Заводська технологiя лiкiв

Зап 1
Відп: 16 , Комент: 0
При виготовленнi фiтохiмiчних препаратiв вилучення екстрактивних речовин з рослинної сировини вiдбувається за рахунок:

Зап 2
Відп: 17 , Комент: 0
Вкажiть вид вологи, що лишається пiсля висушування лiкарської рослинної сировини:

Зап 3
Відп: 17 , Комент: 0
При отриманнi спирту етилового використовують процес ректифiкацiї. Вкажiть принцип процесу:

Зап 4
Відп: 17 , Комент: 0
На фармацевтичному пiдприємствi у дражувальному котлi проводять багаторазове нашарування лiкарських i допомiжних речовин на цукровi гранули. Як називається готова лiкарська форма?

Зап 5
Відп: 17 , Комент: 0
При пресуваннi таблетки прилипають до прес-iнструменту. Оберiть причину прилипання з перерахованих:

Зап 6
Відп: 19 , Комент: 0
В ампульному цеху виготовляють розчини для iн’єкцiй. Вкажiть, до якої групи розчинiв вiдноситься розчин аскорбiнової кислоти для iн’єкцiй:

Зап 7
Відп: 16 , Комент: 0
Фармацевтичне пiдприємство виготовляє драже. Вкажiть апаратуру, необхiдну для промислового виробництва лiкарської форми:

Зап 8
Відп: 16 , Комент: 0
Фармацевтичне пiдприємство виробляє бiогеннi стимулятори. Пiд час одного з технологiчних процесiв сировину пiддають дiї несприятливих факторiв з метою:

Зап 9
Відп: 14 , Комент: 0
На фармацевтичному пiдприємствi виготовляють очнi лiкарськi форми одноразового застосування - ламелi. Яку з перелiчених речовин використовують для їх приготування?

Зап 10
Відп: 17 , Комент: 0
На фармацевтичному пiдприємствi виготовляють очнi лiкарськi засоби в тюбиккрапельницях. Вкажiть метод їх стерилiзацiї:

Зап 11
Відп: 18 , Комент: 0
Вкажiть фармацевтичний фактор, що впливає на терапевтичну активнiсть лiкарських речовин:

Зап 12
Відп: 15 , Комент: 0
Лiкарський збiр - це сумiш декiлькох видiв подрiбненої чи цiлої сировини. У виробництвi зборiв ВIДСУТНЯ стадiя:

Зап 13
Відп: 16 , Комент: 0
Порошки - це тверда лiкарська форма для внутрiшнього або зовнiшнього застосування. У виробництвi порошкiв ВIДСУТНЯ стадiя:

Зап 14
Відп: 14 , Комент: 0
Вологiсть порошку впливає на:

Зап 15
Відп: 15 , Комент: 0
До галенових препаратiв вiдносяться:

Зап 16
Відп: 18 , Комент: 0
Фармацевтичне пiдприємство випускає лiкарськi сиропи. Вкажiть речовини, що забезпечують мiкробну стабiльнiсть даної лiкарської форми:

Зап 17
Відп: 16 , Комент: 0
Фармацевтичне пiдприємство випускає бiостимулятори тваринного походження. Препарат солкосерiл одержують з:

Зап 18
Відп: 18 , Комент: 0
Вкажiть, з якоюметоювикористовують наповнювачi при виготовленнi таблеток:

Зап 19
Відп: 18 , Комент: 0
Вкажiть оптимальний метод виготовлення супозиторiїв в промислових умовах:

Зап 20
Відп: 17 , Комент: 0
Вкажiть, з якоюметоюзастосовують зв’язувальнi речовини при виробництвi таблеток:

Зап 21
Відп: 17 , Комент: 0
Який з наведених показникiв характеризує якiсть густих екстрактiв?

Зап 22
Відп: 13 , Комент: 0
Вкажiть, якi прилади застосовуються для фасування мазей в промислових умовах:

Зап 23
Відп: 16 , Комент: 0
На фармацевтичному пiдприємствi планується випуск таблеток калiюбромiду. Який метод одержання є оптимальним?

Зап 24
Відп: 10 , Комент: 0
Таблетки без оболонки, основну масу яких складають кислоти та карбонати, мають назву: