Зразок буклету 2019 року

Зап 1
Відп: 168 , Комент: 0
У хворого 50-ти рокiв з варикозним розширенням вен нижнiх кiнцiвок пiсля фiзичного навантаження з’явилась виражена задишка, бiль в груднiй клiтцi з правого боку, серцебиття, запаморочення, минущi порушення свiдомостi. Об’єктивно: шкiра блiдо-цiанотична. Тахiпное - 40/хв., сухi свистячi хрипи. Тахiкардiя - 130/хв. Артерiальний тиск - 80/50 мм рт.ст. На ЕКГ - вiдхилення електричної осi праворуч, блокада правої нiжки пучка Гiса. Який дiагноз найбiльш iмовiрний у хворого?

Зап 2
Відп: 155 , Комент: 0
Хвора 25-ти рокiв п’ять днiв тому перенесла аборт. В анамнезi - гостра респiраторна вiрусна iнфекцiя (ГРВI). Об’єктивно: стан тяжкий, температура тiла - 37,0oC, млява, сонлива. Шкiра суха, сiрого кольору. Дихання поверхневе, частота 30/хв. Тони серця глухi, ритм синусовий, частота серцевих скорочень 100/хв., артерiальний тиск - 90/70 мм рт.ст. Дiурез за добу 120 мл. Яка у хворої стадiя гострої ниркової недостатностi?

Зап 3
Відп: 159 , Комент: 0
У хворої 25-ти рокiв через 40 хвилин пiсля прийому оксацилiну з’явились захриплiсть голосу, ”гавкаючий” кашель, утруднення дихання iз задишкою iнспiраторного характеру, задуха. Об’єктивно: хвора неспокiйна, метушлива. Дихання шумне, стридорозне. Обличчя цiанотичне. Аускультативно: розсiянi сухi свистячi хрипи. Ваш дiагноз:

Зап 4
Відп: 160 , Комент: 0
У пацiєнта на 5-ту добу пiсля операцiї розвинулась клiнiка тромбоемболiї легеневої артерiї, раптова коронарна смерть. Який препарат необхiдно першочергово призначати для профiлактики цього ускладнення?

Зап 5
Відп: 162 , Комент: 0
У 50-рiчного чоловiка протягом 2-х днiв вiдзначаються рiдкi випорожнення чорного кольору. Болю у епiгастральнiй дiлянцi немає. При оглядi: блiдiсть шкiрних покривiв i кон’юнктиви, ”судиннi зiрочки” на шкiрi грудей, розширення вен передньої стiнки живота, гепатомегалiя. Артерiальний тиск - 105/60 мм рт.ст. Промивнi води шлунка типу ”кавової гущi”. Лiкар визначив кровотечу з вен стравоходу. Якi препарати разом з трансфузiйною та гемостатичною терапiєю слiд призначити в першу чергу?

Зап 6
Відп: 138 , Комент: 0
25-рiчний пацiєнт, що тривалий час вживає алкогольнi напої, доставлений у хiрургiчну клiнiку з приводу багаторазової блювоти спочатку рештками їжi, потiм - малозмiненою кров’ю та її згустками, що виникла внаслiдок вживання горiлки. При ендоскопiчному дослiдженнi виявлений лiнiйний розрив слизової оболонки в дiлянцi переходу стравоходу в шлунок. Шлунок та дванадцятипала кишка без особливостей. Ваш дiагноз:

Зап 7
Відп: 164 , Комент: 0
В клiнiку дитячої хiрургiї доставлено дитину зi скаргами на рiзкий бiль внизу живота з iррадiацiєю в промежину, безперервним потягом до сечовипускання i неможливiстю помочитися. Було запiдозрено пошкодження сечового мiхура. Який основний метод дiагностики?

Зап 8
Відп: 149 , Комент: 0
Хворий 23-х рокiв скаржиться на пiдвищення температури тiла до 39,5oC, наростаючий головний бiль з нудотою та блюванням. Захворювання розвинулось гостро протягом 2 днiв. Об’єктивно: виявляються оболонковi симптоми (ригiднiсть шийних м’язiв, симптом Кернiга), пiдвищенi сухожилковi рефлекси, черевнi - зниженi. Цереброспiнальна рiдина каламутна, гнiйна, витiкає пiд пiдвищеним тиском, виявляється нейтрофiльний плеоцитоз, пiдвищений вмiст бiлка, знижений рiвень цукру та хлоридiв. Спостерiгається гiперлейкоцитоз кровi та збiльшен- Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 3 ня ШОЕ. Ваш дiагноз:

Зап 9
Відп: 136 , Комент: 0
Чоловiка 75-ти рокiв доставлено до приймального вiддiлення лiкарнi зi скаргами на iнтенсивний бiль у попереку, вiдсутнiсть сечi протягом доби. Об’єктивно: артерiальний тиск - 170/90 мм рт.ст., притуплення перкуторного звуку у надлобковiй дiлянцi. Металевим катетером виведено 750 мл сечi. Лабораторне дослiдження сечi: слiди бiлку, лейкоцити - 10-12 екз. у полi зору, еритроцити - 3-5 у препаратi. Вмiст сечовини у кровi - 7,8 ммоль/л, креатинiну - 0,11 ммоль/л. Назвiть причину вiдсутностi сечi:

Зап 10
Відп: 132 , Комент: 0
Хворий 30-ти рокiв доставлений до лiкарнi машиною швидкої допомоги без свiдомостi. Зi слiв рiдних вiдомо, що бiльш нiж 10 рокiв страждає на цукровий дiабет, приймав iнсулiн. При оглядi: запах ацетону з роту, шкiра суха, язик обкладений коричневим нальотом, сухий, тонус очних яблук знижений, дихання типу Куссмауля. У додаткових дослiдженнях: цукор кровi - 27,5 ммоль/л, ацетон сечi +++. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

Зап 11
Відп: 130 , Комент: 0
Хвора 64-х рокiв 2 мiсяцi тому перенесла iшемiчний iнсульт у басейнi лiвої середньо-мозкової артерiї, внаслiдок чого розвинувся помiрний парез правої ноги, перiодично турбували посмикування у правiй стопi. Протягом години у хворої спостерiгаються клонiчнi судоми в правiй нозi, що перiодично розповсюджуються на праву руку й праву частину обличчя. Дiагноз: епiстатус парцiальних моторних нападiв. Перша допомога:

Зап 12
Відп: 132 , Комент: 0
12-рiчна дiвчинка, що спостерiгається з приводу хвороби Аддiсона, потребує проведення апендектомiї. Стан за основним захворюванням компенсований, артерiальний тиск - 95/60 мм рт.ст., вмiст натрiю сироватки - 125 ммоль/л, калiю - 4,5 ммоль/л. Який з перерахованих заходiв дозволить зменшити ризик розвитку адреналового кризу у цiєї пацiєнтки?

Зап 13
Відп: 127 , Комент: 0
Хворий 36-ти рокiв систематично вживає алкоголь. На п’ятий день пiсля чергового запою вночi заявив рiдним, що в кiмнатi повнiсiнько мишей i пацюкiв, був збудженим, дезорiєнтованим в мiсцi, вiдчував страх. Температура - 37,8oC, частота серцевих скорочень - 120/хв., артерiальний тиск - 140/90 мм рт.ст. Визначте попереднiй дiагноз захворювання:

Зап 14
Відп: 126 , Комент: 0
Хворий 24-х рокiв госпiталiзований до лiкарнi без свiдомостi. Зi слiв дружини, захворiв учора ввечерi, коли з’явився сильний головний бiль, пiдвищилась температура до 40oC, спостерiгалося багаторазове блювання, сьогоднi вранцi втратив свiдомiсть. При оглядi визначаються позитивнi менiнгеальнi симптоми, на шкiрi кiнцiвок поодинока геморагiчна висипка. Температура - 40,5oC, АТ- 130/85 мм рт.ст. Яке дослiдження дозволить уточнити дiагноз?

Зап 15
Відп: 130 , Комент: 0
Чоловiк 39-ти рокiв скаржиться на пiдвищення температури тiла до 39oC, озноб, профузне потовидiлення. Тиждень тому було переохолодження. Симптом Пастернацького рiзко позитивний з обох сторiн. Данi УЗД: збiльшенi розмiри обох нирок. Аналiз кровi: лейкоцити - 12 • 109/л, ШОЕ25 мм/год, е- 2, п- 15, с- 45, л- 30, м- 8. Аналiз сечi: питома вага - 1015, бiлок - 0,035 г/л, лейкоцити - вкривають все п/з, еритроцити - 8-10 в п/з, слиз +++, бактерiї +++. Поставте дiагноз: Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 4

Зап 16
Відп: 136 , Комент: 0
У хворого лихоманка 38-39oC протягом 6-ти днiв, головний бiль, бiль в м’язах, жовтяниця, носова кровотеча, олiгоурiя. Лейкоцити кровi - 16, 5 • 109/л, ШOЕ- 52 мм/год, аналiз сечi: бiлок - 0,125 г/л, лейкоцити - 15-20 в полi зору, еритроцити - 5-8 в полi зору, цилiндри гiалiновi - 2-3. Ваш дiагноз:

Зап 17
Відп: 144 , Комент: 0
У 25-рiчного хворого на цукровий дiабет I типу через 1 годину пiсля чергової iн’єкцiї виникли слабкiсть, вiдчуття голоду, пiтливiсть. Через 10 хвилин виникли судоми, втрата свiдомостi. Пiд час огляду: непритомний, тонiчнi та клонiчнi судоми м’язiв. Шкiра волога. Артерiальний тиск - 140/80 мм рт.ст., пульс - 90/хв., ритмiчний. Запаху ацетону у повiтрi, що видихається, немає. Необхiдна перша допомога:

Зап 18
Відп: 129 , Комент: 0
У породiллi раннiй пiсляпологовий перiод ускладнився масивною гiпотонiчною кровотечею. На тлi проведення iнтенсивної терапiї та гострої крововтрати клiнiчно i лабораторно дiагностовано ДВЗсиндром, II стадiя. Який з нижчеперерахованих препаратiв доцiльно використовувати з метою лiкування коагулопатiї?

Зап 19
Відп: 126 , Комент: 0
Чоловiк 35-ти рокiв, що страждає на дiабет i отримує iнсулiн, захворiв на грип у важкiй формi. На 4-й день захворювання доставлений родичами в приймальний покiй в коматозному станi. Вiдзначається сухiсть шкiри та слизових, глибоке i шумне дихання, артерiальний тиск - 90/50 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 98/хв., дiурез вiдсутнiй протягом останньої доби. У цiй ситуацiї iнфузiйну терапiю необхiдно розпочати з введення:

Зап 20
Відп: 128 , Комент: 0
У хворого на цукровий дiабет розвинувся коматозний стан. При лабораторному обстеженнi виявлено: глюкоза - 65 ммоль/л, рН кровi - 7,35, осмолярнiсть кровi - 390 мосм/кг, K+ - 2,2 ммоль/л, ацетон - 12 ммоль/л. Яке найбiльш iмовiрне метаболiчне порушення є причиною коми хворого:

Зап 21
Відп: 122 , Комент: 0
Хвора 48-ми рокiв оперована з приводу багатовузлового еутиреоїдного зоба IV ступеня. Операцiя на погляд хiрурга пройшла без суттєвих ускладнень. Але у хворої з’явилася захриплiсть голосу, яка не зникла i при подальшому спостереженнi пiд час перебування її в стацiонарi. Яке пiсляоперацiйне ускладнення найбiльш iмовiрно виникло у хворої?

Зап 22
Відп: 131 , Комент: 0
У хворого з ГРВI наростають явища гострої дихальної недостатностi, наявний бiль в лiвiй половинi грудної клiтки, що посилюється на висотi вдоху. При аускультацiї виявлено ослаблення дихання лiворуч. Рентгенологiчно: масивне затемнення аж до рiвня III ребра, що було розцiнено як ексудативний плеврит. З чого варто розпочати лiкувальнi заходи?

Зап 23
Відп: 122 , Комент: 0
У новонародженої дитини наприкiнцi 1- ї доби життя спостерiгається iктеричнiсть шкiрних покривiв, збiльшення розмiрiв печiнки та селезiнки, загальна кволiсть. Рiвень бiлiрубiну в кровi - 200 ммоль/л, в основному за рахунок вiльної фракцiї, по- Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 5 годинний прирiст його 8,1 ммоль/л. Рiвень гемоглобiну - 100 г/л, ретикулоцити - 5%. Ваша подальша тактика:

Зап 24
Відп: 121 , Комент: 0
У дитини захворювання почалося з пiдвищення температури до 38,0oC та появи висипу. Спочатку висип мав вигляд плям, потiм з’явилися пухирцi. Пiд час огляду на шкiрi обличчя, тулуба, кiнцiвок i на волосянiй частинi голови спостерiгається рясний висип: папули, везикули, кiрочки. Дiагноз: вiтряна вiспа. Протягом якого перiоду дитина має бути iзольована?

Зап 25
Відп: 116 , Комент: 0
У дiвчинки 11-ти мiсяцiв спостерiгаються адинамiя, фебрильна температура, кашель, цiаноз, дистантнi хрипи. Частота дихання - 90/хв. Фiзикальнi данi: перкуторно - коробковий звук, аускультативно - жорстке дихання, тотальнi дрiбномiхурцевi хрипи. 20 хвилин проводилась iнсуфляцiя 100% кисню через маску. Рентгенологiчно - ознаки емфiземи. В артерiальнiй кровi: PаО2 - 55 мм рт.ст., рН- 7,1. З чого доцiльно розпочати терапiю?

Зап 26
Відп: 112 , Комент: 0
Пацiєнт 50-ти рокiв, що перебуває у вiддiленнi iнтенсивної терапiї з приводу гострого iнфаркту мiокарда, раптово знепритомнiв. На кардiомонiторi реєструється фiбриляцiя шлуночкiв. Для вiдновлення ритму може бути застосовано:

Зап 27
Відп: 124 , Комент: 0
У дитини 10-ти мiсяцiв пiсля видалення стороннього тiла гортанi збiльшились симптоми дихальної недостатностi: цiаноз, задишка iнспiраторного характеру, участь допомiжної мускулатури в актi дихання. Артерiальний тиск пiдвищений, центральний венозний тиск пiдвищений. Тахiкардiя. Над легенями дихання ослаблене, сухi хрипи, осиплiсть голосу. Ваш дiагноз:

Зап 28
Відп: 122 , Комент: 0
Чоловiк 40-ка рокiв звернувся до сiмейного лiкаря зi скаргами на частий рiдкий рясний стiлець, сильну слабкiсть, спрагу. Постiйно виникає бажання з’їсти солоного. При оглядi вiдзначається сповiльнення мовлення, суха та блiда шкiра з пiгментацiєю в дiлянцi складок, артерiальний тиск - 90/50 мм рт.ст., пiдвищення калiю та зниження натрiю плазми кровi. В анамнезi: туберкульоз легень. Iмовiрний дiагноз:

Зап 29
Відп: 107 , Комент: 0
Мати хворої дитини вiком 9 мiсяцiв скаржиться на пiдвищення температури тiла до 39oC, кашель, утруднення дихання протягом 3-х дiб. Об’єктивно: блiдiсть шкiри та слизових оболонок, цiаноз носогубного трикутника. Над легенями з обох бокiв вислуховуються дрiбнопухирчастi хрипи. Яке найбiльш iнформативне iнструментальне обстеження слiд призначити хворому?

Зап 30
Відп: 110 , Комент: 0
Хворий 36-ти рокiв звернувся зi скаргами на бiль в нижнiй кiнцiвцi та її набряк, який наростає. Добу тому отримав вогнепальне поранення м’яких тканин правої гомiлки. Була накладена тиснуча пов’язка, за допомогою не звертався. Об’єктивно: загальний стан хворого важкий, пульс - 120/хв., слабкого наповнення, ритмiчний. Артерiальний тиск - 80/40 мм рт.ст. Права нижня кiнцiвка рiзко набрякла, при пальпацiї болюча, вiдзначається крепiтацiя. Ваш дiагноз:

Зап 31
Відп: 110 , Комент: 0
Дiльничний лiкар викликаний до хворої 56-ти рокiв, яка скаржилася на озноб, нудоту, одноразову блювоту, пiдвищення температури тiла до 39oC. При оглядi у Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 6 хворої на шкiрi в нижнiй третинi лiвої гомiлки виявлено болiсну, гарячу на дотик еритему з чiтким нерiвним контуром. Iмовiрний дiагноз:

Зап 32
Відп: 107 , Комент: 0
Хвора 17-ти рокiв була вжалена комахою в дiлянку лiвого передплiччя 5 дiб тому. Через двi доби в дiлянцi вжалення з’явилася iнфiльтрацiя, гiперемiя, набряк, посилився бiль. Температура тiла - 37,8oC. В середнiй третинi лiвого передплiччя в пiдшкiрнiй клiтковинi iнфiльтрат 4х4 см, з нечiткими контурами з флуктуацiєю в центрi. Шкiра над iнфiльтратом гiперемована, локальне пiдвищення температури тiла. Ваш дiагноз:

Зап 33
Відп: 106 , Комент: 0
Хлопчик 6,5 мiсяцiв при госпiталiзацiї кволий, шкiра та слизовi оболонки сухi, тургор тканин збережений, температура тiла - 37,5oC, частота серцевих скорочень - 140/хв., тони серця приглушенi, живiт здутий, випорожнення рiдкi, водянистi, жовтого кольору, дiурез знижений, дефiцит маси тiла вiд початкової - 4%. Гематокрит - 44%; K+ - 3,7 ммоль/л; N a+ - 142 ммоль/л. Який першочерговий етап лiкування?

Зап 34
Відп: 107 , Комент: 0
Хвора 45-ти рокiв скаржиться на появу протягом двох тижнiв випорожнень кров’ю бiльш нiж 12 разiв на добу, болю в животi, суглобах; болючi висипи у порожнинi рота та нижнiх кiнцiвках, набряк колiнних та гомiлковостопних суглобiв, слабкiсть, пiдвищення температури тiла понад 39oC, втрату ваги тiла. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Зап 35
Відп: 130 , Комент: 0
Хворий 43-х рокiв скаржиться на рiзкий бiль у задньому проходi пiд час дефекацiї, наявнiсть слизу з домiшками кровi в калi, перiодичнi закрепи. Хворiє протягом 3-х рокiв, коли пiсля гострої їжi вiдзначив бiль та набряк в анальнiй дiлянцi. 3 мiсяцi тому лiкувався в стацiонарi в зв’язку з вiдновленням болю. Зараз вiдзначає пiдвищення температури тiла до 37,8oC. О б’єктивно: збiльшенi, набряклi гемороїдальнi вузли темно-синього кольору. При пальцевому обстеженнi прямої кишки хворий вiдзначає болючiсть в анальнiй дiлянцi. Поставте найбiльш iмовiрний дiагноз:

Зап 36
Відп: 124 , Комент: 0
Хворий 40-ка рокiв, який працює на бензозаправцi, скаржиться на сильний головний бiль, загальну слабкiсть, страх, неспокiй, слинотечу, блювання, зниження пам’ятi, порушення сну, повзання ”мушок” по тiлу, вiдчуття волосся в ротi. Об’єктивно: пульс - 52/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Температура тiла - 35,6oC. Тремор пальцiв рук, нестiйкiсть в позi Ромберга, атактична хода, пiдвищення сухожилкових рефлексiв. Нiстагм, дизартрiя. Ваш попереднiй дiагноз:

Зап 37
Відп: 111 , Комент: 0
Хворий 42-х рокiв госпiталiзований на 2-й день хвороби iз скаргами на м’язовий бiль. Стан тяжкий. Температура тiла - 38,8oC, ейфорiя, обличчя гiперемоване, одутле, iн’єкцiя судин склер. Хода хитка, мова невиразна. На 3-й день хвороби з’явився у пахвиннiй дiлянцi злiва рiзко болючий, щiльний бубон до 6 см в дiаметрi, що спаяний з прилеглими тканинами. Пульс - 120/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Язик ”крейдяний”. Печiнка, селезiнка не пальпуються. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

Зап 38
Відп: 104 , Комент: 0
У породiллi 23-х рокiв на 17 добу пiсляпологового перiоду з’явилось вiдчуття страху, агресiї до оточуючих. Зi слiв родичiв була суїцидальна спроба. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 7

Зап 39
Відп: 115 , Комент: 0
Хворий 26-ти рокiв звернувся в полiклiнiку зi скаргами на наявнiсть кровi у випорожненнях, iнодi iз домiшками слизу. Хворiє протягом кiлькох рокiв, регулярно не лiкувався. 3 роки тому пiд час амбулаторного обстеження виконане Rо товстої кишки. На рентгенограмi виявлено звуження просвiту низхiдного вiддiлу товстої кишки (симптом ”струни”) з розширенням попередньої дiлянки. Про яке захворювання йдеться?

Зап 40
Відп: 133 , Комент: 0
У хворого 58-ми рокiв з IХС на прийомi у дiльничного лiкаря розвинувся пароксизм надшлуночкової тахiкардiї, зареєстрований на ЕКГ. Якi першочерговi заходи доцiльно провести?

Зап 41
Відп: 114 , Комент: 0
Хвора 57-ми рокiв скаржиться на виражену загальну слабкiсть, бiль в горлi, пiдвищення температури. Хворiє на дифузний токсичний зоб з тяжким перебiгом, з приводу чого тиждень тому їй призначено 20 мг мерказолiлу. Об’єктивно: шкiра нормального кольору, волога. Зiв - мигдалики збiльшенi, гiперемованi. Тони серця аритмiчнi, миготлива аритмiя. Нижнiй край печiнки на 3 см нижче реберної дуги. Аналiз кровi: Hb- 128 г/л, лейкоцити - 0, 5 • 109/л, тромбоцити - 180 • 109/л, лейкоцитарна формула - поодинокi лiмфоцити, моноцити. Що з хворою?

Зап 42
Відп: 117 , Комент: 0
У хворої 37-ми рокiв з тяжким вiрусним гепатитом В, яка перебуває в iнфекцiйному вiддiленнi, з’явилися сплутанiсть свiдомостi, печiнковий запах з рота, посилилася жовтяниця, блювання ”кавовою гущею”, носова i маткова кровотеча, крововиливи в мiсцях iн’єкцiй. Артерiальний тиск - 95/60 мм рт.ст., загальний бiлiрубiн - 289 мкмоль/л, прямий - 100 мкмоль/л, загальний бiлок - 45 г/л, протромбiновий iндекс - 64%. Яка основна причина геморагiчного синдрому, який розвинувся у пацiєнтки?

Зап 43
Відп: 112 , Комент: 0
Хвора 18-ти рокiв скаржиться на сильний бiль внизу живота. Остання нормальна менструацiя 2 тижнi тому. Мiсячнi з 14- ти рокiв, регулярнi, через 28 днiв. Шкiра блiда. Пульс - 96/хв., ритмiчний, артерiальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Живiт бере участь в актi дихання. Симптом Щоткiна слабко позитивний в нижнiх вiддiлах живота. Пiд час пiхвового дослiдження: матка не збiльшена, додатки з правого боку - визначається збiльшений 6х6 см яєчник, рiзко болiсний, лiворуч - не збiльшенi. Заднє склепiння випинає. Який попереднiй дiагноз?

Зап 44
Відп: 131 , Комент: 0
Рядовий 19-ти рокiв помилково зробив 2 ковтки антифризу, пiсля чого з’явилися запаморочення, слабкiсть, похитування при ходi. Викликав блювання, випив розчин питної соди. Було проведено зондове промивання шлунку. Об’єктивно: стан задовiльний, свiдомiсть не порушена, обличчя гiперемоване, iн’єкцiя склер. Пальценосову пробу виконує невпевнено. Над легенями дихання везикулярне. Межi серця не змiненi, серцевi тони звучнi, ритмiчнi. Частота серцевих скорочень - 90/хв., артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст. Живiт м’який, трохи болючий у епiгастрiї. Печiнка бiля краю реберної дуги. Набрякiв нема. Який наступний крок у наданнi допомоги потерпiлому?

Зап 45
Відп: 111 , Комент: 0
Чоловiк 40-ка рокiв доставлений в стацiонар непритомним у станi алкогольного сп’янiння. Пiсля госпiталiзацiї i переведення до палати звернули увагу на синюшнiсть його шкiри та слизових. Самостiйне дихання утруднене. Монiторинг не проводився в зв’язку з вiдсутнiстю апаратури стеження. Яка найбiльш iмовiрна причина отриманого ускладнення? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2019 8

Зап 46
Відп: 105 , Комент: 0
Вагiтна у термiнi 37 тижнiв доставлена своїм транспортом зi скаргами на сильний головний бiль, погiршення зору, слуху. Об’єктивно: анасарка, артерiальний тиск - 220/120 мм рт.ст., сечовина - 30 ммоль/л, бiлок сечi - 6,6 г/л, Hb- 90 г/л. У приймальному покої з’явились посмикування м’язiв обличчя, якi перейшли у тонiчнi та клонiчнi судоми, втратила свiдомiсть. В свiдомiсть прийшла через 2 хвилини. Який дiагноз у вагiтної?

Зап 47
Відп: 113 , Комент: 0
Хворий 23-х рокiв скаржиться на iнтенсивний бiль у правому колiнному суглобi. Об’єктивно: лiвий колiнний суглоб збiльшений у об’ємi, шкiра над ним гiперемована, при пальпацiї болючий. Загальний аналiз кровi: еритроцити - 3,8 Т/л, Hb- 122 г/л, лейкоцити - 7,4 Г/л: е- 3, б- 1, п/я- 4, с/я64, л- 26, м- 2, тромбоцити - 183 Г/л. Час кровотечi за Дюке - 4 хв., час згортання кровi за Лi-Уайтом - 128 хв. АЧТЧ- 89 с. Iмовiрний дiагноз:

Зап 48
Відп: 105 , Комент: 0
В сiм’ї з трьох осiб захворiла на кiр дитина, що вiдвiдує дитячий садок, пiдготовчу групу. Батьки дитини на кiр не хворiли та не були вакцинованi проти кору. Якою буде тактика сiмейного лiкаря щодо профiлактики кору в батькiв хворої дитини?

Зап 49
Відп: 101 , Комент: 0
У п’ятимiсячного хлопчика пiсля першого введення прикорму з’явився гострий переймоподiбний бiль у животi, блювота, затримка випорожнень. При ректальному дослiдженнi - кров ”стигла вишня”. Ваш дiагноз:

Зап 50
Відп: 105 , Комент: 0
Чоловiк 45-ти рокiв на мiському пляжi у спекотну погоду раптово втратив свiдомiсть. При оглядi: зiницi звуженi, шкiра блiда, температура тiла - 39,5oC, частота дихання - 28/хв., гiпотонiя, тахiкардiя, пульс ниткоподiбний. Спостерiгаються перiодичнi судоми кiнцiвок. Яка причина вказаного стану?