Організація, управління та економіка фармації

Зап 1
Відп: 14 , Комент: 0
Аптека здійснює відпуск лікарських засобів за безоплатними та пільговими рецептами. Вкажіть категорію хворих, яка отримує ліки з оплатою 50% їх вартості:

Зап 2
Відп: 12 , Комент: 0
Аптека здійснює відпуск лікарських засобів на безоплатних та пільгових умовах. Вкажіть, яка категорія захворювань надає право на безоплатне отримання ліків незалежно від основного захворювання:

Зап 3
Відп: 11 , Комент: 0
Предметно-кількісному обліку в аптеках підлягають комбіновані ЛЗ. Вкажіть комбінований ЛЗ, який НЕ ПІДЛЯГАЄ ПКО:

Зап 4
Відп: 11 , Комент: 0
Тимчасова непрацездатність провізора настала через професійне захворювання. Вкажіть розмір допомоги з тимчасової не-працездатності, який буде застосовуватися для розрахунку:

Зап 5
Відп: 13 , Комент: 0
Рецепти, на лікарські засоби, виписуються з вказівкою МНН без торговоїназви. Вкажіть виключення, при якому лікар виписує рецепт із зазначенням торгової назви:

Зап 6
Відп: 10 , Комент: 0
Для зберігання готівки використовуються різні види рахунків у банку. Який вид банківського рахунку призначений для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів безготівкових операцій апте чного підприємства?

Зап 7
Відп: 10 , Комент: 0
Протягом дня касир аптеки здійснює X- звіт для перевірки фактичної наявності грошей в касі. Вкажіть, яку кількість разів, протягом дня, касир має право провести денний звіт:

Зап 8
Відп: 10 , Комент: 0
Бухгалтер аптеки нарахував провізору суму відпускних. Вкажіть, яка сума виплат, при розрахунку відпускних, не включається в сукупний дохід працівника:

Зап 9
Відп: 10 , Комент: 0
Хворому на цукровий діабет виписаний рецепт на лікарський препарат для лікування супутнього захворювання. Вкажіть розмір відшкодування вартості препарату:

Зап 10
Відп: 10 , Комент: 0
Які з наведених активів відносяться до нематеріальних?

Зап 11
Відп: 10 , Комент: 0
У вартість лікарських засобів під час реалізації включено ПДВ. Вкажіть, куди спрямовується позитивна різниця між вихідним і вхідним ПДВ:

Зап 12
Відп: 10 , Комент: 0
Для розрахунку з покупцями під час вимкнення електроенергії або ремонту РРО використовується розрахункова книжка. Вона має бути зареєстрована в:

Зап 13
Відп: 10 , Комент: 0
Тара класифікується за різними ознаками. Вкажіть, як розрізняють тару за характером використання та функціональним призначенням:

Зап 14
Відп: 10 , Комент: 0
Вкажіть термін роботи для працівника, який надає право отримання відпустки:

Зап 15
Відп: 11 , Комент: 0
Студентам заочної форми навчання закладів III-IV рівня акредитації для виконання лабораторних робіт, складання іспитів надаються додаткові оплачувані відпустки. Вкажіть їх термін:

Зап 16
Відп: 10 , Комент: 0
Вкажіть, для яких працівників аптек встановлюється скорочена тривалість робочого часу:

Зап 17
Відп: 11 , Комент: 0
Протаксовані рецепти реєструють у визначених документах обліку. Вкажіть цей документ:

Зап 18
Відп: 11 , Комент: 0
Вкажіть документ, який являється основою для відпуску індивідуально виготовлених ліків з аптеки:

Зап 19
Відп: 13 , Комент: 0
Фармацевт аптеки працював у святковий день і відпрацьований час НЕ ВХОДИВ в норму робочого часу. Вкажіть розмір нарахування заробітної плати:

Зап 20
Відп: 10 , Комент: 0
Вкажіть, яку матеріальну відповідальність несе касир аптечного підприємства:

Зап 21
Відп: 11 , Комент: 0
Угода про бригадну матеріальну відповідальність переоформляється у такому випадку:

Зап 22
Відп: 11 , Комент: 0
Про факт закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення свідчать документи, у яких зазначені: інформація про постачальника, назва, серія та кількість отриманих. Термін зберігання зазначених документів становить:

Зап 23
Відп: 12 , Комент: 0
Вкажіть, який вид післядипломного навчання потрібно пройти провізору, якщо його було включено до резерву і переведено із категорії посад ”спеціалісти” до категорії ”керівники”:

Зап 24
Відп: 10 , Комент: 0
Завідуючому аптекою ”Пігулка” треба підтвердити звання провізора-спеціаліста вищої категорії. Вкажіть, який вид пі- слядипломного навчання йому необхідно пройти:

Зап 25
Відп: 12 , Комент: 0
Між завідувачем аптекою і його підлеглою виник трудовий спір. Вкажіть, до якого органу, згідно чинного законодавства, можуть звернутися учасники трудового спору для його вирішення:

Зап 26
Відп: 10 , Комент: 0
Співробітник аптеки ”Леге артіс” подав заяву в комісію з трудових спорів. Вкажіть, в який термін комісія повинна роз-глянути дану заяву:

Зап 27
Відп: 10 , Комент: 0
З метою більшого охоплення різних ринків фармацевтична фірма ”Ньюфарм” частину своєї продукції реалізовує через фірмові аптеки, другу частину - через дистриб'юторів і третю - через аптеки інших власників. Які маркетингові системи розподілу використовує дана фірма?

Зап 28
Відп: 9 , Комент: 0
Закордонна фармацевтична фірма прагне запропонувати ринкові найкращий товар за високою ціною, яка повинна покрити витрати на науково-дослідницьку роботу і виробництво високоякісної про-дукції. Незважаючи на високу ціну, товар знаходить своїх покупців. Які цілі ставить фірма?

Зап 29
Відп: 11 , Комент: 0
Підприємство-виробник планує продавати новий лікарський засіб через оптові фармацевтичні фірми. Який вид каналу розподілу планується використати?

Зап 30
Відп: 9 , Комент: 0
На нещодавно відкритому фармацевтичному підприємстві створена служба охорони праці. Її функції може виконувати група спеціалістів (один спеціаліст) в порядку сумісництва, якщо на підприємстві працює:

Зап 31
Відп: 10 , Комент: 0
На фармацевтичному підприємстві у співробітника виявлено недостатній рівень знань з питань охорони праці. У який термін він повинен пройти повторне навчання і перевірку знань?

Зап 32
Відп: 11 , Комент: 0
Працівник втратив працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я здійснюється за рахунок:

Зап 33
Відп: 11 , Комент: 0
Проведення аудиторської перевірки фармацевтичної фірми замовлено аудитору. Що є підставою для його проведення?

Зап 34
Відп: 9 , Комент: 0
У випадку сумнівів щодо якості лікарського засобу уповноважена особа аптечного складу з вхідного контролю якості ліків:

Зап 35
Відп: 8 , Комент: 0
Завідуючий аптекою ”Belladonna” здійснює регулярний контроль за дотриманням нормативно-правових документів. Вкажіть, який вид контролю здійснюється:

Зап 36
Відп: 8 , Комент: 0
Завідуючий аптекою планує залучити до понаднормової роботи завідуючу відділом запасів, яка має дитину-інваліда. Вкажіть, в якому випадку, згідно чинного законодавства, це можливо:

Зап 37
Відп: 9 , Комент: 0
На фармацевтичному підприємстві заробітна плата виплачується працівникам у терміни, установлені колективним договором два рази на місяць. Проміжок часу між виплатами не повинен перевищувати:

Зап 38
Відп: 9 , Комент: 0
День виплати працівникам аптечного закладу заробітної плати збігається з вихідним днем. У цьому випадку заробітна плата виплачується:

Зап 39
Відп: 7 , Комент: 0
Працівник аптечного закладу звільняється у зв'язку з переходом на іншу роботу. Йому письмово повідомлено про розмір нарахованої суми, яка належна йому при звільненні. Який строк виплати зазначеної суми?

Зап 40
Відп: 7 , Комент: 0
Приміщення аптечних закладів підлягають вологому прибиранню із застосуванням мийних та дезінфікуючих засобів. Як часто повинен проводитися в аптеці санітарний день?

Зап 41
Відп: 7 , Комент: 0
В аптеку надійшов безоплатний рецепт на етиловий спирт хворому на цукровий діабет. Яку кількість спирту (грам) на місяць може відпустити провізор такому хворому безоплатно?

Зап 42
Відп: 8 , Комент: 0
Наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку, виписуються на рецептурних бланках форми:

Зап 43
Відп: 8 , Комент: 0
Аптека готових лікарських засобів здійснює фармацевтичну діяльність на підставі ліцензії на:

Зап 44
Відп: 8 , Комент: 0
Зберігання різних категорій товарів і продукції у складських приміщеннях аптеки за ліцензійними вимогами має бути:

Зап 45
Відп: 7 , Комент: 0
Кредити, які отримує аптека на термін понад три роки, відносяться до:

Зап 46
Відп: 9 , Комент: 0
В обіг аптеки введено новий лікарський засіб. При підведенні підсумків його реалізації і плануванні на перспективу необхідно орієнтуватися на:

Зап 47
Відп: 9 , Комент: 0
Яким нормативним документом затверджено положення про Державний реєстр лікарських засобів?

Зап 48
Відп: 7 , Комент: 0
До якого стандарту фармацевтичного управління відносять сукупність правил і вимог до діяльності аптечних фахівців щодо зміцнення здоров'я та профілактики захворювань серед населення, відпуску хворим і використання ними рецептурних препаратів і самолікування, а також рекомендацій щодо впливу на прописування і застосування ліків?

Зап 49
Відп: 7 , Комент: 0
Міська лікарня перерахувала аптеці через банк аванс в розмірі 300 тис. грн. Аптека відпустила міській лікарні товар на 250 тис. грн. Назвіть вид заборгованості аптеки:

Зап 50
Відп: 7 , Комент: 0
Лікарські засоби, в яких термін придатності закінчився, в аптечній організації зберігають: