Буклет 2019 року

Зап 1
Відп: 53 , Комент: 0
Медична сестра повинна провести забiр матерiалу з носоглотки на чашку Петрi для виявлення палички Борде-Жангу. При якому захворюваннi проводиться таке дослiдження?

Зап 2
Відп: 48 , Комент: 0
Дитина 2-х рокiв хворiє на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Визначена IV ступiнь захворювання. Який метод невiдкладної допомоги доцiльний в цьому випадку?

Зап 3
Відп: 45 , Комент: 0
Пацiєнтка 58-ти рокiв поступила у ендокринологiчне вiддiлення у тяжкому станi. При медсестринському обстеженнi виявлено: свiдомiсть вiдсутня, шкiра суха, очi запалi, цiаноз, запах ацетону з рота. Який медикамент найбiльш доцiльно пiдготувати медсестрi для надання невiдкладної допомоги?

Зап 4
Відп: 40 , Комент: 0
Хворий 30-ти рокiв отримав ножове поранення стегна. З рани витiкає кров темночервоного кольору, рiвномiрною цiвкою. Це характерно для:

Зап 5
Відп: 40 , Комент: 0
У пацiєнта пiсля фiзичного перевантаження виник напад болю у правому пiдребер’ї з iррадiацiєю в праве плече, нудота, блювання, яке не принесло полегшення, здуття живота. Язик сухий, обкладений. Шкiра i склери жовтушнi. Для якого стану характернi вказанi проблеми пацiєнта?

Зап 6
Відп: 34 , Комент: 0
Яке ускладнення може розвинутись в гострий перiод iнфаркту мiокарда?

Зап 7
Відп: 35 , Комент: 0
У пологовий будинок доставлена вагiтна в термiнi 35 тижнiв. Пiсля падiння в неї з’явився бiль у животi та незначнi кров’янистi видiлення зi статевих шляхiв. Об’єктивно: матка напружена, болюча. За даними УЗД - плацента в дiлянцi дна матки. Серцебиття плода ритмiчне, приглушене, 90/хв. Якiй патологiї вiдповiдає зазначена клiнiчна картина?

Зап 8
Відп: 35 , Комент: 0
У постраждалого площа опiкiв II-III ступенiв складає 20%, розвивається опiковий шок. Вкажiть заходи протишокової терапiї:

Зап 9
Відп: 33 , Комент: 0
Дитина 10-ти рокiв постраждала в автокатастрофi. Непритомна, пульс на соннiй артерiї не визначається, дихання вiдсутнє. Якими повиннi бути дiї медичної сестри в цьому випадку?

Зап 10
Відп: 33 , Комент: 0
Медсестра оглянула постраждалого, який упав з висоти 3-х метрiв на ноги. Об’єктивно: пальпацiя болiсна в дiлянцi III-го поперекового хребця, вiдсутня чутливiсть на нижнiх кiнцiвках. Зазначте засоби, що необхiдно застосувати при транспортуваннi даного пацiєнта:

Зап 11
Відп: 32 , Комент: 0
До приймального вiддiлення швидка допомога привезла непритомного постраждалого. Об’єктивно: кровотеча з вух та носа, на потиличнiй дiлянцi голови - забiйна рана 4х3 см. До якого вiддiлення слiд направити пацiєнта?

Зап 12
Відп: 31 , Комент: 0
У пацiєнта, який працює в друкарському виробництвi, виник переймоподiбний бiль у животi, закрепи, солодкий присмак у ротi, бiль у головi, запаморочення. Навколо ясен i зубiв - лiлово-сiра смужка. Для якого отруєння характернi цi симптоми?

Зап 13
Відп: 30 , Комент: 0
Чоловiк 40-ка рокiв отримав пiд час бiйки ножове поранення серця. Медична сестра, яку викликали до потерпiлого побачила, що злiва вiд груднини, в 4 мiжребер’ї, стримить нiж. Вкажiть тактику медичної сестри:

Зап 14
Відп: 27 , Комент: 0
Через 2 години пiсля святкування дня народження у дитини 6-ти рокiв з’явилися нудота, переймоподiбний бiль у животi, багаторазове блювання. Якi першочерговi дiї медичної сестри при наданнi допомоги на догоспiтальному етапi?

Зап 15
Відп: 30 , Комент: 0
5-мiсячна дитина хворiє на кашлюк. Пiд час нападу кашлю виник цiаноз шкiри обличчя, слизових оболонок, наступила зупинка дихання. Скiльки вдихiв за хвилину Вам необхiдно провести при виконаннi штучного дихання?

Зап 16
Відп: 28 , Комент: 0
Дiвчинка 8-ми рокiв поскаржилась на загальну слабкiсть, запаморочення, миготiння перед очима, шум у вухах, втратила свiдомiсть. При оглядi: шкiра блiда, вкрита потом, дихання рiдке, поверхневе, тони серця приглушенi, пульс - 105/хв., АТ- 70/35 мм рт.ст. Вкажiть, яке положення необхiдно надати дитинi:

Зап 17
Відп: 27 , Комент: 0
В акушерське вiддiлення поступила вагiтна в термiнi 33 тижнi зi скаргами на кровотечу зi статевих шляхiв. При акушерському дослiдженнi виявлено: високе стояння голiвки плода по вiдношенню до входу в малий таз. При УЗД виявлено: плацента повнiстю перекриває внутрiшнє вiчко. Який стан характеризує дана клiнiчна картина?

Зап 18
Відп: 28 , Комент: 0
У гiнекологiчний стацiонар бригадою швидкої допомоги доставлено жiнку 35-ти рокiв зi скаргами на раптовий бiль внизу живота з iррадiацiєю у пряму кишку, короткочасну втрату свiдомостi, запаморочення. При оглядi: АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс 88/хв., шкiрнi покриви та слизовi оболонки блiдi. Пiхвове дослiдження - вiдмiчається рiзка болючiсть в дiлянцi заднього склепiння. Остання менструацiя була 2 мiсяцi тому. Оцiнiть клiнiчну ситуацiю:

Зап 19
Відп: 29 , Комент: 0
До акушерського стацiонару доставлена вагiтна зi скаргами на сильний головний бiль, пелену перед очима, ”миготiння мушок”. Термiн вагiтностi 36 тижнiв. АТ170/110 мм рт.ст., протеїнурiя - 5 г/л, генералiзованi набряки. На пропускнику у вагiтної почалися тонiко-клонiчнi судоми. Оцiнiть клiнiчну ситуацiю:

Зап 20
Відп: 26 , Комент: 0
До гiнекологiчного вiддiлення поступила пацiєнтка зi скаргами на ряснi кров’янистi видiлення зi статевих шляхiв, сильний переймоподiбний бiль внизу живота. Об’єктивно: АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 90/хв. При пiхвовому дослiдженнi: зовнiшнє вiчко шийки матки пропускає палець. Матка збiльшена до 8-9 тижнiв вагiтностi. Оцiнiть клiнiчну ситуацiю:

Зап 21
Відп: 26 , Комент: 0
До шкiльної медсестри звернувся школяр, який поранив склом праву гомiлку. При оглядi медична сестра виявила рану 3х1 см, з якої рiвномiрним струменем витiкає темна кров. Назвiть метод тимчасової зупинки кровотечi у даному випадку:

Зап 22
Відп: 25 , Комент: 0
У пацiєнтки, пiсля укусу бджоли, виник набряк обличчя, особливо набрякли губи i шия. Потiм з’явилась ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, осиплiсть голосу. Який стан розвинувся у пацiєнтки?

Зап 23
Відп: 24 , Комент: 0
До дiльничної медичної сестри звернулась хвора 53-х рокiв зi скаргами на головний бiль переважно у потиличнiй дiлянцi, нудоту, блювання. При оглядi: пульс - 89/хв., ритмiчний, АТ- 210/120 мм рт.ст. Який препарат введе медсестра хворiй за призначенням лiкаря?

Зап 24
Відп: 25 , Комент: 0
У пацiєнтки 28-ми рокiв, запiдозрено порушену позаматкову вагiтнiсть. Яке обстеження пiдтвердить Вашi припущення?

Зап 25
Відп: 25 , Комент: 0
Дитина 2-х рокiв хворiє на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Визначена IV ступiнь захворювання. Який метод невiдкладної допомоги доцiльний в цьому випадку?

Зап 26
Відп: 25 , Комент: 0
Пацiєнтка 58-ти рокiв поступила у ендокринологiчне вiддiлення у тяжкому станi. При медсестринському обстеженнi виявлено: свiдомiсть вiдсутня, шкiра суха, очi запалi, цiаноз, запах ацетону з рота. Який медикамент найбiльш доцiльно пiдготувати медсестрi для надання невiдкладної допомоги?

Зап 27
Відп: 24 , Комент: 0
Хворий 30-ти рокiв отримав ножове поранення стегна. З рани витiкає кров темночервоного кольору, рiвномiрною цiвкою. Це характерно для:

Зап 28
Відп: 24 , Комент: 0
У пацiєнта пiсля фiзичного перевантаження виник напад болю у правому пiдребер’ї з iррадiацiєю в праве плече, нудота, блювання, яке не принесло полегшення, здуття живота. Язик сухий, обкладений. Шкiра i склери жовтушнi. Для якого стану характернi вказанi проблеми пацiєнта?

Зап 29
Відп: 25 , Комент: 0
Яке ускладнення може розвинутись в гострий перiод iнфаркту мiокарда?

Зап 30
Відп: 24 , Комент: 0
У пологовий будинок доставлена вагiтна в термiнi 35 тижнiв. Пiсля падiння в неї з’явився бiль у животi та незначнi кров’янистi видiлення зi статевих шляхiв. Об’єктивно: матка напружена, болюча. За даними УЗД - плацента в дiлянцi дна матки. Серцебиття плода ритмiчне, приглушене, 90/хв. Якiй патологiї вiдповiдає зазначена клiнiчна картина?

Зап 31
Відп: 24 , Комент: 0
У постраждалого площа опiкiв II-III ступенiв складає 20%, розвивається опiковий шок. Вкажiть заходи протишокової терапiї:

Зап 32
Відп: 24 , Комент: 0
Дитина 10-ти рокiв постраждала в автокатастрофi. Непритомна, пульс на соннiй артерiї не визначається, дихання вiдсутнє. Якими повиннi бути дiї медичної сестри в цьому випадку?

Зап 33
Відп: 24 , Комент: 0
Медсестра оглянула постраждалого, який упав з висоти 3-х метрiв на ноги. Об’єктивно: пальпацiя болiсна в дiлянцi III-го поперекового хребця, вiдсутня чутливiсть на нижнiх кiнцiвках. Зазначте засоби, що необхiдно застосувати при транспортуваннi даного пацiєнта:

Зап 34
Відп: 24 , Комент: 0
До приймального вiддiлення швидка допомога привезла непритомного постраждалого. Об’єктивно: кровотеча з вух та носа, на потиличнiй дiлянцi голови - забiйна рана 4х3 см. До якого вiддiлення слiд направити пацiєнта?

Зап 35
Відп: 23 , Комент: 0
У пацiєнта, який працює в друкарському виробництвi, виник переймоподiбний бiль у животi, закрепи, солодкий присмак у ротi, бiль у головi, запаморочення. Навколо ясен i зубiв - лiлово-сiра смужка. Для якого отруєння характернi цi симптоми?

Зап 36
Відп: 24 , Комент: 0
Чоловiк 40-ка рокiв отримав пiд час бiйки ножове поранення серця. Медична сестра, яку викликали до потерпiлого побачила, що злiва вiд груднини, в 4 мiжребер’ї, стримить нiж. Вкажiть тактику медичної сестри:

Зап 37
Відп: 24 , Комент: 0
Через 2 години пiсля святкування дня народження у дитини 6-ти рокiв з’явилися нудота, переймоподiбний бiль у животi, багаторазове блювання. Якi першочерговi дiї медичної сестри при наданнi допомоги на догоспiтальному етапi?

Зап 38
Відп: 24 , Комент: 0
5-мiсячна дитина хворiє на кашлюк. Пiд час нападу кашлю виник цiаноз шкiри обличчя, слизових оболонок, наступила зупинка дихання. Скiльки вдихiв за хвилину Вам необхiдно провести при виконаннi штучного дихання?

Зап 39
Відп: 26 , Комент: 0
Дiвчинка 8-ми рокiв поскаржилась на загальну слабкiсть, запаморочення, миготiння перед очима, шум у вухах, втратила свiдомiсть. При оглядi: шкiра блiда, вкрита потом, дихання рiдке, поверхневе, тони серця приглушенi, пульс - 105/хв., АТ- 70/35 мм рт.ст. Вкажiть, яке положення необхiдно надати дитинi:

Зап 40
Відп: 23 , Комент: 0
В акушерське вiддiлення поступила вагiтна в термiнi 33 тижнi зi скаргами на кровотечу зi статевих шляхiв. При акушерському дослiдженнi виявлено: високе стояння голiвки плода по вiдношенню до входу в малий таз. При УЗД виявлено: плацента повнiстю перекриває внутрiшнє вiчко. Який стан характеризує дана клiнiчна картина?

Зап 41
Відп: 23 , Комент: 0
У гiнекологiчний стацiонар бригадою швидкої допомоги доставлено жiнку 35-ти рокiв зi скаргами на раптовий бiль внизу живота з iррадiацiєю у пряму кишку, короткочасну втрату свiдомостi, запаморочення. При оглядi: АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс 88/хв., шкiрнi покриви та слизовi оболонки блiдi. Пiхвове дослiдження - вiдмiчається рiзка болючiсть в дiлянцi заднього склепiння. Остання менструацiя була 2 мiсяцi тому. Оцiнiть клiнiчну ситуацiю:

Зап 42
Відп: 22 , Комент: 0
До акушерського стацiонару доставлена вагiтна зi скаргами на сильний головний бiль, пелену перед очима, ”миготiння мушок”. Термiн вагiтностi 36 тижнiв. АТ170/110 мм рт.ст., протеїнурiя - 5 г/л, генералiзованi набряки. На пропускнику у вагiтної почалися тонiко-клонiчнi судоми. Оцiнiть клiнiчну ситуацiю:

Зап 43
Відп: 21 , Комент: 0
До гiнекологiчного вiддiлення поступила пацiєнтка зi скаргами на ряснi кров’янистi видiлення зi статевих шляхiв, сильний переймоподiбний бiль внизу живота. Об’єктивно: АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 90/хв. При пiхвовому дослiдженнi: зовнiшнє вiчко шийки матки пропускає палець. Матка збiльшена до 8-9 тижнiв вагiтностi. Оцiнiть клiнiчну ситуацiю:

Зап 44
Відп: 21 , Комент: 0
До шкiльної медсестри звернувся школяр, який поранив склом праву гомiлку. При оглядi медична сестра виявила рану 3х1 см, з якої рiвномiрним струменем витiкає темна кров. Назвiть метод тимчасової зупинки кровотечi у даному випадку:

Зап 45
Відп: 21 , Комент: 0
У пацiєнтки, пiсля укусу бджоли, виник набряк обличчя, особливо набрякли губи i шия. Потiм з’явилась ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, осиплiсть голосу. Який стан розвинувся у пацiєнтки?

Зап 46
Відп: 22 , Комент: 0
До дiльничної медичної сестри звернулась хвора 53-х рокiв зi скаргами на головний бiль переважно у потиличнiй дiлянцi, нудоту, блювання. При оглядi: пульс - 89/хв., ритмiчний, АТ- 210/120 мм рт.ст. Який препарат введе медсестра хворiй за призначенням лiкаря?

Зап 47
Відп: 21 , Комент: 0
У пацiєнтки 28-ми рокiв, запiдозрено порушену позаматкову вагiтнiсть. Яке обстеження пiдтвердить Вашi припущення?

Зап 48
Відп: 23 , Комент: 0
До сiмейної медичної сестри звернулась мати з дитиною вiком 1 мiсяць зi скаргами на постiйнi закисання правого ока з народження. При натисканнi на область слiзного мiшка iз нижньої слiзної точки видiляється гнiй. Яке захворювання запiдозрить медична сестра?

Зап 49
Відп: 23 , Комент: 0
Ви медична сестра комбустiологiчного вiддiлення, де знаходиться пацiєнт з опiками, передньої поверхнi обох стегон та тулуба, а також промежини. Визначте % площi опiку:

Зап 50
Відп: 23 , Комент: 0
Прибувши на мiсце аварiї, у потерпiлого дiагностували множинний перелом ребер. Потерпiлому надана перша медична допомога та вирiшено транспортуватийого в лiкувальний заклад. В якому положеннi слiд здiйснювати транспортування пацiєнта?