Буклет 2011 рік

Українською мовою для іноземних студентів

Всього тестових завдань:
Вірних відповідей:
РЕЗУЛЬТАТ: %

1. До лікарні доставлено хворого з отруєнням інсектицидом - ротеноном. Яка ділянка мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?

2. При дослідженні бронхобіоптату встановлено: атрофія слизової оболонки, кістозне перетворення залоз, осередкова метаплазiя покривного призматичного епітелію в багатошаровий плоский, збільшення числа келихоподібних клітин; місцями - у стінці бронха та особливо у слизовій оболонці різко виражена клітинна запальна інфільтрація і розростання грануляційної тканини, яка вибухає у просвіт бронха у вигляді поліпа. Який найбільш імовірний діагноз?

3. Хворому 50-ти років необхідно провести обстеження з метою вивчення акту жування. Який метод обстеження призначив лікар-стоматолог?

4. Після травматичного видалення зуба хворий скаржиться на сильний, тупий, без чіткої локалізації біль у ясні, підвищення температури тіла до 37,5oC. Діагностований альвеоліт. Який вид болю в цього хворого?

5. У хворого геморагічний інсульт. У крові виявлено підвищену концентрацію кінінів. Лікар призначив хворому контрікал. Для гальмування якої про-теїнази було зроблено це призначення?

6. У пацієнта вилучений верхній ме- діальний різець. Гілки якої артерії його кровопостачають?

7. У чоловіка 30-ти років на нижній щелепі зліва в ділянці моляра визначається пухлиноподібне утворення щільної консистенції, дрібногорбисте, що значно деформує щелепу. Утворення місцями нечітко відмежоване від кісткової тканини. Мікроскопічно: у стромі біоптату виявляються тяжі, фолікули, на периферії яких - клітини одонтоген-ного циліндричного епітелію, у центрі -зірчасті клітини, які нагадують пульпу емалевого органа. Який найбільш імовірний діагноз?

8. У вагітної жінки визначили групу крові. Реакцію аглютинації еритроцитів викликали стандартні сироватки груп 0а,в(І), Ba(IU), та не викликала сироватка A@ (II). Досліджувана кров належить до групи:

9. У зв’язку з підозрою на внутрішньо-лікарняну інфекцію, проведено обстеження у відділенні новонароджених пологового будинку. У кількох дітей, а також на деяких предметах догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їхнє походження з одного джерела?

10. У дитини двох років часто спостерігаються запальні процеси легень. З порушенням функції яких органел клітин покривного епітелію бронхів це може бути пов’язано?

11. Жінка після перенесеного нервового потрясіння погано спить. Якому з перерахованих снодійних засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння?

12. При патології нирок в сечі з’являються патологічні складові. Поява яких патологічних складових у сечі свідчить про підвищення проникності клубочко-вої мембрани?

13. При виконанні у хворого операції з приводу пухлини черевної частини сечоводу, лікар повинен пам’ятати, що попереду його розташована важлива артеріальна судина. Яка саме?

14. В червоному кістковому мозку в постембріональному гемопоезі в клітинах одного з диферонів поступово знижується базофілія цитоплазми і підвищується оксифілія, ядро виштовхується. Для якого виду гемопоезу характерні дані морфологічні зміни?

15. У товстій кишці під час колоноско-пії виявлений дефект слизової оболонки діаметром 3,5 см з нерівним горбистим дном, нерівними краями, що підвищуються на 1,7 см над дном, нечіткими межами. Тканина дна і краю дефекту щільна, білувата, шари стінки кишки у цій ділянці не розрізняються. Яка макроскопічна форма пухлини?

16. У біоптаті нирки виявлено: проміжна тканина інфільтрована лейкоцитами, міліарні абсцеси, канальці в стані дистрофії, заповнені десквамованим епітелієм та лейкоцитами. Про яке захворювання можна думати?

17. Які зміни з боку ізольованого серця жаби можна очікувати після введення в перфузійний розчин надлишкової кількості хлориду кальцію?

18. У випадку, коли батько має групу крові I (І0І0), а мати IV (IAIB),які групи крові можуть бути у їхніх дітей?

19. У жінки гострий панкреатит. Лікар виявив, що захворювання викликало порушення кровопостачання відділів тонкої кишки і більшої частини товстої кишки. Стиснення яких судин могло викликати такі порушення?

20. У чоловіка 40-ка років на шиї виявлено пухлиноподібне утворення розміром 8х7 см, яке хірург видалив неповністю через інтимний зв’язок з великими судинами. Мікроскопічно в ньому виражений тканинний і клітинний атипізм, клітини типу ліпобластів різного ступеня зрілості, з поліморфізмом, гіперхромією ядер, патологічними мітозами, осередками некрозу. Визначте гістологічну форму пухлини:

21. У хворого 70-ти років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження виявило підвищення тонусу м’язів-згиначів на тлі зниження тонусу м’язів-розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни тонусу м’язів?

22. З метою усунення гіпертонічної кризи лікар-стоматолог внутрішньовенно ввів хворому лікарський засіб мі-отропної дії, який швидко знизив артеріальний тиск. Який препарат був застосований?

23. При аналізі сечі 3-місячної дитини виявлено підвищену кількість гомоген-тизинової кислоти, сеча при стоянні на повітрі набуває темного забарвлення. Для якого з нижче перерахованих захворювань характерні описані зміни?

24. Бригада швидкої допомоги доставила до лікарні чоловіка з ознаками психозу. Який препарат необхідно ввести хворому?

25. У людини цистинурія проявляється наявністю цистинових камінців у нирках (гомозиготи) або підвищеним рівнєм цистину в сєчі (гетерозиготи). Захворювання цистинурією є моноген-ним. Яким є тип взаємодії генів цисти-нурії і нормального вмісту цистину в сечі?

26. У дітей часто можна спостерігати утруднене носове дихання, яке пов’язане з надмірним розвитком лімфо-їдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?

27. На розтині тіла чоловіка, який помер від гострої постгеморагічної анемії внаслідок легеневої кровотечі, було знайдено: макроскопічно - верхівки легень деформовані, на розрізі містять множинні білувато-сірі осередки діаметром 10-15 мм та множинні патологічні порожнини діаметром до 15 мм зі щільними стінками; мікроскопічно - в стінках порожнин розростання сполучної тканини з наявністю інфільтрату, якій складається з епітеліоїдних клітин, багатоядерних гігантів та лімфоцитів. Діагностуйте захворювання:

28. У жінки народилася мертва дитина з багатьма вадами розвитку. Яке протозойне захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плода?

29. Для знечулення різців верхньої щелепи анестетик вводять в ділянку різцевого отвору. Який нерв залягає в цьому місці?

30. При ультрамікроскопічному дослідженні печінки визначаються кровоносні судини, в яких ендотеліальні кліти- ни мають дрібні пори, що формують ситоподібні ділянки. Базальна мембрана в них здебільшого відсутня. Для яких судин печінки характерна така будова?

31. Під час травми грудної клітки пошкоджена хрящова частина ребра. За рахунок якого шару охрястя відбувається регенерація хряща?

32. Дівчина 16-ти років при швидкій зміні положення тіла з горизонтального у вертикальне знепритомніла. Що з нижченаведеного призвело до втрати свідомості?

33. Відомо, що при цукровому діабеті у хворих частіше зустрічаються запальні процеси, знижена регенерація, уповільнюється загоєння ран. Причиною цього є:

34. У клініці для лікування інфаркту міокарда пацієнту введено ембріональні стовбурові клітини, що одержано шляхом терапевтичного клонування в цього ж пацієнта. Як називається цей вид трансплантації?

35. Хворий 60-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на загруднинний біль після фізичного навантаження. Лікар призначив нітрогліцерин. Після застосування препарату загруднинний біль зник, проте з’явився сильний біль голови. Який можливий механізм цієї побічної дії?

36. При обстеженні пацієнта стоматолог виявив на багатьох зубах "білі плями зони демінералізації емалі. Які мікроорганізми беруть участь у розвитку цього процесу?

37. На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються відростчасті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі, багато рибосом і мела-носом. Що це за клітини?

38. В експерименті у тварини перерізали таламокортикальні шляхи. Який вид сенсорних відчуттів у піддослідної тварини зберігся?

39. Група дітей їла кавун; у однієї дитини з’явилися слабкість, запаморочення, блювання, задишка, тахікардія, акроці- аноз. Лабораторний аналіз кавуна показав високий вміст нітратів. Який провідний механізм у патогенезі отруєння в цієї дитини?

40. При медикаментозному стоматиті був призначений антигістамінний препарат, що не має пригнічуючого седативного впливу на ЦНС та діє тривало. Визначте препарат:

41. У хворого спостерігається гемералопія (куряча сліпота). Яка з перелічених речовин буде мати лікувальну дію?

42. Внаслідок фізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни у яких структурах організму, перш за все, спричинили втому?

43. При дегельмінтизації у хворого виявлені довгі фрагменти гельмінта, що має членисту будову. Зрілі членики прямокутної форми 30х12 мм, матка закритого типу у вигляді стовбура, від якого відходять 17-35 бічних відгалужень. Визначте вид гельмінта:

44. Хлопчик 8-ми років скаржився на відчуття спраги та часте сечовиділення. Після обстеження у дитини було діагностовано цукровий діабет. Який із перелічених антидіабетичних засобів найбільш імовірно був призначений хворому?

45. У дитини 9-ти років виявлено порушення навчання, зниження інтелектуального розвитку. Призначення якої групи психотропних засобів є виправданим в даному випадку?

46. В дитячому садку планується проведення вакцинації проти кашлюку. Який з наведених нижче препаратів необхідно використати з цією метою?

47. Під час складання іспиту у студентів "пересихає в роті"внаслідок зменшення слиновиділення. Механізмом, що зумовлює розвиток цього стану, є посилена реалізація таких рефлексів:

48. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на забарвлення сечі та слізної рідини в червоний колір. З анамнезу відомо, що він лікується з приводу легеневого туберкульозу. Із застосуванням якого лікарського засобу пов’язана дана клініка?

49. У лівих вентральних аферентних спиноталамічних шляхах бракує інформації від певного сегмента протилежної частини тіла. Нейрони якого ядра заднього рогу спинного мозку пошкоджені?

50. На електронномікроскопічній фотографії поперечного зрізу волокна чітко візуалізуються декілька осьових циліндрів з мезаксонами. Яке це волокно?

51. Хворий потрапив до лікарні після іонізуючого опромінення зі скаргами на блювання, анорексію, біль у різних ділянках живота, наявність крові у калі, підвищення температури тіла, кволість. Для якої форми гострої променевої хвороби характерна така клінічна картина?

52. У студента після складання іспиту в крові виявлений лейкоцитоз без суттєвих змін у лейкоцитарній формулі. Оберіть найбільш імовірний механізм розвитку відносного лейкоцитозу в периферичній крові:

53. До кардіологічного відділення надійшов хворий з ішемічною хворобою серця. Для профілактики нападів стенокардії призначено лікарський засіб. Назвіть препарат:

54. Хворий на хронічний пієлонефрит помер від хронічної ниркової недостатності. За життя аускультативно відмічався шум тертя перикарду. На розтині виявлено, що епікард тьмяний, шорсткий, ніби вкритий волосяним покривом. Який перикардит за характером запалення має місце?

55. У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої судини виникло порушення кровообігу?

56. На розтині тіла чоловіка, який помер на 5-у добу захворювання на черевний тиф, виявлені наступні зміни: групові фолікули клубової кишки збільшені, повнокровні та виступають над слизовою оболонкою, на їх поверхні видно борозни та звивини. Гістологічно: повнокров’я і набряк тканини, наявність гранульом, які складаються з великих клітин зі світлою цитоплазмою і містять черевнотифозні палички. Про який період місцевих змін при черевному тифі можна думати?

57. У хворого знайдено асцит, вдвічі збільшена селезінка, варикозне розширення вен стравоходу і прямої кишки. При гістологічному дослідженні біоптата печінки виявлений мікроноду-лярний цироз. Який процес ускладнив цироз печінки?

58. Під час барбітурового наркозу у хворого 65-ти років почало прогресувати пригнічення дихання. Анестезіолог зробив внутрішньовенну ін’єкцію 10 мл 0,5% розчину бемегріду Стан хворого покращився, об’єм легеневої вентиляції збільшився. Яке явище полягає в основі взаємодії цих препаратів?

59. Хворий 60-ти років скаржиться на біль у нижній частині живота, часті випорожнення. Під час копрологічного дослідження виявлене збільшення кількості неперетравленого жиру в калі. Дефіцит якого ферменту є причиною неповного перетравлення жирів?

60. У хворого спостерігається збільшення розмірів селезінки та зменшення кількості еритроцитів периферійної крові. Підвищена функція яких клітин селезінки причетна до розвитку ери-тропенії?

61. Під час операції хірург виконує серединний розріз поверхневих шарів шиї над рукояткою груднини. Гілки якого венозного анастомозу повинен перев’язати хірург для зупинки кровотечі?

62. При дослідженні амніотичної рідини, одержаної при амніоцентезі (прокол амніотичної оболонки), виявлені клітини, ядра яких містять статевий хроматин (тільце Барра). Про що із зазначеного це може свідчити?

63. Хворий 60-ти років при падінні отримав травму голови та був доставлений до лікарні. При обстеженні виявлена підшкірна гематома скроневої ділянки. Пошкодження якої судини при- звело до появи гематоми?

64. В ембріогенезі відбулось порушення зрощення медіальних носових і верхньощелепних відростків. Які аномалії розвитку обличчя слід очікувати в даному випадку?

65. У хворого, що тривало страждав на нирковокам’яну хворобу, видалена нирка. Вона являє собою тонкостінний, заповнений сечею, мішок. Ниркова паренхіма атрофована. Назвіть це ускладнення нефролітіазу:

66. При стоматологічному обстеженні пацієнта 45-ти років лікар виявив перфорацію твердого піднебіння, що розвинулась внаслідок хронічного запального процесу. Які дослідження необхідно провести для підтвердження імовірного діагнозу сифілісу у даного пацієнта?

67. У потерпілого чоловіка внаслідок травми порушена функція всіх жувальних м’язів. Який нерв найбільш імовірно ушкоджений?

68. Під час розвитку облітеруючого атеросклерозу у хворих виникають зміни в судинах нижніх кінцівок. На гісто- логічному препараті такої судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани, у середній оболонці багато міоцитів. Яка судина ушкоджується при цьому захворюванні?

69. Хворому після апендектомії з метою профілактики інфекції призначений антибіотик групи цефалоспоринів. Порушення якого процесу полягає в основі протимікробної активності антибіотиків цієї групи?

70. Під час розтину тіла дівчинки 12-ти років виявлено: множинні крововиливи в шкірі (переважно сідниць, нижніх кінцівок), серозних і слизових оболонках, в головному мозку. В наднирниках вогнищевий некроз і масивні крововиливи, в нирках - некротичний нефроз, гнійний артрит, іридоцикліт, васкуліт. Який найбільш імовірний діагноз?

71. У пробірці міститься свіжонабрана кров. Яка з названих речовин здатна попередити згортання крові в цих умовах?

72. У хворої, що страждала на вторинний сифіліс, з’явилися вогнища депігментації шкіри у верхніх відділах спини. Який патологічний процес має місце у шкірі?

73. У підлітка було видалено зуб із застосуванням новокаїну. Через 10 хвилин у нього з’явилися блідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. При розвитку цієї реакції алерген на тканинних базофілах реагує з:

74. Хворий 23-х років скаржиться на велику кількість слини. Стимуляція якого вегетативного вузла спричиняє утворення великої кількості слини серозного характеру?

75. На гістологічному препараті зріз щелепи зародка людини 2-го місяцю розвитку, яка містить пошкоджений зубний епітеліальний орган. Яка гістологічна частина зуба не буде розвинена?

76. Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устій сечоводів сеча не надходить. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено під час операції?

77. До стоматолога звернувся пацієнт з артритом скронево-нижньощелепного суглоба. Лікар-стоматолог призначив мазь із диклофенак-натрієм. Який механізм дії цього лікарського засобу?

78. Хворий надійшов до хірургічного відділення з діагнозом: гострий панкреатит. Розпочато консервативне лікування. Призначення якого препарату є патогенетично обґрунтованим?

79. У пацієнта навесні з’явилися пете-хіальні крововиливи, розхитування зубів, він відмічає високу чутливість до простудних хвороб. Лікар припустив гіповітаміноз C. Чим пояснюються зміни з боку зубів?

80. Дівчина 16-ти років звернулася до стоматолога з приводу темної емалi зу-6ів. При вивчєнні родоводу встановлено, що дана патологія передається від батька всім дівчаткам, а від гетерозиготної матері - 50% хлопчиків. Для якого типу успадкування характерні ці особливості?

81. На зрізі щелепи людини в періо-донті визначені епітеліальні острівці, оточені базальною мембраною. Вони утворені дрібними клітинам з темною цитоплазмою, ядра пікнотичні. До якого типу епітеліальних острівців слід віднести ці утворення?

82. Декілька мілілітрів крові для аналізу помилково налили у мокру пробірку, що містить невелику кількість дистильованої води, що призвело до лізису еритроцитів. Який вид гемолізу у даному випадку розвинувся?

83. Через два тижні після переливання крові у реципієнта виникла лихоманка. Про яке протозойне захворювання повинен думати лікар?

84. При визначенні основного обміну з’ясовано, що його величина у досліджуваного менша за належну величину на 7%. Це означає, що інтенсивність процесів енергетичного метаболізму у досліджуваного:

85. У хворого 56-ти років з серцевою недостатністю спостерігається набряк стоп та гомілок; шкіра в місці набряку бліда і холодна. Яка провідна ланка патогенезу набряку в хворого?

86. До травматологічного відділення надійшов постраждалий з відкритим переломом плечової кістки, сильною кровотечею та клінікою пошкодження нерва, що проходить разом з глибокою артерією плеча в одному з каналів верхньої кінцівки. Який це нерв?

87. Дитина скаржиться на загальну слабкість, відсутність апетиту, неспокійний сон, свербіж у періанальній ділянці. Встановлений діагноз: ентеробіоз. Для уточнення діагнозу слід провести:

88. При лабораторному дослідженні дихальної функції крові встановлено, що має місце погіршення транспорту нею CO2. З дефіцитом якого ферменту в еритроцитах це може бути пов’язано?

89. В процесі гістогенезу тканин зуба з певних причин вчасно не утворився дентин. Який процес подальшого гістогенезу не відбудеться або буде віддалений у часі?

90. Під час бігу на довгі дистанції скелетна мускулатура тренованої людини використовує глюкозу з метою отримання енергії АТФ для м’язового скорочення. Вкажіть основний процес утилізації глюкози за цих умов:

91. Хворій для лікування алергічного хейліту призначили лоратадин. Який механізм дії даного лікарського засобу?

92. У хворого на фоні гіпертонічної хвороби розвинулась гостра серцева недостатність. Який з перелічених засобів найбільш доцільно застосувати у цьому випадку?

93. Хворий не може на одній половині обличчя підняти брову, закрити повністю око, оголити зуби. Який нерв уражений?

94. Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко впродовж 3-4 хвилин. Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму?

95. В гострому досліді собаці, що знаходився під наркозом, ввели вазопресин, внаслідок чого зменшилась кількість сечі. Якою дією вазопресину на нирки це зумовлене?

96. Дитина 5-ти років надійшла до ЛОР-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха. Захворювання розпочалося з запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила до барабанної порожнини?

97. Внаслідок хімічного опіку бічної поверхні язика у дитини 5-ти років у цій ділянці відсутня смакова чутливість, що пов’язано з руйнуванням смакової сенсорної клітини. Яка структура сенсорної клітини бере участь у сприйманні подразнення?

98. Хворий скаржиться на біль та оніміння у слизовій ясен верхньої щелепи. Які нерви вражені?

99. Муколітики - група препаратів, що сприяють розрідженню та евакуації харкотиння із бронхів. Який з названих препаратів належить до групи муколі-тиків?

100. Каретою швидкої допомоги до клініки доставлена хвора 46-ти років зі скаргами на коміркову кровотечу впродовж 6 годин після видалення зуба, загальну слабкість, запаморочення. В анамнезі - гіпертонічна хвороба. Об’єктивно: блідість шкіри та видимих слизових оболонок. У крові: Hb- 80 г/л, Ht-30%, показники часу кровотечі та зсідання крові знаходяться в межах норми. Яке ускладнення розвилося у хворої в зв’язку з кровотечею?

101. Під час резекції язика хірург-стоматолог накладає затискачі на основу язика. Яка артерія при цьому перетискається?

102. У хворої з пухлиною підшлункової залози розвинулася механічна жовтяниця внаслідок стиснення жовчовивідної протоки. Яка протока піддається стисненню?

103. У дитини після перенесеної ангіни різко збільшилися лімфатичні вузли: паратрахеальні, біфуркаційні, шийні. При мікроскопічному дослідженні шийного лімфатичного вузла виявлені вогнища некрозу, обмежовані лімфоцитами, епітеліоїдними клітинами та клітинами Пирогова-Лангханса. Вкажіть найбільш імовірну патологію:

104. В ділянці кореня нижнього премо-ляра зліва виявлено пухлину, яка зрощена з коренем зуба і побудована із цементоподібної речовини з середнім ступенем мінералізації. Який найбільш імовірний діагноз?

105. У гістологічному препараті яєчка у пухкій сполучній тканині, що розмежовує сім’яні канальці, помітні округлі клітини з оксифільною цитоплазмою. Які це клітини?

106. У ході тренування на велоергометрі спортсмен підбирав навантаження для досягнення максимальної величини роботи, що виробляється його м’язами. Якою у даному випадку має бути величина навантаження на м’язи спортсмена?

107. У хворого, що страждає на хронічну ниркову недостатність, виявлено у крові підвищення рівня залишкового азоту до 40 ммоль/л, більше половини якого складає сечовина. Виявлена гіпе-разотемія є:

108. У жінки 30-ти років зменшений вміст ферментів у підшлунковому соці. Недостатня секреція якого гастроінте-стинального гормону може бути причиною цього?

109. Хворому проведена анестезія у ділянці горба верхньої щелепи. При цьому спостерігається зменшення виділення сльози і сухість кон’юнктиви. Який вегетативний вузол голови знеболено?

110. При туберальній анестезії голку просувають до задньо-зовнішньої поверхні горбика верхньої щелепи і вводять анестетик. Які нерви при цьому знечулюються?

111. Який вітамін є абсолютно необхідним для утворення функціонально активного білка колагену, що бере участь у мінералізації зубів та кісток?

112. При мікроскопічному дослідженні виявляється паренхіматозний орган, в якому епітеліальні тяжі формують клу-бочкову, пучкову та сітчасту зони. Центральна частина органу представлена скупченнями хромафінних клітин. Визначте орган:

113. У місцевому імунітеті порожнини рота важливу роль відіграють різноманітні клітини слизової оболонки і антимікробні речовини, які синтезуються ними. Вкажіть, які з перерахованих факторів мають вирішальну роль у забезпеченні локального імунітету:

114. У хворого відмічається випадіння функції медіальних половин сітківки. Який відділ провідного шляху зорового аналізатора уражений?

115. Під час рентгеноскопічного дослідження органів грудної порожнини у хворого справа спостерігалась нерухомість грудочеревної перегородки. Який нерв пошкоджений?

116. Мутація структурного гена не призвела до заміни амінокислот в молекулі білка. В цьому проявилася наступна властивість генетичного коду:

117. Слизова оболонка товстої кишки у померлого від дизентерії на розтині повнокровна, покрита плівкою сірого кольору, що відривається із зусиллям. Який вид запалення розвинувся в ки-ттттті у хворого?

118. При санітарно-бактеріологічному дослідженні води методом мембранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який пропустили 500 мл досліджуваної води. Розрахуйте колі-індекс та колі-титр досліджуваної води:

119. Чоловік 50-ти років хворіє на хронічний бронхіт, скаржиться на задишку при фізичному навантаженні, постійний кашель з відходженням харкотиння. При обстеженні діагностовано ускладнення - емфізема легень. Чим вона обумовлена?

120. У хворого, що постраждав у автокатастрофі, лікар запідозрив можливий розвиток анаеробної інфекції рани. Який препарат найдоцільніший для специфічного лікування ще до встановлення лабораторного діагнозу?

121. У хворого виявлено ожиріння, гірсутизм, "місяцеподібне"обличчя, рубці багряного кольору на шкірі стегон. АТ-180/110 мм рт.ст., глюкоза крові - 17,2 ммоль/л. При якій зміні продукції гормонів наднирників можлива така картина?

122. До педіатра звернулася мати з приводу того, що у її дитини віком 1 рік голова повернена в лівий бік. Який із м’язів шиї недорозвинений у дитини?

123. При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту. Через 24 години у місці введення алергену з’явилися припухлість, гіперемія і болісність. Які основні компоненти визначають розвиток цієї реакції організму?

124. У хворого на гострий панкреатит виникає загроза некрозу підшлункової залози, що призводить до надходження у кров і тканини активних панкреатичних протеїназ і до розщеплення тканинних білків. Які захисні фактори організму можуть інгібувати ці процеси?

125. При огляді порожнини рота чоловіка 60-ти років виявлені наступні зміни: 26 і 27 зуби вкриті металевими коронками, які глибоко заходять під ясна. Між ними пародонтальна кишеня глибиною 0,7 см та з незначною кількістю гною. Ясеневі сосочки цих зубів гіпере-мовані, з ціанотичним відтінком, набряклі, при дотику зондом кровоточать. На рентгенограмі - резорбція міжзубних перегородок на 1/2 довжини кореня. Який найбільш імовірний діагноз?

126. Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім обструктивним бронхітом в складі комплексної терапії призначили анаприлін. Через деякий час у хворого розпочалися напади ядухи. З чим по- в’язане виникнення даного побічного ефекту?

127. Розглядається екзокринна залоза, яка має нерозгалужену вивідну протоку, в яку відкривається один кінцевий відділ у вигляді одного мішечка. Як буде називатися така залоза відповідно до морфологічної класифікації екзокринних залоз?

128. Коронка видаленого зуба має овальну форму, два горбика на жувальній поверхні; верхівка кореня подвоєна. Який зуб видалено?

129. Хворому для поверхневої анесте- зії слизової оболонки порожнини рота при лікуванні стоматиту призначили препарат з групи місцевоанестезуючих засобів, погано розчинний у воді, який застосовують у вигляді розчинів у олії або гліцерині, мазей, паст, присипок, усередину в порошку, ректально в супозиторіях. Що це за препарат?

130. Молодий чоловік, у якого в анамнезі була гонорея, від якої він повністю вилікувався, знову захворів на гонорею. У цьому випадку можна говорити про:

131. У дитини запалення привушної залози, яке супроводжується недостатньою секрецією слини. Який тип секреції спостерігається в екзокриноци-тах кінцєвих відділів цієї залози?

132. Хворий 60-ти років при падінні отримав травму голови і був доставлений до лікарні. При обстеженні виявлена підшкірна гематома скроневої ділянки. Пошкодження якої судини призвело до появи гематоми?

133. У хлопчика 8-ми років хвороба Леш-Ніхана. В крові збільшена концентрація сечової кислоти. Вкажіть, порушення якого процесу є причиною цього спадкового захворювання?

134. При дегельмінтизації у хворого виявлені довгі фрагменти гельмінта, що має членисту будову. Ширина члеників перевищує довжину, в центрі членика виявлено розеткоподібної форми утворення. Визначте вид гельмінта:

135. У хворого, який довготривало приймав преднізолон, в результаті відміни препарату виникло загострення захворювання, зниження артеріального тиску, слабкість. З чим можна пов’язати ці прояви?

136. До стоматолога звернувся чоловік 35-ти років зі скаргами на зменшення щільності зубної тканини, підвищену крихкість зубів при вживанні твердої їжі. Лабораторно визначили співвідношення Ca/P в емалі при зіскоблюванні. Яке значення цього показника свідчить про посилення демінералізації?

137. У деяких клінічно майже здорових людей в умовах високогір’я виявляються ознаки анемії. При аналізі крові в них виявляють серпоподібні еритроцити. Генотип цих людей:

138. При обстеженні в клініці у чоловіка діагностували гостру променеву хворобу. Лабораторно встановлено різке зниження серотоніну в тромбоцитах. Порушення метаболізму якої речовини є можливою причиною зниження тром-боцитарного серотоніну?

139. У клітині людини в гранулярну ендоплазматичну сітку до рибосом доставлена і-РНК, що містить як екзонні, так і інтронні ділянки. Який процес НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ?

140. Під час операції на легенях у хворого виникла зупинка серця. Регулярні скорочення його вдалося відновити лише через 10 хвилин. Найглибші зміни внаслідок гіпоксії сталися в клітинах:

141. Відомо, що у людей, які постійно мешкають в умовах високогір’я, збільшується вміст еритроцитів в одиниці об’єму крові. Це сприяє оптимальному виконанню кров’ю такої функції:

142. У дитини має місце порушення формування емалі та дентину зубів через зменшене надходження до цих тканин іонів кальцію із крові. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни?

143. На слизовій оболонці порожнини рота жінки 20-ти років лікар-стоматолог помітив округлу виразку з щільним дном та рівними краями, яка нагадує твердий шанкер. Який метод діагностики слід використати на даному етапі захворювання, щоб підтвердити етіологію патологічного процесу?

144. Через 7 днів після пластичної операції, виконаної лікарем-стоматологом, у пацієнта розвинувся правець. Виникла підозра, що причиною був контаміно-ваний збудником правця шовний матеріал, який було доставлено до бактеріологічної лабораторії. Яке поживне середовище необхідно використати для первинного посіву матеріалу?

145. У хворого ішемічна хвороба серця на ґрунті атеросклерозу коронарних артерій. Після коронарографії у нього розвинувся тромбоз передньої міжшлу-ночкової вінцевої артерії. Який механізм в розвитку цього ускладнення є найбільш суттєвим?

146. Внаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою зменшився з -90 до -70 мВ. Які канали заблоковані?

147. Для тимчасової зупинки кровотечі ефективним методом є пальцеве притиснення загальної сонної артерії до поперечного відростка 6 шийного хребця. У якому трикутнику шиї слід здійснити пальцеве притиснення сонної артерії для зупинки кровотечі?

148. Що з наведеного може бути причиною збільшення енерговитрат організму людини на 100%?

149. У хворого з серцевою недостатністю виникла аритмія у вигляді генерації позачергових імпульсів пучком Гіса. Порушення якої функції серцевого м’яза спостерігається в даному випадку?

150. У немовляти спостерігаються епіле-птиформні судоми, викликані дефіцитом вітаміну B6. Це спричинено зменшенням у нервовій тканині гальмівного медіатора - гамма-аміномасляної кислоти. Активність якого ферменту знижена?

151. Пацієнтка 65-ти років з хронічною серцевою недостатністю тривалий час лікується дигітоксином, самостійно визначаючи дозу. Надійшла до стаціонару із скаргами на погіршення загального стану, появу аритмії, нудоту, зменшення виділення сечі, безсоння. З чого слід розпочати лікування хворої?

152. Ураження хворого однократною дозою іонізуючого випромінювання спричинило розвиток кістково-мозкової форми променевої хвороби. Які патологічні прояви з боку крові будуть характерними в періоді уявного благополуччя?

153. У хворого після застудного захворювання з’явилося порушення больової i температурної чутливості передніх 2/3 язика. Який із нервів при цьому постраждав?

154. У жінки 49-ти років внаслідок тривалого стояння з’явилися набряки ніг. Яка можлива причина появи набряків?

155. У хворої 35-ти років з хронічним періодонтитом біля кореня 15 зуба видалено кісту діаметром 3 см. При гістологічному досліджені встановлено, що стінка її тонка, утворена зрілою сполучною тканиною, яка інфільтрована лімфоцитами і плазматичними клітинами, внутрішня поверхня вистелена багатошаровим плоским епітелієм без ознак кератинізації, в порожнині серозний ексудат. Який найбільш імовірний діагноз?

156. Зріст дорослої людини 100 см при пропорційній 6удові тіла та нормальному розумовому розвитку. Недостатнє вироблення якого гормону в дитячому віці є причиною цього?

157. У чоловіка 70-ти років розвинувся протезний стоматит. Крім того, спостерігалось виражене ураження куточків рота. Під час мікроскопії виявлені великі овоїдні грампозитивні клітини. Які мікроорганізми найбільш імовірно стали провідним етіологічним фактором такого ураження?

158. В організмі людини визначене порушення обміну мелатоніну. Це може бути пов’язано з нестачею амінокислоти, з якої мелатонін синтезується. Яка це амінокислота?

159. Стоматолог з метою зменшення салівації під час пломбування зуба призначив хворому препарат. Що це за лікарський засіб?

160. До відділення реанімації доставлено хворого, у крові якого виявлений високий вміст сульфгемоглобіну. Який тип гіпоксії має місце у даному випадку?

161. На прийом до лікаря звернувся хворий з симетричним дерматитом відкритих ділянок шкіри. З бесіди з пацієнтом встановлено, що він харчується переважно крупами, їсть мало м’яса, молока і яєць. Дефіцит якого з перерахованих вітамінів є провідним у даного пацієнта?

162. Хворий скаржиться на біль та набряк в ділянці дна порожнини рота. Після огляду діагностовано запальний процес в місці виходу вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози. Яке анатомічне утворення запалене?

163. Одним з перспективних напрямків розробки засобів для лікування ВІЛ-інфекції є створення препаратів, які конкурентно блокують рецептори на лімфоцитах, що перешкоджає адсорбції на них вірусу. Про які структури йдеться?

164. Хлопчик 5-ти місяців госпіталізований з приводу тонічних судом. Хворіє з народження. При огляді волосся жорстке, нігті витончені та ламкі, шкірні покриви бліді та сухі. У крові: кальцій -1,5 ммоль/л, фосфор -1,9 ммоль/л. З чим пов’язані ці зміни?

165. У дитячому садку спостерігалося кілька випадків захворювання дітей. Клінічна картина характеризувалася підвищенням температури і появою на зіві, в роті та на шкірі везикулярної висипки. Попередній діагноз - вітряна віспа. Який матеріал слід направити у вірусологічну лабораторію для експрес-діагностики?

166. Співробітнику атомної станції, що отримав радіоактивне опромінення, був введений радіопротектор. Який з перерахованих механізмів можна віднести до основних патофізіологічних механізмів радіопротекції?

167. Ліквідатору наслідків аварії на АЕС, що отримав велику дозу опромінення, проведено трансплантацію кісткового мозку. Через деякий час після проведеної операції у пацієнта діагностовано розвиток реакції "трансплантат проти хазяїна". Які антигени стали пусковим механізмом виникнення цієї реакції?

168. В результаті травми носа у чоловіка 30-ти років пошкоджена слизова оболонка, що вкриває верхню частину верхньої раковини. Це призвело до порушення:

169. У дитини наявне порушення формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може спричинити такі порушення?

170. Хворий надійшов до неврологічного відділення зі скаргами на біль у правій половині обличчя. Під час обстеження виявлено зниження чутливості шкіри у цій ділянці, болісність під час натискання у над- і підочноямкових точках, підборідді. Який нерв уражений?

171. У молодого подружжя народилася дитина з різними кольорами райдужної оболонки правого і лівого ока. Як на- зивається ця форма мінливості?

172. У хворої немотивоване вїдчуття тривоги, неспокою, безсоння. Яка група фармакологічних засобїв показана у цьому випадку?

173. Робітник хімічної промисловості звернувся до лікаря зі скаргами на стирання емалі. При огляді виявлено розповсюджене руйнування коронок зубів з утворенням замісного дентину. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?

174. У дитини 5-ти років відзначається змішана інвазія аскаридами та гостриками. Який протиглисний препарат слід призначити для однократного прийому?

175. У медсестри маніпуляційного кабінету зі стажем роботи 20 років розвинувся контактний дерматит верхніх кінцівок. До якого типу імунних порушень відноситься дане захворювання?

176. Під час введення лікувальної сироватки у хворого виникли утруднене дихання, неспокій, тахікардія. Хворий знепритомнів. АТ- 70/40 мм рт.ст. Який вид шоку розвинувся у хворого?

177. Аналізуються нормальні клітини червоного кісткового мозку, що активно діляться. Яка кількість хромосом характерна для G1 періоду в цих клітинах?

178. Під час реєстрації ЕКГ хворого з гіперфункцією щитоподібної залози за- реєстровано збільшення частоти серцевих скорочень. Вкорочення якого елементу ЕКГ про це свідчить?

179. У експериментальної тварини видалили мозочок. У результаті чого рухи втратили свою плавність та точність, щезла їх співвимірність. Як називається описане явище?

180. Під час дослідження мазку крові, взятого у хворого і забарвленого за Ро- мановським, лікар виявив найпростіші і встановив діагноз - хвороба Круза-Чагаса. Яке найпростіше викликало захворювання у даного хворого?

181. У хворого 60-ти років з цукровим діабетом виявлено кетоацидоз. Біохімічним наслідком кетоацидозу за умов цукрового діабету є зменшення рівня використання ацетил-Ко-А внаслідок дефіциту:

182. У хворого, що надійшов до хірургічного відділення з ознаками гострого апендициту, виявлені наступні зміни у крові: лейк.- 16 • 109/л, б.- 0, е.- 2%, ю.-2%, п.- 8%, с.- 59%, л.- 25%, м.- 4%. Як класифікуються зазначені зміни?

183. Хвора 55-ти років з гострим нападом печінкової кольки надійшла до гастроентерологічного відділення. Об’єктивно: температура тіла 38°C, склери, слизові та шкіра іктеричні, сеча темна, кал світлий. Скарги на свербіж шкіри. Яка причина жовтяниці у цієї хворої?

184. У хворої 12-ти років виявлено накопичення рідини в черевній порожнині. При пункції отримано мутний пун-ктат світло-жовтого кольору, відносної щільності 1,029, з вмістом білка 0,39 г/л. В осаді велика кількість клітин, переважно нейтрофілів. Який характер рідини, отриманої під час пункції?

185. Основними тригерами, що включають ефекторні системи клітини у відповідь на дію гормонів, є протеїнкінази, які змінюють каталітичну активність певних регуляторних ферментів шляхом АТФ-залежного фосфорилювання. Який із наведених ферментів є активним у фосфорильованій формі?

186. У людини зменшена частота серцевих скорочень, посилені секреторна та моторна функції шлунка, звужені бронхи та зіниці. Це є наслідком активації в організмі такої системи регуляції функцій:

187. Процес біосинтезу білку є енер-гозалежним. Який макроергічний субстрат безпосередньо використовується у цьому процесі на стадії елонгації?

188. У хворого, який знаходиться на лікуванні з приводу вірусного гепатиту В, з’явилися ознаки печінкової недостатності. Які зміни крові, що свідчать про порушення білкового обміну, найбільш імовірно будуть спостерігатися у даному випадку?

189. Після падіння з дерева у хлопчика утруднене відведення руки до горизонтального положення. Який із м’язів імовірно пошкоджений?

190. У хлопчика 6-ти років з’явився різкий біль під час ковтання, виражений набряк шиї, температура тіла підвищилась до 39oC. На мигдалику сірувато-жовті плівки, які знімаються зі значним утрудненням. Різко виражені ознаки інтоксикації. Який найбільш імовірний діагноз?

191. У 4-річної дитини зі спадковим ураженням нирок спостерігаються ознаки рахіту, концентрація вітаміну D в крові у межах норми. Що є найімовірнішою причиною розвитку рахіту?

192. У людини під час травми пошкоджена потилична зона кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів:

193. При мікроскопічному дослідженні стінки бронхів померлого, що зловживав палінням: слизова оболонка місцями вистелена незроговілим багатошаровим єпітєлієм замість війчастого ба-гаторядного епітелію. Зміни в епітелії слизової оболонки бронха є проявами:

194. У сироватці крові пацієнта підвищена активність гіалуронідази. Визначення якого біохімічного показника сироватки крові дозволить підтвердити припущення про патологію сполучної тканини?

195. Після аварії на хімічному виробництві відбулося забруднення навколишнього середовища нітросполуками. У людей, що проживають у цій місцевості, з’явилися різка слабкість, головний біль, задишка, запаморочення. У чому причина розвитку гіпоксії?

196. Жінці 50-ти років видалили зуб. На місці видалення регенерувала нова тканина. Виходячи з функції органел клітин, вкажіть найбільш активні з них при відновленні тканин:

197. Під час розтину тіла померлого від раку шлунка, у черевній порожнині виявлено біля 1000 мл мутної, зеленуватої рідини, на вісцеральному та пристінковому листках очеревини ниткоподібні нашарування сіруватого кольору. Який вид запалення розвинувся на серозному покрові?

198. Навесні, під час інтенсивного цвітіння рослин у пацієнта виникла задуха, спричинена гіперсекрецією слизу та скороченням гладенької мускулатури бронхів. Гіперчутливість якого типу розвинулась у пацієнта?

199. У хворого відмічається нездужання, що супроводжується підвищенням температури, слабкістю, тривалими рідкими випорожненнями до 10-12 разів на добу, гострими болями у животі. При дослідженні фекальних мас виявлено структури правильної округлої форми з 4-ма ядрами. Це може бути спричинено паразитуванням:

200. У хворого 37-ми років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. У крові: зниження активності факторів зсідання крові II, VII, X, подовження загального часу зсідання крові. Дефіцитом якого вітаміну обумовлені зазначені зміни?