Буклет з англійськими тестами 2018 року

Зап1
Відп: 0, Комент: 0
Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до:

Зап2
Відп: 0, Комент: 0
Фотоелектроколориметричний метод аналізу дозволяє визначити концентрацію:

Зап3
Відп: 0, Комент: 0
У пацієнта має місце хвороба Дауна, що супроводжується розумовою відсталістю, низьким зростом, короткопалістю рук і ніг, монголоїдним розрізом очей. Вивчення каріотипу показало наявність трисомії за 21-ою парою хромосом. До якого типу захворювань відноситься зазначена патологія?

Зап4
Відп: 0, Комент: 0
В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори?

Зап5
Відп: 0, Комент: 0
Вода у потрійній точці на діаграмі стану є системою:

Зап6
Відп: 0, Комент: 0
На біодоступність порошку впливає ступінь подрібненості речовини, мірою якого є:

Зап7
Відп: 0, Комент: 0
Хворому на подагру призначено алопуринол, конкурентний інгібітор ксантиноксидази, термінального ферменту розпаду:

Зап8
Відп: 0, Комент: 0
Приготування багатьох лікарських засобів вимагає суворого дотримання асептичних умов. Одним з джерел забруднення лікарських засобів мікроорганізмами при цьому може бути лабораторний посуд. Який метод стерилізації доцільніше використовувати для його стерилізації?

Зап9
Відп: 0, Комент: 0
Для визначення якісного складу препарату на зразок досліджуваного розчину подіяли 2М розчином HCl. Випав білий осад, розчинний в водному розчині аміаку. На наявність яких катіонів вказує цей аналітичний ефект:

Зап10
Відп: 0, Комент: 0
До провізора звернувся хворий з незначним порізом долоні. Який антисептик доцільно застосувати?

Зап11
Відп: 0, Комент: 0
Спадкові генетичні дефекти призводять до порушення синтезу деяких ферментів в організмі людини. Вкажіть, недостатність якого ферменту призводить до порушення розщеплення лактози:

Зап12
Відп: 0, Комент: 0
У хворих при лікуванні гнійних ран використовують пов’язки з іммобілізованим на них ферментом. Вкажіть цей фермент:

Зап13
Відп: 0, Комент: 0
При вивченні рослинної клітини за допомогою електронного мікроскопа виявлено, що цитоплазму від клітинної оболонки відділяє така структура:

Зап14
Відп: 0, Комент: 0
У хворого з діагнозом менінгіт взяли на дослідження ліквор. З метою виділення збудника посів зробили на поживне середовище, до якого попередньо додати сироватку. Який збудник очікують виділити?

Зап15
Відп: 0, Комент: 0
Гормони регулюють багаточисельні процеси обміну речовин. Вкажіть, який з наведених гормонів активує синтез глікогену:

Зап16
Відп: 0, Комент: 0
В якості антитуберкульозного препарату використовується структурний аналог вітаміну PP (нікотинова кислота). Вкажіть його:

Зап17
Відп: 0, Комент: 0
У харчової рослини, що вивчається, з родини Polygonaceae стебло червонувате, листя серцеподібно-стрілоподібне, плід - тригранний горіх. Ця рослина:

Зап18
Відп: 0, Комент: 0
Під час мікроскопії підземних органів рослини з родини Asteraceae виявлені членисті молочники з анастомозами, заповнені білим латексом, що характерно для:

Зап19
Відп: 0, Комент: 0
При деяких інфекціях у механізмах захисту важлива роль належить інтерферону. При яких інфекціях доцільно застосувати препарати інтерферону?

Зап20
Відп: 0, Комент: 0
В аптеку звернулась мати дитини 10-ти років щодо придбання препарату для профілактики респіраторних вірусних інфекцій. Який препарат порекомендував провізор?

Зап21
Відп: 0, Комент: 0
У хлопчика 12-ти років спостерігається малий зріст, проте розумово він не відрізняється від своїх однолітків. Вкажіть, недостатність якого гормону найімовірніше призводить до цієї патології:

Зап22
Відп: 0, Комент: 0
Хворий звернувся в аптеку з метою придбання засобу для усунення діареї. Який засіб йому порекомендував провізор?

Зап23
Відп: 0, Комент: 0
Яку вакцину треба використати для профілактики вірусної інфекції, що може спричинити вроджені вади плода у випадку захворювання вагітної?

Зап24
Відп: 0, Комент: 0
Хворий звернувся до аптеки з метою придбання препарату, який містить ферменти підшлункової залози та застосовується при хронічному панкреатиті Який препарат запропонував провізор?

Зап25
Відп: 0, Комент: 0
Кумарини - антивітаміни вітаміну K перешкоджають процесам згортання крові. Утворення якого білку вони блокують?

Зап26
Відп: 0, Комент: 0
До груп професійного ризику зараження на ВІЛ-інфекцію відносяться люди різних спеціальностей, у тому числі медичні робітники. Вкажіть найбільш імовірний механізм їх зараження:

Зап27
Відп: 0, Комент: 0
Кінцевим продуктом розпаду білків в організмі людини є сечовина. До якого класу органічних сполук вона відноситься?

Зап28
Відп: 0, Комент: 0
Кінетику термічного розкладу лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі. До якого типу відноситься цей процес?

Зап29
Відп: 0, Комент: 0
Фермент здійснює перенос структурного фрагменту від одного субстрату до іншого. Назвіть клас цього ферменту:

Зап30
Відп: 0, Комент: 0
Пацієнту 28-ми років з виразкою шлунка призначили лікарський засіб, який пригнічує секрецію шлункового соку. Вкажіть препарат:

Зап31
Відп: 0, Комент: 0
В деревині сосни ефірні олії накопичуються в ходах, які зсередини вислані шаром секреторних клітин. Такі структури:

Зап32
Відп: 0, Комент: 0
Машиніст потягу скаржиться на прояви сезонної алергії. Який препарат без седативної дії доцільно йому призначити?

Зап33
Відп: 0, Комент: 0
У хворого будь-які пошкодження судин супроводжуються тривалою кровотечею, у крові виявлений дефіцит VIII фактора системи згортання крові. Яке захворювання у хворого?

Зап34
Відп: 0, Комент: 0
Для активації та переносу ВЖК через мітохондріальну мембрану потрібні вітаміни та вітаміноподібні сполуки. Вкажіть одну з них:

Зап35
Відп: 0, Комент: 0
Зазначте формулу саліцилової кислоти, похідні якої широко використовуються в медицині як лікарські засоби:

Зап36
Відп: 0, Комент: 0
Для відтворення цукрового діабету у кроля використовується алоксан, який вибірково пошкоджує β-клітини острівців Лангерганса підшлункової залози. Який вид методики використовується в даному експерименті?

Зап37
Відп: 0, Комент: 0
Одним з факторів, що впливають на збільшення виходу лікарської речовини у процесі його синтезу, є зниження енергії активації реакції. Цьому сприяє:

Зап38
Відп: 0, Комент: 0
Досліджуваний розчин містить катіони амонію і натрію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони натрію:

Зап39
Відп: 0, Комент: 0
При самочинному наближенні ізольованої системи до стану рівноваги, вели- чина її ентропії:

Зап40
Відп: 0, Комент: 0
В аптеці виготовлено партію флаконів з фізіологічним розчином для ін’єкційного введення. Який спосіб слід застосувати для їх стерилізації?

Зап41
Відп: 0, Комент: 0
При виробництві лікарських препаратів необхідно дотримувати комплексу заходів, спрямованих на попередження їхньої мікробної контамінації. Як називається цей комплекс заходів?

Зап42
Відп: 0, Комент: 0
За один цикл в-окиснення жирних кислот у мітохондріях утворюються 1 ФАДН2 і 1 НАДН(Н). Ці коферменти передають атоми водню на дихальний ланцюг, де утворюється така кількість молекул АТФ:

Зап43
Відп: 0, Комент: 0
В лабораторіях різного профілю для визначення загальної твердості питної води використовують метод:

Зап44
Відп: 0, Комент: 0
Реакція утворення золотисто-жовтого осаду (реакція ’’золотого дощу”) - це реакція:

Зап45
Відп: 0, Комент: 0
На узліссях можна зустріти дводомний кущ з колючками на пагонах і ку- лястими чорними ценокарпними 3-4-насінними кістянками (піренаріями) - це:

Зап46
Відп: 0, Комент: 0
При алкілуванні ароматичних вуглеводнів за Фріделем-Крафтсом як каталізатор використовують:

Зап47
Відп: 0, Комент: 0
Вкажіть сполуку, яка відноситься до конденсованих аренів:

Зап48
Відп: 0, Комент: 0
Як із підвищенням температури змінюється фізична адсорбція речовин?

Зап49
Відп: 0, Комент: 0
В якому з наведених розчинників же- латин набрякатиме найкраще?

Зап50
Відп: 0, Комент: 0
Азобарвники утворюються в результаті реакції: