Буклет 2019 року

Зап 1
Відп: 22 , Комент: 0
Експертизу iнвалiдностi встановлює МСЕК. Яку групу iнвалiдностi встановлюють особам з постiйною чи тривалою втратою працездатностi, що потребують постiйного догляду, нагляду чи допомоги?

Зап 2
Відп: 24 , Комент: 0
При оцiнцi структури ендокринної патологiї в Українi було встановлено, що 30% припадає на цукровий дiабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гiпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожирiння, 10% - на iншi. Визначте статистичний характер наведених показникiв:

Зап 3
Відп: 19 , Комент: 0
Пацiєнт помер вiд гострої серцевосудинної недостатностi. На секцiї: на переднiй стiнцi лiвого шлуночка серця в мiокардi виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сiрого кольору з червоним вiнчиком. Коронарнi артерiї нерiвномiрно звуженi на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

Зап 4
Відп: 19 , Комент: 0
До медико-генетичної консультацiї звернулася мама з дiвчинкою-пiдлiтком зi скаргами на порушення статевого та фiзичного розвитку. Мiкроскопiчне дослiдження клiтин слизової оболонки ротової порожнини показало вiдсутнiсть статевого хроматину. Яке захворювання у дiвчинки?

Зап 5
Відп: 15 , Комент: 0
Експертизу iнвалiдностi встановлює МСЕК. Яку групу iнвалiдностi встановлюють особам з постiйною чи тривалою втратою працездатностi, що потребують постiйного догляду, нагляду чи допомоги?

Зап 6
Відп: 14 , Комент: 0
У 20-рiчного наркомана з’явилися скарги на слабкiсть, артралгiї, нудоту. Через 5 днiв шкiра та склери стали жовтушними, сеча - темна, кал - свiтлий, спостерiгається збiльшення печiнки: +2,0 см, селезiнки: +1,0 см. В кровi: лейкоцити - 3,5·109/л, лiмфоцити - 45%, загальний бiлiрубiн 180 мкмоль/л, АлАТ- 72 Од/л, протромбiновий iндекс - 76%. Методом IФА в кровi виявленi: HbsAg, anti-HBCor IgM. Вкажiть дiагноз:

Зап 7
Відп: 14 , Комент: 0
Хворого 54-х рокiв оперують з приводу ендофiтної пухлини антрального вiддiлу шлунка. При ревiзiї виявили щiльнi збiльшенi лiмфатичнi вузли. Якими повиннi бути дiї хiрурга?

Зап 8
Відп: 15 , Комент: 0
42-рiчна жiнка звернулась в приймальне вiддiлення iз скаргами на iнтенсивний бiль в попереку i правiй здухвиннiй дiлянцi, що iррадiює в статевi губи, часте сечовипускання, нудоту. Захворiла три години тому, пiсля фiзичного навантаження. Об’єктивно: живiт м’який, дещо здутий, болючий в правiй здухвиннiй дiлянцi i чутливий в правому пiдребер’ї. Симптом Пастернацького - позитивний справа. Температура тiла - 37,3oЗагальний аналiз сечi: питома вага - 1016, бiлок - слiди, лейкоцити - 6-8 в полi зору, еритроцити - 12-16 в полi зору, свiжi. При хромоцистоскопiї: iндигокармiн з лiвого сечовода видiлився на 4-й хвилинi сильним струменем, справа - на 10 хвилинi слабким струменем. Яка найбiльш iмовiрна патологiя, що зумовлює таку картину?

Зап 9
Відп: 11 , Комент: 0
Хворий 64-х рокiв госпiталiзований з дiагнозом: рак товстої кишки, гостра кишкова непрохiднiсть. Пiсля дообстеження та пiдготовки виконана операцiя. Iнтраоперацiйно виявлено, що вся товста кишка до пухлини розширена з ознаками гострої кишкової непрохiдностi, крiм того пухлина проростає в магiстральнi судини (аорту та нижню порожнисту вену), тому виконано виведення двостовбурової колостоми без резекцiї пухлини. Яка операцiя виконана хворому?

Зап 10
Відп: 11 , Комент: 0
Хлопчик 14-ти рокiв звернувся до лiкаря з приводу фурункула на правiй щоцi. Скаржиться на бiль при жуваннi, головний бiль. Температура тiла - 37,8oУ центрi щоки пальпується щiльний iнфiльтрат, розмiром з лiсовий горiх. Яка тактика лiкаря?

Зап 11
Відп: 11 , Комент: 0
При контролi якостi роботи бiохiмiчного аналiзатора виявлено вiдхилення показникiв бiлкових фракцiй у бiк зниження при всiх видах вимiрювань. Який тип виявлених помилок?

Зап 12
Відп: 10 , Комент: 0
При оцiнцi структури ендокринної патологiї в Українi було встановлено, що 30% припадає на цукровий дiабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гiпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожирiння, 10% - на iншi. Визначте статистичний характер наведених показникiв:

Зап 13
Відп: 9 , Комент: 0
Пацiєнт помер вiд гострої серцевосудинної недостатностi. На секцiї: на переднiй стiнцi лiвого шлуночка серця в мiокардi виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сiрого кольору з червоним вiнчиком. Коронарнi артерiї нерiвномiрно звуженi на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

Зап 14
Відп: 8 , Комент: 0
До медико-генетичної консультацiї звернулася мама з дiвчинкою-пiдлiтком зi скаргами на порушення статевого та фiзичного розвитку. Мiкроскопiчне дослiдження клiтин слизової оболонки ротової порожнини показало вiдсутнiсть статевого хроматину. Яке захворювання у дiвчинки?

Зап 15
Відп: 8 , Комент: 0
Експертизу iнвалiдностi встановлює МСЕК. Яку групу iнвалiдностi встановлюють особам з постiйною чи тривалою втратою працездатностi, що потребують постiйного догляду, нагляду чи допомоги?

Зап 16
Відп: 8 , Комент: 0
У 20-рiчного наркомана з’явилися скарги на слабкiсть, артралгiї, нудоту. Через 5 днiв шкiра та склери стали жовтушними, сеча - темна, кал - свiтлий, спостерiгається збiльшення печiнки: +2,0 см, селезiнки: +1,0 см. В кровi: лейкоцити - 3,5·109/л, лiмфоцити - 45%, загальний бiлiрубiн 180 мкмоль/л, АлАТ- 72 Од/л, протромбiновий iндекс - 76%. Методом IФА в кровi виявленi: HbsAg, anti-HBCor IgM. Вкажiть дiагноз:

Зап 17
Відп: 8 , Комент: 0
Хворого 54-х рокiв оперують з приводу ендофiтної пухлини антрального вiддiлу шлунка. При ревiзiї виявили щiльнi збiльшенi лiмфатичнi вузли. Якими повиннi бути дiї хiрурга?

Зап 18
Відп: 8 , Комент: 0
42-рiчна жiнка звернулась в приймальне вiддiлення iз скаргами на iнтенсивний бiль в попереку i правiй здухвиннiй дiлянцi, що iррадiює в статевi губи, часте сечовипускання, нудоту. Захворiла три години тому, пiсля фiзичного навантаження. Об’єктивно: живiт м’який, дещо здутий, болючий в правiй здухвиннiй дiлянцi i чутливий в правому пiдребер’ї. Симптом Пастернацького - позитивний справа. Температура тiла - 37,3oЗагальний аналiз сечi: питома вага - 1016, бiлок - слiди, лейкоцити - 6-8 в полi зору, еритроцити - 12-16 в полi зору, свiжi. При хромоцистоскопiї: iндигокармiн з лiвого сечовода видiлився на 4-й хвилинi сильним струменем, справа - на 10 хвилинi слабким струменем. Яка найбiльш iмовiрна патологiя, що зумовлює таку картину?

Зап 19
Відп: 8 , Комент: 0
Хворий 64-х рокiв госпiталiзований з дiагнозом: рак товстої кишки, гостра кишкова непрохiднiсть. Пiсля дообстеження та пiдготовки виконана операцiя. Iнтраоперацiйно виявлено, що вся товста кишка до пухлини розширена з ознаками гострої кишкової непрохiдностi, крiм того пухлина проростає в магiстральнi судини (аорту та нижню порожнисту вену), тому виконано виведення двостовбурової колостоми без резекцiї пухлини. Яка операцiя виконана хворому?

Зап 20
Відп: 8 , Комент: 0
Хлопчик 14-ти рокiв звернувся до лiкаря з приводу фурункула на правiй щоцi. Скаржиться на бiль при жуваннi, головний бiль. Температура тiла - 37,8oУ центрi щоки пальпується щiльний iнфiльтрат, розмiром з лiсовий горiх. Яка тактика лiкаря?

Зап 21
Відп: 9 , Комент: 0
Чоловiк, який палить бiльше 10-ти рокiв, скаржиться на постiйне покашлювання, бiль у грудях, схуднення. Лiкар запiдозрив у пацiєнта рак легенiв. Який метод дослiдження є найбiльш iнформативним для верифiкацiї дiагнозу та уточнення локалiзацiї первинної пухлини при данiй патологiї?

Зап 22
Відп: 8 , Комент: 0
До лiкаря звернулася жiнка зi скаргами на кров’янистi видiлення iз соска при натисканнi на грудну залозу. Яке дослiдження необхiдно провести в даному випадку?

Зап 23
Відп: 8 , Комент: 0
60-рiчний чоловiк скаржиться на часте, болiсне сечовипускання, появу згусткiв кровi в сечi. Лiкар пiдозрює у нього камiнь сечового мiхура. Який метод дослiдження є найбiльш iнформативним для встановлення дiагнозу?

Зап 24
Відп: 9 , Комент: 0
При оцiнцi мiкроклiмату у квартирi було одержано такi данi: температура повiтря - 17oC, вiдносна вологiсть - 65%, швидкiсть руху повiтря - 0,3 м/с. Дайте характеристику мiкроклiмату житлового примiщення:

Зап 25
Відп: 9 , Комент: 0
При лабораторному дослiдженнi молока встановлено: густина - 1,020, кислотнiсть - 20oТ, жирнiсть - 2,5%, проба з розчином Люголя - позитивна. Якi методи фальсифiкацiї молока було використано?

Зап 26
Відп: 9 , Комент: 0
При видобуваннi залiзної руди концентрацiя пилу в повiтрi робочої зони упродовж багатьох рокiв перевищує гранично-допустиму концентрацiю (ГДК) в 3-7 разiв. Яке професiйне захворювання може виникнути у працiвникiв?

Зап 27
Відп: 9 , Комент: 0
В автомеханiкiв у виробничому примiщеннi наприкiнцi робочого дня з’явились симптоми: головний бiль, нудота, блювання, шум у вухах. Який токсичний чинник викликав виробниче отруєння?

Зап 28
Відп: 8 , Комент: 0
Часто у розповсюдженнi рiзноманiтних бактерiй та вiрусiв певне значення мають побутовi предмети, особистi речi, руки персоналу тощо. З метою виявлення бактерiоносiїв серед медичного персоналу було проведено санiтарнобактерiологiчне дослiдження на предмет наявностi санiтарно-показових мiкроорганiзмiв. Який метод дає змогу виявити такi мiкроорганiзми на руках медичних працiвникiв?

Зап 29
Відп: 8 , Комент: 0
Для лабораторної дiагностики вiрусних захворювань використовують рiзноманiтнi серологiчнi реакцiї. Однiєю з таких реакцiй є реакцiя нейтралiзацiї, яка базується на взаємодiї типоспецифiчної сироватки i вiруса. У результатi позитивної реакцiї спостерiгається змiна забарвлення або її вiдсутнiсть. Як називається така модифiкацiя реакцiї нейтралiзацiї?

Зап 30
Відп: 7 , Комент: 0
Працiвникiв клiнiко-дiагностичної лабораторiї необхiдно вакцинувати проти гепатиту В. Вкажiть, який препарат для цього використовується?

Зап 31
Відп: 6 , Комент: 0
З метою мiкробiологiчної дiагностики кашлюку використовують посiв на спецiальне середовище. Вкажiть його назву:

Зап 32
Відп: 7 , Комент: 0
Спецiалiзована лабораторiя шкiрновенерологiчного диспансеру веде дослiдження сироваток хворих з метою дiагностики сифiлiсу. Вкажiть, яка реакцiя використовується з цiєю метою?

Зап 33
Відп: 7 , Комент: 0
Бактерiологiчна лабораторiя перевiряє воду вiдкритих водойм на присутнiсть вiбрiонiв. Яке середовище вибрав лаборант для посiву проби води?

Зап 34
Відп: 6 , Комент: 0
При оцiнцi структури ендокринної патологiї в Українi було встановлено, що 30% припадає на цукровий дiабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гiпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожирiння, 10% - на iншi. Визначте статистичний характер наведених показникiв:

Зап 35
Відп: 7 , Комент: 0
Пацiєнт помер вiд гострої серцевосудинної недостатностi. На секцiї: на переднiй стiнцi лiвого шлуночка серця в мiокардi виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сiрого кольору з червоним вiнчиком. Коронарнi артерiї нерiвномiрно звуженi на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

Зап 36
Відп: 6 , Комент: 0
До медико-генетичної консультацiї звернулася мама з дiвчинкою-пiдлiтком зi скаргами на порушення статевого та фiзичного розвитку. Мiкроскопiчне дослiдження клiтин слизової оболонки ротової порожнини показало вiдсутнiсть статевого хроматину. Яке захворювання у дiвчинки?

Зап 37
Відп: 6 , Комент: 0
Експертизу iнвалiдностi встановлює МСЕК. Яку групу iнвалiдностi встановлюють особам з постiйною чи тривалою втратою працездатностi, що потребують постiйного догляду, нагляду чи допомоги?

Зап 38
Відп: 5 , Комент: 0
У 20-рiчного наркомана з’явилися скарги на слабкiсть, артралгiї, нудоту. Через 5 днiв шкiра та склери стали жовтушними, сеча - темна, кал - свiтлий, спостерiгається збiльшення печiнки: +2,0 см, селезiнки: +1,0 см. В кровi: лейкоцити - 3,5·109/л, лiмфоцити - 45%, загальний бiлiрубiн 180 мкмоль/л, АлАТ- 72 Од/л, протромбiновий iндекс - 76%. Методом IФА в кровi виявленi: HbsAg, anti-HBCor IgM. Вкажiть дiагноз:

Зап 39
Відп: 5 , Комент: 0
Хворого 54-х рокiв оперують з приводу ендофiтної пухлини антрального вiддiлу шлунка. При ревiзiї виявили щiльнi збiльшенi лiмфатичнi вузли. Якими повиннi бути дiї хiрурга?

Зап 40
Відп: 5 , Комент: 0
42-рiчна жiнка звернулась в приймальне вiддiлення iз скаргами на iнтенсивний бiль в попереку i правiй здухвиннiй дiлянцi, що iррадiює в статевi губи, часте сечовипускання, нудоту. Захворiла три години тому, пiсля фiзичного навантаження. Об’єктивно: живiт м’який, дещо здутий, болючий в правiй здухвиннiй дiлянцi i чутливий в правому пiдребер’ї. Симптом Пастернацького - позитивний справа. Температура тiла - 37,3oЗагальний аналiз сечi: питома вага - 1016, бiлок - слiди, лейкоцити - 6-8 в полi зору, еритроцити - 12-16 в полi зору, свiжi. При хромоцистоскопiї: iндигокармiн з лiвого сечовода видiлився на 4-й хвилинi сильним струменем, справа - на 10 хвилинi слабким струменем. Яка найбiльш iмовiрна патологiя, що зумовлює таку картину?

Зап 41
Відп: 5 , Комент: 0
Хворий 64-х рокiв госпiталiзований з дiагнозом: рак товстої кишки, гостра кишкова непрохiднiсть. Пiсля дообстеження та пiдготовки виконана операцiя. Iнтраоперацiйно виявлено, що вся товста кишка до пухлини розширена з ознаками гострої кишкової непрохiдностi, крiм того пухлина проростає в магiстральнi судини (аорту та нижню порожнисту вену), тому виконано виведення двостовбурової колостоми без резекцiї пухлини. Яка операцiя виконана хворому?

Зап 42
Відп: 5 , Комент: 0
Хлопчик 14-ти рокiв звернувся до лiкаря з приводу фурункула на правiй щоцi. Скаржиться на бiль при жуваннi, головний бiль. Температура тiла - 37,8oУ центрi щоки пальпується щiльний iнфiльтрат, розмiром з лiсовий горiх. Яка тактика лiкаря?

Зап 43
Відп: 5 , Комент: 0
Чоловiк, який палить бiльше 10-ти рокiв, скаржиться на постiйне покашлювання, бiль у грудях, схуднення. Лiкар запiдозрив у пацiєнта рак легенiв. Який метод дослiдження є найбiльш iнформативним для верифiкацiї дiагнозу та уточнення локалiзацiї первинної пухлини при данiй патологiї?

Зап 44
Відп: 5 , Комент: 0
До лiкаря звернулася жiнка зi скаргами на кров’янистi видiлення iз соска при натисканнi на грудну залозу. Яке дослiдження необхiдно провести в даному випадку?

Зап 45
Відп: 6 , Комент: 0
60-рiчний чоловiк скаржиться на часте, болiсне сечовипускання, появу згусткiв кровi в сечi. Лiкар пiдозрює у нього камiнь сечового мiхура. Який метод дослiдження є найбiльш iнформативним для встановлення дiагнозу?

Зап 46
Відп: 6 , Комент: 0
При контролi якостi роботи бiохiмiчного аналiзатора виявлено вiдхилення показникiв бiлкових фракцiй у бiк зниження при всiх видах вимiрювань. Який тип виявлених помилок?

Зап 47
Відп: 5 , Комент: 0
При оцiнцi структури ендокринної патологiї в Українi було встановлено, що 30% припадає на цукровий дiабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гiпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожирiння, 10% - на iншi. Визначте статистичний характер наведених показникiв:

Зап 48
Відп: 5 , Комент: 0
Пацiєнт помер вiд гострої серцевосудинної недостатностi. На секцiї: на переднiй стiнцi лiвого шлуночка серця в мiокардi виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сiрого кольору з червоним вiнчиком. Коронарнi артерiї нерiвномiрно звуженi на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

Зап 49
Відп: 5 , Комент: 0
До медико-генетичної консультацiї звернулася мама з дiвчинкою-пiдлiтком зi скаргами на порушення статевого та фiзичного розвитку. Мiкроскопiчне дослiдження клiтин слизової оболонки ротової порожнини показало вiдсутнiсть статевого хроматину. Яке захворювання у дiвчинки?

Зап 50
Відп: 5 , Комент: 0
Експертизу iнвалiдностi встановлює МСЕК. Яку групу iнвалiдностi встановлюють особам з постiйною чи тривалою втратою працездатностi, що потребують постiйного догляду, нагляду чи допомоги?