Ортодонтiя

Зап 1
Відп: 27 , Комент: 0
До ортодонта звернулися батьки з дитиною 12-ти рокiв зi скаргами на вiдсутнiсть зуба на верхнiй щелепi. Зi слiв батькiв: тимчасовий зуб був видалений у 4-х рiчному вiцi внаслiдок травми. Пiд час обстеження: обличчя без особливостей. Прикус постiйних зубiв. На верхнiй щелепi вiдсутнiй 21. Промiжок мiж 11 та 22 - 4 мм. На рентгенограмi: 21 розташований пiд кутом у 45 градусiв до 11. Виберiть рацiональний метод лiкування:

Зап 2
Відп: 27 , Комент: 0
При обстеженнi дiтей в школi стоматолог-ортодонт виявив в декiлькох з них напруження колового м’язу рота. Який з перерахованих апаратiв можна використовувати для гiмнастики колового м’язу рота?

Зап 3
Відп: 27 , Комент: 0
Яка форма верхнього зубного ряду повинна бути в постiйному прикусi?

Зап 4
Відп: 26 , Комент: 0
Який з перерахованих ортопедичних апаратiв належить до групи механiчної дiї?

Зап 5
Відп: 26 , Комент: 0
В якому перiодi формування прикусу дитини нормою є фiзiологiчнi треми та дiастеми?

Зап 6
Відп: 26 , Комент: 0
Батьки дитини 3-х рокiв звернулися до лiкаря-ортодонта зi скаргами на естетичний дефект. З анамнезу вiдомо, що дитина має звичку смоктати язик. Вертикальна щiлина у фронтальнiй дiлянцi 5 мм. Який ортодонтичний апарат показаний для лiкування даної патологiї?

Зап 7
Відп: 25 , Комент: 0
У ортодонта на диспансерному облiку перебуває дитина 2,5 рокiв. Визначте, прорiзуванню якої групи тимчасових зубiв вiдповiдає 1 етап фiзiологiчного пiдйому висоти прикусу:

Зап 8
Відп: 25 , Комент: 0
У хлопчика 7-ми рокiв пiд час первинного огляду ортодонтом визначена звичка спати, пiдклавши кулачок пiд щоку. Розвитку якої аномалiї прикусу може сприяти ця звичка?

Зап 9
Відп: 27 , Комент: 0
Батьки дiвчинки 8-ми рокiв звернулися зi скаргами на естетичне порушення. Об’єктивно: нижня частина обличчя вкорочена, пiдборiддя висунуте вперед, верхня губа западає. Пiд час змикання зубiв виявляється зворотне глибоке рiзцеве перекриття. У бiчних дiлянках мезiооклюзiя. Виберiть апарат для лiкування:

Зап 10
Відп: 33 , Комент: 0
Лiкар-ортодонт з метою уточнення дiагнозу у пацiєнта провiв клiнiчнi дiагностичнi проби за Ешлером-Бiтнером. Лицевi ознаки дитини погiршилися. Яка аномалiя щелеп найбiльш iмовiрна?

Зап 11
Відп: 22 , Комент: 0
Хлопець 21-го року звернувся до ортодонта зi скаргами на значну вираженiсть пiдборiдної складки. Об’єктивно: зменшена нижня третина обличчя, значно виражена пiдборiдна складка. При внутрiшньоротовому оглядi: вiдсутнiсть контактiв фронтальних зубiв обох щелеп при їх змиканнi, сагiтальна щiлина 4 мм, передньо-щiчний горбик першого верхнього моляра змикається з одноiменним горбиком першого нижнього моляра. Для якого аномального прикусу це характерно?