням температури змінюється фізична адсорбція речовин?

Зап 49
Відп: 183 , Комент: 0
В якому з наведених розчинників же- латин набрякатиме найкраще?

Зап 50
Відп: 193 , Комент: 0
Азобарвники утворюються в результаті реакції: