Клiнiчна фармацiя

Зап 1
Відп: 22 , Комент: 0
Вiдвiдувач аптеки звернувся до фармацевта зi скаргами на стискaючий, часом пекучий бiль за грудниною з iррадiацiєю у лiву руку та шию тривалiстю 5-10 хвилин. Виберiть засiб для надання невiдкладної допомоги хворому:

Зап 2
Відп: 19 , Комент: 0
У хворого на фонi прийому вiдхаркувального засобу з’явилися скарги на гiперсалiвацiю, нежить, шкiрнi висипи та свербiж (явища йодизму). Вкажiть, який засiб викликав данi побiчнi реакцiї:

Зап 3
Відп: 23 , Комент: 0
До лiкаря звернулася вагiтна жiнка зi скаргами на пiдвищення артерiального тиску до 160/100 мм рт.ст. Який гiпотензивний препарат можна використати?

Зап 4
Відп: 20 , Комент: 0
У хворої 27-ми рокiв дiагностовано позашпитальну пневмонiю. Ранiше у хворої спостерiгалась алергiчна реакцiя на ампiцилiн. Який антибактерiальний засiб доцiльно їй призначити?

Зап 5
Відп: 19 , Комент: 0
У пацiєнтки, яка хворiє на цукровий дiабет, пiсля передозування iнсулiну виникла гiпоглiкемiя. Якi дiї при перших ознаках гiпоглiкемiї?

Зап 6
Відп: 21 , Комент: 0
Вкажiть препарат, який першочергово застосовується при лiкуваннi анафiлактичного шоку:

Зап 7
Відп: 19 , Комент: 0
Яка група гiпотензивних препаратiв протипоказана хворим на гiпертонiчну хворобу з гiперурiкемiєю?

Зап 8
Відп: 18 , Комент: 0
Порекомендуйте пацiєнту, хворому на бронхiальну астму, iнгаляцiйний агонiст β2- адренорецепторiв пролонгованої дiї:

Зап 9
Відп: 17 , Комент: 0
Оберiть препарат для лiкування гiпертиреозу:

Зап 10
Відп: 21 , Комент: 0
Хворiй 28-ми рокiв, вагiтна (8-9 тижнiв), пiсля проведеного клiнiко-лабораторного дослiдження встановлено дiагноз гострого пiєлонефриту. Виберiть оптимальну емпiричну антибактерiальну терапiю:

Зап 11
Відп: 17 , Комент: 0
Дитинi 4-х рокiв з метою лiкування ангiни був призначений антибактерiальний препарат. Через тиждень пiсля проведеного лiкування дитина поскаржилась на шум у вухах, погiршення слуху. Який антибiотик мiг спричинити такий побiчний ефект?

Зап 12
Відп: 22 , Комент: 0
У хворого на iшемiчну хворобу серця iз хронiчною недостатнiстю кровообiгу пiсля тривалого застосування одного з наведених лiкарських засобiв виникла гiпокалiємiя, що призвело до порушення серцевого ритму та м’язової слабкостi. Побiчною дiєю якого з препаратiв є це ускладнення?

Зап 13
Відп: 17 , Комент: 0
Хворий 48-ми рокiв, дiагноз: пептична виразка шлунка. Оберiть обов’язковий компонент комбiнованої терапiї, що використовується для ерадикацiї H. рylori:

Зап 14
Відп: 18 , Комент: 0
Вкажiть препарат iз групи нестероїдних протизапальних засобiв, який можливо застосовувати при гiпертермiчному синдромi у дiтей та вагiтних:

Зап 15
Відп: 16 , Комент: 0
Хвора на цукровий дiабет ввела собi 30 ОД iнсулiну, пiсля чого в неї виникла слабкiсть. Хвора зайшла в аптеку i звернулась по допомогу. В аптецi знепритомнiла, виникли судоми. Що слiд увести хворiй?

Зап 16
Відп: 18 , Комент: 0
Хвора 18-ти рокiв госпiталiзована в клiнiку зi скаргами на спрагу, полiурiю, сухiсть шкiри, схуднення, загальну слабкiсть. Встановлено дiагноз: цукровий дiабет I типу, вперше виявлений. З якого лiкарського засобу варто розпочати лiкування хворої?

Зап 17
Відп: 17 , Комент: 0
З препаратами якої фармакологiчної групи ЗАБОРОНЕНО поєднувати вiдхаркувальнi засоби?

Зап 18
Відп: 16 , Комент: 0
Оберiть для пацiєнта з герпетичним ураженням губ противiрусний засiб для мiсцевого застосування:

Зап 19
Відп: 15 , Комент: 0
Який термiн застосування судинозвужуючих засобiв для симптоматичного лiкування ринiту?

Зап 20
Відп: 18 , Комент: 0
В аптеку звернулась вагiтна жiнка з симптомами гострого ринiту. Порекомендуйте найбiльш безпечний засiб для симптоматичного лiкування ринiту:

Зап 21
Відп: 21 , Комент: 0
Для пацiєнта 35-ти рокiв лiкар призначив калiйзберiгаючий дiуретик. Який з названих препаратiв вiдноситься до цiєї групи?

Зап 22
Відп: 17 , Комент: 0
Чоловiку 42-х рокiв з позашпитальною пневмонiєю було призначено тривале лiкування антибiотиками. Якi препарати слiд призначити хворому з метою профiлактики дисбактерiозу?

Зап 23
Відп: 18 , Комент: 0
Хворий 45-ти рокiв, скаржиться на вологий кашель. Страждає на хронiчний бронхiт понад 20 рокiв. Палить. Порадьте муколiтичний препарат, який би сприяв покращенню виведення харкотиння та утворенню сурфактанту:

Зап 24
Відп: 19 , Комент: 0
Юнак 17-ти рокiв захворiв на гостру кишкову iнфекцiю. Оберiть антибактерiальний препарат, який НЕ ВСМОКТУЄТЬСЯ в кишкiвнику:

Зап 25
Відп: 18 , Комент: 0
Жiнка поступила у пологовий будинок. У зв’язку iз слабiстю пологової дiяльностi лiкар вирiшив стимулювати пологи. Який гормональний препарат вiн використав для цього?

Зап 26
Відп: 17 , Комент: 0
Пацiєнту з хелiкобактер-асоцiйованою пептичною виразкою призначено курс лiкування. Який з наведених засобiв призначено в якостi етiотропної фармакотерапiї?

Зап 27
Відп: 19 , Комент: 0
Яка побiчна дiя часто спостерiгається у хворих на стенокардiю, якi приймають анаприлiн?

Зап 28
Відп: 18 , Комент: 0
Побiчна дiя у виглядi синдрому Рея (енцефалопатiя, ураження печiнки у виглядi жирової дистрофiї) виникає у дiтей на тлi лихоманки вiрусного походження при прийомi такого препарату:

Зап 29
Відп: 18 , Комент: 0
У хворого на туберкульоз пiсля початку лiкування виникло почервонiння сечi, слини, слiзної рiдини. Який препарат мiг викликати такi явища?

Зап 30
Відп: 13 , Комент: 0
У пацiєнта з серцевою недостатнiстю на тлi застосування дiуретика фуросемiда розвинулось наступне порушення складу електролiтiв: