Хірургічний профіль

Зап 1
Відп: 423 , Комент: 0
У хворої 33-х рокiв пiсля нападу епiлептичних судом виникли задуха, сухий кашель та пiдвищення температури тiла. При аускультацiї легень справа знизу дихання вiдсутнє, перкуторно - притуплення звуку. Огляд ротової порожнини виявив вiдсутнiсть одного рiзця нижньої щелепи. Який дiагностичний метод найбiльш iмовiрно дозволить лiкарю визначити причину дихальних розладiв пацiєнтки?

Зап 2
Відп: 410 , Комент: 0
До приймального покою швидкою допомогою доставлено хворого 46-ти рокiв зi скаргами на рiзкий, нападоподiбний бiль у правiй поперековiй дiлянцi, що iррадiює у пахвинну дiлянку та на внутрiшню поверхню стегна. Бiль з’явився раптово кiлька годин тому. Напередоднi у хворого з’явилася профузна безболiсна гематурiя зi згустками кровi черв’якоподiбної форми. Ранiше нiчим не хворiв. Яке захворювання можна припустити в першу чергу?

Зап 3
Відп: 414 , Комент: 0
Пацiєнт 28-ми рокiв скаржиться на перiодичнi болi в ногах та руках, мерзлякуватiсть стоп, змiну кольору 3 пальцiв кистей. Болi тривають вже протягом 1 року, але змiна кольору пальцiв виникла вперше. Вiн викурює по 20 сигарет в день протягом 12-ти рокiв. Об’єктивно: шкiра нiг блiда, прохолодна, тургор знижений, гiпотрихоз. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 4
Відп: 368 , Комент: 0
Хвора 63-х рокiв оперована з приводу багатовузлового еутиреоїдного зобу великих розмiрiв. З технiчними труднощами вимушено виконана субтотальна резекцiя обох часток щитоподiбної залози. На 4-й день пiсля операцiї з’явилися судоми м’язiв обличчя i верхнiх кiнцiвок, бiль в животi. Позитивнi симптоми Хвостека i Труссо. Чим найiмовiрнiше зумовлений такий стан хворої?

Зап 5
Відп: 377 , Комент: 0
Внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди потерпiлий отримав множиннi переломи кiнцiвок та кiсток тазу. В анамнезi: гемофiлiя А. Пiд час обстеження формуються гематоми на ушкоджених дiлянках. Стан погiршується. Артерiальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Вкажiть найбiльш доцiльну комбiнацiю iнфузiйних препаратiв для лiкування пацiєнта пiсля застосування полiглюкiну та сольових розчинiв:

Зап 6
Відп: 340 , Комент: 0
Спортсмен 26-ти рокiв впав з упором на правий плечовий суглоб. Зазначає рiзкий бiль, обмеження пасивних рухiв, активнi рухи в плечовому суглобi неможливi. Вiдведену i зiгнуту у плечовому суглобi травмовану руку пiдтримує здоровою. Об’єктивно: в дiлянцi дельтоподiбного м’яза западання, пiд шкiрою рiзко випинається акромiальний вiдросток лопатки, голiвка плечової кiстки пальпується пiд дзьобоподiбним вiдростком. Який найбiльш iмовiрний клiнiчний дiагноз?

Зап 7
Відп: 351 , Комент: 0
Чоловiк 50-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на бiль в стегнi пiсля падiння на сходах. Пiднятись та ходити не може. Права нога коротша за лiву на 5 см, ступня ротована назовнi. Пульс на правiй тильнiй артерiї стопи задовiльний. Стегно збiльшене в об’ємi, деформоване, в середнiй третинi болюча пальпацiя. Виявляється патологiчна рухомiсть, крепiтацiя. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 8
Відп: 362 , Комент: 0
Хворий 42-х рокiв доставлений до травматологiчного вiддiлення 2 години тому. Рентгенологiчно: перелом кiсток тазу. Об’єктивно: виведений з шоку. Самостiйно не мочиться. Уретрорагiя. Пальпується збiльшений сечовий мiхур. Болiсна припу- Хiрургiчний профiль 15 хлiсть в дiлянцi промежини. Який попереднiй дiагноз?

Зап 9
Відп: 342 , Комент: 0
Хворий 48-ми рокiв госпiталiзований з нападами судом. Багато рокiв страждає на виразку 12-ти палої кишки (ДПК). Протягом останнього мiсяця спостерiгає щоденне блювання, схуд на 20 кг. Об’єктивно: хворий виснажений. В епiгастральнiй дiлянцi визначається ”шум плеску”. Нижня межа шлунка на рiвнi гребiнцевої лiнiї. Лабораторно: загальний бiлок - 47 г/л; K - 2,1 ммоль/л, N a - 118 ммоль/л, Ca - 1,6 ммоль/л, хлориди - 82 ммоль/л, гематокрит - 64%. Який попереднiй дiагноз?

Зап 10
Відп: 340 , Комент: 0
Пацiєнтка 45-ти рокiв скаржиться на дискомфорт пiд час читання, почервонiння краю повiк, бiлi пiнистi видiлення в кутах очних щiлин протягом останнiх двох мiсяцiв. Об’єктивно спостерiгаються гiперемiя та потовщення вiльного краю повiк, розширення вивiдних протокiв залоз хряща повiк. Яким буде дiагноз?

Зап 11
Відп: 318 , Комент: 0
Хвора 21-го року скаржиться на частi позиви до сечовидiлення, бiль та печiю при сечовипусканнi. Захворювання пов’язує з випадковим статевим актом 4 днi тому. При оглядi: уретра пальпується у виглядi потовщеного болючого тяжа, набряк та гiперемiя зовнiшнього отвору сечiвника, при натискуваннi на уретру видiляється краплина гною. При бактерiоскопiчному дослiдженнi видiлень з уретри виявлено розмiщенi всерединi лейкоцитiв грамнегативнi диплококи. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 12
Відп: 323 , Комент: 0
Чоловiк 58-ми рокiв, скаржиться на постiйний бiль в епiгастрiї, що iррадiює в спину i посилюється пiсля прийому жирної їжi. Пацiєнт вiдмiчає слабкiсть, за останнi 2 мiсяцi втратив у вазi до 9 кг. Мiсяць тому з’явилась жовтяниця, що поступово зростає. Живiт м’який, печiнка не збiльшена. При лабораторному дослiдженнi кровi гемоглобiн - 68 г/л, лейкоцити - 9, 0 · 109/л, швидкiсть зсiдання еритроцитiв - 36 мм/год. На УЗД: жовчний мiхур великих розмiрiв, конкрементiв не мiстить, холедох розширений, в головцi пiдшлункової залози - округле утворення до 4 см в дiаметрi з нечiткими контурами. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 13
Відп: 308 , Комент: 0
Хворий 38-ми рокiв скаржиться на гнiйне видiлення iз лiвої половини носа, утруднене носове дихання, головний бiль, важкiсть в областi лiвої щоки, пiдвищення температури тiла до 37,5oC. Хворiє впродовж 6-ти днiв. Захворювання пов’язує з переохолодженням. Об’єктивно: болiснiсть при пальпацiї в областi лiвої щоки. Слизова оболонка лiвої половини носової порожнини гiперемована, набухла, в середньому носовому ходi - гнiйна смужка. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 14
Відп: 315 , Комент: 0
Дiвчина 18-ти рокiв звернулася ввечерi до лiкаря зi скаргами на сильний бiль ”знизу справа”, нудоту та одиничний епiзод блювання. Зранку вiдвiдувала фестиваль вуличної їжi. Бiль розпочався 4 години тому, почався з епiгастрiю i поступово перейшов у праву здухвинну дiлянку. При фiзикальному обстеженнi артерiальний тиск - 110/70 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 79/хв., частота дихання - 16/хв., температура - 37,4oC. При пальпацiї лiвого нижнього квадранту черевної стiнки, бiль виникає у правому. Гiнекологiчний та ректальний огляд без патологiчних змiн. Данi лабораторних дослiджень: лейкоцити - 12 · 109/л, еритроцити - 4, 4 · 1012/л, гемоглобiн - 130 г/л, гематокрит - 39%, тромбоцити - 225 · 109/л, β-ХГЛ - 2 мОд/мл (норма - менше 5 мОд/л у невагiтних жiнок). Який дiагноз є найбiльш iмовiрним? Хiрургiчний профiль 16

Зап 15
Відп: 315 , Комент: 0
У пiсляоперацiйного хворого, якому 6 днiв тому проведено видалення нижньої частки лiвої легенi в зв’язку з бактерiальною деструкцiєю i розвитком пневмотораксу, наросла задишка до 48/хв., PaO2 знизився до 50 мм рт.ст., PaCO2 пiдвищився до 65 мм рт.ст., з’явився кашель, видiлення великої кiлькостi харкотиння, загальний цiаноз шкiри, гiпотонiя - 60/20 мм рт.ст. При аускультацiї правої i лiвої легень - маса рiзнокалiберних хрипiв, рiзко ослаблене дихання. Який об’єм невiдкладної допомоги потрiбно надати хворому першочергово для лiквiдацiї дихальної недостатностi?

Зап 16
Відп: 329 , Комент: 0
Чоловiк 45-ти рокiв, доставлений у вiддiлення невiдкладної допомоги зi скаргами на раптовий iнтенсивний бiль у поперековiй дiлянцi, часте болiсне сечовидiлення, блювоту. Температура тiла - 36,8oC, пульс - 82/хв., артерiальний тиск - 130/80 мм рт.ст. При фiзикальному обстеженнi болiснiсть при пальпацiї поперекової дiлянки, позитивний симптом Пастернацького. При лабораторному дослiдженнi у загальному аналiзi сечi бiлок - 0,06 г/л, реакцiя - слабко кисла, лейкоцити - 3-4 в полi зору, еритроцити - 30-40 в полi зору. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 17
Відп: 310 , Комент: 0
Потерпiлий, робочий хiмзаводу, працюючи з агресивною рiдиною, по необережностi вилив її собi на спецодяг, отримавши хiмiчний опiк правого стегна та гомiлки. Пiсля зняття одягу виявлено: на передньо-внутрiшнiй поверхнi правого стегна, переднiй поверхнi правої гомiлки з переходом на тил стопи дiлянки жовтавосiрого кольору, мiсцями обривки епiдермiсу. Тактильна та больова гiпестезiя уражених дiлянок шкiри. Який з наступних крокiв невiдкладної допомоги має бути виконаний першочергово?

Зап 18
Відп: 313 , Комент: 0
Хворий 30-ти рокiв звернувся до сiмейного лiкаря через 2 мiсяцi пiсля операцiї з приводу вiдкритого перелому плечової кiстки. При оглядi стан хворого задовiльний, в дiлянцi операцiйної рани є нориця з незначним гнiйним видiленням, почервонiння, флюктуацiя. На рентгенограмi: деструкцiя плечової кiстки з секвестрами. Яке ускладнення виникло у хворого в пiсляоперацiйному перiодi?

Зап 19
Відп: 301 , Комент: 0
60-рiчна жiнка доставлена у вiддiлення невiдкладної допомоги зi скаргами на раптовий iнтенсивний головний бiль та нудоту. Останнi пiвроку спостерiгалася легка диплопiя. Протягом багатьох рокiв хворiє на артерiальну гiпертензiю та цукровий дiабет II типу. Артерiальний тиск - 160/90 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 82/хв. Фiзикальне обстеження виявило правостороннiй птоз, легку анiзокорiю та ригiднiсть потиличних м’язiв. Атаксiя не спостерiгається. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 20
Відп: 296 , Комент: 0
Хлопчик 12-ти рокiв звернувся до хiрурга зi скаргою на нестерпний бiль кiнчика II пальця правої кистi. Лiкарем з’ясовано, що 4 днi тому вiн вколов це мiсце дротом. Протягом останнiх трьох днiв з’явився рiзкий пульсуючий бiль, набряк тканин та гiперемiя дистальної фаланги пальця. Об’єктивно: температура тiла - 38,1oC. Який з перерахованих дiагнозiв є найбiльш iмовiрним?

Зап 21
Відп: 303 , Комент: 0
Хворий 52-х рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на задишку, кашель iз мокротинням з домiшками кровi, пiдвищену пiтливiсть вночi. В сiмейному анамнезi хворих на рак легень немає. За даними картки профiлактичних щеплень вакцину БЦЖ отримав вчасно. При фiзикальному обсте- Хiрургiчний профiль 17 женнi температура - 37,2oC, артерiальний тиск - 110/70 мм рт.ст., пульс - 100/хв., частота дихання - 20/хв., SpO2 - 94% при кiмнатному повiтрi. При аускультацiї грудної клiтки справа дихальнi шуми не прослуховуються. На рентгенограмi ОГК правостороннiй гiдроторакс. Який наступний крок лiкаря буде найбiльш доречним?

Зап 22
Відп: 312 , Комент: 0
Жiнка 53-х рокiв, звернулася до лiкаря зi скаргами на розпираючий бiль в м’язах лiвої гомiлки та набряк, що з’явилися тиждень тому. Ранiше подiбного стану не виникало. Температура тiла - 37,6oC. При оглядi гомiлка в середнiй третинi збiльшена в об’ємi на 5 см. Шкiра гомiлки та ступнi синюшна, блискуча, вiдмiчається мiсцева гiпертермiя. При пальпацiї гомiлки - рiзка болючiсть. Позитивнi симптоми Хоманса та Мозеса. Пульс на артерiях стоп задовiльний. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 23
Відп: 284 , Комент: 0
Чоловiк 58-ми рокiв, протягом 20-ти рокiв страждає на варикозне розширення поверхневих вен правої нижньої кiнцiвки. Рiк тому у нього по медiальнiй поверхнi в нижнiй третинi правої гомiлки утворилася трофiчна виразка, яка пiсля консервативного лiкування загоїлась. Хворому запропоновано оперативне лiкування - видалення поверхневих варикозних вен та перев’язка перфорантних. Яке iнструментальне обстеження перед операцiєю буде найбiльш доречним?

Зап 24
Відп: 314 , Комент: 0
Чоловiк 45-ти рокiв, звернувся до лiкаря зi скаргами на дратiвливiсть, пiдвищену втомленiсть, схуднення, серцебиття, перебої в роботi серця. При пальпацiї лiвої долi щитоподiбної залози пальпується утворення, щiльно-еластичної консистенцiї, безболiсне, яке при ковтаннi змiщується разом з щитоподiбною залозою. Позитивнi очнi симптоми, екзофтальм, порушення конвергенцiї. Артерiальний тиск - 135/80 мм рт.ст., пульс - 110/хв. При ультразвуковому дослiдженнi щитоподiбної залози у лiвiй долi вiзуалiзується гiперехогенне округле утворення розмiрами 2х3 см, з чiткими контурами, однорiдної структури. Який висновок лiкаря пiсля проведеного обстеження буде найбiльш коректним?

Зап 25
Відп: 288 , Комент: 0
Чоловiк 31-го року доставлений до вiддiлення невiдкладної допомоги зi скаргами на утруднене дихання, вiдчуття стороннього тiла в горлi, осиплiсть, сильний набряк обличчя та шиї. Вищевказанi симптоми швидко наростають та з’явились протягом декiлькох хвилин пiсля куштування меду. Який стан найбiльш iмовiрно розвинувся у хворого?

Зап 26
Відп: 294 , Комент: 0
До ортопеда звернулись батьки 3-мiсячної дитини зi скаргами на асиметрiю шкiрних складок правого стегна. Пiд час огляду виявлено: рiзна кiлькiсть складок шкiри на правому та лiвому стегнi, їх асиметрiя, обмеження розведення правої нижньої кiнцiвки зiгнутої пiд кутом 90o в кульшовому та колiнному суглобах. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 27
Відп: 297 , Комент: 0
Хвора 25-ти рокiв скаржиться на наявнiсть декiлькох щiльних, болючих вузлiв у правiй пахвовiй дiлянцi, пiдвищення температури тiла до 38oC, загальну слабкiсть. Хворiє 3 доби. Локально: в правiй пахвовiй областi є три вузлоподiбних утворення, якi пiдвищуються над поверхнею шкiри, розмiрами вiд 0,5 см до 1,5 см в дiаметрi, рiзко болючi при пальпацiї, з чiткими контурами, шкiра над ними багровосинюшного вiдтiнку, пiдняття верхньої кiнцiвки обмежено через бiль. Поставте дiагноз:

Зап 28
Відп: 291 , Комент: 0
Хворий скаржиться на почервонiння, печiння, вiдчуття стороннього тiла у пра- Хiрургiчний профiль 18 вому оцi. Захворiв раптово. Пiд час огляду: гострота зору правого та лiвого ока - 1,0. У правому оцi - гiперемiя та набряк кон’юнктиви, поверхнева iн’єкцiя. У кон’- юнктивальному мiшку гнiйне видiлення. Рогiвка прозора. Колiр та малюнок райдужки не змiненi, зiниця рухлива. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 29
Відп: 315 , Комент: 0
54-рiчний чоловiк звернувся до лiкаря зi скаргами на гострий бiль за грудниною та задишку. В положеннi лежачи бiль посилюється. В анамнезi гiперхолестеринемiя протягом 4-х рокiв (лiкує симвастатином). Задишку пов’язує iз нещодавнiм захворюванням на грип. При фiзикальному обстеженнi пульс - 92/хв., частота дихання - 16/хв., артерiальний тиск - 140/80 мм рт.ст. Пiд час огляду помiтно розширенi шийнi вени. Аускультативних змiн в легенях та серцi не виявлено. На ЕКГ у всiх вiдведеннях елевацiя сегменту ST. На рентгенограмi збiльшення тiнi серця. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 30
Відп: 298 , Комент: 0
Чоловiк 65-ти рокiв надiйшов до стацiонару з приводу хiрургiчного лiкування гострого некротичного панкреатиту. Оперативне втручання пройшло без ускладнень. На 5-й день пiсля операцiї стан погiршився. При фiзикальному обстеженнi температура тiла пiдвищена до 38,5oC, артерiальний тиск - 110/65 мм рт.ст., пульс - 118/хв., частота дихання - 28/хв., SpO2 - 92%. При аускультацiї легень звучнi хрипи у правiй нижнiй дiлянцi легень. Пiсляоперацiйна рана загоюється добре, живiт при пальпацiї безболiсний, ненапружений. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 31
Відп: 277 , Комент: 0
Давнiсть виникнення синцiв можна визначити за:

Зап 32
Відп: 298 , Комент: 0
Чоловiк 56-ти рокiв, звернувся до лiкаря з носовою кровотечею, що розпочалася з лiвої нiздрi 30 хвилин тому. Будь-якi травми носа пацiєнт заперечує. В анамнезi: частих носових кровотеч немає, подiбний епiзод вперше. Хворiє на фiбриляцiю передсердь (приймає варфарин) та артерiальну гiпертензiю (лiкується гiдрохлортiазидом, атенололом). Температура тiла - 37,2oC, пульс - 86/хв., артерiальний тиск - 120/70 мм рт.ст. Перед тим, як визначити необхiднiсть тампонади носа, який першочерговий крок лiкаря буде найбiльш доречним?

Зап 33
Відп: 290 , Комент: 0
Жiнка 56-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на пiдвищення температури до 38,5oC, пiдвищену пiтливiсть вночi та збiльшення лiмфовузлiв в лiвiй пахвовiй та лiвiй надключичнiй дiлянках. У сiмейному анамнезi рак молочної залози у бабусi. При фiзикальному обстеженнi в зазначених дiлянках пальпуються збiльшенi, безболiснi, щiльнi лiмфовузли. При рентгенологiчному дослiдженнi органiв грудної порожнини розширення тiнi середостiння за рахунок збiльшених лiмфовузлiв. Пiсля ексцизiйної бiопсiї лiмфовузла надключичної дiлянки, виявленi атиповi багатоядернi клiтини Рiд-Штернберга. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 34
Відп: 282 , Комент: 0
Чоловiка 42-х рокiв, шахтаря, через 12 годин звiльнено з-пiд завалу. Об’єктивно: обидвi гомiлки i ступнi блiдого кольору. Пульсацiї периферiйних судин немає. Чутливiсть та пасивнi рухи в суглобах вiдсутнi. Доставлений iз джгутами на обох кiнцiвках. Якi невiдкладнi заходи першої лiкарської допомоги необхiдно провести для запобiгання мiоглобiнурiї та гострої ниркової недостатностi? Хiрургiчний профiль 19

Зап 35
Відп: 316 , Комент: 0
У хiрургiчний кабiнет звернувся хлопець 17-ти рокiв, зi скаргами на наявнiсть рубаної рани правої стопи. Iз анамнезу вiдомо, що травму отримав сокирою пiд час роботи по господарству. Усi щеплення отримував вiдповiдно до вiку за Нацiональним календарем профiлактичних щеплень. Об’єктивно: температура тiла - 36,8oC, пульс - 68/хв., артерiальний тиск - 120/75 мм рт.ст. Який наступний крок лiкаря буде найбiльш доречними?

Зап 36
Відп: 252 , Комент: 0
45-рiчний чоловiк звернувся до лiкаря зi скаргами на бiль у горлi та лихоманку протягом 10-ти днiв. В анамнезi: хворiв на виразковий колiт та хронiчний бiль у спинi. Викурює 1 пачку сигарет на день протягом 10-ти рокiв. Батько пацiєнта помер у 50 рокiв вiд раку товстої кишки. При фiзикальному обстеженнi температура тiла - 38,6oC, артерiальний тиск - 130/80 мм рт.ст., пульс - 72/хв., частота дихання - 18/хв., при оглядi ротової порожнини глотка еритематозна, у криптах мигдаликiв ексудат. Антигенний тест на СГА (стрептокок групи А) позитивний. Яка рекомендацiя лiкаря зi вторинної профiлактики онкологiчних захворювань найбiльш iмовiрно буде доречною цьому пацiєнту?