Буклет весна 2018 рік

Українською мовою для студентів громадян України

Всього тестових завдань:
Вірних відповідей:
РЕЗУЛЬТАТ: %

1. До iнфекцiйної лiкарнi лiкарем сiльської амбулаторiї направлений хворий 17-ти рокiв, який три днi тому був укушений коровою за кисть руки. При оглядi на мiсцi укусу визначається пухирець з кратероподiбним поглибленням. Навколо пустули - круглий вiнчик з пухирцiв iз серозно-кров’янистим вмiстом та регiональний лiмфаденiт. Що необхiдно зробити для уточнення дiагнозу?

2. У дитини 10-ти мiсяцiв, яка хворiєна гостру респiраторну iнфекцiю, погiршився стан за рахунок пiдвищення температури до 39,8o

3. Дiвчинка 10-ти рокiв пiд час шкiльної лiнiйки знепритомнiла. Пiд час огляду шкiра блiда, кiнцiвки холоднi. Тони серця послабленi. Частота серцевих скорочень - 62/хв., артерiальний тиск - 90/50 мм рт.ст. З чого необхiдно розпочати надання допомоги на догоспiтальному етапi?

4. Хворий 43-х рокiв, будiвельник, скаржиться на напруження i болючiсть жувальних м’язiв, утруднення при вiдкриваннi рота. Хвороба розпочалась 4 днi тому з появи тягнучого болю в дiлянцi рани на лiвiй кистi, поранення сталось 2 тижнi тому пiд час роботи. При оглядi вiдкривання рота утруднене через тонiчне напруження м’язiв. М’язи живота напруженi, болiснi. Температура 38,8o

5. Учасник лiквiдацiї аварiї на АЕС направлений у стацiонар з дiагнозом ”променева хвороба”. Протягом 8 днiв перебування в стацiонарi не знайдено нiяких суттєвих вiдхилень вiд норми. Чи можна очiкувати прояви гострого радiацiйного ураження у майбутньому?

6. У пiдлiтка 16-ти рокiв 4 мiсяцi тому дiагностовано туберкульоз легенiв. Пiсля лiкування впродовж 2-х мiсяцiв дитина самостiйно перервала прийом протитуберкульозних препаратiв. У зв’язку з погiршенням стану було повторно призначене лiкування. Через 2 тижнi з’явились втрата рiвноваги, зниження слуху, дзвiн у вухах. Прийом якого препарату зумовив появу таких симптомiв i потребуєвiдмiни?

7. У новонародженої дитини вiд матерiносiя поверхневого антигену гепатиту В (НВsAg), стан задовiльний. Активна, дихальних розладiв нема. Печiнка на 2 см нижче реберної дуги. Сеча свiтла, меконiй вiдходить. Якi профiлактичнi заходи треба призначити дитинi?

8. У хлопчика 2-х рокiв на 5-й день дiареї (E.coli) та субфебрильної лихоманки з’явився поширений петехiальний висип, дiурез 50 мл на добу. Загальний аналiз кровi: гемоглобiн - 70 г/л, КП- 0,85, фрагментованi еритроцити, тромбоцити - 55 Г/л. Креатинiн - 240 мкМ/л. Найiмовiрнiшою причиною ниркової недостатностi є:

9. У хлопчика 10-ти рокiв через 5 хвилин пiсля iн’єкцiї бiцилiну-5 з’явилися млявiсть, бiль за грудиною i в дiлянцi серця, утруднене дихання, судоми з наступною втратою свiдомостi. Дихання аритмiчне, тони серця глухi, пульс - 130/хв., слабкого наповнення, артерiальний тиск - 80/40 мм рт.ст. З чого треба почати невiдкладну допомогу?

10. У пацiєнта 35-ти рокiв пiсля надмiрного вживання алкоголю i калорiйної їжi з’явилися гострий бiль у верхнiй частинi живота, блювання без домiшок жовчi, здуття, температура - 38o

11. До гiнекологiчного вiддiлення надiйшла хвора зi значною кровотечею зi статевих шляхiв, болем внизу живота. В анамнезi: стоїть на облiку в ж/к з вагiтнiстю 12 тижнiв. Об’єктивно: хвора блiда, артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст., пульс - 90-100/хв. Зi статевих шляхiв значнi кров’янистi видiлення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

12. У лiкарню доставлена група потерпiлих у результатi бiйки iз застосуванням холодної i вогнепальної зброї. Якi поранення найбiльш несприятливi для прогнозу розвитку iнфекцiйних ускладнень?

13. У хворого 57-ми рокiв, пiд час трансфузiї еритроцитарної маси виникли занепокоєння, задишка. При оглядi: почервонiння обличчя, цiаноз, пульс - 110/хв., артерiальний тиск 70/40 мм рт.ст., сеча червонуватого кольору. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

14. Пiсля падiння з опором на праве плече, потерпiлий скаржиться на бiль, обмеження рухiв, деформацiю в дiлянцi плечового суглоба. Якi заходи на даному етапi надання допомоги необхiдно провести?

15. Хвора 70-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на блювання з домiшками жовчi, затримку випорожнень та газiв. П’ять рокiв тому оперована з приводу перфорацiйної виразки 12-палої кишки. Живiт здутий. Спостерiгаються шум плескоту та симптом Валя. Поставте дiагноз:

16. Дiвчинка 15-ти рокiв госпiталiзована зi скаргами на блювання ”кавовою гущею”, жовтушнiсть шкiри, носовi кровотечi, лихоманку. Об’єктивно: дихання уповiльнене, шкiра iктерична, частота серцевих скорочень - 110/хв., артерiальний тиск - 80/50 мм рт.ст. В бiохiмiчному аналiзi кровi: АлАт220 ОД·л; АсАт- 300 ОД·л; загальний бiлiрубiн - 160 мкмоль/л, протромбiновий iндекс 30%, фiбриноген - 1,1 г/л. З анамнезу: дитина страждаєна хворобу Вiльсона-Коновалова. Яке ускладнення виникло у дитини?

17. До медичної роти бригади доставлено вiйськовослужбовцiв з ознаками iнфекцiйного кишкового захворювання (гiпертермiя, дiарея). До якої сортувальної групи необхiдно зарахувати цих хворих при проведеннi медичного сортування?

18. При оглядi кардiологом хворий 11-ти рокiв, який страждаєна вроджену ваду серця, раптово знепритомнiв. Шкiра та слизовi оболонки блiдо-цiанотичнi. Дихання агональне. Пульс на магiстральних артерiях не визначається. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

19. У дитини захворювання почалося з пiдвищення температури до 38,0oC та появи висипу. Спочатку висип мав вигляд плям, потiм з’явилися пухирцi. Пiд час огляду на шкiрi обличчя, тулуба, кiнцiвок i на волосянiй частинi голови спостерiгається рясний висип: папули, везикули, кiрочки. Дiагноз: вiтряна вiспа. Протягом якого перiоду дитина має бути iзольована?

20. У 25-рiчного хворого на цукровий дiабет I типу через 1 годину пiсля чергової iн’єкцiї виникли слабкiсть, вiдчуття голоду, пiтливiсть. Через 10 хвилин виникли судоми, втрата свiдомостi. Пiд час огляду: непритомний, тонiчнi та клонiчнi судоми м’язiв. Шкiра волога. Артерiальний тиск - 140/80 мм рт.ст., пульс - 90/хв., ритмiчний. Запаху ацетону у повiтрi, що видихається, немає. Необхiдна перша допомога:

21. У хворого 30-ти рокiв пiд час сильного кашлю виникли рiзка задишка та гострий бiль в правiй половинi грудної клiтки, який посилюється при диханнi. Хворiє на бронхiт другу добу. Об’єктивно: артерiальний тиск 110/70 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 80/хв. Аускультативно: над легенями праворуч дихання не прослуховується. Який метод дослiдження найбiльш iнформативний в цьому випадку?

22. 28-рiчна жiнка скаржиться на переймоподiбний бiль у нижнiх вiддiлах живота, кров’янистi видiлення з пiхви. Хвора блiда, пульс - 78/хв., артерiальний тиск - 110/70 мм рт.ст., температура - 36,6o

23. Хворий надiйшов у лiкарню на третiй день захворювання з t - 39oC, головним болем, остудою. Захворювання почалося з появи папули у пахвиннiй дiлянцi. Наступного дня з’явився пухирець iз темним вмiстом, що потiм розкрився з утворенням болючої ранки з жовтуватим дном й болючим синьочервоним iнфiльтратом в пахвиннiй дiлянцi розмiром 4х4 см. Яких заходiв необхiдно вжити в першу чергу?

24. До стацiонару надiйшов хворий на неспецифiчний виразковий колiт зi скаргами на гострий бiль у животi, здуття, криваву дiарею, пiдвищення температури тiла до 39o

25. У хлопчика 5-ти рокiв вночi стався напад ядухи, який характеризувався: сухим кашлем, експiраторною задишкою, вiдчуттям стиснення у грудях. В актi дихання бере участь допомiжна мускулатура. В анамнезi - напади ядухи 1-2 рази на мiсяць протягом 3-х рокiв, атопiчний дерматит з 2-х рокiв. Препаратом вибору для надання першої допомоги на догоспiтальному етапi є:

26. У хворого 45-ти рокiв на 1 добу пiсля субтотальної резекцiї щитоподiбної залози з приводу дифузного токсичного зоба виникли психомоторне збудження, профузна пiтливiсть, тремор рук, гiперемiя обличчя, гiпертермiя - 40oC, частота серцевих скорочень - 140/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у даного пацiєнта?

27. Пацiєнт 25-ти рокiв демобiлiзований та госпiталiзований на 3-ю добу пiсля сильного обстрiлу пiд час бою. Скаржиться на тривогу, вiдстороненiсть, вiдсутнiсть апетиту, слабкiсть, швидку змiну настрою. Симптоми швидко припинилися пiсля дiї стресового фактору через 48 годин. Поставте дiагноз:

28. Хворий 50-ти рокiв скаржиться на погiршення зору, головний бiль, загальну слабiсть, вiдчуття нестачi повiтря. Цi явища виникли через 1,5-2 години пiсля роботи на городi з iнсектицидними препаратами. Об’єктивно: цiаноз слизових, фiбрилярнi посмикування окремих м’язiв обличчя. В легенях жорстке дихання, незвучнi сухi свистячi хрипи. Спостерiгаються брадикардiя, зниження артерiального тиску до 90/60 мм рт.ст. З метою антидотної терапiї даному хворому рекомендується призначити:

29. Пiд час виконання сiльськогосподарських робiт молодий тракторист отримав вiдкритий перелом стегна в його нижнiй третинi. Вiдзначається деформацiя стегна, патологiчна рухомiсть, крепiтацiя кiсткових уламкiв. З рани фонтануєкров. На якому рiвнi потрiбно застосувати кровоспинний джгут?

30. У дитини з гострою кишковою iнфекцiєю розвинулася клiнiка парезу кишечника Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 5 живiт здутий, гази вiдходять погано, кишковi шуми ледве прослуховуються. Введення якого препарату маєпершочергове значення?

31. У дитини 12-ти рокiв на тлi неревматичного кардиту з’явилися занепокоєння, акроцiаноз, експiраторна задишка, бiль за грудниною, кiнцiвки холоднi, вологi, артерiальна гiпотонiя. Якi заходи необхiднi пiд час транспортування?

32. Чоловiк 34-х рокiв, чабан, захворiв раптово. Об’єктивно: стан тяжкий, задуха, домiшки кровi в харкотиннi, t - 40oC, явища кон’юнктивiту, вираженi катаральнi явища, цiаноз, пульс - 140/хв., артерiальний тиск 80/40 мм рт.ст., над легенями притуплення перкуторного звуку, вислуховуються сухi та вологi хрипи. З епiданамнезу вiдомо про масову загибель овець. Поставте попереднiй дiагноз:

33. До медичного пункту окремої вiйськової частини доставлено вiйськовослужбовця з вогнепальним пораненням живота та явними ознаками внутрiшньої кровотечi. Загальний стан важкий. Блiдiсть шкiри та слизових оболонок. Пульс - 130/хв. Систолiчний артерiальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Язик сухий. Бiль при пальпацiї живота, симптоми подразнення очеревини позитивнi. Притуплення перкуторного звуку в пологих мiсцях черевної порожнини. В якому положеннi необхiдно евакуювати пораненого на наступний етап медичної евакуацiї?

34. Дитина народилася вiд 2 вагiтностi, 2 пологiв в термiнi 34-35 тижнiв, з оцiнкою за шкалою Апгар 1/3 балiв, на початку другої доби спостерiгається зригування кров’янистим вмiстом, мелена. Нb- 165 г/л, еритроцити - 4, 8 · 1012/л, тромбоцити - 192 · 109/л. Назвiть основнi принципи лiкування:

35. До Вас звернулися батьки з дитиною 8-ми рокiв, покусаною вуличним собакою, який пiсля нападу зник. Рани розташованi у дiлянцi передплiччя та кистi. Оберiть оптимальний комплекс лiкувальних заходiв:

36. До iнфекцiйного вiддiлення надiйшов хлопчик 4-х мiсяцiв у важкому станi. Дитина млява, гiподинамiчна. Вогнищевої симптоматики не виявлено. Велике тiм’ячко запале, 1,5х1,5 см. Шкiра суха, блiда. Тургор тканин знижений. Тахiпное - 60/хв., тахiкардiя 170/хв. З анамнезу: хворiв протягом тижня, коли виникло блювання пiсля кожного годування. Лабораторно: гемоглобiн - 146 г/л, гематокрит - 0,58, калiй плазми - 3,6 ммоль/л, натрiй плазми - 148 ммоль/л, глюкоза кровi - 3,6 ммоль/, сечовина - 13 ммоль/л. Який стартовий iнфузiйний розчин необхiдно призначити?

37. Хворий 63-х рокiв надiйшов до хiрургiчного вiддiлення з кровотечею з хронiчної виразки правої гомiлки. Туге бинтування виразки неефективне. Якою буде тактика лiкування? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 14

38. Хвора 35-ти рокiв, що страждаєна закрепи, скаржиться на сильний, довготривалий бiль пiсля дефекацiї, наявнiсть ”смужки” кровi в калi. Через бiль обмежила вживання їжi. Поставте попереднiй дiагноз:

39. Хворий 63-х рокiв з трансмуральним задньодiафрагмальним iнфарктом мiокарда на 21 добу втратив свiдомiсть. Об’єктивно: пульс на периферичних судинах не визначається. На ЕКГ: частота серцевих скорочень 180/хв., зубцi Р вiдсутнi, шлуночковi комплекси розширенi, деформованi, ширина QRS бiльше 0,14 с; QS тип шлуночкового комплексу у V 6. Яке ускладнення виникло у хворого?

40. Хвора 19-ти рокiв надiйшла на 4-й день хвороби. У пацiєнтки блювання, рiзка слабкiсть, сонливiсть, виражена жовтяниця. Через добу хвора не орiєнтується в часi, свiдомiсть потьмарена, перiодичне психомоторне збудження. Зменшилися розмiри печiнки. Яке ускладнення зумовило таку клiнiчну картину?

41. Жiнка 52-х рокiв впала на вулицi. Свiдомiсть та серцева дiяльнiсть вiдсутнi. Реанiмацiю почали з непрямого масажу серця. Яка ознака свiдчить про його ефективнiсть?

42. Пiдлiток 14-ти рокiв перебуваєна диспансерному облiку з приводу артерiальної гiпертензiї. Пiсля емоцiйного стресу у хворого розвинулася гiпертензивна криза. Артерiальний тиск - 170/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 50/хв. Який медикаментозний засiб Ви призначите?

43. Хворий 70-ти рокiв надiйшов зi скаргами на лихоманку до 39oC, тупий, ниючий бiль в поперековiй дiлянцi справа. В анамнезi: гематурiя з черв’якоподiбними згустками кровi. Об’єктивно: в поперековiй дiлянцi справа пальпується утворення еластичної консистенцiї розмiром з кулак, малорухливе, дещо болiсне. Припущено новоутворення нирки. Яка перша ознака злоякiсних новоутворень нирок?

44. Жiнка 25-ти рокiв скаржиться на плаксивiсть, рiзкi змiни настрою, прискорене серцебиття, що пов’язуєз втомою - мiсяць тому народила близнюкiв. З ранку вiдчула ”зупинки” серцевої дiяльностi. При оглядi з боку внутрiшнiх органiв патологiї не встановлено. Артерiальний тиск - 130/70 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 115/хв., частi екстрасистоли, частота дихання - 17/хв. Щитоподiбна залоза збiльшена до другого ступеня, безболiсна. Який найбiльш iмовiрний попереднiй дiагноз?

45. У хворого 33-х рокiв пiсля введення анальгiну з’явилась слабкiсть, шум у вухах, почуття страху, серцебиття. На шкiрi обличчя - уртикарнi висипання. Шкiра вкрита холодним, липким потом. Артерiальний тиск - 50/20 мм рт.ст. Пульс слабкий, ниткоподiбний, його не можливо пiдрахувати. Через 15 хвилин з’явилися здуття живота, тиск у епiгастральнiй областi, нудота, блювання. Який найбiльш iмовiрний дiагноз у даного хворого?

46. Хворому 22-х рокiв з полiтравмою в реанiмацiйнiй залi проводиться серцеволегенево-мозкова реанiмацiя. Який критерiй ефективностi закритого масажу серця має найбiльшу прогностичну цiннiсть?

47. Пiд час патрулювання вiйськовослужбовець отримав мiнно-вибухову травму. Об’єктивно: лiва стопа вiдсутня, iз рани гомiлки спостерiгається виражена кровотеча. Шкiра блiда, пульс на променевiй артерiї вiдсутнiй, на соннiй артерiї - 112/хв. В чому полягаєалгоритм надання домедичної допомоги?

48. Хворий з цирозом печiнки, портальною гiпертензiєю III ступеня скаржиться на виражену слабкiсть, запаморочення, втрату свiдомостi, серцебиття, нудоту, блювання кров’ю, чорний рiдкий кал. Означенi симптоми наростають протягом доби. Шкiра i слизовi блiдi, iктеричнi, холоднi, липкi. Пульс - 100/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Живiт м’який, безболiсний. Аналiз кровi: еритроцити - 1, 8 · 1012/л, гемоглобiн - 60 г/л, КП- 1,0, лейкоцити - 8 · 109/л. Яке ускладнення виникло у хворого?

49. Хворий 31-го року госпiталiзований з приводу кетоацидотичної коми. Проведенi невiдкладнi заходи. Однак, незважаючи на покращення лабораторних показникiв (глiкемiя - 8,6 ммоль/л, на момент надходження - 32,0 ммоль/л, K+ - 3,6 ммоль/л, на момент надходження - 2,8 ммоль/л), хворий перебуваєв станi глибокої коми. Яка найбiльш iмовiрна причина непритомного стану?

50. Вiйськовослужбовець опинився в осередку хiмiчного ураження. За даними хiмiчної розвiдки супротивник застосував зарин. У потерпiлого швидко погiршився зiр, з’явилися слинотеча, вiдчуття стиснення за грудниною. Який антидот маєввести собi потерпiлий?

51. Хворого 39-ти рокiв госпiталiзовано пiсля дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з дiагнозом ”Забiй грудної клiтки”. Скаржиться на бiль у лiвiй половинi грудної клiтки, задишку. Об’єктивно: блiдий, акроцiаноз, артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст., пульс 110/хв. При глибокому диханнi вiдзначається значне вiдставання лiвої половини грудної клiтки, аускультативно - вiдсутнiсть дихальКрок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 15 них шумiв злiва. Поставте попереднiй дiагноз:

52. Дiвчинка 8-ми рокiв вже другий тиждень хворiєна кашлюк. Вранцi дитина самостiйно випила увесь флакон сиропу вiд кашлю, в якому мiстився кодеїн. Спочатку дiвчинка була неспокiйною, згодом стала сонливою, мати двiчi спостерiгала судоми. Який антидот необхiдно ввести при цьому отруєннi?

53. Солдат перебуваєу вiйськовому польовому пересувному госпiталi з кульовим пораненням середньої третини правого стегна. Стан важкий, шкiра блiда, температура тiла - 37,8oC, пульс - 106/хв., артерiальний тиск 90/70 мм рт.ст. Останнi 3 днi турбуєкашель з харкотинням. При аускультацiї у нижнiй частцi лiвої легенi вологi хрипи. З чим пов’язане погiршення стану? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 17

54. У хворого 32-х рокiв з’явилися загальна слабкiсть, пiтливiсть, вiдчуття печiння та м’язовi посмикування в правiй стопi, яка була травмована за три днi до цього пiд час прогулянки в лiсi. При надходженнi до стацiонару температура тiла - 37,1oC, куточки рота вiдтягнутi догори, очнi щiлини звуженi, дрiбнi зморшки в куточках очей та на лобi. Права стопа набрякла, гiперемована, на пiдошвi колота рана. Тонус м’язiв рук i нiг, за винятком кистей i стоп, тулуба значно пiдвищений. Пiд час огляду з’явилися генералiзованi судоми. Яку невiдкладну допомогу потрiбно надати хворому?

55. Хвора 42-х рокiв доставлена у сопорозному станi до лiкарнi машиною швидкої допомоги. З анамнезу, що зiбраний зi слiв рiдних, вiдомо, що хвора страждаєна Аддiсонову хворобу. Напередоднi вiдзначалося неодноразове блювання. Пiд час огляду: риси обличчя загостренi, гiперпiгментацiя шкiри, артерiальний тиск - 50/30 мм рт.ст. У додаткових дослiдженнях: цукор кровi - 3,5 ммоль/л, аглюкозурiя, вiдсутнiсть ацетону в сечi, осмолярнiсть кровi - 295 мосмоль/л. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

56. Жiнка 45-ти рокiв пiсля конфлiктної ситуацiї на роботi вiдчула iнтенсивний головний бiль, була нудота та неодноразове блювання. До цього вважала себе здоровою. Об’єктивно: свiдомiсть ясна, артерiальний тиск - 160/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 70/хв., серцева дiяльнiсть ритмiчна, загальна гiперестезiя, фото-фонофобiя, ригiднiсть м’язiв потилицi. Парезiв та iнших неврологiчних розладiв не виявлено. Найбiльш iмовiрний дiагноз:

57. Хворий 24-х рокiв лiкується у вiддiленнi iнтенсивної терапiї з приводу синдроКрок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 16 му тривалого стиснення, гострої ниркової недостатностi. При лабораторному обстеженнi: сечовина - 28,4 ммоль/л; креатинiн 820 мкмоль/л; К - 8,4 ммоль/л; гемоглобiн 76 г/л; гематокрит - 0,26 л/л; еритроцити 2, 4 · 1012/л. Яке ускладнення може безпосередньо загрожувати життю хворого?

58. Чоловiк 26-ти рокiв неадекватно себе поводив, звернувся до вiддiлку мiлiцiї з вимогами, щоб його передали до суду, оскiльки вiн вiдчуваєсебе винним за розповсюдження зла та насильства у свiтi. Спiвробiтникам мiлiцiї вдалося встановити особу чоловiка, зв’язатися з його родичами, якi повiдомили, що за останнi 5 рокiв хворий неодноразово лiкувався у психiатричних закладах. При оглядi збуджений, легко стаєрозлюченим, пiдозрiлим. Стверджує, що голос всерединi голови говорить: ”я заслуговую на смерть”. Який тип психомоторного збудження у хворого?

59. У пiдлiтка 15-ти рокiв пiд час забору кровi спостерiгалася раптова короткочасна втрата свiдомостi зi спонтанним вiдновленням стану. Пiд час огляду помiрна блiдiсть шкiрних покривiв, виражений гiпергiдроз кiнцiвок, частота дихання - 20/хв., тони серця звучнi, ритмiчнi, частота серцевих скорочень - 100/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Який невiдкладний стан розвинувся у дитини?

60. Пацiєнт 40-ка рокiв раптово, виходячи з тролейбуса, падаєна землю. У нього вiдсутнєсамостiйне дихання, та пульсацiя на магiстральних артерiях, розширенi зiницi. Ваш дiагноз:

61. Потерпiлого було витягнуто з автомобiля пiсля дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Скаржиться на бiль в шийному вiддiлi хребта, який посилюється при рухах головою. Вкажiть, який метод транспортної iммобiлiзацiї потрiбен при даному пошкодженнi:

62. Дитина 1,5 рокiв хворiєтретю добу: пiдвищення температури тiла, частi рiдкi випорожнення з зеленим вiдтiнком. Тургор тканин дещо знижений. Бiохiмiчнi показники: Ht- 0,52; K- 5,2 ммоль/л, N a- 154 ммоль/л. Призначте стартовий розчин для iнфузiйної терапiї:

63. Вiйськовослужбовець потрапив пiд бомбардування, отримав закриту черепномозкову травму; при оглядi спостерiгаються змiни в неврологiчному статусi та психiцi. До якого госпiталю направити хворого?

64. Хворий 33-х рокiв, приїхав з Ефiопiї, де перебував у туристичнiй поїздцi. На другу добу виникла профузна дiарея, блювання фонтаном до 7-8 разiв на добу, сухiсть в ротi, загальна слабкiсть. Об’єктивно: хворий блiдий, акроцiаноз. Шкiра суха, холодна на дотик. Пiд очима темнi кола, живiт запалий, температура - 35,8oC, артерiальний тиск 80/40 мм рт.ст., пульс - 105/хв., слабкого наповнення. Судоми литкових м’язiв. Яке невiдкладне лiкування необхiдно призначити хворому?

65. Жiнка 46-ти рокiв виведена з вогнища пожежi. Бригада екстреної медичної допомоги дiагностувала термiчнi опiки верхнiх дихальних шляхiв. З чого необхiдно розпочати невiдкладну допомогу?

66. Чоловiк 54-х рокiв пiд час фiзичного навантаження три доби тому вiдчув гострий бiль у лiвiй нозi, швидко з’явилися набряк та посинiння ноги. Встановлено дiагноз: ”Гострий iлiофеморальний флеботромбоз злiва”. На УЗД вен нижнiх кiнцiвок виявлено оклюзiйний тромбоз загальної клубової вени. Якою буде лiкувальна тактика?

67. У першовагiтної 27-ми рокiв вагiтнiсть 39-40 тижнiв, положення плоду поздовжнє, голiвка притиснута до площини входу в малий таз. Розмiри тазу 23-26-29-18. Перейми болючi, тривалiсть 10 годин, навколоплiднi води вiдiйшли 2 години тому, родiлля неспокiйна. Серцебиття плоду ритмiчне, 160/хв. В ходi зовнiшнього акушерського обстеження встановлено: контракцiйне кiльце розташоване косо, розташоване вище пупа, ознака Вастена позитивна, матка в нижньому сегментi рiзко болюча, круглi зв’язки матки напруженi. Яку патологiю можна припустити?

68. Хворий 56-ти рокiв звернувся зi скаргами на бiль та набряк лiвої гомiлки. Об’єктивно: лiва гомiлка збiльшена в дiаметрi (+5 см у порiвняннi з правою), тепла на дотик. Болючiсть та напружений набряк гомiлки при пальпацiї. Для уточнення дiагнозу першочергово необхiдно виконати:

69. В приймальне вiддiлення доставлений 6ти рiчний хлопчик, у якого через 30 хвилин пiсля введення ампiцилiну внутрiшньом’язово з’явилися блiдiсть, слабкiсть, вiдчуття стискання за грудиною та нестачi повiтря, утруднене дихання. Артерiальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Черговий лiкар припускаєанафiлактичний шок. Що треба виконати в першу чергу?

70. У дитини вiком 2 тижнi спостерiгається раптове блювання фонтаном пiсля їжi. Пiсля блювання стан дещо покращується, але наступний прийом їжi закiнчується так само. Вiд призначення спазмолiтикiв ефекту немає. Поставте попереднiй дiагноз:

71. Солдат 20-ти рокiв на полi бою отримав ураження у виглядi термiчного опiку обох кистей. Об’єктивно: загальний стан задовiльний частота дихальних рухiв - 16/хв., дихання везикулярне. Частота серцевих скорочень - 78/хв. Дiяльнiсть серця ритмiчна. На тильнiй поверхнi долонь пухирi з блiдорожевим вмiстом. З чого необхiдно розпочати невiдкладну допомогу?

72. Юнак одержав травму пiд час дорожньотранспортної пригоди (ДТП). Свiдомiсть була вiдсутня протягом 2 хвилин. Пiсля цього скарги на головний бiль, запаморочення, нудоту, блювання. Не пам’ятає, що було пiд час дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Брадикардiя. Гiпотензiя. Шкiра блiда. Анiзокорiя. Сухожильнi рефлекси трохи зниженi. Поставте дiагноз:

73. Хворий 48-ми рокiв, працiвник хiмiчної лабораторiї, доставлений в лiкарню зi скаргами на загальну слабкiсть, запаморочення, головний бiль, заплiтання язика при розмовi, блювання, кашель, дертя в горлi, кровотечу з носа, часте болюче сечовипускання. Об’єктивно: шкiра сiро-синього кольору, судоми м’язiв. Кров шоколадно-бура, вмiст MtHb у кровi - 60%, еритроцити з тiльцями ГейнцаЕрлiха - 25%. В сечi: протеїнурiя, макрогематурiя. Ваш попереднiй дiагноз:

74. Хвора 27-ми рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на бiль внизу живота, пiдвищення температури до 38,7oC, слабкiсть. Об’єктивно: артерiальний тиск - 120/80 мм рт.ст., пульс - 100/хв. Симптом ЩоткiнаБлюмберга позитивний в гiпогастральнiй областi. Вагiнальне дослiдження: матка та додатки не визначаються через напруження передньої очеревинної стiнки. Заднєсклепiння нависає, рiзко болюче. Яким буде дiагноз?

75. Хвора 45-ти рокiв скаржиться на появу протягом двох тижнiв випорожнень кров’ю бiльш нiж 12 разiв на добу, болю в животi, суглобах; болючi висипи у порожнинi рота та нижнiх кiнцiвках, набряк колiнних та гомiлковостопних суглобiв, слабкiсть, пiдвищення температури тiла понад 39oC, втрату ваги тiла. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

76. Дитинi 10 мiсяцiв. Скарги на to - 38oC, повторне блювання, пронос, вiдсутнiсть апетиту. Дитина млява, виражена спрага. Шкiра блiда, еластичнiсть знижена. Слизова рота волога. Пiднебiннi дужки гiперемованi. Носове дихання утруднене, мiзернi слизовi видiлення. Живiт здутий, помiрна болючiсть, бурчання. Випорожнення за добу 10 разiв, ряснi, водянистi, жовто-зеленкуватi, без патологiчних домiшок. Незначна олiгоурiя. Поставте дiагноз:

77. Чоловiк 72-х рокiв звернувся до лiкаря полiклiнiки зi скаргами на вiдсутнiсть видiлення сечi протягом 8 годин. Страждаєна аденому передмiхурової залози. При пальцевому ректальному дослiдженнi встановлено: передмiхурова залоза до 7 см в дiаметрi, безболiсна тугоеластична, мiжчасткова борозенка згладжена, слизова оболонка прямої кишки над нею рухома. Який метод дiагностики найбiльш iнформативний для визначення розмiрiв передмiхурової залози та об’єму залишкової сечi?

78. Хворий 40-ка рокiв доставлений швидкою медичною допомогою, свiдомiсть потьмарена, блiдий, вкритий холодним потом. Частота дихальних рухiв - 28/хв., артерiальний тиск - 80/50 мм рт.ст., тони серця приглушенi, живiт при пальпацiї болiсний в епiгастрiї, в анамнезi блювання кавовою гущею. Якi першочерговi заходи невiдкладної допомоги?

79. Чоловiк 54-х рокiв на вулицi раптово втратив свiдомiсть. По прибуттi лiкарем бригади швидкої медичної допомоги встановлено ознаки клiнiчної смертi. Проводились реанiмацiйнi заходи. На ЕКГ визначена фiбриляцiя шлуночкiв. Тричi проведено дефiбриляцiю. Медикаментозне лiкування слiд розпочати з:

80. Хворий 44-х рокiв звернувся зi скаргами на зниження гостроти зору, нежить з рясними рiдкими видiленнями, слинотечу, утруднення дихання, мимовiльнi посмикування м’язiв, тахiкардiю, пiдвищення артерiального тиску. Об’єктивно: хворий збуджений, температура тiла - 37,5o

81. Дитина 5-ти рокiв захворiла, гостре пiдвищення to до 38-39oC, явища нежитю, посилений головний бiль, супроводжений нудотою i блюванням. Об’єктивно: загальна гiперестезiя, ригiднiсть м’язiв шиї, симптоми Кернiга, Брудзинського. В областi стегон геморагiчний висип. Який з методiв обстеження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

82. Хвора 36-ти рокiв працюєна хiмiчному заводi. Пiсля грубого порушення правил технiки безпеки та виникнення аварiйної ситуацiї, була госпiталiзована в стацiонар зi скаргами на пiдвищення температури тiла до 38oC, бiль у груднiй клiтцi, кашель з видiленням слизово-гнiйного харкотиння з домiшками кровi, задишку. Об’єктивно: в нижнiх вiддiлах легень ослаблене везикулярне дихання, вислуховуються дрiбномiхурцевi вологi хрипи та крепiтацiя. Рентгенологiчно: вогнищево-iнфiльтративнi змiни в нижнiх вiддiлах легень. Поставте попереднiй дiагноз:

83. Через годину пiсля пологiв у породiллi почалася рясна кровотеча, яка склала 1 100 мл та продовжувалася, артерiальний тиск 80/60 мм рт.ст., пульс до 120/хв., центральний венозний тиск - 60 мм вод.ст. В аналiзi кровi: тромбоцитопенiя, анемiя. Дiагноз: геморагiчний шок. Якi показники необхiдно визначити щодо встановлення його ступеня?

84. У 44-рiчного чоловiка пiсля вживання сурогатiв алкоголю виникло багаторазове блювання шлунковим вмiстом та дворазове блювання малозмiненою кров’ю. Пульс 100/хв. Артерiальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Гемоглобiн - 110 Г/л. При ендоскопiчному обстеженнi у кардiальному вiддiлi шлунка виявлена лiнiйна трiщина слизової оболонки. Який дiагноз можна встановити на основi клiнiки й ендоскопiчних даних?

85. Розривом мiни бiйця вiдкинуло лiвим боком на кам’яну брилу, пiсля чого вiн тимчасово втратив свiдомiсть. Пiд час огляду блiдий, постiйно поривається сiсти. Порушення цiлiсностi ребер та кiсток не виявлено. Живiт болючий в лiвому пiдребер’ї, притуплення перкуторного звуку в бокових вiддiлах. Артерiальний тиск - 80/60 мм рт.ст. Пульс 120/хв. Який попереднiй дiагноз?

86. У хворого через 48 годин пiсля застiлля, де вiн їв в’ялену рибу, з’явилися слабкiсть у м’язах, порушення зору, сухiсть у ротi, порушення дихання. Куди треба госпiталiзувати хворого? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 22

87. У дитини 9-ти рокiв, хворої на черевний тиф, на 18-ту добу хвороби з’явилися слабкiсть, блiдiсть шкiри та слизових оболонок, холодний пiт, тахiкардiя, артерiальний тиск 80/20 мм рт.ст. Через 12 годин з’явилися чорнi випорожнення. З чим може бути пов’язане погiршення стану?

88. Солдат активний, рухливий, метушливий. Чинить опiр обстеженню. Говорить швидко, голосно. Вислови спонтаннi, непослiдовнi. Поставте дiагноз:

89. Хвора 30-ти рокiв скаржиться на головний бiль, марення. Об’єктивно: температура тiла - 39oC, збуджена, обличчя гiперемоване, позитивний симптом Говорова-Годелье, петехiальний висип на тулубi, кiнцiвках, частота серцевих скорочень - 92/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст., гепатоспленомегалiя. Вживаєалкоголь, iн’єкцiйнi наркотики, живе в примiщеннi пiдвального типу. Поставте попереднiй дiагноз:

90. Хворий 83-х рокiв надiйшов до приймально-дiагностичного вiддiлення з попереднiм дiагнозом: защемлена пупкова кила. Пiд час обстеження раптово зблiд, втратив свiдомiсть. Дихання вiдсутнє. Пульсацiя на магiстральних артерiях припинилася 30 секунд тому. Зiницi розширенi, на свiтло не реагують. З чого треба розпочати реанiмацiйнi заходи?

91. Бригада екстреної медичної допомоги (ЕМД) викликана у дитячий садок, де хлопчик 4-х рокiв випадково проковтнув iграшкову кульку. При оглядi: iнспiраторна задишка, судоми, мiдрiаз. Якi невiдкладнi заходи Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 19 необхiдно негайно провести в даному випадку?

92. У жiнки 29-ти рокiв вдома вiдбулися стрiмкi II пологи у термiнi 36 тижнiв вагiтностi. Народився живий хлопчик масою 2300,0 г. Лiкар швидкої допомоги, який був викликаний, при оглядi породiллi вiдмiтив, що послiд не видiлився (пiсля народження дитини пройшло 40 хвилин). Ознак кровотечi немає. Яку допомогу повинен надати лiкар швидкої допомоги?

93. У пораненого в дiлянку черепа спостерiгається бiль у грудях, кровохаркання, кашель, задишка. Температура тiла - 37,0o

94. У родiллi 36-ти рокiв, яка перебуваєв кiнцi I перiоду пологiв з великим плодом, з’явилися потуги при високому розташуваннi голiвки плода, вiдсутнiсть поступального руху голiвки, позитивний симптом ГенкеляВастена, симптоми вдавлення сечового мiхура. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

95. Хворий 18-ти рокiв пiд час пiрнання потонув. Пiсля проведення заходiв реанiмацiї близькими потерпiлого було вiдновлено самостiйне дихання. На час прибуття бригади швидкої допомоги на мiсце подiї хворий самостiйно дихає, свiдомiсть не порушена. Спостерiгається легкий стан алкогольного сп’янiння. Частота дихання - 20/хв., артерiальний тиск - 140/70 мм рт.ст., пульс - 100/хв. Скаржиться на слабкiсть, при частому кашлi вiдхаркуєбiлувату пiну. Яка подальша тактика ведення такого потерпiлого?

96. У 19-ти рiчної жiнки у III перiодi пологiв проведене ручне вiдокремлення та видалення послiду в зв’язку з iнтимним прирощенням плаценти. Одразу пiсля пологiв з’явився гострий плевральний бiль, занепокоєння, лихоманка, кашель. Шкiрнi покриви блiдi, температура - 38,9oC, частота пульсу - 98/хв., артерiальний тиск - 100/70; 90/60 мм рт.ст., розпочалась маткова кровотеча, проте матка контурується. На ЕКГ - синусова тахiкардiя, гостре легеневе серце [SIQ III; P pulmonale], парцiальний тиск O2 становить 64 мм рт.ст., тиск CO2 - 18 мм рт.ст. Встановiть дiагноз: Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 6

97. Пiсля опромiнення до госпiталю доставлений юнак 26-ти рокiв. Показник iндивiдуального дозиметра 5 Гр. Скарги на рiзку загальну слабкiсть, головний бiль, нудоту, повторне блювання. Об’єктивно: на шкiрi обличчя еритема, пульс - 100/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст., блювання продовжується. В якому клiнiчному перiодi гострої променевої хвороби перебуваєхворий?

98. Хвора 39-ти рокiв скаржиться на раптову появу задишки, болю в груднiй клiтцi, серцебиття пiсля пробiжки в парку. В анамнезi: тривалий прийом оральних контрацептивiв, палiння. Об’єктивно: стан важкий, дифузний цiаноз. Частота дихання - 36/хв., пульс - 124/хв., малого наповнення, ритмiчний. Артерiальний тиск - 80/40 мм рт.ст. ЕКГ: блокада правої нiжки пучка Гiса, глибокий зубець QIII, глибокi зубцi S I, aVL, високий загострений зубець РII. Визначте серологiчний маркер даного невiдкладного стану:

99. До порту прибуваєтеплохiд iз Заїру, за даними командира екiпажу на борту перебувають 4 хворих з пiдозрою на гарячку Ебола. Вкажiть термiн спостереження за особами, що спiлкувалися iз хворими:

100. Водiй, якого доставлено у приймальне вiддiлення пiсля автодорожньої катастрофи, у рентгенологiчному кабiнетi знепритомнiв. Шкiра обличчя та шиї цiанотична, серцевi тони не вислуховуються, артерiальний тиск не визначається, пiдшкiрнi вени шиї розширенi. На оглядовiй рентгенограмi ОГК легеневi поля не змiненi, серцева тiнь маєкулясту форму. Вкажiть найбiльш iмовiрну причину зупинки кровообiгу: Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 8

101. У чоловiка 26-ти рокiв в нижнiй третинi лiвого стегна єрана 7х3 см неправильної форми з рваними краями та помiрною кровотечею. Близько 20-ти хвилин тому хворого вкусив бродячий пес. Якою буде перша Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 9 допомога?

102. Хвора 57-ми рокiв на пляжi вiдчула рiзкий головний бiль, виникло блювання. Хвора знепритомнiла. Об’єктивно: шкiра рiзко гiперемована. Артерiальний тиск - 200/130 мм рт.ст. Пульс - 98/хв., напружений. Дихання за типом Чейн-Стокса. Симптом ”вiтрила” справа. Права стопа ротована назовнi. Глибокi рефлекси не викликаються. Який симптом необхiдно перевiрити у хворої в непритомному станi для визначення сторони ураженої пiвкулi?

103. Граючись на будiвельному майданчику, хлопчик 10-ти рокiв впав з висоти на бетонне покриття. Пiд час огляду дитина непритомна, дихальна екскурсiя грудної клiтки вiдсутня, пульс на соннiй артерiї не визначається, зiницi рiзко розширенi, у дитини наявний вiдкритий перелом кiсток гомiлки, численнi садна на видимих дiлянках шкiри, на губах свiжi слiди кровi. Яких заходiв невiдкладної Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 11 допомоги потребуєпотерпiлий у першу чергу?

104. До лiкаря психотерапевта звернулися батьки 14-рiчної дiвчинки у зв’язку з рiзкою змiною поведiнки доньки протягом останнiх 10-ти днiв. Вона стала замкненою, не хоче ходити до школи, увесь час сидить у своїй кiмнатi. Пiд час огляду дiвчинки лiкар звернув увагу на наявнiсть старих синцiв на руках, ногах, садна, що загоюються, на внутрiшнiй поверхнi стегон. Найбiльш можлива причина змiни поведiнки дiвчинки?

105. В хiрургiчний стацiонар направлений хворий з явищами кишкової кровотечi та iмовiрною пухлиною селезiнкового кута ободової кишки. Який метод дослiдження матиме вирiшальне значення для встановлення i пiдтвердження дiагнозу?

106. Потерпiлого знайдено непритомним на вулицi пiд час зливи з грозою. На потилицi рвана рана розмiром 4х2 см. Чiтких даних щодо враження електричним струмом або блискавкою, через неможливiсть провести детальний огляд, не виявлено. До якого вiддiлення проводиться госпiталiзацiя?

107. На мiстi дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з пошкодженої автiвки вилучено дитину 10-ти рокiв з численними забоями та вiдкритим переломом гомiлки. При оглядi спостерiгаються задуха, цiаноз шкiри. Права половина грудної клiтини не бере участi у диханнi. Перкуторно над нею визначається високий тимпанiт, аускультативно дихання не прослуховується, межi серцевої тупостi змiщено влiво. Тони серця глухi, прискоренi. Ви дiагностували напружений правобiчний пневмоторакс. Якими будуть Вашi дiї?

108. У хворого з ангiною раптово на рiзних дiлянках шкiри з’явилися схильнi до злиття пухирi. Їх поява супроводжувалася нестерпним свербiнням, пiдвищенням температури тiла до 37,2o

109. 14-рiчний хлопчик на тлi високої температури тiла раптом починаєповодитися неадекватно, спостерiгається агресивна поведiнка, викрикуєнецензурнi слова. З’являються епiзоди клонiко-тонiчних судом. Яка причина такого стану єнайбiльш iмовiрною?

110. Хворий 28-ми рокiв скаржиться на слабкiсть, мерехтiння в очах, запаморочення, випорожнення темного кольору. Протягом 10ти рокiв хворiєна виразку. При оглядi: шкiра та слизовi оболонки блiдi, пульс - 112/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Hb- 86 г/л. До якого вiддiлення слiд направити хворого?

111. Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на поКрок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 3 яву червоного кольору сечi, лихоманку до 38,0oC, висип на кiнцiвках. При оглядi стан важкий, на кiнцiвках, сiдницях симетрично розташований геморагiчний висип. В загальному аналiзi кровi: еритроцити - 3, 2 · 1012/л, тромбоцити - 180 · 109/л. В загальному аналiзi сечi: еритроцити вкривають все поле зору, лейкоцити - одиночнi в препаратi. Поставте дiагноз:

112. У жiнки 32-х рокiв стан пiсля операцiї кесаревого розтину. На третю добу вiдзначено збiльшення в об’ємi лiвої нижньої кiнцiвки, поява болю за ходом глибоких вен гомiлки i гiперемiя шкiри. Температура тiла - 37,8oC. Яких заходiв необхiдно вжити пiсля операцiї для профiлактики глибокого венозного тромбозу? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 7

113. Хвора 53-х рокiв, яка протягом 2-х мiсяцiв перебувала в зонi бойових дiй, скаржиться на бiль в дiлянцi серця, напади серцебиття, диcфункцiю кишково-шлункового тракту, безсоння, нiчнi кошмари, тривогу, вiдчуття страху, яке посилюється, коли хвора чуєзвуки, якi нагадують пострiли чи вибухи. Артерiальний тиск - 130/80 мм рт.ст., тахiкардiя. Куди треба госпiталiзувати хвору?

114. Дитина 1 року 6 мiсяцiв доставлена у лiкарню швидкою допомогою зi скаргами батькiв на часте дихання. Пiд час бесiди стало вiдомо, що дитина була на кухнi, де мати розбирала рiзнi крупи та залишилася на деякий час без нагляду. При оглядi: задишка мiшаного характеру за участю допомiжної мускулатури. Частота дихання - 60/хв. Частота серцевих скорочень - 120/хв. Який з iнструментальних методiв треба застосувати?

115. Хворого 32-х рокiв, який страждаєна епiлепсiю з частими тонiко-клонiчними судомними нападами, пiсля самовiльного припинення вживання антиконвульсантiв, доставлено бригадою швидкої медичної допомоги у епiлептичному статусi. З яких препаратiв доцiльно починати невiдкладну допомогу?

116. Жiнка 38-ми рокiв скаржиться на напади головного болю одностороннього характеру. Головний бiль iнтенсивний, локалiзується в лобно-скроневiй областi, починається раптово, триваєвiд 3 до 10 годин. Перед нападом вiдзначається ”затуманення” зору. Мiж нападами головного болю - стан задовiльний. Неврологiчний статус без особливостей. Якi з наведених продуктiв можуть спровокувати напад?

117. Вагiтна в термiнi 30 тижнiв надiйшла до пологового будинку у важкому станi. Скарги на головний бiль, блювання, мерехтiння мушок перед очима. Об’єктивно: анасарка, артерiальний тиск - 180/120 мм рт.ст., з’явилися фiбрилярнi посмикування м’язiв обличчя, тонiчнi судоми, дихання припинилося. Через 2 хвилини дихання вiдновилося. Амнезiя. Поставте дiагноз:

118. У постраждалого в дорожньотранспортнiй пригодi (ДТП) чоловiка 31-го року лiкар швидкої медичної допомоги дiагностував закритий перелом правого стегна, травматичний шок 2 ступеня. В комплексi протишокової терапiї почав швидку в/в iнфузiю кристалоїдiв. Через 10 хвилин систолiчний артерiальний тиск стабiлiзовано на 90 мм рт.ст. Яка подальша iнфузiйна терапiя потрiбна потерпiлому?

119. Хворий 32-х рокiв перебуваєв збудженому станi, напружений, вiд чогось вiдмахується. Показує на вiкно i говорить, що йому хтось погрожує, викликає його. Стверджує, що в кiмнатi повно щурiв, ногою на них замахується. Рiк тому отримав ЧМТз втратою свiдомостi. З’ясувалось, що хворий зловживаєалкоголем, останнiй тиждень п’єзапоєм. Третю нiч не спить, боїться виходити з дому. Не хоче їхати в лiкарню. Яким буде дiагноз та якої допомоги потребуєхворий?

120. У дитини 3,5 рокiв iз тетрадою Фалло раптово виникли задуха, збудження, дифузний цiаноз i тахiкардiя. Пiсля призначення пропранололу стан дитини нормалiзувався. Яка причина цього епiзоду задухи?

121. На дорожньо-транспортну пригоду була викликана бригада швидкої медичної допомоги (ШМД). Постраждалий непритомний, у нього дiагностовано вiдкритий перелом правої стегнової кiстки, артерiальний тиск 80/40 мм рт.ст. Якими будуть дiї лiкаря швидкої допомоги?

122. Поранений з мiнно-вибуховою травмою доставлений з поля бою в мобiльний госпiталь у станi шоку. Пульс на променевiй артерiї не визначається. Артерiальний тиск - 50/0 мм рт.ст. Якi першочерговi заходи мають бути здiйсненi на цьому етапi?

123. У хворої протягом 2-х годин спостерiгаються дуже частi напади, пiд час яких вона перебуваєв одному положеннi, погляд її спрямований в одну точку, а в окремих м’язах обличчя i рук постiйно виникають короткочаснi мимовiльнi посмикування. Свiдомiсть у хворої весь час порушена. Ваша тактика:

124. Рядовий 19-ти рокiв помилково зробив 2 ковтки антифризу, пiсля чого з’явилися запаморочення, слабкiсть, похитування при ходi. Викликав блювання, випив розчин питної соди. У ПМП промили шлунок. Об’єктивно: стан задовiльний, свiдомiсть не порушена, обличчя гiперемоване, iн’єкцiя склер. Пальценосову пробу виконуєневпевнено. У легенях подих везикулярний. Межi серця не змiненi, дiяльнiсть серця ритмiчна, тони збереженi. Частота серцевих скорочень - 90/хв., артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст. Живiт м’який, трохи болючий у епiгастрiї. Печiнка бiля краю реберної дуги. Набрякiв нема. Дiурез - 500 мл/добу. Який обсяг допомоги в ОМедБ?

125. Хворий маєопiки обох гомiлок, 10% поверхнi тiла, стадiя 2-А, опiковий шок середньої важкостi. Яку невiдкладну допомогу необхiдно надати?

126. Хворий на алкоголiзм на третiй день пiсля проведеної резекцiї шлунка вночi став збудженим: робив спроби вставати з лiжка, кричав, що ”по ньому бiгають щурi, повзають змiї; струшував їх iз себе”. Дезорiєнтований в навколишньому середовищi. Артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. З якого препарату необхiдно розпочати надання невiдкладної допомоги?

127. У хворого 73-х рокiв у приймальному вiддiленнi раптово виникла асистолiя. Що з перерахованого, слiд враховувати лiкарю приймального вiддiлення, який проводить реанiмацiйнi заходи до прибуття бригади анестезiологiв, в зв’язку з вiком хворого?

128. Потерпiлого 36-ти рокiв переведено до хiрургiчного вiддiлення вiйськового госпiталю через 4 доби лiкування в районнiй лiкарнi. Дiагноз: уламкове слiпе множинне поранення лiвої кiнцiвки. У пацiєнта пiдвищилася температура тiла, рана почервонiла, набрякла. Який вид хiрургiчної допомоги слiд надати потерпiлому?

129. Хвора 49-ти рокiв протягом останнього тижня пiсля стоматологiчної операцiї в зв’язку з остеомiєлiтом нижньої челюстi стала тривожною, плаксивою, порушився сон. Виказуєiдеї поганого до неї ставлення з боку близьких, мовляв, її засуджують, звинувачують у матерiальних негараздах сiм’ї. У вiддiленнi весь час ходить по палатi, заламує руки, голосить, ”краще б убили одразу”, ”так жити не хочу”. Який препарат слiд призначити в першу чергу хворiй?

130. Мати залишила здорового сина 2,5 рокiв iз старшою дочкою, хворою на гостру респiраторну вiрусну iнфекцiю (ГРВI). Вона через 3 години повернулася додому i помiтила у сина частий кашель. На другий день стан його погiршився, температура тiла - 38oC, частота дихання - 42/хв., частота серцевих скорочень - 132/хв., цiаноз шкiри. Перкуторно: справа нижче кута лопатки вкорочення звуку, аускультативно в цьому мiсцi рiзке ослаблення дихання. На Rо ОГК ателектаз правих сегментiв S4 i S5, тiнь органiв середостiння змiщена вправо. Яка iмовiрна причина такого стану дитини?

131. У дитини 3-х рокiв, яка перебуваєу стацiонарi, на тлi гострої респiраторної iнфекцiї 3 рази було блювання, непокоїть гострий бiль у животi. Температура тiла - 38,5oC. Шкiра блiда, суха. Дихання глибоке, частота серцевих скорочень - 130/хв. Цукор кровi 4,0 ммоль/л. Який з дiагнозiв найбiльш iмовiрний?

132. Хвора 62-х рокiв скаржиться на виражену слабкiсть, втомлюванiсть, набряки обличчя i нiг. Погiршення стану наростало протягом останнього року. У 55 рокiв перенесла субтотальну тиреоїдектомiю, 2 роки тому - iнфаркт мiокарда, з того часу зберiгається миготлива аритмiя. Змiна якого лабораторного показника вказуєна причину погiршення стану хворої?

133. Хвора 52-х рокiв скаржиться на набряк та посинiння правої гомiлки, бiль, що розпирає та зменшується при пiднятому положеннi гомiлки. При пальпацiї гомiлки больова реакцiя посилюється. Яким буде дiагноз?

134. У жiнки 35-ти рокiв через вживання забруднених харчових продуктiв в органiзм потрапила значна кiлькiсть радiоактивного йоду-131. Якi заходи необхiднi в першу чергу?

135. Хворого 72-х рокiв доставлено до лiкарнi машиною швидкої допомоги у станi непритомностi. При оглядi: шкiра блiда, суха зi зниженим тургором, тонус очних яблук знижений, арефлексiя, пульс частий, м’який, артерiальний тиск - 70/40 мм рт.ст. У додаткових дослiдженнях: виявлена глюкоза в сечi, цукор кровi - 28,5 ммоль/л, гiпернатрiємiя, осмолярнiсть плазми - 430 мосм/л. Розвиток якого стану можна припустити?

136. В результатi проведення антитерористичної операцiї боєць на полi бою внаслiдок дiї ударної хвилi отримав тупу травму живота. При оглядi, через 30 хвилин, солдат блiдий, артерiальний тиск - 80/50 мм рт.ст., пульс - 110/хв., частота дихальних рухiв - 18/хв., живiт помiрно болючий у всiх вiддiлах. Яке iмовiрне ускладнення виникло у хворого?

137. До сiмейного лiкаря звернулася хвора 54-х рокiв, зi скаргами на ”стартовий”, ”блокадний” бiль в колiнних та кульшових суглобах, рухи обмеженi, болючi. Хвора працює кухарем, пiдвищеного живлення. З анамнезу вiдомо, що мати хворої теж мала подiбнi скарги. Який метод дiагностики євизначальним для встановлення дiагнозу?

138. У хворого явища гострої дихальної недостатностi. При аускультацiї ослаблене дихання лiворуч. Рентгенологiчно: ексудативний плеврит лiворуч до III ребра. З чого варто розпочати лiкувальнi заходи?

139. Юнак надiйшов до стацiонару на 7-й день хвороби, що розпочалася гостро з остуди, пiдвищення температури тiла до 39,5oC, болю у м’язах, головного болю. Тиждень тому повернувся з Пiвденної Америки. Свiдомiсть на рiвнi сопору, шкiра та склери жовтяничнi. На тулубi та кiнцiвках рясний геморагiчний висип. Температура тiла - 38,8o

140. Хвора 16-ти рокiв скаржиться на iнтенсивний бiль у горлi злiва, що вiддаєу вухо, рiзке утруднення ковтання та вiдкриття рота, пiдвищення температури тiла до 39,2o

141. Через годину пiсля аварiї на пiдприємствi з виробництва пластмас спiвробiтник скаржиться на головний бiль, шум у вухах, слинотечу, пронос, пiдвищення температури тiла до 38o

142. 1. Хвора 50-ти рокiв надiйшла в клiнiку зi скаргами на напади сильного головного болю, запаморочення, вiдчуття пульсацiї в головi, пiтливiсть, м’язову слабкiсть. Пiд час нападу пiдвищується артерiальний тиск до 280/170 мм рт.ст. Напади тривають до 30 хвилин. Останнiм часом почастiшали. За даними УЗД - визначається об’ємне утворення правого наднирника. Який препарат найбiльш показаний хворiй?

143. Пацiєнт 74-х рокiв протягом останнiх 5ти рокiв страждаєна доброякiсну гiперплазiю простати. 4 доби тому, пiсля вживання алкоголю, виникла гостра затримка сечовипускання. На догоспiтальному етапi двiчi на добу катетеризували сечовий мiхур металевим катетером. Пiд час огляду: придаток правого яєчка збiльшений, ущiльнений, болючий, єгнiйнi видiлення з уретри. Який вид невiдкладної допомоги слiд обрати?

144. Чоловiк 20-ти рокiв опинився пiд завалом. Протягом 6 годин гомiлки були пiд фрагментом стiни. Стан потерпiлого важкий. Свiдомiсть вiдсутня, артерiальний тиск - 80/50 мм рт.ст. Яку невiдкладну допомогу треба надати хворому?

145. У реанiмацiйне вiддiлення доставлений хлопчик 10-ти рокiв з гострим отруєнням свинцем. Млявий, шкiра блiда, артерiальний тиск - 110/55 мм рт.ст., ендогенний креатинiн - 1,098 ммоль/л, сечовина - 20,8 ммоль/л, калiй плазми - 7,9 ммоль/л, дiурез - 200 мл/добу. Що слiд призначити першочергово? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 10

146. Хворий 48-ми рокiв скаржиться на задишку, що раптово посилилася, слабкiсть. Перебуваєу кардiологiчному вiддiленнi впродовж 12-ти годин, отримуєгепарин, аспiрин, стрептокiназу. Збуджений, шкiра холодна, волога, цiаноз. Пульс слабкого наповнення, ритмiчний, 135/хв., артерiальний тиск - 60/40 мм рт.ст. У нижнiх вiддiлах легень вологi хрипи. На ЕКГ у вiдведеннях V 3 - V 6 комплекс QRS типу QS, пiдйом сегменту ST вище iзолiнiї, позитивний зубець T. З якого препарату необхiдно починати невiдкладну терапiю?

147. Хворий 42-х рокiв доставлений в iнфекцiйне вiддiлення на третiй день хвороби зi скаргами на головний бiль, загальну слабкiсть, сухiсть у ротi, двоїння в очах, утруднення при ковтаннi, вiдсутнiсть випорожнень. Напередоднi захворювання їв в’ялену рибу. Об’єктивно: гугнявий голос, птоз, мiдрiаз, анiзокорiя. Язик сухий, живiт здутий. Найефективнiшим лiкуванням хворого є:

148. Жiнка 49-ти рокiв на прийомi у сiмейного лiкаря втратила свiдомiсть. Пiд час огляду непритомна, пульс на сонних артерiях не визначається, дихання поверхневе. Розпочато реанiмацiйнi процедури. Як слiд розташувати долонi пiд час проведення зовнiшнього масажу серця?

149. В хiрургiчне вiддiлення вiйськового шпиталю доставлений поранений iз зони бойових дiй, з проникним вогнепальним ураженням черевної порожнини. При обстеженнi встановлено наявнiсть пошкодження 0,5 см нижньої третини лiвого сечоводу на вiдстанi 3 см вiд сечового мiхура, що поєднане з пошкодженням прямої кишки. Якою буде тактика лiкування? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 24

150. Лiкарем швидкої медичної допомоги у хворого констатованi ознаки клiнiчної смертi, розпочато реанiмацiйнi заходи. Для введення лiкарських засобiв обрана пункцiя крiкотиреоїдної зв’язки та ендотрахеальне введення. Як змiнюється доза препаратiв для цього шляху введення?

151. Хвора 72-х рокiв скаржиться на запаморочення з нудотою i блюванням. В ходi неврологiчного дослiдження виявленi горизонтальний нiстагм влiво, лiвобiчна гемiатаксiя, зниження тонусу лiвих кiнцiвок. Яка локалiзацiя патологiчного процесу?

152. Хвора 25-ти рокiв вiдчула себе погано в примiщеннi аптеки. Стоїть, спираючись на пiдвiконня з фiксованим плечовим поясом. Об’єктивно: обличчя одутле, вдих короткий, видих подовжений, частота дихання - 22/хв., частота серцевих скорочень - 100/хв., артерiальний тиск - 100/70 мм рт.ст., над легенями при перкусiї коробковий вiдтiнок перкуторного звуку. При аускультацiї - дихання везикулярне, жорстке, сухi, свистячi хрипи, бiльше на видиху. Cor - акцент II тону над легеневою артерiєю. Живiт без особливостей. Попереднiй дiагноз:

153. Потерпiлий доставлений у МедР з вогнища через добу пiсля застосування хiмiчної зброї. Скаржиться на сильний бiль в очах, свiтлобоязнь, сльозотечу, запаморочення, слабкiсть, нудоту, блювання. Зi слiв постраждалого, краплi отруйної речовини (ОР) потрапили на шкiру обличчя й в очi. Через кiлька хвилин з’явилися вiдчуття пiску в очах, свiтлобоязнь, сльозотеча, якi неухильно наростали. При оглядi трохи загальмований, млявий, адинамiчний. Блефароспазм, виражений набряк i гiперемiя повiк, еритематознi вогнища на шкiрi обличчя. Пульс - 60/хв., ритмiчний, тони серця ослабленi, артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Дихання жорстке. Якими властивостями володiє отруйна речовина?

154. Полковника 39-ти рокiв поранено у лiве стегно. Спостерiгається пульсуюча кровотеча з рани, кров яскраво-червоного кольору. Скарги пораненого на слабкiсть, серцебиття, запаморочення, бiль в ураженiй кiнцiвцi. Тони серця ритмiчнi. Пульс - 104/хв. Артерiальний тиск - 110/65 мм рт.ст. Живiт м’який, безболiсний. Що дозволить попередити розвиток геморагiчного шоку?

155. Хворого доставили у стацiонар з клiнiчною картиною загального переохолодження: сопор, шкiрнi покриви мармуровоцiанотичнi, ректальна температура - 32oC, брадикардiя - 48/хв., артерiальна гiпотензiя - 80/30 мм рт.ст. Який захiд з перерахованих необхiдний в першу чергу?

156. Студент 2 днi тому прилетiв з Iндiї. Його госпiталiзовано в тяжкому станi: голос беззвучний, акроцiаноз, загостренi риси обличчя, ”руки прачки”, язик сухий, склери тьмянi. Живiт втягнутий. Генералiзованi судоми м’язiв. Пульс ниткоподiбний, артерiальний тиск не визначається. Яка невiдкладна допомога необхiдна хворому?

157. Хворий 49-ти рокiв надiйшов зi скаргами на бiль за грудниною стискального характеру, який з’явився пiсля фiзичного навантаження, iррадiюєв лiве плече. Пацiєнт самостiйно приймав нiтроглiцерин, проте стан суттєво не змiнився (за 30 хвилин). Об’єктивно: частота серцевих скорочень - 94/хв., пульс ритмiчний, артерiальний тиск - 115/70 мм рт.ст. На ЕКГ: пiдйом сегменту ST у лiвих вiдведеннях. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

158. Хворий 62-х рокiв, що перебував на стацiонарному лiкуваннi з приводу мiокардиту раптово знепритомнiв, спостерiгались короткотривалi тонiчнi судоми скелетних м’язiв. Пiд час огляду: свiдомiсть вiдсутня, дихання поверхневе, рiдке, пульс на сонних артерiях вiдсутнiй, артерiальний тиск не визначається. При надходженнi на ЕКГ були перiодичнi випадiння комплексiв QRST без наростання iнтервалу Q-T. Яке ускладнення виникло у хворого?

159. Хворий 36-ти рокiв госпiталiзований у коматозному станi. Пiсля грипу з’явилися спрага, головний бiль. Напередоднi виник бiль у животi, блювання та втрата свiдомостi. Об’єктивно: запах ацетону з рота, шкiра та язик сухi, дихання глибоке, шумне, 23/хв. Артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Пульс 110/хв., малого наповнення. Живiт м’який. Печiнка збiльшена. Глiкемiя - 25,6 ммоль/л. В аналiзi сечi: глюкоза та ацетон. Поставте дiагноз:

160. Хворий 60-ти рокiв скаржиться на бiль в лiвiй половинi грудної клiтки, який пiдсилюється при поворотах тiла. Застосування нiтроглiцерину не дало ефекту. Бiль зменшився пiсля застосування диклофенаку. Аускультативна картина легенiв та серця, ЕКГ без патологiї. Поставте дiагноз:

161. 7-рiчному хлопчику з дифузним гнiйним перитонiтом в пiсляоперацiйному перiодi для компенсацiї iснуючого дефiциту калiю протягом доби потрiбно ввести 25 мл 7,5% розчину калiю хлориду. Яким чином потрiбно вводити калiю хлорид?

162. Хворий 40-ка рокiв загальмований, часом агресивний, на питання вiдповiдаєнеадекватно. Вiдомо, що тривалий час зловживаєалкоголем. Шкiра та слизовi оболонки жовтi. Живiт збiльшений у розмiрi, на переднiй черевнiй стiнцi розширенi вени у виглядi голови медузи. Печiнка +4 см, край щiльний, болючий, гладенький. Перкуторно: збiльшення меж селезiнки та притуплення у спадистих мiсцях. Назвiть найбiльш iнформативний метод для дiагностики печiнкової недостатностi:

163. Хвора 48-ми рокiв оперована з приводу багатовузлового еутиреоїдного зоба IV ступеня. Операцiя на погляд хiрурга пройшла без суттєвих ускладнень. Але у хворої з’явилася захриплiсть голосу, яка не зникла i при подальшому спостереженнi пiд час перебування її в стацiонарi. Яке пiсляоперацiйне ускладнення настало у хворої?

164. У хворого 32-х рокiв пiсля перебування у лiсi та контакту з мурахами з’явилися набряк суглобiв рук, блювання, бiль у шлунку, остуда, утруднене дихання, загальна слабкiсть. При оглядi хворого вiдзначено набряк обличчя, шкiрнi покриви гiперемованi. Над легенями вислуховуються жорстке дихання, сухi свистячi хрипи. Тахiкардiя. Артерiальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Якi заходи невiдкладної допомоги необхiдно провести хворому?

165. У дитини 1,5 року з ознаками гострої респiраторної iнфекцiї ввечерi з’явилася iнспiраторна задишка, ”гавкаючий” кашель, захриплiсть голосу. При оглядi: дихання стенотичне, iнспiраторна задуха з участю допомiжної дихальної мускулатури, втягування поступливих дiлянок грудної клiтки. При аускультацiї дихання у легенях дифузно послаблене. Тахiкардiя, випадання пульсової хвилi на вдиху. Поставте дiагноз:

166. До шпиталю доставлений вiйськовий, який був в 1 км вiд епiцентру ядерного вибуху. З анамнезу вiдомо, що пацiєнт пив воду з рiчки, через 6 годин пiсля чого з’явилися нудота, болi за ходом кишкiвника, блювання, рiдкi випорожнення. Об’єктивно: шкiра звичайного забарвлення, язик сухий, обкладений бiлим нальотом. Живiт м’який, болiсний в епiгастрiї. Артерiальний тиск - 110/60 мм рт.ст. Пульс ритмiчний, 84/хв. Поставте дiагноз:

167. У гуртожитку виявлено хворого з пiдозрою на чуму. 2 днi назад вiн повернувся з Iндiї. Яких профiлактичних заходiв треба вжити щодо контактних осiб?

168. До вiддiлення травматологiї надiйшов чоловiк 25-ти рокiв iз переломом кiсток тазу (ДТП). Через кiлька годин почав скаржитися на вiдсутнiсть сечовипускання при наявностi бажання це зробити та бiль у надлобковiй зонi. При оглядi хворого привернув до себе увагу повний сечовий мiхур, при ректальному обстеженнi у хворого виявилася змiщена вверх, високо ”посаджена” простата. Який метод обстеження необхiдний для остаточного дiагнозу?

169. Через 7 годин пiсля вживання тiстечка дитина 12-ти рокiв захворiла з нудотою, повторним блюванням, болем в животi, температурою тiла, пiдвищеною до 38,5oC, млявiстю. Вiдомо, що в цiй родинi ще двi особи захворiли з аналогiчною клiнiчною картиною. Дитина надiйшла до iнфекцiйного вiддiлення. Якою буде невiдкладна першочергова допомога?

170. У вагiтної пiд час стрiмких пологiв з’явилися вiдчуття задухи, цiаноз, падiння артерiального тиску. Через деякий час кров, що надходила з пiхви, перестала згортатися. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

171. Дiвчинка 10-ти рокiв протягом 3-х рокiв хворiєна цукровий дiабет. Отримуєiнсулiнотерапiю. Пiд час тривалої прогулянки пiшки дiвчинка раптово втратила свiдомiсть. Шкiрнi покриви вкрилися рясним потом, спостерiгається гiпертонус очних яблук, судоми. Яке ускладнення виникло у дитини?

172. Хворий 18-ти рокiв захворiв гостро з пiдвищенням температури до 39oC, катаральними явищами, головним болем, свiтлобоязню. На 5-й день з’явився рясний плямистопапульозний висип на обличчi та тулубi. Об’єктивно: iн’єкцiя судин склер, гiперемiя обличчя, слизова зiву гiперемована, енантема. На шкiрi обличчя та тулуба яскравий плямисто-папульозний висип. Над легенями жорстке дихання. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз: Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 20

173. Потерпiлий 32-х рокiв був водiєм легкового автомобiля, що перевернувся i зайнявся. Спостерiгалася короткочасна втрата свiдомостi. Об’єктивно: анiзокорiя. Тахiпное до 30/хв. Крепiтацiя 6-10 ребер злiва по переднiй пахвовiй лiнiї. Артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Деформацiя правого передплiччя в нижнiй третинi за типом ”багнета”, гематома. Маємiсце опiкова рана грудей, тулуба та стегон, площею 36% з наявнiстю великої кiлькостi епiдермальних пухирiв що прорвалися. Який вид травми у хворого?

174. Пацiєнта 19-ти рокiв доставлено з мiсця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), лiва нижня кiнцiвка iммобiлiзована шиною Дiтерiхса. Свiдомiсть потьмарена, шкiрнi покриви блiдi, з синюшним вiдтiнком. Пульс 130/хв., артерiальний тиск - 70/0 мм рт.ст. Дихання поверхневе, часте. Спостерiгаються гiпорефлексiя, м’язова гiпотонiя. Який патофiзiологiчний стан супроводжуєдане пошкодження?

175. Хворий 50-ти рокiв був збитий автомобiлем в результатi чого отримав вiдкритий перелом лiвого стегна в середнiй третинi з кутовим та поздовжнiм змiщенням уламкiв. Який оптимальний метод транспортної iммобiлiзацiї слiд застосувати?

176. Поранений з травматичною ампутацiєю правої верхньої кiнцiвки доставлений з поля бою в мобiльний госпiталь у станi шоку. Артерiальний тиск - 50/0 мм рт.ст. На травмованiй кiнцiвцi - турнiкет. Якi першочерговi заходи мають бути здiйсненi на цьому етапi?

177. У хворої 52-х рокiв з наявним трансфузiологiчним анамнезом одразу пiсля початку внутрiшньовенного введення свiжозамороженої плазми виникли непродуктивний кашель, бронхоспазм, задуха, нудота, бiль у животi, гiпотонiя, пiсля чого наступила втрата свiдомостi. Якi найбiльш правильнi лiкувальнi заходи?

178. Бригадою швидкої медичної допомоги (ШМД) транспортується потерпiлий з черепно-мозковою травмою: свiдомiсть вiдсутня, зiницi рiвномiрно звуженi, артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст., дихання самостiйне, ефективне. Яке положення слiд надати потерпiлому пiд час транспортування до лiкувального закладу?

179. У 70-рiчного пацiєнта скарги на бiль в правiй поперековiй дiлянцi з iррадiацiєю в статевi органи, часте болюче сечовипускання, пiдвищення температури тiла до 38,3oC, лихоманку, блювання. Аналiз сечi: реакцiя кисла, лейкоцитiв бiльше 110, еритроцитiв - 48 в полi зору, сеча каламутна, бурого кольору. Ультрасонографiчно виявлено нерiвномiрно вираженi змiни паренхiми, значне розширення миски правої нирки. Попереднiй дiагноз:

180. Народилася недоношена дитина, гестацiйний вiк 32 тижнi, з вагою 1700 г, рiвень глюкози кровi становить 2,1 ммоль/л. У дитини спостерiгається порушення стану, судомна готовнiсть. Оберiть першочергову допомогу для дитини:

181. Хворий 58-ми рокiв скаржиться на безсоння, неспокiй, кровоточивiсть ясен, збiльшення живота. Хворiє10 рокiв на цироз печiнки. Об’єктивно: хворий збуджений, шкiра жовтушна, множиннi петехiї та судиннi зiрочки, ”печiнковий” запах з рота. Рiвень сечовини кровi - 138 мкмоль/л, загальний бiлок - 54 г/л, альбумiни - 22 г/л, холестерин 2,3 ммоль/л, бiлiрубiн - 48,5 мкмоль/л, протромб. iндекс - 61%, фiбриноген - 1,7 г/л. Чим ускладнилося захворювання?

182. Яких заходiв домедичної допомоги необхiдно вжити при клапанному пневмотораксi?

183. Хвора 40-ка рокiв, iнженер, маєскарги на пароксизми гострого болю в лiвiй половинi обличчя, тривалiстю 1-2 хвилини. Частота нападiв до 10 разiв на добу. Провокуються напади болю вмиванням, вживанням їжi, розмовами, дотиком до лiвої щоки (”куркова зона”). Хворобливiсть при пальпацiї супраорбiтальної точки злiва. Сформулюйте клiнiчний дiагноз:

184. У хворого 54-х рокiв з приводу вiдсутностi пульсу на сонних артерiях i дихання вже протягом 10 хвилин бригадою екстреної медичної допомоги (ЕМД) проводяться реанiмацiйнi заходи: зовнiшнiй масаж серця, штучне дихання мiшком Амбу, введення адреналiну, дефiбриляцiя. Стан залишається без змiн. З якою частотою i на яку глибину маєздiйснюватися компресiя грудної клiтки?

185. В жiночу консультацiю звернулася вагiтна в термiнi 37 тижнiв, яка протягом останнiх 3-х дiб не вiдчуваєворушiння плода. Якi дослiдження необхiдно провести для встановлення дiагнозу?

186. В приймальне вiддiлення доставили дитину 7-ми рокiв. Стан свiдомостi - сопор. На шкiрi тулуба та кiнцiвок спостерiгаються геморагiчнi зiрчастi висипи, що зливаються мiж собою та мають в центрi дiлянки некрозу. Менiнгеальнi ознаки рiзко позитивнi. Дихання часте, поверхневе, артерiальний тиск - 50/0 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 132/хв. Що з перерахованого необхiдно застосувати для корекцiї гемодинамiки в першу чергу? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 2

187. Хворий 67-ми рокiв впродовж 15-ти рокiв страждаєна гiпертонiчну хворобу. Пiд час фiзичної роботи раптово з’явився сильний бiль у епiгастрiї, нудота, непритомнiсть, артерiальний тиск - 190/90 мм рт.ст., пульс 110/хв. При пальпацiї в епiгастрiї визначається болюче утворення, що пульсує. Який дiагноз єнайбiльш iмовiрний?

188. Рядовий був притиснутий уламками зруйнованого будинку протягом 7 годин. Хворий збуджений, погано орiєнтується у навколишньому середовищi. Пульс - 92/хв., слабкого наповнення i напруження, набряк всiєї правої нижньої кiнцiвки, на зовнiшнiй поверхнi стегна та гомiлки шкiра маєсиньо-багряний колiр. Рухи в колiнному та гомiлково-ступневому суглобах вiдсутнi. Протягом доби поранений не мочився. Поставте дiагноз: Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 18

189. Дитину 5-ти рокiв на п’ятий день гострої кишкової iнфекцiї доставлено в стацiонар у зв’язку з погiршенням загального стану. При надходженнi свiдомiсть вiдсутня, виражений ексикоз, гiпертермiя, напади судом, афазiя. Виявленi гiперглiкемiя - 50 ммоль/л, осмолярнiсть плазми (360 мОсм/л), нормальний рiвень кетонових тiл в кровi, вiдсутнiсть ацетону в сечi. Вiдомо, що з трьох рокiв хворiє на цукровий дiабет 1-го типу. З якого препарату треба починати невiдкладну iнфузiйну терапiю?

190. Пацiєнт 64-х рокiв, що перебуває у стацiонарi з приводу гострого iнфаркту мiокарда, раптово знепритомнiв. При оглядi дiагностованi зупинка серцевої дiяльностi i подиху, розпочато легенево-серцеву реанiмацiю. На ЕКГ шлуночкова тахiкардiя. Далi необхiдно: Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 4

191. У потерпiлого внаслiдок тривалого впливу високих концентрацiй чадного газу дiагностовано тяжкий ступiнь отруєння. Назвiть найбiльш ефективну схему проведення кисневої терапiї:

192. Вагiтна у термiнi 34 тижнi доставлена своїм транспортом зi скаргами на сильний головний бiль, погiршення зору, слуху, нудоту, бiль в епiгастрiї. Об’єктивно: анасарка, акроцiаноз, артерiальний тиск - 190/100 мм рт.ст., пульс - 78/хв., ригiднiсть м’язiв потилицi. Яка тактика ведення вагiтної на даному етапi?

193. Хворого 47-ми рокiв госпiталiзовано у терапевтичне вiддiлення. Скарги на зниження апетиту, багаторазовий пронос, кровоточивiсть ясен, бiль при ковтаннi, пiдвищену пiтливiсть, якi виникли пiсля опромiнювання. Об’єктивно: хворий загальмований, крововиливи у пахвиннiй дiлянцi. Температура тiла - 38,7o

194. Жiнка 30-ти рокiв швидкою допомогою доставлена у непритомному станi з мiсця автоаварiї. Об’єктивно: свiдомiсть вiдсутня, на больовi подразники або спонтанно з’являється тонiчне напруження м’язiв з випростуванням рук i нiг та закиданням голови назад, двостороннi стопнi патологiчнi рефлекси. Дихання Чейн-Стокса, пульс - 120/хв., артерiальний тиск - 140/90 мм рт.ст., температура - 37,9o

195. Хвора 32-х рокiв страждаєна виразкову хворобу дванадцятипалої кишки протягом 6-ти рокiв. Годину назад пiсля їжi з’явився раптово рiзкий бiль в епiгастральнiй областi. Загальний стан важкий, стогне вiд болю в животi. Живiт рiзко напружений, болiсний у всiх вiддiлах, черевна стiнка вiдстає в актi дихання. При пальпацiї печiнка на 1 см нижче реберної дуги. При перкусiї визначається вiдсутнiсть печiнкової тупостi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

196. Хворий 43-х рокiв доставлений швидкою медичною допомогою у приймальний покiй ЦРЛ зi скаргами на слабкiсть, що виникла раптово, запаморочення, мерехтiння ”мушок” перед очима, одноразовi ряснi рiдкi випорожнення дьогтеподiбної консистенцiї. Об’єктивно: блiдий, пульс - 100/хв., пальпацiя черевної порожнини безболiсна, симптоми подразнення очеревини негативнi. Який метод дiагностики необхiдно провести хворому в першочерговому порядку?

197. Пiд час роботи в шахтi чоловiк 37-ми рокiв пошкодив кабель високої напруги, та був уражений струмом. Об’єктивно: стан вкрай тяжкий, дихання - 9/хв., частота серцевих скорочень - 56/хв. Яких лiкувальних заходiв треба негайно вжити? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 21

198. Чоловiк 58-ми рокiв, що перебував одну добу в палатi iнтенсивної терапiї з приводу iнфаркту мiокарда, раптово знепритомнiв. Об’єктивно: шкiра блiда, пульс на а. сarotis вiдсутнiй, на ЕКГ - фiбриляцiя шлуночкiв. Яких заходiв буде найбiльш доцiльно вжити?

199. У вагiтної в 34 тижнi пiд час доплерографiчного ультразвукового обстеження виявили стiйкий реверсивний дiастолiчний кровоплин у судинах плода й провели кесарiв розтин. У новонародженого вiдсутнi дихання i м’язовий тонус. Вентиляцiя мiшком i маскою не забезпечуєадекватнi рухи грудної клiтки, i пiсля наступних 30 секунд вентиляцiї частота серцевих скорочень не збiльшується. Який наступний етап реанiмацiї?

200. Хворий iз серцево-судинною патологiєю потрапив в реанiмацiйне вiддiлення з пiдозрою на iнфаркт нирки. У нього пiдвищена температура - 39,5oC, гострий бiль у попереку та гематурiя. Артерiальний тиск - 180/110 мм рт.ст. Зроблено загальний аналiз кровi, сечi, та бiохiмiчне дослiдження кровi. Вкажiть найбiльш характернi ознаки iнфаркту нирки iз перерахованих: