Буклет з англійським субтестом 2020 року

Зап 1
Відп: 1557 , Комент: 5
До комплексної терапії хворого на бронхопневмонію, що супроводжується виснажливим сухим кашлем, лікар включив муколітичний препарат, який деполімеризує мукопротеїди. Укажіть цей препарат:

Зап 2
Відп: 1699 , Комент: 0
У гістологічному препараті розвитку зуба в одній з тканин, пронизаній канальцями, в міжклітинній речовині видно колагенові волокна, які мають

Зап 3
Відп: 1582 , Комент: 0
Під час ендоскопічного дослідження лікар виявив порушення цілісності стінки шлунка в межах слизової оболонки. Укажіть, яким типом епітелію в нормі вистелена зсередини стінка шлунка:

Зап 4
Відп: 1409 , Комент: 0
Під час мікроскопічного дослідження бляшкоподібного утвору, видаленого з бокової поверхні язика у чоловіка із зубними протезами, виявлено значне потовщення епітеліального шару з явищами паракератозу, гіперкератозу та акантозу. У сполучній тканині - дрібні круглоклігинні інфільтрати. Діагностуйте патологічний стан:

Зап 5
Відп: 1532 , Комент: 0
Хворий 30 років звернувся до ліка¬ря зі скаргами на підвищення температури тіла до 38°С, слабкість, біль у горлі. Під час обстеження з'ясувалося, що язик хворого вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту?

Зап 6
Відп: 1389 , Комент: 0
До основних способів підвищення резистентності емалі належить фторування. Механізм протикарієсогенної дії фтору пов'язавий з:

Зап 7
Відп: 1400 , Комент: 0
У жінки 45 років через кілька років після переїзду до Закарпаття з'явились слабкість, сонливість, апатія, зниження нам'яті, набряки. Після обстеження встановлено діагноз "ендемічний зоб". Брак якого елементу у воді та їжі може призвести до цієї хвороби?

Зап 8
Відп: 1528 , Комент: 0
Гідроксипролін є важливою амінокислотою у складі колагену. За участю якого вітаміну відбувається утворення цієї амінокислоти шляхом гідроксилювання проліну?

Зап 9
Відп: 1493 , Комент: 0
Хірург-стоматолог видалив у хворого кісту нижньої щелепи в ділянці другого премоляра. Кіста була сформована в альвеолярному краю щелепи, стінка її тонка. Мікроскопічно порожнину кісти вистилає плоский багатошаровий епітелій. У порожнині кісти розташований рудиментарний зуб. Назвіть захворювання

Зап 10
Відп: 1578 , Комент: 0
Під час повного (з водою) аліментарного голодування у людини розвиваються генералізовані набряки. Який із патогенетичних факторів у цьому разі є провідним?

Зап 11
Відп: 1332 , Комент: 0
Під час бактеріоскопічного дослідження мазків спинномозкової рідини, забарвлених за Романовським-Гімзою, виявлено найпростіших у формі півмісяця з загостреними кінцями, блакитною цитоплазмою і рубіново червоним ядром. Про збудника якого захворювання може йти мова?

Зап 12
Відп: 1331 , Комент: 0
Після видалення зуба у 40-річного чоловіка утворилася ранева поверхня, де відбулася активна регенерація. Враховуючій функції органел клітини, визначте, які з них найперші забезпечили регенерацію:

Зап 13
Відп: 1449 , Комент: 0
Під час захворювань дихальної системи, розладів кровообігу порушується транспорт кисню, що супроводжується гіпоксією. За таких умов енергетичний обмін здійснюється шляхом анаеробного гліколізу, що призводить до утворення та накопичення у крові.

Зап 14
Відп: 1290 , Комент: 0
Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне уражен¬ня організму, при якому збудники без¬посередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, за яких має місце вищезгадане:

Зап 15
Відп: 1341 , Комент: 1
У хворої, яка страждала на вторин¬ний сифіліс, з'явилися вогнища депі¬гментації шкіри у верхніх відділах спи¬ни. Назвіть патологічний процес у шкі¬рі:

Зап 16
Відп: 1522 , Комент: 0
Студент під час вивчення екзамена¬ційного гістологічного препарату де¬кальцинованого каріозного зуба за¬значив розширені дентинні канальці темно-синього кольору з потовщення-ми, що зливаються в порожнини (ка¬верни), поперечні тріщини дентину. Для якої зони каріозного дентину характер¬ні ці морфологічні зміни?

Зап 17
Відп: 1399 , Комент: 0
У хворого хронічна недостатність кіркової речовини надниркових залоз (Аддісонова або бронзова хвороба). Недостатність якого гормона спостері¬гається при цьому патологічному про¬цесі?

Зап 18
Відп: 1365 , Комент: 0
На зрізі лімфатичного вузла в моз¬кових тяжах виявлено велику кількість клітин із такою морфологією: розміри від 7 до 15 мкм, базофільна цитоплазма, ядро розташоване ексцентрично, з ма¬люнком хроматину, що нагадує спиці на колесі Відомо, що ці клітини - продуценти антитіл. Які це клітини?

Зап 19
Відп: 1558 , Комент: 0
При аускультації серця було вста¬новлено роздвоєння І тону в V між¬реберному просторі по середньоклю¬чичній лінії. Патологію якого клапана аускультував лікар?

Зап 20
Відп: 1384 , Комент: 0
Виродженість генетичного коду - здатність декількох триплетів кодувати одну амінокислоту. Яка амінокислота кодується одним триплетом?

Зап 21
Відп: 1231 , Комент: 0
На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мем¬бран лізосом. Що відбуватиметься з клітиною внаслідок цього?

Зап 22
Відп: 1276 , Комент: 0
У препараті сполучної тканини, за¬барвленому гематоксиліном-еозином, спостерігаються ізогенні групи клітин, оточені базофільною міжклітинною речовиною. Волокнисті структури не виявлені. Яка це сполучна тканина?

Зап 23
Відп: 1429 , Комент: 0
Хворого госпіталізовано до лікар¬ні з пошкодженням шийних сегментів спинного мозку. Скільки сегментів має цей відділ спинного мозку?

Зап 24
Відп: 1405 , Комент: 0
Для полоскання ротової порожнини хворому призначили лікарський засіб з групи нітрофуранів у таблетках для зовнішнього застосування. Який препа¬рат призначений хворому?

Зап 25
Відп: 1285 , Комент: 0
Хворий, який поступив до кліні¬ки, має сильний головний біль, ригі¬дність м'язів потилиці, повторне блю¬вання, біль під час перкусії черепа, підвищену чутливість до світлових подра¬зників. Установлено діагноз "менінгіт'. Призначено спинномозкову пункцію. Укажіть анатомічне місце проведення спинномозкової пункції:

Зап 26
Відп: 1399 , Комент: 0
У XIV сторіччі бубонна чума протя¬гом 20 років забрала життя 75% насе¬лення Європи та Азії. Який представ¬ник типу членистоногі є переносником збудників цієї хвороби?

Зап 27
Відп: 1301 , Комент: 0
Миші тривалий час плавали у басейні. Під час морфологічного дослідження їхніх скелетних м'язів виявлено збільшення кількості мітохондрій із багатьма кристами і просвітленим матриксом. Яка функція клітини перебуває у надзвичайно напруженому стані?

Зап 28
Відп: 1416 , Комент: 0
У хворого запалення верхньощелепного нерва. В якому отворі черепа проходить цей нерв?

Зап 29
Відп: 1285 , Комент: 0
У хворого збільшені і болючі суглоби, а у сироватці крові підвищений вміст уратів. Обмін яких речовин порушений?

Зап 30
Відп: 1465 , Комент: 0
Потерпілий отримав травму зовнішньої поверхні обличчя і скроневої ділянки. Установлено перелом виличної дуги. Відростки яких кісток черепа пошкоджені?

Зап 31
Відп: 1343 , Комент: 0
У жінки з ендокринною патологією виявлено підвищення основного обміну на 15%. Збільшення продукування якого гормону може обумовлювати такий стан?

Зап 32
Відп: 1304 , Комент: 0
Яка речовина в складі слини синтезується в слинних залозах та поза ними і надає слині густий слизовий характер?

Зап 33
Відп: 1295 , Комент: 0
У дитини 10 років виявлений гельмінтоз. На які зміни у лейкоцитарній формулі можна чекати?

Зап 34
Відп: 1341 , Комент: 0
34 У хворого, який звернувся до лікаря. діагностували анацидний гастрит. Для поліпшення роботи шлунка хворому призначили таблетки ацидин-пепсину. Який вид лікування був призначений хворому?

Зап 35
Відп: 1294 , Комент: 0
Під час операції на головному мозку подразнення кори великих півкуль викликало у пацієнта тактильні та температурні відчуття. Яку звивину подразнювали?

Зап 36
Відп: 1299 , Комент: 0
Під час операції на щелепно-лицьовій ділянці для зниження секреції слинних залоз хворому ввели атропіну сульфат. Виникли тахікардія, сухість та гіперемія шкіри, параліч акомодації та підвищення внутрішньоочного тиску. Який антагоніст доцільно використати в цьому разі?

Зап 37
Відп: 1288 , Комент: 0
Хворому 25 років потрібно зробити сіалографію привушної залози для уточнення діагнозу. Де розташований отвір, через який буде введена рентген- контрастна маса?

Зап 38
Відп: 1655 , Комент: 0
Під час розтину трупа чоловіка 76 років, який помер від серцево-судинної недостатності, у інтимі аорти виявлені об'ємні біло-жовті бляшки з дрібнозернистими аморфними масами в центрі, які заглиблюються в товщу стінки Для якої стадії атеросклерозу характерні описані зміни?

Зап 39
Відп: 1694 , Комент: 1
У пацієнта, який тривалий час вживає препарати, що блокують вироблення ангіотензину II. виникли брадикардія та порушення серцевого ригму. Можливою причиною цих розладів є:

Зап 40
Відп: 1528 , Комент: 0
У хворого 30 років на електрокар¬діограмі відзначено зниження амплітуди зубця R. Що означає цей зубець на ЕКГ?

Зап 41
Відп: 1220 , Комент: 0
Як антикоагулянти використовують різні речовини, зокрема полісахарид природного походження, а саме:

Зап 42
Відп: 1493 , Комент: 0
Назвіть фермент, визначення якого в крові є найбільш інформативним у перші години після виникнення інфаркту міокарда:

Зап 43
Відп: 1449 , Комент: 0
Розчин хлораміну В широко застосовують у медичній практиці. Укажіть.

Зап 44
Відп: 1263 , Комент: 0
У студентки 18 років фолікулярна ангіна супроводжується болем в горлі. ознаками інтоксикації, слабкістю, гіпертермією Призначте ефективний жарознижувальний препарат:

Зап 45
Відп: 1270 , Комент: 0
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну під час інфільтраційної анестезії. З якою дією адреналіну пов'язаний цей ефект?

Зап 46
Відп: 1318 , Комент: 0
У нашому організмі лімфоцитами та іншими клітинами синтезуються уні¬версальні противірусні агенти у відповідь на надходження вірусів. Назвіть ці білкові фактори:

Зап 47
Відп: 1261 , Комент: 0
У пацієнта з атеросклерозом під час ультразвукового обстеження діа¬гностовано двобічний стеноз ниркових артерій. Укажіть, яка біологічно актив¬на речовина є ключовою ланкою пато-генезу артеріальної гіпертензії у цьому разі:

Зап 48
Відп: 1223 , Комент: 0
У потерпілого в автомобільній катастрофі гематома спинного мозку супроводжується загрудинним болем, тахікардією і підвищенням артеріального тиску.

Зап 49
Відп: 1313 , Комент: 0
Водій 30 років потрапив в автомобільну аварію й отримав черепно- мозкову травму. Він став скаржитися на спрагу та збільшення добової кількості сечі. Який із відділів головного мозку в нього уражений?

Зап 50
Відп: 1409 , Комент: 0
На 5-й день після екстракції зуба хворого доставили в клініку хірургічної стоматології, де йому був розкритий гнійний абсцес Після цього у нього з'я¬вилася висока температура, а при посіві крові був виділений патогенний стафілокок. Як називається така форма по¬ширення мікробів в організмі?