Аптечна технологiя лiкiв

Зап 1
Відп: 27 , Комент: 0
Фармацевт приготував мазь на вазелiнi. Вкажiть речовину, яку вводять в основу, пiдiгрiту до 40oC:

Зап 2
Відп: 20 , Комент: 0
Фармацевт приготував суспензiю, що мiстить вiсмуту нiтрат основний. Зазначте метод приготування:

Зап 3
Відп: 21 , Комент: 0
Фармацевт приготував iн’єкцiйний розчин з легко окислювальною речовиною, яка потребує стабiлiзацiї антиоксидантом. Вкажiть дану речовину:

Зап 4
Відп: 18 , Комент: 0
Для хворого готують настiй з коренiв алтеї. Який режим настоювання повинен застосувати фармацевт для приготування даного настою?

Зап 5
Відп: 19 , Комент: 0
Лiкар прописав мiкстуру, що мiстить кiлька видiв лiкарської рослинної сировини. Вкажiть види сировини, витяжку з яких можна приготувати в однiй iнфундирцi:

Зап 6
Відп: 22 , Комент: 0
Для хворого готують ректальнi супозиторiї з еуфiлiном по 0,1 г методом викачування. Вкажiть кiлькiсть основи на один супозиторiй, якщо його маса в рецептi не вказана:

Зап 7
Відп: 19 , Комент: 0
Вкажiть, яку технологiюзастосував фармацевт для приготування розчину крохмалю:

Зап 8
Відп: 18 , Комент: 0
Фармацевт приготував водний розчин протарголу. Вкажiть, яку технологiю обрав фармацевт:

Зап 9
Відп: 24 , Комент: 0
Фармацевт приготував настiй трави кропиви собачої з натрiюбромiдом. Вкажiть, який спосiб введення натрiюбромiда вiн обрав:

Зап 10
Відп: 19 , Комент: 0
До аптеки надiйшов рецепт на очну мазь, що мiстить цинку сульфат. Вкажiть правильний спосiб введення цинку сульфату:

Зап 11
Відп: 19 , Комент: 0
У лiкувальнiй практицi використовуються розчини захищених колоїдiв. Вкажiть речовину, яка вiдноситься до вказаної групи:

Зап 12
Відп: 20 , Комент: 0
До складу емульсiйних систем вводять твiн-80. Вкажiть, яку роль виконує твiн-80 в емульсiях:

Зап 13
Відп: 18 , Комент: 0
Фармацевт приготував мазь, призначену для нанесення на вiдкриту раневу поверхню. Вкажiть додаткову вимогу, якiй повинна вiдповiдати така мазь:

Зап 14
Відп: 19 , Комент: 0
Фармацевт приготував крем для масажу наступного складу: Вiск бджолиний 12,0 Олiя мигдалева 68,5 Спермацет 12,0 Ланолiн безводний 7,5 Ефiрної олiї лавандова 3 краплi. Вкажiть тип крему:

Зап 15
Відп: 18 , Комент: 0
Якi лiкарськi речовини необхiдно подрiбнювати з допомiжною рiдиною при виготовленнi порошкiв?

Зап 16
Відп: 19 , Комент: 0
В аптецi готують вiдвар з листя сени. Вкажiть особливiсть приготування водних витягiв з листя сени:

Зап 17
Відп: 20 , Комент: 0
Основноюознакою, яка вiдрiзняє воду для iн’єкцiй вiд води очищеної є:

Зап 18
Відп: 23 , Комент: 0
Тип емульсiї обумовлений головним чином:

Зап 19
Відп: 19 , Комент: 0
Мiкстура - рiдка лiкарська форма для внутрiшнього застосування, яку отримують при змiшуваннi в розчиннику двох або бiльше твердих чи рiдких лiкарських форм. Якщо в складi мiкстури є настойки, то їх додають до мiкстури:

Зап 20
Відп: 17 , Комент: 0
Вкажiть порядок введення води ароматної до мiкстури, якщо вона використовується як дисперсiйне середовище:

Зап 21
Відп: 19 , Комент: 0
Фармацевт приготував тверду лiкарську форму - складний порошок. Яку технологiчну операцiювiн НЕ ПРОВОДИВ?

Зап 22
Відп: 18 , Комент: 0
При приготуваннi складного порошку, iнгредiєнти якого виписанi у приблизно рiвних кiлькостях, подрiбнення починають з iнгредiєнта:

Зап 23
Відп: 19 , Комент: 0
Фармацевт готує 180 мл настойку Herba Adonidis vernalis. Вкажiть, яку кiлькiсть сировини вiн взяв для приготування настою:

Зап 24
Відп: 15 , Комент: 0
В аптецi готують лiкарський засiб, до складу якого входить обмежено набухаюча ВМС. Вкажiть цюречовину:

Зап 25
Відп: 18 , Комент: 0
Лiкарськi речовини у мазь вводять залежно вiд їх властивостей. Як повинен фармацевт ввести димедрол у вазелiнланолiнову основу?

Зап 26
Відп: 18 , Комент: 0
Фармацевт приготував розчин коларголу. Вкажiть тип дисперсної системи:

Зап 27
Відп: 19 , Комент: 0
Яка особливiсть технологiї розчину кальцiюглюконату?

Зап 28
Відп: 12 , Комент: 0
Особливiстюприготування настоїв з рослинної сировини, що мiстить ефiрнi олiї, є: