Буклет 2014 рік

Українською мовою для іноземних студентів

Всього тестових завдань:
Вірних відповідей:
РЕЗУЛЬТАТ: %

1. У хворого 29-ти років виявлене щільне, нерухоме, без чітких меж пухлиноподібне утворення на нижній щелепі. Слизова оболонка над ним бліда. У біоптаті з утворення: осте-оїдні структури, вистелені атиповими остеобластами, численні патологічні фігури мітозу клітин, безліч тонкостінних судин. Який найбільш імовірний діагноз?

2. При обстеженні у хворого на твердому піднебінні виявлена пухлина у вигляді невеликого щільного вузла сірого кольору без чітких меж. Після видалення пухлина досліджена гістологічно. Побудована з дрібних, кубічної форми клітин з гіперхромним ядром, які формують альвеоли, тра-бекули, солідні та кріброзні структу- ри. Ріст пухлини - інвазивний. Назвіть пухлину:

3. До уролога звернувся чоловік 58-ми років зі скаргами на різкі болі при сечовиділенні та зменшення кількості сечі. Лікар припустив наявність сечокам’яної хвороби. В якій частині чоловічої уретри найбільш імовірне затримання каміння?

4. рН артеріальної крові - 7,4; первинної сечі - 7,4; кінцевої сечі - 5,8. Зниження рН кінцевої сечі є наслідком секреції у канальцях нефрону:

5. У хворого 28-ми років з діагнозом: багатооскольчастий перелом правого стегна на 3-тю добу після травми з’явилися скарги на біль у грудній порожнині справа, утруднене дихання. Через добу на фоні прогресуючої серцево-дихальної недостатності настала смерть. При гістологічному дослідженні у кровоносних судинах легень та головного мозку виявлені су-данофільні краплини оранжевого кольору, які повністю перекривали просвіти судин мікроциркуляторного русла. З яким ускладненням пов’язана смерть хворого?

6. У жінки 38-ми років діагностовано запалення третьої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить із черепа ця гілка?

7. Пацієнт 28-ми років скаржиться на часті кровотечі з ясен. Під час аналізу крові виявлено дефіцит II фактора зсідання крові (протромбіну). Яка фаза зсідання крові порушена у пацієнта?

8. Чоловік 66-ти років страждає на рак печінки з синдромом портальної гіпертензії. Який вид портальної гіпертензії має місце у хворого?

9. У людини 36-ти років зменшено всмоктування іонів натрію з порожнини кишківника у кров. Всмоктування яких з наведених речовин при цьому ЗАЛИШИТЬСЯ НЕЗМІННИМ?

10. У хворого 42-х років запалення внутрішнього вуха. Після обстеження лікар констатує ураження тіл 1-х нейронів слухового аналізатора. Де вони знаходяться?

11. Для лікування бактеріальної пневмонії хворій 29-ти років було призначено бензилпеніцилін. Який механізм антимікробної дії препарату?

12. Екзотоксин дифтерійної палички обробили 0,3-0,4% формаліном і витримали 30 днів у термостаті при температурі 40oC. Який препарат був отриманий у результаті проведених маніпуляцій?

13. При остеолатеризмі зменшується міцність колагену, що зумовлена помітним зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фібрилах. Причиною цього явища є зниження активності такого ферменту:

14. У процесі звапнування міжклітинної речовини кісткової тканини вздовж колагенових волокон відкладаються кристали гідроксиапатиту. Для реалізації цього процесу необхідна присутність у міжклітинній речовині лужної фосфатази. Яка клітина продукує цей фермент?

15. У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено численні дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні - явища остеолізису і остео-порозу при явищах слабкого кістко-утворення. В сечі хворого знайдено білок Бенс-Джонса. Який найбільш імовірний діагноз?

16. У хворого 49-ти років наявні явища психозу у вигляді психомоторного збудження, слухових і зорових га- люцинацій. Який препарат показаний при описаному явищі?

17. На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозином, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари і мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул:

18. У районах Південної Африки у людей розповсюджена серпоподібно-клітинна анемія, при якій еритроцити мають форму серпа внаслідок зміни в молекулі гемоглобіну амінокислоти глутаміну на валін. Внаслідок чого виникає це захворювання?

19. У хворого 52-х років на хронічний гломерулонефрит швидкість клубо-чкової фільтрації знижена до 20% від нормальної. Що спричинює знижен- ня швидкості клубочкової фільтрації при хронічній нирковій недостатності?

20. У хворого запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в носову порожнину. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?

21. У спекотну погоду в гарячих приміщеннях для нормалізації мікроклімату часто використовують вентилятори. При цьому посилюється віддача тепла тілом людини перш за все таким шляхом:

22. При глікогенозі (хворобі Гірке) пригнічується перетворення глюкозо-6-фосфату в глюкозу, що супроводжується порушенням розпаду глікогену в печінці. Дефіцит якого ферменту є причиною цього захворювання?

23. До офтальмолога звернувся пацієнт 36-ти років зі скаргами на різі в очах. У результаті обстеження встановлена ерозія рогівки - відсутність поверхневого і шипуватого шарів епітелію. Які клітини будуть забезпечувати регенерацію ушкодженого епітелію?

24. У гістологічному препараті визначається утворення ротової порожнини, в основі якого лежить кісткова тканина. Воно вкрите слизовою оболонкою, у якій видно багатошаровий плоский незроговілий епітелій. В утворенні розрізняють жирову, залозисту і крайову зони. У всіх зонах власної пластинки слизової оболонки колагенові волокна утворюють потужні пучки, що вплітаються у окістя. Яке утворення представлене у препараті?

25. Чоловік повернувся з Лівану. Через деякий час він відчув біль і важкість у промежині і надлобковій ділянці. При обстежені йому було встановлено діагноз - урогенітальний ши-стосомоз. Яким шляхом він міг заразитися?

26. У хворого під час гіпертонічного кризу виник геморагічний інсульт, внаслідок чого спостерігається відсутність довільних рухів, підвищення сухожильних рефлексів та тонусу м’язів лівих руки та ноги. Як називається таке порушення рухової функції?

27. При катаральній ангіні хворому 24-х років призначили препарат з групи сульфаніламідів. Визначте механізм антибактеріальної дії сульфаніламідів:

28. Який вітамін входить як кофермент до складу декарбоксилази глютамінової кислоти, та бере участь в утворенні ГАМК, а його недостатність проявляється судомами?

29. При розростанні сполучної тканини в паренхімі печінки (фіброз) внаслідок хронічних захворювань, спо- стерігається порушення циркуляції крові в класичних часточках. Який напрямок руху крові в таких часточках?

30. Провідну роль в процесі каль-цифікації тканин зуба відіграє білок остеокальцин, який має високу здатність зв’язувати іони кальцію, завдяки наявності в поліпептидному ланцюзі залишків модифікованої амінокислоти:

31. У пацієнта 22-х років після перенесеного інфекційного захворювання спостерігались неможливість повороту голови в здоровий бік. Який нерв ушкоджений?

32. В пухкій волокнистій сполучній тканині слинних залоз виявляються клітини овальної форми середніх розмірів, які синтезують антитіла. Кругле ядро розташоване ексцентрично, містить хроматин, грудочки якого утворюють малюнок - колеса зі спицями. Яку назву мають ці клітини?

33. При деяких гельмінтозах людина може сама виявити гельмінта, оскільки зрілі членики збудника можуть активно виповзати з ануса людини. Це характерно для такого захворювання:

34. Пацієнт 46-ти років звернувся до окуліста зі скаргами на опущення верхньої повіки. При обстеженні була діагностована пухлина головного мозку. Ядро якої пари черепних нервів уражено патологічним процесом?

35. Жінка із токсикозом вагітності страждає на гіперсалівацію, що призводить до втрати 3-4 літрів слини щоденно. Яке порушення водно-сольового обміну виникає при цьому?

36. У дитини 2-х років природжене спастичне скорочення м’язів на одній стороні шиї ("кривошия"). Який м’яз при цьому страждає?

37. Хворому 39-ти років із артритом скронево-щелепового суглоба був призначений диклофенак-натрій. Необхідно пам’ятати, що побічною дією тривалого застосування цього засобу є:

38. У хворих на еритропоетичну пор-фірію (хвороба Гюнтера) зуби флю-оресціюють в ультрафіолеті яскраво червоним кольором, шкіра чутлива до світла, сеча забарвлена в червоний колір. З недостатністю якого ферменту пов’язана ця хвороба?

39. В Х-хромосомі людини локалізований домінантний ген, який бере участь у згортанні крові. Таку ж роль виконує і аутосомно-домінантний ген. Відсутність кожного з цих генів призводить до порушення згортання крові. Назвіть форму взаємодії між цими генами:

40. Чоловік 64-х років помер при явищах гострої серцево-судинної недостатності. На розтині: на розрізі передньої стінки лівого шлуночка у міокарді виявлене мляве вогнище 1,52 см жовтуватого кольору, оточене червонуватим вінчиком. Вінцеві артерії звивисті, просвіт їх нерівномірно звужений на 75%. Внутрішня оболонка судин потовщена, ущільнена, вкрита білуватими бляшками, ріжеться з хрускітом. Про яке захворювання можна думати?

41. У бактеріологічній лабораторії досліджувалась в’ялена риба домашнього виготовлення, яка стала причиною важкого харчового отруєння. При мікроскопії виділеної на середовищі Кітта-Тароці культури виявлені мікроорганізми, схожі на тенісну ракетку. Який найбільш імовірний діагноз?

42. Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?

43. Мати і батько здорові. Методом ам-ніоцентезу визначено каріотип плоду: 45, ХО. Наявність якого синдрому можна передбачити у новонародженої дитини?

44. В результатї травми язика у чоловїка 32-х рокїв виникла сильна кровотеча. У якому топографо-анатомїчному утвореннї (трикутнику) можна перев’язати артерїю для зупинки кровотечі?

45. У розчині, яким перфузують ізольоване серце щура, концентрація K+ збільшена до 8 ммоль/л. Які зміни в роботі серця при цьому відбудуться?

46. У дитини 9-ти років численні ураження слизової оболонки рота у вигляді болючих невеликих гіперемо-ваних ранок з білим нальотом у центрі, збільшені та болючі підщелепні лімфовузли. Мікроскопічно: в ділянці ураження поверхневий дефект, вкритий фібрином, підслизовий шар набряклий, гіперемований із запальною інфільтрацією. Який найбільш імовірний діагноз?

47. Чоловік 36-ти років страждає від частих герпетичних висипань на губах і слизовій порожнини рота. Реци-дивуючий характер інфекції пов’язаний з персистенцією вірусу в організмі. Де саме з найбільшою імовірністю може зберігатися вірус простого герпесу?

48. У хворого 23-х років із цукровим діабетом виявлена гіперглікемія 19 ммоль/л, яка клінічно проявляється глюкозурією, поліурією, полідипсією. Який з представлених механізмів відповідає за розвиток глюкозурії?

49. Хвора 46-ти лет з цукровим діабетом поступила до лікарні у важкому прекоматозному стані. При дослідженні КОС виявлений метаболічний ацидоз. Який первинний механізм зумовив виявлені зміни КОС?

50. У хворого 49-ти років виявлене непропорційне збільшення кистей рук, ступнів, носа, вух, надбрівних дуг і виличних кісток. У крові - гіпергліке- мія, порушення тесту толерантності до глюкози. Причиною розвитку даної патології найбільш імовірно є:

51. При обстеженні хворого виявлені дерматит, діарея, деменція. Відсутність якого вітаміну є причиною цього стану?

52. Хворий 35-ти років скаржиться на болі в ділянці ясен верхньої щелепи, кровоточивість, незначне розхитування зубів. Діагностовано паро-донтит. Що в даному випадку є типовим патологічним процесом?

53. Оглядаючи ротову порожнину хворого 22-х років, стоматолог звернув увагу на зруйнований медіальний горбик на ріжучому краї правого першого верхнього моляра. Цей горбик називається:

54. Порушення процесів розщеплення білків у тонкому кишечнику зумовлене порушенням активності трипсину та хімотрипсину. Дефіцит якого ферменту може бути причиною цього?

55. У постраждалого 36-ти років з ножовим пораненням шиї відмічається кровотеча. Кров темного кольору. При обробці встановлено пошкодження судини, яка розташована на передній поверхні шиї нижче під’язикової кістки. Яка судина пошкоджена?

56. Хворий 23-х років звернувся до лікаря зі скаргами на погіршення зору. Корекція функції зору була досягнута за рахунок застосування двоопуклих лінз. Який тип порушень функції зорового аналізатора у хворого?

57. У хворого 36-ти років на цукровий діабет, після ін’єкції інсуліну, настали втрата свідомості, судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст глюкози?

58. Хворий 46-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на гнійничкові висипання на шкірі кінцівок. Який антисептик необхідно призначити хворому?

59. Для попередження сезонного підйому захворюваності на грип у лікувальних закладах міста санепідстан-ція зобов’язала провести імунізацію медпрацівників. Яким із перелічених препаратів слід проводити імунізацію?

60. Гормональна форма якого вітаміну індукує на рівні геному синтез Ca-зв’язуючих білків ентероцитів і таким чином регулює всмоктування в ки- шечнику іонів Ca2+, необхідних для утворення тканини зуба?

61. В стоматологічній клініці у хворої 36-ти років було проведено видалення зуба. Через два тижні на цьому місці відбулася регенерація багатошарового плоского епітелію. Які органели брали активну участь у відновленні слизової оболонки?

62. У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення, з послідуючим виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин, на периферії утворень клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми; ядра гіперхромні з частими мітозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікулу. Яка гістологічна форма рака у хворого?

63. При огляді хлопчика 5-ти років стоматологом встановлено: ніс сідлоподібний, піднебіння високе, череп сі-дницеподібної форми. Обидва передні верхні різці мають бочкоподібну форму з вирізкою у формі півмісяця на вільному краї. Лімфатичні вузли не змінені. Який попередній діагноз?

64. При гістологічному дослідженні стінки кісти, що локалізується у ділянці верхньої щелепи, встановлено, що стінка кісти з середини вистелена багатошаровим плоским епітелієм з підлеглою грануляційною тканиною з лімфолейкоцитарною інфільтрацією. Зовнішній шар представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною, оточеною рубцевою фіброзною тканиною. Ці дані є підставою для встановлення такого діагнозу:

65. У хворого 36-ти років виразкова хвороба шлунку (з підвищеною кислотністю). Який з перерахованих засобів зменшить секрецію хлоридної кислоти з мінімальною кількістю побічних ефектів?

66. Обстежуваний знаходиться у фазі швидкохвильового сну. Про це свідчить реєстрація на ЕЕГ таких хвиль:

67. У хворого 36-ти років при гематологічному дослідженні отримана наступна картина: ер.-2,8 • 1012/л, НЬ-80 г/л, КП- 0,85, ретик.- 0,1%, тромб-160 • 109/л, лейк.- 60 • 109/л. Б- 2, Е-8, Промієлоц.- 5, Мієлоц.- 5, Юн.- 16, П/я- 20, С/я- 34, Л- 5, М- 5. Про яку форму патології свідчить дана клінічна картина?

68. Тварині через зонд у дванадцятипалу кишку ввели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. Вміст якого гормону збільшиться внаслідок цього у тварини?

69. Неефективність ортодонтичного лікування дитини зумовлена стійким ротовим диханням, оскільки носове дихання утруднене. За рахунок гіпертрофії яких мигдаликів?

70. Під час складання іспиту у студентів "пересихає в роті". Механізмом, що зумовлює розвиток цього стану, є посилена реалізація таких рефлексів:

71. Хвора 38-ми років висловлює скарги на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, оголення шийок зубів. Об’єктивно: запалення ясен, зубний нальот і зубний камінь. Запалення охоплює альвеолярну частину ясни з формуванням зубоясенної кишені. У кістковій тканині - ознаки резорбції кістки. Яка патологія наявна у хворої?

72. При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що він втратив до- тикову чутливість. Який відділ кори мозку пошкоджений?

73. При знеболенні слизової оболонки порожнини рота у пацієнта 37-ми років виник анафілактичний шок (поширена вазодилятація, збільшення судинної проникності з виходом рідини із судин у тканини). Гіперчу-тливість якого типу розвинулась у пацієнта?

74. Травмований 34-х років не може кивати головою (згинання та розгинання голови вперед та назад). Функція якого суглоба порушена?

75. При огляді хворого 23-х років виявлено, що при висовуванні язика його верхівка відхиляється вбік. Функція якого м’яза язика при цьому порушена?

76. У хворого 31-го року на глибокий карієс 5 зуба верхньої щелепи справа розвинулось гостре гнійне запалення у ділянці верхівки зуба. В перифокальних тканинах і в м’яких тканинах щоки та піднебіння виражений набряк із поодинокими нейтрофілами. Діагностуйте процес у м’яких тканинах щоки і піднебіння:

77. У дитини 12-ти років низький зріст при непропорційній будові тіла і розумовій відсталості. Недостатня секреція якого гормону може бути причиною таких порушень?

78. У хворої з артеріальною гіпертензією розвинувся напад бронхіальної астми. Який з нижче перерахованих бронхолітичних засобів може спровокувати гіпертонічний криз?

79. Якщо ознака перебуває під контролем переважно спадкових факторів, то відсоток подібності набагато вище в однояйцевих близнят, чим у рі-знояйцевих. Який відсоток подібності за групами крові в однояйцевих близнят?

80. У пацієнтки 48-ми років виявлено збільшення концентрації тиреої-дних гормонів у крові. Які морфологічні зміни і яких клітин можна виявити під час мікроскопії біоптату щитоподібної залози?

81. Під час стоматологичного огляДУ У ротовій порожнині пациєнта 32-х років виявлєні висипання, що нагадують ураження при вторинному сифілісі. Для уточнення діагнозу було призначено серологічне дослідження. З метою виявлення антитіл у сироватці у якості діагностикума були використані живі трепонеми. Яка серологічна реакція була поставлена?

82. На гістологічному препараті представлено орган, стінка якого складається зі слизової, підслизової, фіброзно-хрящової і адвентиційної оболонок. Епітелій багаторядний війчастий, м’язова пластинка слизової оболонки відсутня, у підслизовій оболонці розташовані білково-слизові залози, гіаліновий хрящ утворює незамкнуті кільця. Який орган має дані морфологічні ознаки?

83. Для лікування періоститу хворому 35-ти років необхідно призначити антибіотик, що добре проникає у кісткову тканину. Визначте цей препарат:

84. Хворий із запаленням слизової язика (глосит) скаржиться на розлад смакової чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва воно викликане?

85. Хвора 58-ми років, що має гіпертонічну хворобу, звернулась до лікаря з приводу погіршення загального стану. Їй призначено метилдопу. Вкажіть механізм дії цього препарату:

86. Одним із існуючих в організмі людини шляхів регуляції активності ферментів є їх ковалентна модифікація. Який саме варіант ковалентної модифікації має місце при регуляції активності ферментів глікогенфо-сфорилаза та глікогенсинтетаза?

87. У жінки 44-х років після встановлення штучних коронок на верхні різці згодом виникло бурувате розростання у вигляді вузла діаметром 15 мм. Гістологічно: під багатошаровим плоским епітелієм ясен утворення із сполучної тканини з численними судинами синусоїдного типу, одноядер-ними клітинами овальної форми, що утворюють остеоїдну речовину, та багатоядерними гігантськими клітинами, що руйнують альвеолярний гребінь верхньої щелепи. Який найбільш імовірний діагноз?

88. У жінки 36-ти років, яка впродовж 3-х місяців обмежувала кількість продуктів у харчовому раціоні, спостерігається зменшення ваги тіла, погіршення фізичного стану та розумової діяльності; з’явилися набряки на обличчі. Дефіцит яких харчових речовин може бути причиною таких змін?

89. У хворого на правець 42-х років виникла гостра недостатність дихання. Який тип недостатності дихання виникає в даному випадку?

90. Лікар виконує передній серединний розтин шиї для термінової трахеотомії. Про можливе пошкодження якої судини він повинен пам’ятати?

91. Чоловік 47-ми років помер при явищах вираженої інтоксикації та дихальної недостатності. На розрізі тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно: у легенях геморагічна бронхопневмонія з абсцеду-ванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні і базофіль-ні включення. Діагностуйте виявлене на секції захворювання:

92. Хворий 44-х років на механічну жовтяницю надійшов до лікарні з ознаками холемічного синдрому. На ЕКГ виявлена аритмія. Яке порушення ритму серця найбільш імовірне у хворого?

93. У хворого 46-ти років на ЕКГ виявлено збільшення тривалості комплексу QRS. Наслідком чого це може бути?

94. В районі, де зареєстровано епіцентр сказу серед диких тварин, в поліклініку звернувся чоловік 43-х років, якого покусав бездомний собака. З профілактичною метою йому почали вводити антирабічну вакцину. До якого типу вакцин відносять цей препарат?

95. На розтині тіла померлого чоловіка без визначеного місця проживання виявлено аневризму висхідного відділу аорти. Мікроскопічно в середньому шарі аорти виявлено: запальні інфільтрати із лімфоцитів, плазматичних клітин, фібробластів з домішкою гігантських клітин Пирогова-Лангханса, з наявністю судин з ен-доваскулітом. Про яке захворювання слід думати?

96. У пацієнта 32-х років має місцє гіповітаміноз B2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) найбільш імовірно є дефіцит:

97. Внаслідок надмірного годування тварини вуглеводами в клітинах печінки при гістологічному дослідженні виявлена значна кількість гранул глікогену. До якої групи структур клітини відноситься глікоген?

98. У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок chorda tympani. У результаті з фістули привушної слинної залози виділялося:

99. Жінка 35-ти років хворіє на ВІЛ-інфекцію на стадії СНІД. На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з’явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонкостінних судин, вистелених ендотелієм, пучки веретеноподібних клітин з наявністю гемосидерину. Яка пухлина розвинулась у хворої?

100. Хворий 33-х років скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?

101. Ліквідатор аварії на АЕС 28-ми років звернувся до лікаря зі скаргами на виражену слабкість, крововиливи на шкірі, проноси. У крові: ШЗЕ- 25 мм/год., ер.- 2,4-1012/л, лейк.- 2, 2-109/л, тромб.- 70- 109/л. Для якої фази гострої променевої хвороби характерна дана картина захворювання?

102. При обстеженні дівчини 18-ти років знайдені наступні ознаки: недорозвинення яєчників, широкі плечі, вузький таз, вкорочення нижніх кінцівок, "шия сфінкса", розумовий розвиток не порушено. Встановлено діагноз: синдром Шерешевського-Тернера. Яке хромосомне порушення у хворої?

103. У травмованого 24-х років перелом середньої третини II ребра. Функція якого м’яза при цьому буде порушена?

104. Під час мікроскопічного дослідження органу ЦНС виявлена сіра речовина, у якій нейрони утворюють три шари: молекулярний, гангліонар-ний і зернистий. Назвіть нейрони, що формують другий шар:

105. До лікаря звернувся хворий 36-ти років із періодонтитом нижнього кутнього зуба. Встановлено, що запальний процес поширився на лімфатичні вузли. Які лімфовузли були першими втягнуті в запальний процес?

106. У хворого 36-ти років після перенесеної черепно-мозкової травми зберігається порушення акту ковтання. Який відділ мозку постраждав?

107. При огляді ротової порожнини у пацієнта 19-ти років спостерігається невелика щілина між верхніми та нижніми різцями. Контакту між передніми зубами немає. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

108. У дитини 4-х років при гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка межує з передньою стінкою барабанної порожнини. Яка судина втягнена в патологічний процес?

109. До стоматолога звернувся хворий 47-ми років із скаргами на те, що йому важко відкривати рот (тризм). В анамнезі колота рана нижньої кінцівки. При якій інфекції можливі такі симптоми?

110. У жінки з резус-негативною кров’ю A(II) групи народилася дитина з AB(IV) групою, у якої діагностували гемолітичну хворобу внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові можлива у батька дитини?

111. Внаслідок травми в ділянці потилиці у людини зупинилося дихання. Що могло стати причиною апноє?

112. До травматологічного відділення доставлено чоловіка 48-ми років із закритою травмою живота справа та підозрою на розрив печінки. В якому з приведених утворень очеревини слід чекати скупчення крові?

113. В нефрологічному відділенні у хворого 39-ти років з пієлонефритом при обстеженні були виявлені гіпо- стенурія у сполученні з поліурією. Про порушення якого процесу найбільш імовірно свідчать отримані дані?

114. У пацієнтки 48-ми років, що страждає на жовчнокам’яну хворобу, періодично виникає стеаторея. Дефіцитом якого вітаміну може ускладнитись дане захворювання?

115. При мікроскопічному дослідженні біоптату з деформованої кістки верхньої щелепи виявлені вогнища розсмоктування кістки і заміщення її хаотично розташованими жмутками зрілих колагенових волокон з веретеноподібними і зірчастими клітинами, кісткові балки примітивної будови і міксоматозні вогнища. Який діагноз найбільш імовірний?

116. У пацієнта 25-ти років із генетичною ензимопатією (хвороба Жиль-бера) порушена кон’югація білірубіну у печінці. Синтез якого ферменту заблоковано у цього пацієнта?

117. На гістологічному препараті підщелепної слинної залози видно коши-коподібні клітини з відростками, які охоплюють кінцеві секреторні відділи. Скорочення відростків цих клітин сприяє виведенню секрету з кінцевих секреторних відділів у систему вивідних проток. Назвіть ці клітини:

118. Внаслідок переливання несумісної крові за антигеном Rh у хворої виникла гемолітична жовтяниця. Який лабораторний показник крові підтверджує цей тип жовтяниці?

119. Піровиноградна кислота як проміжний метаболіт обміну вуглеводів, ліпідів та амінокислот піддається окисному декарбоксилюванню. Відсутність якої харчової речовини в їжі є причиною порушення цього процесу?

120. Жінка 43-х років звернулась зі скаргами на зниження маси тіла, посилену пітливість, субфебрилітет, підвищену знервованість. У неї виявлено підвищення функції симпато-адреналової системи та основного обміну. Гіперсекреція якого гормону може викликати ці явища?

121. До лікаря звернувся хворий 40-ка років із скаргами на біль у животі, часті рідкі випорожнення з домішками слизу і крові. При дослідженні фекалій у мазку виявили вегетативні форми найпростіших з короткими псевдоподіями, розміром 30-40 мкм, що містять велику кількість фагоци-тованих еритроцитів. Яке протозойне захворювання у хворого?

122. У жінки 47-ми років після операції на щитоподібній залозі невдовзі з’явилися фібрилярні посмикування м’язів рук, ніг, обличчя. Ці порушення можна усунути шляхом введення такого гормону:

123. Після вживання лікарського препарату-блокатора в людини підвищилася частота серцевих скорочень. Після натискання на очні яблука очікуваного рефлекторного зниження частоти серцевих скорочень не відбулося. Що саме заблокував препарат у клітинах водія ритму серця?

124. При репродукції деяких РНК-вмісних вірусів, що викликають пухлини у тварин, генетична інформація може передаватися в зворотному напрямку від РНК у ДНК - за допомогою особливого, специфічного ферменту. Фермент зворотної транскрипції отримав назву:

125. При генеалогічному аналізі родини зі спадковою патологією - порушенням формування емалі, встановлено, що захворювання проявляється в кожному поколінні. У жінок ця аномалія зустрічається частіше, ніж у чоловіків. Хворі чоловіки передають цю ознаку тільки своїм дочкам. Який тип успадковування має місце в цьому випадку?

126. У порожнині каріозних зубів пацієнта 29-ти років знайдені паразитичні найпростіші. Встановлено, що вони належать до класу Саркодових. Цими одноклітинними є:

127. Хворого 26-ти років попросили глибоко дихати під час аускультації. Після 10 дихальних рухів хворий знепритомнів. Чим викликано розвиток такого стану?

128. Після прибуття до Заполяр’я дослідники з Австралії протягом 6-ти місяців висловлювали скарги на неврози, втрату апетиту, загострення хронічних захворювань. Який процес порушився в екстремальних умовах?

129. У потерпілого 36-ти років при травмі потиличної кістки ушкоджено сигмоподібний синус. Яка частина кістки ушкоджена?

130. 55 -ти річну хвору вже декілька днів турбують напади болю в правому підребер’ї після вживання жирної їжі. Візуально відмічається жовтушність склер і шкіри. Ахолічний кал, сеча "кольору пива". Присутність якої речовини в сечі хворої зумовлює темний колір сечі?

131. У чоловіка 60-ти років, хворого на бронхіальну астму, спостерігається декілька нападів протягом доби. Що краще використати для їх профілактики?

132. Лікар збирає анамнез про постембріональний період онтогенезу людини від народження до статевого дозрівання. У даному випадку йдеться про:

133. У хворого 42-х років із виразковою хворобою шлунку має місце порушення рівноваги між факторами агресії та захисту. Який з перелічених факторів сприяє розвитку виразки шлунка?

134. Хворий 39-ти років звернувся до стоматолога зі скаргою на сухість ділянки слизової оболонки порожнини рота під язиком справа. Лікар встановив, що ущемлена chorda tympani при її виході в праву підскроневу ямку через fissura:

135. Лікар-педіатр при огляді 3-х місячної дитини відмітив, що слизова оболонка її порожнини рота, а також язик, вкриті щільним білим нальотом. В матеріалі, взятому з місця ураження, бактеріолог виявив наявність грибів дріжжеподібної форми, у зв’язку з цим запідозрили мікоз, що найчастіше зустрічається у дітей такого віку, а саме:

136. Хворому 30-ти років для лікування пневмонії лікар на 3 дні призначив антибіотик з групи азалідів, що має бактерицидну дію, тривалий ефект, здатність зв’язуватись з фагоцитами і накопичуватись у вогнищах інфекції. Який препарат було призначено хворому?

137. У жінки 32-х років запалення ясен супроводжується їх гіпоксією. Утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в тканинах пародонту?

138. Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на утруднення під час жування. При обстеженні виявлена атрофія правих скроневого і жувального м’язів. При відкриванні рота щелепа відхиляється ліворуч. Який нерв ура- жений?

139. У хворого на пародонтит 34-х ро- ків внаслідок посилення розпаду колагену значно збільшилась екскреція з сечею однієї з амінокислот. Якої саме?

140. У результаті побутової травми у пацієнта 36-ти років виникла значна крововтрата, що супроводжувалося зниженням артеріального тиску. Дія яких гормонів забезпечує швидке відновлення кров’яного тиску, викликаного крововтратою?

141. При УЗД вагітної 23-х років у серцево-судинній системі плоду порушень не виявлено, артеріальна протока функціонує. Які судини вона з’єднує?

142. У деяких анаеробних бактерій пі-руват, що утворюється внаслідок гліколізу, перетворюється на етиловий спирт (спиртове бродіння). У чому є біологічний сенс цього процесу?

143. При проведенні планової операції в ділянці верхньої щелепи хірург вирішив використати атаралгезію. Які лікарські засоби застосовують для цієї маніпуляції?

144. Хворій 34-х років видалили зуб. Коронка зуба має ромбоподібну форму, на жувальній поверхні чотири горбки, він має три корені. Визначте, який зуб видалили:

145. При мікроскопії зубної бляшки виявлено велику кількість коків, розташованих попарно та ланцюжками, а також грампозитивні палички, які, імовірно, мають відношення до каріє-согенезу. Асоціації яких мікроорганізмів беруть участь в розвитку карієсу?

146. У пацієнта з попереднім діагнозом "сифіліс"лаборант взяв сироватку крові для постановки імунної реакції, яка основана на виявленні антитіл, які припиняють рух трепонем і призводять до їх загибелі. Яку реакцію було використано для діагностики?

147. У кішки під час експерименту подразнюють периферичний відрізок блукаючого нерва. Які з наведених змін будуть спостерігатися при цьому?

148. У порожнині матки був виявлений зародок, який не прикріплений до ендометрію. На якій стадії розвитку він знаходиться?

149. У дівчинки 12-ти років на дні порожнини рота визначається виразка, що кровоточить, діаметром 5 мм, оточена тканиною яскраво-червоного кольору, яка при натисканні блідні-шає. При мікроскопічному досліджені біоптату визначається пухлина, побудована з безлічі широких порожнин, заповнених кров’ю. Порожнини вистилають ендотеліальні клітини. Між порожнинами визначається строма, представлена пухкою сполучною тканиною. Який найбільш імовірний діагноз?

150. Хвора 45-ти років протягом 8-ми років хворіла на туберкульоз, померла в стаціонарі при ознаках хронічної ниркової недостатності. На розтині: нирки збільшені, поверхня розрізу має сальний вигляд. Гістологічно виявлено масивні відкладання безструктурних гомогенних еозинофільних мас, при забарвленні конго рот спостерігається їх виражена метахрома-зія. Який патологічний процес розвинувся у нирках?

151. Під час порожнинної операції у чоловіка 46-ти років, робітника м’я-сопереробного заводу, у правій частці печінки виявлене округле утворення діаметром 11 см, дуже щільної консистенції. На розрізі утворення має пористий вигляд за рахунок наявності великої кількості дрібних міхурців з прошарками щільної сполучної тканини. В навколишніх тканинах видно ділянки некрозу і розростання грануляційної тканини, у якій багато еозинофілів та гігантських клітин розсмоктування сторонніх тіл. Про яке захворювання можна думати у даному випадку?

152. Для проведення анальгезії наркотичний анальгетик застосували з препаратом бензодіазепінового ряду. Який засіб використали для потенціювання аналгезії?

153. У хворого 53-х років, що тривало страждає на нирковокам’яну хворобу, видалена нирка. Вона являє собою тонкостінний, заповнений сечею мішечок. Ниркова паренхіма атрофована. Назвіть це ускладнення нефролітіазу:

154. У хворого 28-ми років на гепато-церебральну дегенерацію, при обстеженні виявлено порушення синтезу білку - церулоплазміну. З якими із перелічених органел пов’язаний цей дефект?

155. У померлої 6-річної дитини на розтині виявлений різкий набряк м’яких тканин шиї і збільшені мигдалики. На слизовій оболонці зіву виявлені рясні щільні білувато-жовті плівки, при знятті яких залишаються глибокі виразкові дефекти. При гістологічному досліджені слизової зіву виявлений некроз верхніх шарів епітелію, просякнення слизової фібринозним ексудатом і помірна лейкоцитарна інфільтрація. Яке інфекційне захворювання зумовило смерть дитини?

156. Під дією шкідливих факторів сталося вогнищеве пошкодження епітелію шлунку. За рахунок яких клітин відбудеться його регенерація?

157. При обстеженні хворого 6-ти років виникла підозра на погіршення прохідності дихальних шляхів. Який із методів дослідження дозволяє вірогідно визначити дану патологію?

158. Хворому з токсичним паралічем дихального центру для його стимуляції вводили декілька разів кордіамін. Який побічний ефект може виникнути при цьому?

159. Активація вільнорадикальних процесів - універсальний механізм ушкодження клітин. Які інгібітори цього процесу доцільно призначати в комплексі лікувальних заходів для терапії генералізованого пародонти-ту?

160. У хворого 23-х років з гострим пульпітом відзначається підйом температури тіла і збільшення кількості лейкоцитів до 14 • 109/л, лейкоцитарна формула при цьому: Б- 0, Е- 2, МЦ-0, Юн- 4, П/я- 8, С/я- 56, Л- 26, М- 4. Як можна розцінити такі зміни у білій крові?

161. У жінки 68-ми років, хворої на глаукому, спостерігається підвищення внутрішньоочного тиску при нормальній секреції водянистої вологи циліарним тілом. З ушкодженням яких структур стінки очного яблука пов’язане порушення відтоку рідини з передньої камери?

162. На гістологічному препараті представлено кровоносну судину. Внутрішня оболонка складається з ендотелію, підендотелію та внутрішньої еластичної мембрани. Середня оболонка збагачена гладкими міоцитами. Для якої судини характерні дані морфологічні ознаки?

163. В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть?

164. У гістологічному препараті молочного зуба дитини визначається гіпоплазія (недорозвинення) емалі. З діяльністю яких клітин пов’язані ці порушення?

165. У хворого 35-ти років після травми голови виявлено крововилив у ділянці медіальної поверхні лобової звивини та поясної звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?

166. До приймального відділення надійшов хворий з важкою щелепно-лицевою травмою. Який препарат йому необхідно ввести для зняття больового шоку?

167. У хворого 36-ти років, що страждав протягом декількох років на хронічний пульпіт, при зверненні до стоматолога проведена екстракція зуба. При мікроскопічному дослідженні у пульпі виявлені темно-фіолетового кольору безструктурні ділянки, які можна розцінити як:

168. Як психофармакологічні препарати в клініці широко застосовуються інгібітори моноамінооксидази. Вони змінюють вміст у синапсах такого нейромедіатора:

169. До відділення хірургічної стоматології надійшла новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхуватись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була наслідком незрощення середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком I-ої зябрової дуги. Розщілина знаходилась у піднебінні між:

170. До кардіологічного відділення лікарні госпіталізований чоловік 49-ти років з інфарктом міокарда. Які зміни клітинного складу периферичної кро- ві індуковані некротичними змінами в міокарді?

171. При мікроскопічному дослідженні пухлини шкіри виявлено, що вона вростає у підлеглу тканину, руйнуючи її, утворює гнізда і тяжі атипового епітелію, серед яких зустрічаються утворення, що нагадують перлини. Назвіть пухлину:

172. У хворої 49-ти років виявлена пухлина вентральної поверхні мосту. В якій артерії відмічається утруднення кровотоку?

173. У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулося ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому при бактеріологічному дослідженні були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який із перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?

174. У хворого 25-ти років у результаті травми була видалена частина нігтьової пластинки. За рахунок яких структур відбудеться її відновлення?

175. У хворого на прийомі у стоматолога виник пароксизм тахікардії. Який з названих засобiв слід використати для його купірування?

176. Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті паренхіма органа представлена лім-фоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики, що розташовані дифузно і містять центральну артерію. Яке анатомічне утворення має дану морфологічну будову?

177. Обробка вірусної РНК азотистою кислотою призвела до зміни кодону УЦА на кодон УГА. Якого типу мутація відбулася?

178. Вітаміноподібна речовина холін входить до складу фосфоліпідів, які є головними компонентами біологічних мембран. Донором метильних груп для його синтезу є сірковмісна амінокислота:

179. Жінка 42-х років звернулася до лікаря зі скаргою на болі в колінних суглобах. Об’єктивно: припухлість, почервоніння, гіпертермія в ділянці цих суглобів. Лабораторне дослідження показало позитивні ревмопроби. Які препарати мають бути використані для лікування хворої?

180. Дитина 10-ти років під час гри порізала ногу відламком скла і була направлена до поліклініки для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за Безредкою. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибілізації організму?

181. У хворого при обстеженні виявлено глюкозурію, гіперглікемію. Скарги на сухість у роті, свербіння шкіри, часте сечовиділення, спрагу. Встановлений діагноз: цукровий діабет. Чим обумовлена поліурія у даного хворого?

182. При обстеженні донора 27-ми років, що тривало не здавав кров, методом !ФА виявлені анти-НBs антитіла. У даному випадку позитивний результат !ФА свідчить про те, що донор:

183. Бактеріолог при досліджєнні крові та слизу із носоглотки дотримувався певних заходів щодо збереження збудників у матеріалі. При бактеріо-скопічному дослідженні встановлено наявність грамнегативних коків, які нагадують кавові зерна і розташовані парами, або тетрадами. Назвіть збудника, який був ізольований бактеріологом:

184. При гіпертонічному кризі хворому 50-ти років ввели магнію сульфат, що призвело до різкого зниження артеріального тиску. Введенням якого препарату можна запобігти побічних ефектів сульфату магнію?

185. До клініки потрапила дитина 1-го ріку з ознаками ураження м’язів кінцівок та тулуба. Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Біохімічною основою цієї патології є порушення такого процесу:

186. У хворого з алкогольним ураженням печінки порушені процеси бі-отрансформації ксенобіотиків та ендогенних токсичних сполук. Зниження активності якого хромопротеїну може бути причиною цього?

187. У гістологічному препараті зубного зародка зовнішня поверхня емалевого органу нерівна, у клітинах внутрішнього шару настали зміни полярності клітин (інверсія ядер). Початку якого процесу передують вказані зміни?

188. Чоловіку 55-ти років, хворому на гостру серцеву недостатність, було введено серцевий глікозид швидкої дії. Який з перелічених засобів було введено?

189. Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина?

190. При первинному посіві води на 1% пептонну воду, через 6 годин на поверхні середовища виявлений ріст -ніжна плівка. Для збудника якого захворювання характерні такі культу-ральні властивості?

191. Тварині, сенсибілізованій туберкуліном, внутрішньоочеревенно введений туберкулін. Через 24 години при лапаратомії виявлено венозну гіперемію та набряк очеревини. У мазках-відбитках з очеревини велика кількість лімфоцитів та моноцитів. Який патологічний процес у тварини?

192. При санітарно-бактеріологічному дослідженні водопровідної води отримані наступні результати: загальна кількість бактерій в 1,0 мл - 80, колі-індекс - 3. Як розцінити результат дослідження?

193. У чоловіка 49-ти років має місце стеноз мітрального отвору. Який механізм серцевої недостатності є головним?

194. У хлопчика водянка яєчка (накопичування рідини між оболонками яєчка). Яка саме оболонка яєчка вміщує цю рідину?

195. Хворому 43-х років необхідно призначити антибіотик з групи пеніцилінів, стійких до пеніцилінази. Який препарат з перерахованих можна рекомендувати?

196. Під час визначення групи крові системи за системою АВ0 за допомогою цоліклонів (моноклональних антитіл) аглютинація еритроцитів не відбулась з жодним із цоліклонів. Яка група крові у цієї людини?

197. Хворому 57-ми років для лікування IXC лікар призначив антиангіналь-ний засіб, який активує гуанілатци-клазу і накопичує цГМФ міокарда. Який це засіб?

198. Оперативно висічена сполучна тканина деформованого мітрально-го клапану при забарвленні гематоксиліном та еозином дає базофільну реакцію, а під впливом толуїдинового синього фарбується в бузковий колір (метахромазія). Які зміни сполучної тканини виявляються такими типами реакцій?

199. У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об’єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?

200. При використанні зубної пасти у пацієнтки 27-ми років розвинувся набряк Квінке. Призначте препарат з групи блокаторів Н1-гістамінорецепторів для лікування даної патології: