Буклет 2017 року

Зап 1
Відп: 13 , Комент: 0
У хворого вiбрацiйна хвороба вiд локального впливу вiбрацiї I ст., периферичний ангiоспастичний синдром. Який з перелiчених медикаментозних засобiв доцiльно використовувати для лiкування?

Зап 2
Відп: 14 , Комент: 0
Дитинi 7 рокiв. Скаржиться на переймоподiбний бiль у животi, частi випорожнення, блювання, пiдвищення to тiла до 38,5oЖивiт здутий, болючий при пальпацiї, в лiвiй здухвиннiй дiлянцi. Випорожнення до 10 раз на добу з домiшками слизу та кровi. Для якого захворювання це характерно?

Зап 3
Відп: 13 , Комент: 0
При обстеженнi хворого з нефротичним синдромом виявленi змiни в клiнiчному аналiзi сечi. Яка з перерахованих змiн в клiнiчному аналiзi сечi найхарактернiша для даного синдрому?

Зап 4
Відп: 13 , Комент: 0
До iнституту профзахворювань звернувся пацiєнт 63-х рокiв, зi скаргами на iнтенсивний бiль у кистях рук, який вiддає до плечового поясу, головний бiль, швидку втомлюванiсть. Понад 10 рокiв працює бурильником в шахтi. Об’єктивно: хворий дратiвливий, фаланги пальцiв рук мають вигляд ”барабанних паличок”, кистi рук набряклi, цiанотичного кольору, розлади больової чутливостi за типом ”куртки”. Яке обстеження доцiльно ввести до плану медсестринських втручань, щоб дослiдити вiбрацiйну чутливiсть?

Зап 5
Відп: 11 , Комент: 0
Дитинi 12-ть мiсяцiв, госпiталiзована в педiатричне вiддiлення з приводу сухого кашлю пiдвищення to тiла до 38,7oОб’єктивно: стан дитини важкий, дитина млява, виражена блiдiсть слизових оболонок, шкiри, навколо носа i рота цiаноз. Пiд час дихання спостерiгається втяжiння мiжреберних промiжкiв, роздування крил носа. ЧД- 56/хв., ЧСС- 150/хв. Здiйснюючи III етап медсестринського процесу, медична сестра запланує обстеження пацiєнта:

Зап 6
Відп: 15 , Комент: 0
Пацiєнт 60-ти рокiв з дiагнозом ”IХС: гострий коронарний синдром”. Пiсля порушення лiжкового режиму стан пацiєнта погiршився. Посилились болi за грудниною, задишка, загальна слабкiсть АТ- 80/50 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв., в легенях вислуховуються вологi рiзнокалiбернi хрипи, пацiєнт вкритий холодним липким потом. Який з препаратiв слiд застосувати для корекцiї гемодинамiки?

Зап 7
Відп: 12 , Комент: 0
”Сонячний удар” - форма перегрiвання, зумовлена впливом сонячних променiв на незахищену голову за вiдсутностi загального перегрiвання органiзму. До симптомiв ”сонячного удару” належать:

Зап 8
Відп: 12 , Комент: 0
Пацiєнт 45-ти рокiв знаходиться на лiкуваннi в психiатричному вiддiленнi. Хворий сидить на лiжку, вiдмовляється встати, загальмований, вiдповiдає тихим сумним голосом. При розмовi хворого з медичною сестрою стверджує, що ”марно прожив життя”, ”нiчого доброго не зробив”, ”немає бiльше для чого жити”. Часто плаче, просить позбавити його життя. Який психiчний розлад може виявити медична сестра у хворого?

Зап 9
Відп: 11 , Комент: 0
Медичну сестру аграрного господарства викликали до пацiєнта - працiвника складу отрутохiмiкатiв, у якого вона виявила ознаки гострого отруєння ртутьорганiчними пестицидами. Який препарат для знешкодження ртутi слiд ввести насамперед?

Зап 10
Відп: 10 , Комент: 0
Ви медична сестра вiддiлення iнтенсивної терапiї. У вiддiлення поступив пацiєнт з дiагнозом ”Свинцева колiка”. Який лiкарський засiб потрiбно ввести в першу чергу при наданнi невiдкладної допомоги з метою зв’язування свинцю?

Зап 11
Відп: 10 , Комент: 0
У пацiєнта непропорцiйне збiльшення носа, губ, пiдборiддя, кистей рук, ступнiв. Скаржиться на головний бiль, запаморочення, бiль у суглобах. На рентгенограмi черепа виявлено збiльшення розмiрiв ”турецького сiдла”, витончення його стiнок. Вказанi ознаки характернi для:

Зап 12
Відп: 10 , Комент: 0
Пацiєнт 45-ти рокiв звернувся зi скаргами на слабкiсть, помiрне пiдвищення температури тiла, набряки на обличчi, змiну кольору та кiлькостi сечi. Хворiє тиждень пiсля перенесеної ангiни. Об’єктивно: шкiра блiда, набряк повiк, АТ170/100 мм рт.ст., Ps- 90/хв., тони серця приглушенi, симптом Пастернацького позитивний. Яке дослiдження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

Зап 13
Відп: 10 , Комент: 0
Хвора 24-х рокiв скаржиться на бiль у суглобах нижнiх кiнцiвок, який посилюється при незначних рухах, неприємнi вiдчуття i бiль у дiлянцi серця, задишку, загальну слабкiсть, пiдвищення температури тiла до 37,8oЗахворiла через 2 тижнi пiсля перенесеної ангiни. Об’єктивно: тони серця приглушенi, м’який систолiчний шум на верхiвцi серця. Правий колiнний суглоб припухлий, шкiра над ним червона, гаряча на дотик. У кровi: лейк.- 9,9 · 109/л, ШОЕ- 28 мм/год., Нb- 105 г/л. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 14
Відп: 10 , Комент: 0
Хвора скаржиться на рiзкий бiль у правому пiдребер’ї, який iррадiює у праве плече, лопатку, нудоту, блювання. Хворiє понад 5-ть рокiв. Пiд час огляду: хвора збуджена, шкiра волога, язик обкладений бiлим нальотом. Живiт здутий, болючий в правому пiдребер’ї, позитивнi симптоми Ортнера, Кера. Який дiагноз у хворої?

Зап 15
Відп: 7 , Комент: 0
Хворий скаржиться на нудоту, блювання, бiль оперiзуючого характеру, слабкiсть. Такий стан розвинувся пiсля вживання алкоголю та гострої, жирної їжi. Об’єктивно: шкiра блiда, язик обкладений сiрим нальотом, живiт болючий бiльше в епiгастрiї та лiвому пiдребер’ї. Яке дослiдження найбiльш iнформативне для встановлення дiагнозу?

Зап 16
Відп: 7 , Комент: 0
У дитини 7-ми рокiв пiсля споживання чiпсiв з’явилися нудота, блювота, бiль у животi. Ацетон сечi (++). Про який стан можна думати ?

Зап 17
Відп: 8 , Комент: 0
Ви - медсестра дитячого iнфекцiйного вiддiлення. Якi характернi гематологiчнi змiни спостерiгаються у разi кашлюку?

Зап 18
Відп: 9 , Комент: 0
При розробцi та впровадженнi товару чи медичної послуги використовують поняття життєвого циклу товару. Назвiть його правильну послiдовнiсть:

Зап 19
Відп: 9 , Комент: 0
У вiддiлення надiйшов пацiєнт зi скаргами на нападоподiбнi iнтенсивнi болi у правому пiдребер’ї з iррадiацiєю в праве плече та руку, нудоту, блювання. Напад пов’язує з вживанням жирної їжi. При оглядi: iктеричнiсть склер. Яке обстеження необхiдно провести в першу чергу?

Зап 20
Відп: 9 , Комент: 0
Пiд час проведення проби на бiологiчну сумiснiсть кровi у пацiєнта 29-ти рокiв з’явилися стурбованiсть, утруднене дихання, свербiння шкiри. При оглядi виявленi великоплямиста висипка, набряк обличчя. Який стан розвинувся?

Зап 21
Відп: 9 , Комент: 0
Медсестрою-бакалавром приймального покою проведено опитування пацiєнта 72-х рокiв. Пiсля цього вона поговорила з родичами пацiєнта, якi супроводжували його, i дiзналась, що пацiєнт перебiльшує симптоми свого захворювання. Як називається така поведiнка пацiєнта?

Зап 22
Відп: 9 , Комент: 0
Машиною швидкої допомоги в клiнiку доставлено пацiєнта з попереднiм дiагнозом: виразкова хвороба шлунка, перфорацiя виразки. Який характер болю у пацiєнта при цiй патологiї?

Зап 23
Відп: 9 , Комент: 0
У пацiєнта вiдмiчаються болi в епiгастральнiй дiлянцi, перiодичнi, сезоннi, тiсно пов’язанi з прийомом їжi (через 1545 хвилин пiсля приймання їжi), зменшуються пiсля блювання та застосовування тепла. Для якого захворювання характерна дана картина?

Зап 24
Відп: 8 , Комент: 0
Пiсля проведеного обстеження у пацiєнтки 39-ти рокiв виявлено скарги на рiзкий бiль в поперековiй дiлянцi, незначне пiдвищення температури. Встановлено попереднiй дiагноз: сечокам’яна хвороба. Яке з дослiджень має найбiльше значення для дiагностики даного захворювання?

Зап 25
Відп: 7 , Комент: 0
Пiд час обстеження пацiєнта бригадою швидкої допомоги виявлено: вiн сидить, не змiнюючи пози (зi слiв родичiв багато годин), на запитання вiдповiдає повiльно, пiсля паузи окремими словами; самостiйно не їсть. Який ступiнь пригнiчення психiчної активностi?

Зап 26
Відп: 7 , Комент: 0
Старша медична сестра вiддiлення читає лекцiю з теми ”Ринок медичних послуг”. Якi функцiї притаманнi ринку охорони здоров’я?

Зап 27
Відп: 8 , Комент: 0
Ви - старша медична сестра вiддiлення. До Вас з проханням звернулась медична сестра пояснити, з яких елементiв складається заробiтна плата. Пояснiть:

Зап 28
Відп: 7 , Комент: 0
Ви - головна медична сестра районної лiкарнi. Ви проводите лекцiю на тему:

Зап 29
Відп: 7 , Комент: 0
Ви - головна медична сестра. Готуєте доповiдь ”Групи iнвалiдностi”. Для II групи iнвалiдностi характерно:

Зап 30
Відп: 8 , Комент: 0
Через 10-ть днiв пiсля перенесеної ангiни дiвчина 19-ти рокiв звернулась до дiльничного лiкаря у зв’язку з наявнiстю набрякiв на обличчi, рiзкої слабкостi. Об’єктивно: шкiрнi покриви блiдi, to37,4oC, ЧСС- 98/хв., АТ- 165/98 мм рт.ст. Серцевi тони приглушенi, акцент II тону над аортою. Сеча темно-червоного кольору, 400 мл на добу. В яке вiддiлення слiд госпiталiзувати хвору?

Зап 31
Відп: 8 , Комент: 0
Пiд час пiсляоперацiйного перiоду у хворого почалося рiзке падiння артерiального тиску та пригнiчення дихальної дiяльностi. Який препарат необхiдно ввести хворому?

Зап 32
Відп: 8 , Комент: 0
Наукове дослiдження проводиться в певнiй послiдовностi, починаючи з аналiзу стану об’єкта дослiдження та закiнчуючи формуванням висновкiв i оцiнкою впровадження результатiв дослiджень в практику. Випробування впроваджених результатiв проводиться на основi:

Зап 33
Відп: 7 , Комент: 0
У водолаза, що працює на глибинi бiля 10 м, бiльше нiж 20 хвилин виникли загальна слабкiсть, бiль у вухах, суглобах i м’язах, сонливiсть, дихання поверхневе, часте, втрата свiдомостi. Яка хвороба виникла у водолаза?

Зап 34
Відп: 8 , Комент: 0
Дитина 10-ти мiсяцiв неспокiйна, перелякана. Шкiра блiда, цiанотичнi кiнцiвки, дихання шумне, часте, з утрудненим вдихом. Кашель гавкаючий, нападоподiбний, голос втратив гучнiсть. Яке захворювання у дитини?

Зап 35
Відп: 8 , Комент: 0
У першi мiсяцi життя малюк, народжений ВIЛ-iнфiкованою матiр’ю, буде мати позитивний аналiз кровi на ВIЛ. До якого термiну життя встановлюється статус ВIЛ-iнфiкованостi?

Зап 36
Відп: 7 , Комент: 0
При проведеннi оцiнки конкурентоспроможностi медичних послуг медичний заклад враховував:

Зап 37
Відп: 7 , Комент: 0
При постачаннi товарiв аптечного асортименту основним юридичним документом, який визначає права i обов’язки, як фармацевтичної фiрми так i лiкувальної установи, є:

Зап 38
Відп: 7 , Комент: 0
Медична сестра по дорозi на роботу впала. Наприкiнцi робочого дня їй стало погано i за порадою лiкарiв вона прийняла вiдповiднi лiки. Вночi стан її погiршився i була викликана швидка допомога. Другий день вона працювала. На третiй день пiсля падiння на дiм був викликаний сiмейний лiкар. З якого дня вона отримає лiкарняний?

Зап 39
Відп: 8 , Комент: 0
З метою раннього виявлення захворювання на туберкульоз усiм студентам та працiвникам медичного коледжу було проведено флюорографiчне обстеження. Який метод вивчення захворюваностi був використаний?

Зап 40
Відп: 7 , Комент: 0
Пiсля автомобiльної катастрофи хворий 1 мiсяць у стацiонарi та 2 мiсяцi амбулаторно лiкувався. Через 1,5 мiсяця стан його погiршився i в тяжкому станi вiн поступив в стацiонар, де лiкувався 2 мiсяцi. Яка подальша тактика ведення пацiєнта?

Зап 41
Відп: 7 , Комент: 0
Пацiєнту 3 роки. Вiдвiдує ДДЗ. Скарги на кашель, нежить, свiтлобоязнь, слинотечу, пiдвищення температури тiла до 38oC, кволiсть. Хворiє третю добу. Об’єктивно: на слизовiй щiк проти малих кутнiх зубiв дрiбнi плями розмiром з макове зерно, оточенi червоним вiнчиком. Дитинi був встановлений дiагноз: ”Кiр”. Визначте, в якому перiодi хвороби перебуває дитина на пiдставi перерахованих проблем?

Зап 42
Відп: 7 , Комент: 0
Новонароджена дiвчинка народилася вiд других пологiв при термiнi гестацiї 22 тижнi, з масою тiла 1000 г, довжиною тiла - 40 см. Згiдно листка лiкарських призначень з метою профiлактики рахiту планується введення наступного препарату:

Зап 43
Відп: 6 , Комент: 0
Ви працюєте в медико-санiтарнiй частинi. Одним з найважливiших роздiлiв роботи є органiзацiя та проведення профiлактичних медичних оглядiв з розробкою подальших оздоровчих заходiв. Протягом року на обстеження викликали по 5-15 чоловiк на день. Яка це форма проведення перiодичних медичних оглядiв?

Зап 44
Відп: 7 , Комент: 0
Ви дослiджували захворюванiсть медичних сестер на гострi респiраторнi вiруснi iнфекцiї. З висновками необхiдно ознайомити медичний персонал вiддiлення. Що необхiдно написати?

Зап 45
Відп: 7 , Комент: 0
У хворої на дифузно-токсичний зоб збiльшена щитоподiбна залоза не лише пальпується, а й помiтна при ковтаннi. Вкажiть ступiнь збiльшення щитоподiбної залози:

Зап 46
Відп: 6 , Комент: 0
У новонародженої доношеної дитини виражена iнтоксикацiя, на шкiрi з’явилися великi пухирi (2-3 см у дiаметрi), якi швидко збiльшуються. Пухирi з каламутним вмiстом, деякi лопають, залишаючи ерозивну поверхню. Для якого захворювання характернi такi симптоми?

Зап 47
Відп: 6 , Комент: 0
В дитячий стацiонар поступила дитина 1 рiк 2 мiс., з генералiзованими судомами та ознаками рахiту. Пiсля надання допомоги було проведено дослiдження на вмiст кальцiю у кровi. Показник кальцiю - 1,7 ммоль/л. Додаткове обстеження вказує на дiагноз:

Зап 48
Відп: 7 , Комент: 0
У дитини 10-ти мiсяцiв з масою тiла 8 кг, декiлька разiв повторювався карпопедальний спазм, раптово вiдбувся напад загальних судом. Необхiдно ввести протисудомний препарат у дозi:

Зап 49
Відп: 7 , Комент: 0
Оральна регiдратацiя проводиться дитинi з кишковим токсикозом та вододефiцитним ексiкозом. Рiдину у виглядi 5% розчину глюкози, регiдрону, оралiту дають дитинi пити:

Зап 50
Відп: 6 , Комент: 0
Дiвчинка 6-ти рокiв скаржиться на пiдвищення температури тiла, головний бiль та бiль у животi. На нижнiх кiнцiвках над поверхнею м’язiв-розгиначiв симетрично з’явились елементи геморагiчного висипу. У дитини стан тяжкий, що передбачає введення антикоагулянтiв прямої дiї, а саме: