Буклет 2011 року

Українською мовою для іноземних студентів

Всього тестових завдань:
Вірних відповідей:
РЕЗУЛЬТАТ: %

1. Порівняльний аналіз показників роботи двох аптек показав, що нормативи товарного запасу в днях становили відповідно 20 і 30 днів. Який з вказаних показників не використовується для розрахунку нормативу товарних запасів?

2. Хворому на атеросклероз було призначено антиатеросклеротичний засіб. Вкажіть який цей препарат:

3. Суспензіям як гетерогенним системам властива кінетична та седиментаційна нестабільність. Вкажіть речовину, яку використовують для підвищення стабільності суспензій із гідрофобними речовинами:

4. Прийом якого препарату може викликати розвиток закрепу в хворого, який отримує комбіновану терапію артеріальної гіпертензії?

5. У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено обструктивний бронхіт. Який із зазначених гіпотензивних препаратів йому протипоказаний?

6. Який лікарський засіб застосовують при гострому інфаркті міокарда з метою тромболітичної терапії?

7. Відповідаючи на запитання лікаря-хірурга про можливість тривалого консервативного лікування та розсмоктування холестеринових каменів у жовчному міхурі, зазначте рекомендований лікарський засіб:

8. Фітохімічний цех підприємства виготовляє біогенні стимулятори з різних видів сировини. Вкажіть препарати біо- генних стимуляторів, які одержують із мінеральних джерел:

9. Кількісний вміст дифенгідраміну гідрохлориду у відповідності з вимогами ДФУ визначається методом алкаліметрії. У якості титранта використовується розчин такої речовини:

10. Згідно з діючим законодавством, аптечним працівникам нараховується допомога при тимчасовій втраті працездатності. Вкажіть джерело оплати перших 5 днів хвороби за листками непрацездатності:

11. Хворому на депресію лікар призначив препарат із групи трициклічних антидепресантів. Назвіть цей препарат:

12. При виготовленні ін’єкційних лікарських форм на фармацевтичних підприємствах використовуються різні способи запаювання ампул. Для яких ін’єкційних розчинів проводять запаювання капілярів у потоці інертних газів (азот, аргон, вуглекислий газ)?

13. Аптека державної форми власності на підставі ліцензії одержує та реалізує наркотичні лікарські засоби. Який державний орган розробляє та переглядає перелік дозволених для застосування в Україні таких засобів?

14. Хімік контрольно-аналітичної лабораторії отримав завдання приготувати еталони каламутності згідно вимог фармакопеї. Які речовини він має використовувати для цього у якості вихідних?

15. При хіміко-токсикологічному дослідженні діалізату з водної витяжки реакцію на аміак НЕ ПРОВОДЯТЬ, якщо в ньому доведено наявність такої речовини:

16. Вкажіть лікарську рослинну сировину, де каротиноїди накопичуються в великих кількостях та яка використовується при виготовленні фітопрепара-тів:

17. В медичній практиці цю сполуку використовують як дезінфікуючий засіб. При отруєнні нею сеча набуває оливкового або оливково-чорного забарвлення. Назвіть цю сполуку:

18. Хворій, яка страждає на бронхiаль-ну астму встановлено діагноз гіпертонічної хвороби. Який гіпотензивний препарат протипоказаний даній пацієнтці?

19. При антацидних гастритах використовують сік подорожника. Яким способом його одержують?

20. Готівкові грошові кошти аптеки зобов’язані зберігати у банку на поточному рахунку. Вкажіть документ, що оформляється для здачі аптекою виручки до банку:

21. Лікар прописав емульсію оливкової олії, до складу якої входить анестезин. Для введення анестезину в емульсію його необхідно розчинити:

22. Кількіснє визначення аргентуму нітрату проводять методом тіоціанатоме-трії. Який індикатор при цьому застосовують?

23. До аптеки надійшли товарно-матеріальні цінності за товарнотранспортною накладною. В якому документі лікарські засоби обліковуються уповноваженою особою?

24. При проведенні експертизи було виявлено наявність формальдегіду в діалізаті. При біотрансформації якої речовини міг утворитися даний альдегід?

25. Фармацевт приготував настій трави горицвіту. Особливістю приготування цього настою є те, що діючі речовини вилучають у такому середовищі:

26. Провізор-аналітик визначає кількісний вміст кофеїну у відповідності з вимогами ДФУ методом ацидиметрії у неводних середовищах. У якості титрованого розчину він використав розчин:

27. Провізор-аналітик, аналізуючи вітамінні очні краплі, під час розглядання в їх УФ-світлі спостерігав яскраву зеленувато-жовту флюоресценцію. Це свідчить про наявність:

28. При проведенні інструктажу із заготівлі листків мати-й-мачухи слід звернути увагу на можливі домішки до цієї сировини, а саме:

29. Лікар виписав рецепт на настій наперстянки з кислотою хлористоводневою. Вкажіть причину несумісності:

30. У відповідності з основними умовами поставки медичної продукції, лікарські засоби аптеці повинні відпускатись з залишковим терміном придатності не менше ...%, а бактерійні препарати -не менше ...%:

31. Відбулося отруєння нітритами. Виявлення нітритів за реакцією утворення азобарвника проводять з використанням такої кислоти:

32. Дубильні речовини проявляють в’яжучу дію і використовуються для лікування колітів, ентероколітів, діареї. Яка рослинна сировина містить дубильні речовини у великій кількості?

33. Фармацевт виявив у пропису несумісність. Оберіть лікарські речовини, які утворюють евтектику:

34. Фармацевт приготував очні краплі з кислотою борною. Який метод стерилізації він застосував?

35. Основними діючими речовинами листя і плодів сени є сенозиди A, B, C, D. До якого класу біологічно активних речовин вони належать?

36. У хворого встановлено діагноз -виразкова хвороба шлунка. Препарат якої з перелічених груп лікарських засобів необхідно використати в комплексній терапії пацієнта?

37. У хворого на виразкову хворобу шлунка під час комбінованої фармакотерапії випорожнення набули чорного забарвлення. Назвіть препарат, який міг спричинити таку зміну:

38. Контроль якості виготовлених таблеток на фармацевтичному підприємстві включає визначення вмісту допоміжних речовин тальку і аеросилу. Яким методом проводять таке визначення?

39. Аптека займається роздрібною реалізацію лікарських засобів. Вкажіть облікову групу лікарських засобів, до якої відноситься атропіну сульфат:

40. Для приготування 200 мл водного витягу з трави кропиви собачої — 2 мл/г) для настоювання слід взяти води:

41. З наведених нижче груп лікарських препаратів, які реалізуються аптекою, зазначте таку, що підлягає предметно-кількісному обліку:

42. Хворий 40-ка років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадиаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму?

43. Аналітик контрольно-аналітичної лабораторії проводить контроль якості кислоти борної. Справжність підтверджується за реакцією утворення бор-ноетилового (борнометилового) ефіру, який горить полум’ям, оточеним:

44. Хворому для лікування бронхіальної астми лікар призначив препарат з групи в-адреноміметиків. Вкажіть цей препарат:

45. При ідентифікації лікарських засобів провізор-аналітик Державної інспекції по контролю за якістю лікарських засобів проводить лігнінову пробу. Укажіть цей лікарський засіб:

46. До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, фотофобію та порушення зору. Об’єктивно: шкіра гіперемована, суха, зіниці розширені, тахікардія. Був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами белладонни. Який з лікарських засобів доцільно застосувати як антидот?

47. Серед препаратів екстемпорально-го приготування значне місце займають порошки. Який з наведених компонентів вводять до складу порошків без попереднього подрібнення?

48. У разі виявлення відхилення фактичних та облікових залишків понад норму природної втрати завідувач аптеки зобов’язаний провести службове розслідування впродовж:

49. Для кількісного визначення субстанції прокаїну гідрохлориду згідно ДФУ провізор-аналітик використовує метод нітритометрії. Який індикатор йому слід використати?

50. Хворому, який тривалий час приймає фенобарбітал, лікар призначив диклофенак натрію. Однак протизапальний ефект диклофенаку виявився слабшим від очікуваного внаслідок фармакокінетичної взаємодії цих препаратів. Результатом яких процесів могла бути така взаємодія препаратів?

51. При заготівлі кореневища аїру можна переплутати його і заготовити домішку. Вкажіть можливу домішку до цієї сировини:

52. Для обліку здійснених в аптеці господарських операцій використовуються синтетичні рахунки, перелік яких наводиться у Плані рахунків. Для заповнення якого документу використовують залишки на першому, другому та третьому класах рахунків?

53. Для приготування очних мазей використовують мазеву основу - сплав вазеліну i ланоліну Вкажіть метод її сте-рилiзацїї:

54. Аптека - юридична особа (мале підприємство) планує з 1 січня наступного року перейти на спрощену систему оподаткування. Яке обмеження щодо обсягу виручки від реалізації встановлено для таких підприємств?

55. Провізор за власним бажанням хоче розірвати безстрокову угоду за при- чиною переводу чоловіка в іншу місцевість. У якому вигляді i у який термін він має попередити завідувача аптеки?

56. Основним документом, який визначає права і обов’язки сторін з поставки всіх видів товарів аптечного асортименту, є:

57. У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту:

58. У хворого хронічний гастрит типу А зі зниженою секреторною функцією, перніціозна анемія. Який з препаратів показаний хворому?

59. Провізор-аналітик проводить дослідження чистоти лікарської речовини "Натрію тіосульфат". На наявність якої домішки вказує поява фіолетового забарвлення у реакції з натрію ні-тропрусидом?

60. Хворому необхідно приготувати мікстуру, до складу якої входять розчин натрію броміду і валідол. Вкажіть причину несумісності:

61. Препаратом вибору для терапії гострого пієлонефриту у вагітної жінки у I триместрі є:

62. В контрольно-аналітичну лабораторію для аналізу надійшов "Aether anaestheticus". Який реактив за ДФУ слід використати провізору-аналітику для виявлення домішок ацетону і альдегідів?

63. Завідувач аптеки при заповненні Товарного звіту відображає прибуткові та видаткові господарські операції. Яка із наведених операцій зменшує товарний залишок аптеки?

64. Фармацевт виявив несумісність у рецепті, в якому прописані розчин калію перманганату та перекис водню. Зазначте тип хімічної реакції:

65. В аптеках настоянки та новогалено-ві препарати, які містять серцеві глікозиди зберігають:

66. Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи не-стероїдних протизапальних засобів. Що це за лікарський засіб?

67. Провiзор-аналiтик виконує аналiз на наявність натрiю гіосульфату. Оберіть реактив, за допомогою якого можна відкрити тіосульфат-іон:

68. Хворому на алергічний дерматит був призначений супрастин. До якої групи антиалергічних засобів належить цей препарат?

69. Хворому з артерiальною гіпертензією було призначено один з антигіпер-тензивних засобiв. Артерiальний тиск у хворого нормалiзувався, однак його почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку побічну дію?

70. Фармацевт в асептичних умовах готує декілька розчинів з антибіотиками. Розчин якої речовини він може простерилізувати?

71. Фармацевт готує порошки за прописом: Візьми: Прозерину 0,002 Цукру 0,25 Змішай, щоб утворився порошок. Дай таких доз числом 10. Познач. По 1 порошку 2 рази на день після їди. Вказати кількості інгредієнтів для приготування порошків за прописом:

72. Під час лікування хронічної серцевої недостатності дигоксином у хворого виникли брадикардія, нудота, блювання, погіршення зору. Який з препаратів є антидотом у цьому випадку?

73. Одним з показників перевірки якості готових ампул є відсутність залишкової напруги у склі. Вкажіть яка опе- рація із стадії " Підготовка ампул до на-повнення"усуває даний недолік?

74. Що відображає такий фармакокіне-тичний параметр лікарських засобів як пєріод напiввиведення (Т1/2)?

75. З наведених сечогінних препаратів виберіть петльовий діуретик екстреної, сильної і короткотривалої дії:

76. Порадьте хворому з гострим бронхітом муколітичний препарат, який полегшує відхаркування:

77. Провізору-аналітику аптеки необхідно зробити висновок про якість приготування 3% розчину натрію броміду. Кількісне визначення складу мікстури провізор-аналітик провів рефрактометричним методом. Розрахувати кількість натрію броміду у цьому випадку можна, визначивши значення:

78. Дубильні речовини можна використовувати як антидот при отруєнні алкалоїдами. Оберіть рослинну сировину, яку можна рекомендувати при такій інтоксикації:

79. Загальним методом визначення кількісного вмісту препаратів з групи галогенідів лужних металів є:

80. Фармацевт приготував очні краплі з пілокарпіну гідрохлориду та розчину адреналіну гідрохлориду. Особливістю введення розчину адреналіну є те, що його додають:

81. У хворої 45-ти років, яка впродовж двох тижнів приймає неодикумарин з приводу тромбофлебіту, при черговому обстеженні у крові виявлено зниження вмісту протромбіну, в сечі - мікрогема-турію. Який лікарський засіб необхідно застосувати як антагоніст неодикумарину?

82. Героїн при надходженні до організму переважно метаболізує до:

83. В аптеку надійшов рецепт на порошки, у якому завищена разова доза фенобарбіталу без відповідного оформлення. Як повинен вчинити провізор?

84. Який стиль керівництва характеризується особливою поступливістю керівника, який надає підлеглому ініціативу у формуванні цілі та готовий прийняти її без заперечень?

85. У разі втрати ліцензії провізор повинен звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дублікату. Орган ліцензування зобов’язаний видати заявникові дублікат ліцензії не пізніше:

86. В місті обласного підпорядкування почав функціонувати геріатричний центр. Фармацевтична фірма поряд відкриває аптеку. Який вид спеціалізації варто використати в її роботі?

87. В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідро-хлорид. Про який типовий побічний ефект препарату слід застерегти хворого?

88. Під час подрібнення лікарської рослинної сировини використовують сировину з оптимальним рівнем вологості (5-6%). Що треба здійснити у випадку, коли матеріал пересушений?

89. Провізор-аналітик визначає кількісний вміст лікарського засобу прокаї-ну гідрохлориду. Який з перерахованих розчинів він повинен використати:

90. В аптеку надійшов рецепт, в якому прописаний скополаміну гідробромід по 0,0002 г на 1 порошок. Скільки три-турації 1:100 необхідно взяти для приготування 10 порошків?

91. Аптека отримала лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів. Яку торговельну (роздрібну) націнку на ці препарати має право зробити аптека при їх відпуску лікарні за бюджетні кошти?

92. Стійкість суспензій підвищується при введені до їх складу речовин, що збільшують в’язкість дисперсійного середовища. Вкажіть речовину, що виявляє зазначені властивості:

93. Підземні органи лікарських рослин, які накопичують найбільшу кількість діючих речовин, збирають:

94. Оптово-посередницька фірма, яка співпрацює з закордонними партнерами, з метою досягнення комерційного успіху, проводить ряд заходів, що сприяють формуванню власного позитивного іміджу. Який вид професійної етики використовує фірма?

95. З метою визначення перекисів у ефірі для наркозу провізор-аналітик використував один з реактивів:

96. Одержано мінералізат, що містить сульфати плюмбуму, барію та стронцію у вигляді білих осадів. Яку процедуру треба здійснити з сульфатом плюмбу-му, щоб його відділити?

97. Якісна реакція на фенол - реакція з бромною водою. Яка сполука утворюється при взаємодії фенолу з бромною водою і випадає із розчину у вигляді білого осаду?

98. До аптеки звернувся хворий з проханням відпустити йому препарат "Пе-трусин"як засіб від кашлю. Настій якої лікарської рослини можна запропонувати як замінник при відсутності цього препарату?

99. На аптечний склад надійшла партія лікарської рослинної сировини листя подорожника великого. Вміст яких діючих речовин є ознакою доброякісності у відповідності з вимогами Фармакопеї?

100. Під час дослідження "кисло-го"хлороформного витягу з натрію нітритом у кислому середовищі судово-медичний токсиколог отримав забарвлену в ізумрудний колір сполуку. Яка з речовин здатна до утворення вказаної нітрозо-сполуки?

101. Більшість алкалоїдів ізолюються з біологічного матеріалу полярними розчинниками. Який з наведених алкалоїдів ізолюється перегонкою з водяною парою?

102. Для зняття набряку в медичній практиці застосовують гіпертонічні розчини. Вкажіть явище, що відбувається у клітинах крові при введенні такого розчину:

103. Допоможіть лікарю вибрати наркотичний анальгетик, який можна використати для знеболювання пологів?

104. На фармацевтичному підприємстві виготовляють водні розчини. Розчин якої речовини виготовляють шляхом хімічної взаємодії та електрохімічним методом?

105. Сульфадимезин, етазол, уросуль-фан застосовують як хіміотерапевтичні лікарські засоби. Вони являються похідними:

106. В контрольно-аналітичній лабораторії виконується аналіз субстанції заліза сульфату гептагідрату згідно ДФУ. Наважку субстанції титрують розчином:

107. Ь запропонованих хіміотерапевтичних засобів оберіть препарат для лікування хворого, що страждає на простий герпес:

108. Виберіть відновник, необхідний для визначення домішки миш’яку в лікарських речовинах (метод 2):

109. У складі якого з наведених напрямків комплексного дослідження ринку вивчається співвідношення між попитом, пропозицією та рівнем цін?

110. У таблетковому цеху виготовляють тритураційні таблетки. Які показники якості НЕ ВИЗНАЧАЮТЬ для даних таблеток?

111. Для лікування інфекції сечовидільних шляхів лікар-інтерн призначив хворому препарат з групи нітрофуранів -ніфуроксазид. Лікарем допущена помилка, оскільки препарат:

112. До провізора звернувся пацієнт, якому рекомендовано прийом ацетилсаліцилової кислоти як антиагреганта. Яку добову дозу препарату у грамах слід рекомендувати для постійного прийому?

113. Під час приготування супозиторіїв методом викачування після введення у масло какао хлоралгідрату супозитор-на маса стала в’язкою та почала розтікатися. Яку речовину необхідно додати до супозиторної маси для відновлення щільності та пластичності?

114. Вітчизняний препарат Плантаглюцид, яким лікують гастрити, виразкову хворобу шлунку та 12-палої кишки, є сумою полісахаридів з лікарської рослинної сировини:

115. При проведенні оперативного втручання було застосовано міорелаксант тубокурарину хлорид. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для відновлення у нього самостійного дихання?

116. Який з вказаних методів наповнення ампул ін’єкційними розчинами дозволяє запобігти забруднення капілярів густими і в’язкими розчинами?

117. Структурною основою тетрациклінів є частково гідроване ядро:

118. Жінка у III триместрі вагітності захворіла на rPBI з підвищенням температури тіла до 39oC. Який лікарський засіб доцільно їй запропонувати?

119. Пацієнтові потрібно приготувати лінімент Вишневського. Які речовини можна використати як основу лініменту, керуючись вимогами нормативних документів?

120. До аптеки надійшов план заготівлі лікарської рослинної сировини - трави хвоща. Який вид хвоща підлягає до заготівлі, є фармакопейним та використовується у медичній практиці?

121. При проведенні місцевої анестезії до розчину новокаїну додається розчин адреналіну гідрохлориду. З якою метою це проводиться?

122. Під час проведення планової інвентаризації каси встановлена недостача. Хто має відшкодувати виявлену суму недостачі?

123. Під час прийняття від заготівельника лікарська рослинна сировина пе-рєвіряється на відповідність вимогам. Який документ є підставою для здійснення оприбуткування лікарської рослинної сировини в аптеці у разі позитивного висновку?

124. Фармацевтична фірма провела се-гментування регіонального ринку про-тигістамінних препаратів за віковою ознакою. Вона встановила, що лікарські засоби для дітей відсутні. Фірма буде розглядати даний сегмент як:

125. До судово-хімічної лабораторії надійшов об’єкт, при дослідженні якого необхідно провести кількісне визначення меркурію за реакцією із дитизоном. Який фізико-хімічний метод використовується при такому аналізі?

126. Основними діючими речовинами плодів глоду є флавоноїди. Яку фармакологічну дію вони зумовлюють?

127. Провізор аптечного підприємства звільнився за власним бажанням і приступив до роботи менеджером оптової фармацевтичної фірми. До якого виду відноситься такий рух кадрів?

128. Під час реєстрації суб’єкта господарювання до органів реєстрації необхідно надати установчі документи. До установчих документів суб’єкта господарювання відносяться:

129. Для кількісного визначення субстанції фторурацилу згідно ДФУ провізор-аналітик використовує метод неводного титрування. Який титрований розчин йому необхідно використа- ти?

130. Після довготривалого прийому ізо-сорбіду для профілактики нападів стенокардії хворий відмітив значне зниження ефекту останнього. Яке явище мало місце у хворого?

131. Фармацевту необхідно простерилізувати 250 мл ін’єкційного розчину глюкози. Скільки хвилин необхідно стерилізувати розчин в автоклаві при температурі 120oC ?

132. В аптеці необхідно приготувати супозиторії методом виливання на желатино-гліцериновій основі. В якому співвідношенні береться желатин, вода і гліцерин для приготування основи?

133. Чи встановлюється випробувальний термін при прийнятті на роботу осіб, що не досягли 18 років?

134. Співробітник фармацевтичної фірми отримав завдання провести маркетингові дослідження по вивченню регіонального ринку антиаритмічних засобів. Якому етапу досліджень він віддає перевагу в першу чергу?

135. Провізор-аналітик виконує аналіз субстанції етилморфіну гідрохлориду. Для визначення домішки води напівмі-крометодом в випробуванні на чистоту він застосовує такий реактив:

136. На фармацевтичних підприємствах виготовляють таблетки, вкриті кишко-ворозчинними оболонками. Згідно вимог ДФУ ці оболонки не повинні розпадатися в кислому середовищі впродовж такого часу:

137. У хворого гостре отруєння морфіном. Який препарат слід ввести як антидот?

138. Провізор відділу маркетингу фармацевтичного виробника планує комунікаційну політику підприємства. Яка складова систем маркетингових комунікацій має найвищу вартість на один контакт?

139. Фінансова звітність аптек складається з окремих звітних форм. У якій із них відображається сума кредиторської заборгованості за придбаний товар?

140. При виготовленні мазі з протарголом фармацевт допустив помилку при введенні інгредієнту в основу. Як потрібно було ввести протаргол в основу?

141. Відносна кількість лікарського засобу, що надходить з місця введення до системного кровообігу називається:

142. Згідно Кодексу законів про працю до обов’язкових утримань із заробітної плати працівників аптек належать:

143. У практичній діяльності аптеки мають місце різні рівні управління. Якому рівню управління відповідає функція безпосереднього контролю за діяльністю провізора з виготовлення ліків?

144. Хворому потрібно приготувати порошки, що містять ментол. Як досягнути потрібного ступеня подрібнення ментолу?

145. У вагітної жінки 38-ми років хворої на цукровий діабет II типу (інсуліноне-залежний) препаратом вибору є:

146. Цех з виробництва суспензій і емульсій опановує випуск нових препаратів. Запропонуйте механізм для їх отримання шляхом розмолу у рідкому середовищі:

147. Деякі отрути внаслідок окиснен-ня в організмі утворюють сполуки, що збільшують їх токсичність. Так, внаслідок окиснення гептахлору в організмі утворюється:

148. Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:

149. Хворому 30-ти років із розладом сну і неврівноваженістю психоемоційної сфери лікар призначив діазепам. Чим обумовлений психоседативний ефект препарату?

150. В аптеку надійшов рецепт на вушні краплі: Rp.: Camphorae Mentholi ana 1,0 Olei Vaselini 25,0 Misce. Da. Signa. Вушні краплі Які утруднення виникнуть у фармацевта при виготовленні даного лікарського засобу?

151. Провізор-аналітик визначає у препараті домішку солей калію з розчином натрію тетрафенілборату. Наявність домішки він визначає за появою:

152. Фармацевтична фірма "Фарма-світ"запатентувала і виробляє новий препарат гіпоглікемічної дії. Збут товару фірма проводить безпосередньо через власні відділи збуту, збутові філіали, мережу фірмових аптек. Канал якого рівня характеризує збутову політику даної фармацевтичної фірми?

153. У контрольно-аналітичній лабораторії досліджується субстанція кальцію пангамату. З яким реактивом катіон кальцію утворює білий осад?

154. Проводячи ідентифікацію ізоніазиду, провізор-аналітик прокип’ятив субстанцію з 2,4-динітрохлорбензолом. В результаті утворилося жовте забарвлення, яке при додаванні розчину лугу переходить у фіолетове, а потім у бурувато-червоне. В результаті реакції утворюється похідне такого альдегіду:

155. До аптеки надійшов рецепт на мікстуру. Оберіть лікарські засоби, які утворюють несумісність:

156. Аптека планує закупівлю та реалізацію товарів різних облікових груп. На яку групу товару розповсюджуються пільги з ПДВ?

157. Від мешканки селища аптека прийняла 5 кг плодів глоду. Який документ підтверджує здійснену операцію?

158. В аптеку надійшов рецепт для приготування порошку для зовнішнього застосування, до складу якого входить важкоподрібнювана речовина. Яку з наведених рідин може використати фармацевт для диспергування цієї речовини?

159. У наркологічне відділення надійшов хворий з діагнозом: морфінізм. Лікар відзначив у хворого зниження фармакологічної активності морфіну. Яке явище є причиною зміни активності препарату?

160. В аптеку надійшов рецепт для приготування 3% спиртового розчину кислоти борної. Яку концентрацію спирту етилового повинен взяти провізор для приготування лікарської форми?

161. У жінки затяжний період пологової діяльності. Із перелічених препаратів виберіть той, що стимулює пологову діяльність, завдяки фізіологічній дії:

162. Провізор контрольно-аналітичної лабораторії досліджує субстанцію про-каїну гідрохлориду у відповідності до вимог ДФУ Яким методом ДФУ рекомендує визначати кількісний вміст цього препарату?

163. Отруйні речовини виділяються із об’єктів біологічного походження за допомогою різних методів. При отруєнні пестицидами - похідними фосфорних кислот використовують метод:

164. Обладнання для подрібнення класифікується за способом подрібнення. До яких машин відноситься вальцева дробарка?

165. Вагітна жінка захворіла на пневмонію; термін вагітності 20 тижнів. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити лікарю для призначення хворій без загрози для розвитку плоду?

166. При пресуванні таблетки прилипають до прес-інструменту. Оберіть з перелічених причину прилипання таблеток:

167. До родини селерові відноситься дво- або багаторічна рослина, з сизуватим галузистим в верхній частині стеблом. Листя сизуваті, розділені на ниткові частки. Квітки жовті, зібрані у суцвіття складна парасолька. З плодів цієї рослини виготовлюють "кропову воду". Назвіть рослину:

168. Хвора 60-ти років страждає на гіпертонічну хворобу II стадії, ішемічну хворобу серця, бронхіальну астму. Після корекції фармакотерапії стався напад бронхоспазму, зросла задишка. Який лікарський засіб спричинив ускладнення?

169. Який з нижченаведених лікарських засобів є препаратом вибору для профілактики виникнення нападів бронхіальної астми?

170. Завідуючий аптекою складає "Товарний звіт"за місяць. Які господарські операції він має занести до розхідної частини звіту?

171. Отруйний лікарський засіб, який підлягає предметно-кількісному обліку, при відпуску хворому безоплатно виписується:

172. Спрощена система оподаткування передбачає заміну декількох податків одним. Яке обмеження щодо чисельності працюючих встановлено юридичним особам для запровадження ними спрощеної системи оподаткування?

173. Провізор-аналітик при ідентифікації ксероформу провів реакцію з натрію сульфідом; при цьому утворився чорний осад. Який іон він виявив?

174. До лікаря звернувся хворий 70-ти років з приводу підвищеного артеріального тиску. З анамнезу відомо про наявність доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Який лікарський засіб бажано призначити даному хворому?

175. У хворого 60-ти років після емоційного перенапруження з’явився біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку. Назвіть лікарський засіб, який тамує больовий синдром у даному випадку:

176. На фармацевтичній фабриці виготовляють сік із свіжої рослинної сировини. Вкажіть, яку операцію проводять на стадії очищення соку:

177. Діяльність організації залежить від різних факторів. Які фактори належать до внутрішнього середовища організації?

178. Фармацевтична оптова фірма для стимулювання збуту товару надає своїм клієнтам знижку на основі спеціальної домовленості і за умови їх постійності як клієнтів. Визначте вид знижки:

179. Лікарю-анестезіологу необхідно провести операцію, використовуючи нейролептаналгезію. Яке із перерахованих нижче поєднань лікарських засобів доцільно використовувати у даному випадку?

180. До якого типу відноситься лінімент: Ol. Helianthi 7,4 Sol. Ammonii caustici 25 ml Ac. Oleinici 0,1 M.f. linimentum D.S. Для втирання

181. Поясніть, чому знижується антико-агулянтний ефект синкумара при одночасному застосуванні його з фенобарбіталом:

182. Хворий звернувся до фітовідділу аптеки з проханням відпустити йому діуретичний засіб. Яку лікарську рослин- ну сировину краще використати з цією метою?

183. Яка складова системи маркетингових комунікацій спрямовує свою діяльність на формування позитивного іміджу фірми?

184. В аптеку надійшли лікарські засоби з аптечного складу. Вкажіть лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку в аптечних закладах:

185. Провізор-аналітик визначає домішку сульфатів у борній кислоті. У якості основного реактиву він додав:

186. При проведенні попередніх випробовувань використовуються різні індикаторні папери. Почорніння індикаторного паперу, обробленого плюмбуму ацетатом, вказує на наявність у біологічному об’єкті:

187. Представлена на аналіз ЛРС у вигляді чорних блискучих кістянок діаметром 6-8 мм, кісточка велика, дуже міцна, куляста, світло-бура, з однією насіниною, смак солодкуватий, злегка в’яжучий. Діагностувати таку ЛРС слід як плоди:

188. Однієї з операцій технологічного процесу отримання розчинів для ін’єкцій є фільтрування розчинів. Які фільтри використовуються для стерильної фільтрації?

189. Який з нижченаведених лікарських засобів застосовується при інфаркті міокарда для проведення тромболітичної терапії?

190. Назвіть "металоотруту", яку виділяють з біологічного матеріалу методом деструкції:

191. У чоловіка, який тривалий час хворіє на хронічний гепатит, встановлено діагноз пневмонії. Який з антибактеріальних лікарських засобів можна використати у даній клінічній ситуації?

192. Ефірна олія рози використовується як протизапальний і спазмолітичний засіб. У яких видільних утвореннях воно локалізується?

193. Якому із перелічених нестерої-дних протизапальних засобів притаманний найслабший пошкоджуючий вплив на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту?

194. Фармацевтична фірма "Пфай-зер"намагається запропонувати ринку найкращий якісний товар за високою ціною, яка має покрити видатки на науково-дослідницькі розробки і виробництво високоякісної продукції. Незважаючи на високу ціну, товар знаходить своїх покупців. Які цілі ціноутворення ставить фірма?

195. Який препарат вибору при лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію та аденому передміхурової залози?

196. Для покращення яких властивостей наповнювача при заповненні твердих желатинових капсул додають ковзкі допоміжні речовини - 0,1% - 0,3% ае-росил або магнію стеарат разом з 0,5% - 1% тальком?

197. На аптечний склад надійшла партія лікарської рослинної сировини листя касії гостролистої. Наявність яких діючих речовин визначається щоб підтвердити доброякісність сировини відповідно до вимог Фармакопеї:

198. Ялівець звичайний застосовується в якості сечогінного, протизапального та жовчогінного засобу. Лікарською сировиною даної рослини є:

199. Відповідно до Плану рахунків охарактеризуйте рахунок, за дебетом якого відображається надходження товару в аптеку, за кредитом - його вибуття:

200. На аналіз надійшла лікарська рослинна сировина: квіти в кошиках діаметром до 4 см. Крайові квіти безстатеві, сині, лійкоподібні; внутрішні - двостатеві, фіолетові, трубчасті. Яка рослина має дані ознаки?