Буклет з англійськими тестами 2018 рік

Українською мовою для студентів громадян України

Всього тестових завдань:
Вірних відповідей:
РЕЗУЛЬТАТ: %

1. У хворої 36-ти років, яка лікувалася сульфаніламідами з приводу респіраторної вірусної інфекції, в крові спостеріга- ються гіпорегенераторна нормохромна анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. В кістковому мозку - зменшення кількості мiєлокарiоцитiв. Яка це анемія?

2. В ході експерименту у білого щура моделювався набряк легені шляхом введення адреналіну. Який патогенетичний механізм розвитку набряку є провідним в даному випадку?

3. У лікарню надійшла робітниця хімічного підприємства з ознаками отруєння. У волоссі цієї жінки знайдено підвищену концентрацію арсенату, який блокує лі-поєву кислоту. Вкажіть, порушення якого процесу є найімовірною причиною отруєння:

4. У хворого спостерігається гемералопія (куряча сліпота). Яка з перерахованих речовин матиме лікувальну дію?

5. У хворого 23-х років після перенесеної ангіни розвинувся сечовий синдром (гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія). В пункційній біопсії нирок виявлена картина інтракапілярного проліферативного гломерулонефриту, а електронномікро-скопічно виявлені великі субепітеліальні депозити. Який патогенез цього захворювання?

6. Хворому з больовим синдромом в суглобах постійно призначають аспірин. Який з перерахованих ферментів він пригнічує?

7. Permeability of the excitable cell membrane to potassium ions was increased in an experiment. What changes in the membrane potential will occur?

8. У померлого від інтоксикації чоловіка під час розтину тіла виявлено збільшення стегна в об’ємі; на поверхні шкіри нориці з виділенням в’язкої жовто-зеленої рідини; стегнова кістка потовщена та деформована, має місце утворення секвестрів. При мікроскопічному дослідженні: секвестральні порожнини оточені грануляційною та сполучною тканиною з наявністю нейтрофілів, кістково-мозкові канали облітеровані, компактна пластинка потовщена. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний?

9. Який препарат слід призначити хворому, у якого з’явилося безсоння внаслідок появи висипань алергічного характеру з почервонінням, набряком та сильним свербінням?

10. На аутопсії тіла жінки, що хворіла на хронічну дизентерію, в ході гістологічного дослідження внутрішніх органів в стромі та паренхімі міокарда, нирок, в слизовій оболонці шлунка та в сполучній тканині легень виявлені аморфні відкладення фіолетового кольору, що дають позитивну реакцію за Коссом. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

11. Хворій виконують операцію на щитоподібній залозі. Гілки яких артерій повинен перев’язати хірург під час операції?

12. Хворому призначена ендоскопія 12-палої кишки. В результаті виявлено запалення великого дуоденального сосочка і порушення виділення жовчі в просвіт кишки. У якому відділі 12-палої кишки виявлені порушення?

13. Під час патологічних процесів, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення перо-ксиду водню. Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування:

14. З метою аналгезії можуть бути використані речовини, що імітують ефекти морфіну, але виробляються в ЦНС. Вкажіть таку речовину:

15. Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +14°C. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом організм людини віддає найбільше тепла?

16. Важливим джерелом утворення аміаку в головному мозку є дезамінування АМФ. Яка амінокислота відіграє основну роль у зв’язуванні аміаку в нервовій тканині?

17. Під час профілактичного огляду у деяких робітників, що працюють на виробництві кам’яновугільних смол, у ротовій порожнині виявлені ділянки стовщення і зроговіння слизової оболонки, переважно щік, білястого кольору, з шорсткою поверхнею, безболісні. Про яку патологію йдеться?

18. На слизовій оболонці правого піднебінного мигдалика спостерігається безболісна виразка з гладеньким лакованим дном та рівними краями хрящеподібної консистенції. Мікроскопічно: запальний інфільтрат, що складається з лімфоцитів, плазмоцитів, невеликої кількості нейтрофілів та епітеліоїдних клітин, наявність ендо- та периваскуліту. Про яке захворювання йдеться?

19. У хворого діагностували легеневу форму туберкульозу. Який з наведених лікарський засіб використовують для лікування туберкульозу?

20. A patient has developed systemic (megaloblastic) anemia despite eating a balanced diet. The day before he underwent a gastric surgical resection. The anemia in this patient is caused by the deficiency of:

21. Хворому лікар призначив протикашльовий препарат центральної дії, який є алкалоїдом мачку жовтого. Діє на ка-шльовий центр вибірково, не пригнічує дихання, не затримує виділення харкотиння. Не викликає обстипації і лікарської залежності. Можна призначати дітям. Визначте цей препарат:

22. Захворювання бері-бері - це класична форма недостатності вітаміну тіаміну. Активна форма його синтезується за допомогою ферменту з класу:

23. У хворого з серцевою недостатністю виникла аритмія у вигляді генерації позачергових імпульсів в пучку Гіса. Порушення якої функції серцевого м’язу спостерігається в даному випадку?

24. На гістологічному препараті в складі видовженої структури, обмеженої пла-змолемою, по периферії розташовані численні ядра, а в цитоплазмі наявна поперечна посмугованість. Яка це структура?

25. A 36-year-old woman suffers from a connective tissue disease (collagenosis). What metabolite is the most likely to be increased in her urine?

26. У хворого з флегмоною передпліччя в ході мікробіологічного аналізу ексудату в зоні запалення виявлена присутність стрептококів. Які клітини будуть переважати в ексудаті?

27. На мікропрепараті серця розрізняються клітини, які розташовані у вигляді світлих тяжів, мають невелику кількість міофібрил, включення глікогену та ексцентрично локалізоване ядро. Які це клітини?

28. У жінки 52-х років артеріальна гіпертензія ускладнилася правобічною геміплегією і втратою мови. Яка зона головного мозку є імовірно найбільш ураженою?

29. Хворий 62-х років блідий, всі групи лімфовузлів збільшені. В крові: Hb- 60 г/л, еритроцити - 1,9 Т/л, лейкоцити - 29 Г/л, тромбоцити - 110 Г/л. Лейкоцитарна формула: сегментоядерні лейкоцити - 10%, лімфоцити - 8%, моноцити - 2%, бластних клітин - 80%. Цитохімічні дослідження бластних клітин: позитивна реакція на глікоген, негативна - на ліпіди і пероксидазу. Дайте заключення про патологію:

30. A 52-year-old woman suffering from breast cancer had undergone a course of radiation therapy. As a result the tumor diminished in size. What mechanism of cell damage ensures effectiveness of radiation therapy?

31. Паренхіма аденогіпофізу представлена трабекулами, утвореними залозистими клітинами. Серед аденоцитів є клітини з гранулами, які забарвлюються основними барвниками і містять глікопротеїди. Які це клітини?

32. У дитини, що народилася від пізнього шлюбу, спостерігаються малий зріст, відставання у розумовому розвитку, товстий "географічний” язик, вузькі очні щілини, пласке обличчя з широкими вилицями. Що найімовірніше спричинило розвиток вказаного синдрому?

33. У хворого спостерігається атонія м’язів. Назвіть фермент м’язової тканини, активність якого може бути знижена при такому стані:

34. Епідеміологічне дослідження поширення пухлин виявило високу кореляцію розвитку пухлин легень з тютюнопалінням. З дією якого хімічного канцерогену найімовірніше пов’язаний розвиток даного виду патології?

35. Autopsy of the body of a 48-year-old man shows that the bone marrow in the flat bones, as well as in the cylindrical bone diaphyses and epiphyses, is moist, colored gray-red or gray-yellow, and puri-form (pyoid bone marrow). The spleen weight is 7 kg; it is dark red on section, with signs of ischemic infarctions. All the lymph nodes are enlarged, soft, and gray-red in color. In the liver there are signs of fatty degeneration and leukemic infiltrates. What is the most likely diagnosis?

36. У реанімаційне відділення надійшов хворий з гострим інфарктом міокарда, якому для зменшення болю ввели морфіну гідрохлорид. Механізм дії морфіну гідрохлориду обумовлений:

37. Під час розтину тіла мертвонародже-ної дитини виявлено аномалію розвитку серця: шлуночки не розмежовані, з правої частини виходить суцільний артеріальний стовбур. Для яких хребетних характерна подібна будова серця?

38. В експерименті ізольований м’яз жаби ритмічно подразнюють електричними імпульсами. Кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення попереднього скорочення. Яке скорочення виникає?

39. A man was brought to the hospital in a severe condition: facial edemas, myalgia, high temperature, and respiratory distress. History-taking revealed that the patient’s family regularly consumes untested pork. What helminth can be the cause of such symptoms?

40. У хворого запалення присереднього надвиростка плечової кістки (епіконди-літ). Який нерв залучений у процес?

41. The cell was exposed to mutagenic factor which resulted in DNA molecule losing 2 nucleotide pairs. What type of mutation occurred in the DNA?

42. A 34-year-old woman was diagnosed with hereditary spherocytosis (hereditary microspherocytic hemolytic anemia, Minkowski-Chauffard syndrome). What mechanism leads to erythrocyte hemolysis in the patient?

43. Через три тижні після пересадки серця у пацієнта різко погіршився стан. Смерть настала від гострої серцевої недостатності. Гістологічно в міокарді виявлено васкуліт, некрози та лімфоцитарну інфільтрацію. Назвіть причину таких змін:

44. Внаслідок травми у людини ушкоджений отолітовий апарат внутрішнього вуха. На які подразники НЕ ЗМОЖЕ реагувати ця людина?

45. Histologic specimen of an ovary shows a follicle in its cortical substance. The follicle consists of a primary oocyte, transparent membrane, and one layer of prismatic cells. Specify the type of the follicle:

46. Внаслідок дефіциту УФО-ендонуклеази порушується репарація ДНК і виникає таке захворювання:

47. Хворий помер від інтоксикації на 4-у добу після вживання сирих яєць. На розтині: слизова оболонка шлунка і тонкої кишки запалена, вкрита слизовим ексудатом; в легенях, головному мозку і печінці знайдені абсцеси. Який діагноз найбільш імовірний?

48. Хворий на хронічну серцеву недостатність протягом декількох місяців приймав дигітоксин; в процесі дигіталізації з’явилися такі симптоми: головний біль, нудота, діарея, втрата апетиту, порушення кольорового сприйняття, брадикардія. Який антидот доцільно призначити для зменшення симптомів інтоксикації?

49. Вкажіть антибіотик, що утворює хе-латні сполуки з іонами кальцію, заліза, алюмінію, які не абсорбуються з тонкого кишківника:

50. Ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що отримав велику дозу опромінення, проведено трансплантацію кісткового мозку. Через деякий час після проведеної операції у пацієнта діагностовано розвиток реакції "трансплантат проти хазяїна’.’ Які антигени стали пусковим механізмом виникнення цієї реакції?

51. У людини після довільної тривалої затримки дихання збільшилися частота й глибина дихання. Які зміни в крові, насамперед, стали причиною цього?

52. При деяких гельмінтозах людина може сама виявити гельмінта, оскільки зрілі членики збудника можуть активно виповзати з ануса людини. Це характерно для:

53. A patient with ischemic heart disease was prescribed a calcium channel blocker. Name this drug:

54. У хворого хронічний нежить. Набряк слизової оболонки носової порожнини призводить до порушення функції рецепторів нюхового нерва, які розташовані в нюховій ділянці носової порожнини. Через яке утворення волокна цього нерва потрапляють до передньої черепної ямки?

55. Після перенесеного запального захворювання у хворого виникло неповне відведення очного яблука в латеральну сторону. Який нерв у хворого пошкоджений?

56. A person has memorized a phone number for a short period of time (a few seconds). After making a call the person was unable to reproduce this sequence of numbers. In this case the process of memorizing was based on the following type of memory:

57. У пацієнтів для оцінки ефективності дихання використовують показник функціональної залишкової ємності. З яких наступних об’ємів вона складається?

58. У хворого, який на тлі атеросклерозу переніс ішемічний інсульт, спостерігається порушення рухової функції у вигляді геміплегії. Яка з перерахованих ознак є характерною для уражених кінцівок при даній патології?

59. Введення пацієнту знеболювального перед екстракцією зуба призвело до розвитку анафілактичного шоку, який супроводжувався розвитком олігурії. Який патогенетичний механізм зумовив зменшення діурезу в даній клінічній ситуації?

60. Водій автомобіля дістав травму грудної клітки внаслідок удару об рульове колесо. Яка з перерахованих артерій найімовірніше може бути ушкодженою?

61. Підвищення внутрішньочерепного тиску у хворого з церебральною гематомою обумовило надмірну активність блукаючого нерва (ваготонію) та зміну частоти серцевих скорочень. Який вид аритмії серця виникає при цьому?

62. Хворому на хронічний бронхіт призначили муколітичний препарат, що підвищує синтез сурфактанту. Який препарат був використаний?

63. Для виявлення джерела інфікування хворих у хірургічному відділєнні патогенним стафілококом було проведено дослідження з застосуванням стандартних стафілококових бактеріофагів. Яке дослідження чистих культур, виділених із різних джерел, було проведено?

64. Внаслідок травми низу передньої стінки живота у хворої ушкоджена зв’язка, що розташована у пахвинному каналі. Яка це зв’язка?

65. До лікарні надійшов пацієнт з перфо-ративною виразкою задньої стінки шлунка. Який елемент очеревини хірург під час операції повинен ретельно обстежити?

66. У сироватці крові новонародженого виявлено антитіла до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це свідчить?

67. Хворому на сепсис призначили антимікробний препарат з групи фторхінолонів. Оберіть його серед наведених препаратів:

68. Autopsy of the body shows that the soft meninges of the deceased individual are plethoric, thickened, opaque, and yellow-green colored. What type of exudative inflammation can be characterized by such changes in the soft meninges?

69. У людини необхідно оцінити стан клапанів серця. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?

70. Процес біосинтезу білка є енерго-залежним. Вкажіть, який макроергічний субстрат безпосередньо використовується в цьому процесі на стадії елонгації:

71. В бактеріологічній лабораторії досліджувалися консерви, які спричинили тяжку токсикоінфекцію. В результаті мікроскопії культури з середовища Кітта-Тароцці виділені грампозитивні палички, схожі на тенісну ракетку. Який діагноз встановить лікар?

72. У хворого кровотеча з поперечної ободової кишки. Чим кровопостачається цей відділ товстої кишки?

73. До лікарні потрапив футболіст з ушкодженням поверхневого пахвинного кільця та розривом двох ніжок, що його обмежують. Похідним якої анатомічної структури вони є?

74. У дитини, що померла від дифтерії з явищами серцевої недостатності, на розтині виявлено, що порожнини серця розширені в поперечнику; м’яз серця тьмяний, в’ялий, на розрізі строкатий, з жовтуватими ділянками. У цитоплазмі деяких кардіоміоцитів зі збереженою цитоплазмою спостерігаються дрібні вакуолі. На заморожених зрізах вакуолі забарвлюються у оранжевий колір суданом 3. Який вид дистрофії виявлений у кардіоміоци-тах?

75. У холодну погоду з вітром люди мерзнуть швидше, ніж за відсутності вітру. Причиною цього є те, що вітер збільшує, насамперед, віддачу тепла таким шляхом:

76. Розпочинається імплантація бластоцисти людини. Як називається період ембріогенезу, що розпочинається одночасно з імплантацією?

77. Під час гіпертонічного кризу хворому ввели магнію сульфат, в результат чого відбулося різкє зниження артеріального тиску. Введенням якого препарату можна запобiгти по6ічному ефекту сульфату магнію?

78. Коли людина проходить повз їдальню та чує дзвін посуду, у неї виділяється слина. Реалізація якого рефлексу зумовлює цю реакцію?

79. Офтальмолог з діагностичною метою (розширення зіниць для огляду очного дна) використав 1% розчин мезатону. Мі-дріаз, викликаний препаратом, обумовлений:

80. Фермент оксидаза D-амінокислот каталізує дезамінування тільки D-амінокислот. Яка властивість ферментів виявляється при цьому?

81. Після обстеження пацієнта в клініці нервових хвороб встановлена відсутність звуження зіниці під дією світла. З ураженням яких структур головного мозку це пов’язано?

82. До гінекологічного відділення госпіталізована жінка з клінікою гострого живота, припускається позаматкова вагітність. Крізь яке анатомічне утворення або його частину гінеколог буде виконувати пункцію черевної порожнини?

83. У зв’язку з крововтратою пацієнту введено 1 л розчину хлориду натрію з кон- центрацією 150 ммоль/л. Внаслідок цього, насамперед, зменшиться:

84. Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога супроводжуються анурією (відсутністю сечовиділення). Це явище зумовлене збільшенням:

85. У здорової дорослої людини швидкість проведення збудження через атріовен-трикулярний вузол дорівнює 0,02-0,05 м/с. Атріовентрикулярна затримка забезпечує:

86. Чоловік протягом 3-х років працював в одній з африканських країн. Після переїзду до України звернувся до офтальмолога зі скаргами на біль в очах, набряки повік, сльозоточивість і тимчасове послаблення зору. Під кон’юнктивою ока були виявлені гельмінти розмірами 30-50 мм, які мали видовжене ниткоподібне тіло. Який діагноз може поставити лікар?

87. Аспірин інгібує синтез простагландинів, завдяки блокуванню активності ци-клооксигенази. Яка жирна кислота необхідна для цього синтезу?

88. Лікар швидкої допомоги був викликаний до жінки 40-ка років з приводу нападу бронхіальної астми з явищами стенокардії, лікар ввів хворій належний препарат. Який із наведених препаратів найбільш ефективний для невідкладної допомоги?

89. Чоловік 38-ми років раптово помер. На розтині: у задній стінці лівого шлуночка серця виявлено інфаркт міокарда. Які найбільш імовірні зміни у будові міокардіоцитів можна побачити у вогнищі інфаркту мікроскопічно?

90. Thoracic duct rupture has occurred in a weightlifter, when he was lifting the bar. The injury to the thoracic duct is the most likely to be localized in the area of:

91. 35-річному хворому на атопічний дерматит був призначений лоратадин. Визначте механізм дії цього препарату:

92. У пацієнта має місце пошкодження волокон дев’ятої пари черепних нервів (язикоглотковий нерв). Формування якого відчуття буде порушено?

93. У працівників хімічних комбінатів, де виробляють органічні розчинники, які здатні розчиняти фосфоліпіди, часто розвиваються захворювання легень. Який компонент аерогематичного бар’єру при цьому пошкоджується в першу чергу?

94. Після курсу терапії хворому на виразку дванадцятипалої кишки лікар пропонує вживати соки з капусти та картоплі. Вміст яких речовин в цих продуктах сприяє профілактиці та загоєнню виразок?

95. У хворого на есенціальну артеріальну гіпертензію розвинувся гіпертонічний криз, що призвело до нападу серцевої астми. Який механізм серцевої недостатності є провідним в даному випадку?

96. У 19-місячної дитини із затримкою розвитку та проявами самоагресії, вміст сечової кислоти в крові - 1,96 ммоль/л. При якому метаболічному порушенні це спостерігається?

97. До лікаря-інфекціоніста на прийом прийшов хворий зі скаргами на лихоманку, яка триває три дні, загальну слабкість, безсоння, погіршення апетиту. Лікар припускає черевний тиф. Для підтвердження діагнозу найдоцільніше призначити виділення:

98. При яких групах крові батьків за резус-фактором можливий розвиток резус-конфлікту під час вагітності?

99. У дитини з білявим волоссям, блідою шкірою відмічається збільшений тонус м’язів, судоми та розумова відсталість. В крові підвищений рівень фенілаланіну. Який з перелічених методів необхідно застосувати для встановлення діагнозу цієї ензимопатії?

100. У хлопчика 12-ти років видалено апендикс, який надіслано патологу на дослідження. Макроскопічно: апендикс в дистальному відділі з булавоподібним потовщенням діаметром 3 см, при розрізі якого вилилася прозора жовтувата рідина, стінка апендикса стоншена. Мікроскопічно: атрофія всіх шарів апендикса, ознак запалення немає. Який найбільш імовірний діагноз?

101. Хворий 50-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного навантаження у нього з’явилося відчут- тя слабкості, нестачі повітря, синюшність слизової оболонки губ, шкіри обличчя. Дихання супроводжувалося чутними на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі виникнення такого синдрому?

102. У хворого після травми виникла необхідність введення протиправцевої сироватки, але проба на чутливість до сироватки виявилася позитивною. Специфічну гіпо-сенсибілізацію у хворого слід виконати за допомогою введення:

103. У хворого спостерігається типова для нападу малярії клінічна картина: остуда, жар, проливний піт. Яка стадія малярійного плазмодію найімовірніше буде виявлена в крові хворого в цей час?

104. До хірурга звернувся чоловік 60-ти років, що тривалий час хворів на цукровий діабет. Тканини правої стопи були чорного кольору, щільні, з чіткими краями. Який діагноз поставив хірург?

105. A patient has an incised wound on the posterior surface of his thigh and is unable to flex his lower leg. What muscles were damaged?

106. Чоловік 43-х років доставлений у лікарню з ознаками черевного тифу. Хворий нещодавно був у місцевості, епідемічній за даним захворюванням, де пив некип’ячену воду з колодязя. З моменту появи перших симптомів пройшло 3 дні. У цей період збудник може бути виявлений у:

107. У новонародженої дитини спостерігається зниження інтенсивності смоктання, часте блювання, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який метаболічний процес порушений?

108. Юнак 15-ти років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, швидку стомлюваність. В ході обстеження виявлено еритроцити зміненої форми, кіль- кість їх знижена. Попередній діагноз: сер-поподібноклітинна анемія. Який тип мутації зумовлює розвиток цього патологічного стану?

109. На розтині тіла померлого, який страждав на гіпертонічну хворобу, у лівій півкулі мозку виявлена порожнина округлої форми 4х5 см з іржавою стінкою, заповнена жовтуватою прозорою рідиною. Назвіть патологію, яка розвинулася у головному мозку хворого:

110. На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновило їх із частотою у 2 рази меншою за вихідну?

111. Blood sample poured into a test tube has clotted within 6 minutes. The test tube was then put into a thermostat and in 24 hours the blood clot was destroyed due to activation of:

112. The disease onset occurred 3 days ago. The patient complains of body temperature up to 38°C, stomachache, and frequent loose bloody stools. Bacillary dysentery was clinically diagnosed in the patient. What method of microbiological diagnostics would be advisable in this case and what samples should be obtained from the patient to confirm this diagnosis?

113. Хворій 20-ти років в зв’язку з ревматизмом призначено тривалий прийом аспірину. Який структурний компонент слизової оболонки шлунку найбільшою мірою забезпечить її захист від ушкодження?

114. A man complaining of memory deterioration, reduced mental capabilities, sleep disorders, and vertigo was brought to the neurologic department. The patient explains these symptoms as consequences of the brain concussion received in a traffic acci- dent 2 years ago. Choose the drug that can improve the patient’s brain metabolism and would be the most advisable in this case:

115. Під час серцевого нападу чоловік в автобусі втратив свідомість, з’явилися судоми. Лікар швидкої допомоги виявив на ЕКГ, що частота скорочення передсердь перевищує частоту скорочення шлуночків. Що може бути причиною даного стану?

116. Дитина 9-ти місяців харчується сумішами, незбалансованими за вмістом вітаміну В6. У дитини спостерігається пе-лагроподібний дерматит, судоми, анемія. Розвиток судом може бути пов’язаний з дефіцитом утворення:

117. Аналіз крові хворого на цукровий діабет показав наявність молочної кислоти у концентрації 2,5 ммоль/л. Яка кома розвинулася у хворого?

118. У хворого з яскраво вираженою жов-тушністю шкіри, склер та слизових оболонок, сеча має колір темного пива, кал світлий. У крові підвищений вміст прямого білірубіну, в сечі визначається білірубін. Який тип жовтяниці у хворого?

119. Після перенесеного ГРЗ у хворої спостерігається утруднене носове дихання, підвищена температура, головний біль, сльозовиділення, болючість під час пальпації в ділянці fossa canina справа. Запаленням якої пазухи ускладнилося захворювання?

120. A patient was hospitalized with diagnosis of an intestinal carcinoid. Laboratory analysis detects increased synthesis of serotonin from tryptophan. This process is based on the following biological mechanism:

121. У хворого під час прийому їжі виникла асфіксія внаслідок закупорки трахеї стороннім тілом. Яка форма порушення зовнішнього дихання спостерігається у хворого?

122. Blood serum analysis of the patient with acute hepatitis shows increased levels of alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST). What changes on the cellular level can result in such developments?

123. В клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження дочірніх хро-матид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу перебуває клітина?

124. Хвора 38-ми років померла під час нападу бронхіальної астми, який не вдалося зняти. В ході гістологічного дослідження у просвіті бронхів виявлені накопичення слизу, в стінці бронхів численні лаброци-ти, багато з них у стані дегрануляції, а також велика кількість еозинофілів. Який патогенез (механізм розвитку) цих змін у бронхах?

125. Швидкою допомогою в приймальне відділення доставлений хворий з кривавим блюванням. В анамнезі цироз печінки. Пошкодження яких вен найбільш ймовірне в даному випадку?

126. В ході обстеження людини необхідно визначити, яка частка альвеолярного повітря оновлюється під час кожного вдиху. Який з наведених показників необхідно розрахувати для цього?

127. У хворого із сечокам’яною хворобою виник нестерпний спастичний біль. Для попередження больового шоку йому ввели разом з атропіном наркотичний аналь-гетик, що не має спазмогенного ефекту. Який це препарат?

128. У хворого інфаркт міокарда. Активність якого ферменту буде значно підвищена в сироватці крові хворого в перші години?

129. An unconscious patient was brought into the hospital. The smell of acetone can be detected from the patient’s mouth. Blood glucose - 25 mmol/L, ketone bodies -0.57 mmol/L. What hormone deficiency can result in the development of this condition?

130. A patient with ciliary arrhythmia was prescribed digoxin. What mechanism of action of this medicine results in its antiarrhythmic effect?

131. В ході копрологічного дослідження у працівників кав’ярні лікарями санітарно-епідеміологічної станції були виявлені округлі цисти, характерною ознакою яких є наявність чотирьох ядер. Імовірніше за все у цих працівників безсимптомно паразитує:

132. У хворого на рентгенограмі легень виявлено затемнення. В ході діагностичної експрес-біопсії лімфатичного вузла бронха виявлено казеозний некроз, навколо якого розташовані епітеліоїдні та лімфоїдні пласти з домішками багатоядерних гігантських клітин. Вкажіть причину лімфаденіту:

133. В експериментальної тварини зроблено двобічну перерізку блукаючих нервів. Що відбудеться з диханням?

134. Після споживання солоної їжі у людини значно зменшилася кількість сечі. Підвищена секреція якого гормону призвела до зменшення діурезу?

135. Жінка 69-ти років довго хворіла на атеросклероз. Надійшла до хірургічного відділення з симптомами гострого живота. В ході лапаротомії виявлені: тромбоз мезентеріальної артерії, петлі тонкої кишки набряклі, багряно-чорного кольору, на їх серозній оболонці фібринозні нашарування. Який патологічний процес розвинувся у кишці хворої?

136. У хворого 75-ти років з позачеревної клітковини видалена пухлина розмірами 16х8х6 см. Мікроскопічно: анаплазова-ні жирові клітини з ознаками клітинного атипізму, поліморфізму. Зустрічаються величезні спотворені клітини, що мають у цитоплазмі жирові крапельки. Найімовірнішим є такий діагноз:

137. У дитини 7-ми років, яка неодноразово хворіла на стрептококову ангіну, лікар припускає розвиток ревматизму. Призначено серологічне дослідження. Наявність антитіл до якого з стрептококових антигенів найімовірніше підтвердить передбачуваний діагноз?

138. Хворому 50-ти років з хронічною серцевою недостатністю і тахіаритмією призначили кардіотонічний препарат. Який з препаратів призначили хворому?

139. Хворому 35-ти років для обстеження очного дна був призначений атропіну сульфат у вигляді очних крапель. Для відновлення акомодації йому закрапали пілокарпіну гідрохлорид, але це не дало бажаного ефекту. Що є причиною відсутності ефекту?

140. Робота шахтарів у забої часто спричинює антракоз. Який вид дихальної недостатності може розвинутися при цьому?

141. У хворого 40-ка років, доставленого в травматологічне відділення, виявлено поранення правої кисті на долонній поверхні. Під час обстеження травмований не може самостійно звести розведені II, IV та V пальці. Які м’язи пошкоджені?

142. Через 8 днів після хірургічної операції у пацієнта розвинувся правець. Лікар припускає, що причиною став контамінова-ний збудником правця шовний матеріал, який був доставлений в бактеріологічну лабораторію. Яке поживне середовище необхідно використовувати для первинного посіву шовного матеріалу?

143. У результаті радіаційного випромінювання були ушкоджені стовбурові ге-мопоетичні клітини. Утворення яких клітин сполучної тканини буде порушено?

144. Жінці 50-ти років, яка хворіє на тромбофлебіт, ввели гепарин, що спровокував кишкову кровотечу. Який препарат потрібно призначити?

145. З метою профілактики гепатиту В групі стоматологів ввели вакцину, яка являє собою генно-інженерний HBs-антиген. Від якого ще інфекційного агента захищає таке щеплення?

146. До травматологічного пункту доставлено постраждалого після ДТП з діагнозом: закритий перелом середньої третини стегна зі зміщенням. З метою репозиції кісткових уламків хворому введено 10 мл 2% розчину дитиліну в/в, внаслідок чого розвинулося тривале апное та міорелакса-ція. Дефіцитом якого ферменту зумовлена вказана фармакогенетична ферменто-патія?

147. В ході визначення енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно оки-снюються:

148. До хірургічного відділення ЦРЛ надійшов хворий з колотою раною стопи, яку він отримав під час косовиці. Який специфічний препарат необхідно застосувати з метою екстреної пасивної імунопрофілактики правця?

149. Чоловік 55-ти років, що скаржиться на біль в ділянці нирок, надійшов в лікарню. В ході ультразвукового обстеження пацієнта виявлено наявність ниркових каменів. Наявність в сечі якої з наведених речовин є найбільш імовірною причиною утворення каменів у даного пацієнта?

150. У відділення надійшла дитина з носовою кровотечею та меленою в калі. Зі слів матері, відбулося отруєння дитини кумаринами, які застосовувалися для боротьби з щурами. Введення якого засобу припинить кровотечу у дитини?

151. Чоловік 40-ка років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, кашель з виділенням мокротиння, задишку. Після клінічного огляду й обстеження поставлено діагноз: пневмонія. Який тип гіпоксії має місце у хворого?

152. Хворому на гепатит для попередження уражень печінки призначили вітаміноподібну речовину холін. Його лікувальний ефект пов’язаний з:

153. Пацієнтові, що звернувся до травмпункту у зв’язку з травмою, отриманою під час роботи на присадибній ділянці, лікар призначив введення правцевого анатоксину. Який імунітет сформується у даного пацієнта після введення препарату?

154. Analysis detects glucose and amino acids in the primary urine. In the residual urine they are absent due to tubular reabsorption of these substances. Where in the nephron does this process occur?

155. Хворому на глаукому призначили пілокарпіну гідрохлорид в очних краплях. До якої фармакологічної групи належить цей препарат?

156. A 27-year-old woman suffering from rheumatic heart disease since her childhood has developed cardiac decompensation and died. Autopsy shows mitral stenosis; mitral valve cusps are sharply thickened, sclerotic, and fused together along the closure line. Specify the type of endocarditis in this case:

157. Після видалення зуба у пацієнта виникла кровотеча. Аналіз крові виявив зниження протромбінового індексу. Дефіцит якого вітаміну може бути причиною такого стану?

158. На розтині тіла померлого виявлено, що вся права легеня збільшена, щільна, на плеврі нашарування фібрину, на розрізі тканина сірого кольору, з якої стікає каламутна рідина. Для якого захворювання легенів характерна така картина?

159. Mass mortality of rodents was observed in one of the mountain villages. Simultaneously there occurred a disease outbreak in the local population. The disease manifested by rapidly progressive fever up to 40°C, marked intoxication, and enlargement of inguinal lymph nodes. Smear preparations made from autopsy specimens contained gram-negative ovoid bacilli with bipolar staining. What microorganism is the causative agent of this disease?

160. Під час дослідження єпітєлію шкіри з’ясувалося, що він складається з кількох шарів клітин. Епітеліоцити зовнішнього шару не мають ядер. Який це епітелій?

161. An experiment has demonstrated that after exposure to ultrav^^ radiation the dermal cells of the patients with xeroderma pigmentosum are slower to restore the native DNA structure than they are in the healthy individuals due to deficiency of the DNA repair enzyme. What enzyme takes part in the repair process?

162. Під час операції на головному мозку помічено, що подразнення певних зон кори великих півкуль викликало у хворого і тактильні і температурні відчуття. На яку звивину діяли подразники?

163. В хронічному експерименті на щурах стимулювали електричним струмом па-равентрикулярні та супраоптичні ядра гіпоталамуса. Яка поведінкова реакція спостерігалася у тварин?

164. In the morning a man diagnosed with diabetes mellitus received a prescribed dose of long-acting insulin on an empty stomach. He missed his regular meal and soon after that he developed weakness, headache, and vertigo, body tremors, convulsions, feeling of hunger, and signs of hypoglycemia. Glucose administration did not improve the patient’s condition. What medicine should be administered to provide quick relief to the patient?

165. A woman complams of раіп іп the right іііас regrnn. Palpation detects there a soft, mobUe, and pamful mtestine. What mtestine is bemg palpated?

166. Під час реплікації ДНК один із її ланцюгів синтезується із запізненням. Що визначає дану особливість синтезу?

167. У хворого з ознаками інтоксикації та ниркової недостатності виявлені у сечі рухливі мікроорганізми з численними дрібними завитками, які забарвилися за Романовським-Гімзою у рожевий колір. З анамнезу відомо, що хворий кілька днів тому купався у відкритій водоймі. Яке захворювання можна припустити?

168. Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків тубулінів. До яких наслідків це може призвести?

169. У дитини 6-ти місяців спостерігається різке відставання в психомоторному розвитку, бліда шкіра з екзематозними змінами, біляве волосся, блакитні очі, напади судом. Найточніше встановити діагноз у цієї дитини дозволить визначення в крові і сечі концентрації такої речовини:

170. У вагітної жінки розвинувся токсикоз з тяжким повторним блюванням шлунковим вмістом протягом доби. Наприкінці доби почали проявлятися тетанічні судоми та зневоднення організму. Який розлад кислотно-лужної рівноваги викликав дані зміни?

171. Лікар встановив у хворого наявність ураження парасимпатичного ядра IX пари черепних нервів. Яке ядро уражене в даному випадку?

172. У хворого через 12 годин після гострого нападу загрудинного болю спостерігається різке підвищення активності АсАТ в сироватці крові. Вкажіть патологію, для якої характерне це змі- щення:

173. У хворого з попереднім діагнозом ”озена” з носоглотки були виділені грам-негативні палички, які утворювали капсулу на поживному середовищі. Які мікроорганізми спричинили хворобу?

174. Підлітку, що перебував у стані тяжкого алкогольного сп’яніння, лікар швидкої допомоги серед інших заходів здійснив внутрішньом’язове введення розчину кофеїну. Поясніть, який принцип взаємодії між алкоголем та кофеїном пояснює доцільність даної маніпуляції:

175. Під час проведення хірургічних маніпуляцій було використано новокаїн з метою знеболення. Через 10 хвилин у хворого з’явилися блідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. Яку алергічну реакцію можна припустити?

176. Після введення пірогену у хворого підвищилася температура тіла, шкірні покриви стали блідими, холодними на дотик, з’явилася остуда, збільшилося споживання кисню. Яка зміна у процесах терморегуляції буде спостерігатися, насамперед, під час описаного періоду лихоманки?

177. В дитячому садку проведені планові щеплення вакциною проти кору. Яким методом можна перевірити формування післявакцинального імунітету?

178. У хворого на тимому (пухлину загру-динної залози) спостерігаються ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м’яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено пухлиною?

179. У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?

180. У хворого діагностовано пухлину мозку, яка розміщена в ділянці "пташиної шпори’.’ Порушення якої функції розвинеться у хворого, якщо пухлина буде активно розвиватися?

181. Дитина доставлена в санпропускник в стані асфіксії. Під час огляду в гортані виявлені білуваті плівки, що обтурують просвіт та легко видаляються. Лікар припускає дифтерію. Про яке запалення гортані йдеться?

182. Дослідженнями останніх десятиліть встановлено, що безпосередніми "виконавцями” апоптозу в клітині є особливі ферменти - каспази. В утворенні одного з них бере участь цитохром С. Вкажіть його функцію в нормальній клітині:

183. After intensive training session an athlete presents with significant loss off vascular tone in the working muscles. These changes are caused by accumulation of the following in the vessels:

184. До медико-генетичної консультації звернувся юнак з приводу відхилень у фізичному і статевому розвитку. В ході мікроскопії клітин слизової оболонки рота виявлені тільця Барра. Вкажіть найбільш імовірний каріотип юнака:

185. До медико-генетичної консультації звернулася жінка за рекомендацією гінеколога з приводу відхилень фізичного і статевого розвитку. В ході мікроскопії клітин слизової оболонки ротової порожнини не знайдено статевого хроматину. Який найбільш імовірний діагноз?

186. У хворого після резекції шлунка з приводу виразкової хвороби перистальтика кишківника не відновилася. Який лікарський засіб доцільно призначити хворому для відновлення моторики?

187. Під час визначення групової належності крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп та не викликала сироватка III групи. Якою є група крові?

188. Чоловік 70-ти років хворіє на атеросклероз судин нижніх кінцівок та ішемічну хворобу серця. Під час обстеження виявлено порушення ліпідного складу крові. Надлишок яких ліпопротеїнів є головною ланкою в патогенезі атеросклерозу?

189. У жінки 30-ти років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї за 1 хвилину крізь судини легень?

190. Під час автомобільної аварії людина зазнала сильного удару в епігастральну ділянку, внаслідок чого виникла зупинка серця. Що могло стати причиною таких змін серцевої діяльності?

191. У жінки під час мейозу відбулося порушення розходження аутосом. Утворилася яйцеклітина з зайвою 18-ю хромосомою. Яйцеклітина запліднюється нормальним сперматозооном. У майбутньої дитини буде синдром:

192. Під дією медіатора на постсинаптичну мембрану нервової клітини розвинулася гіперполяризація. Збільшення проникності мембрани для яких іонів може викликати такі зміни?

193. На розтині тіла померлого в підкоркових ядрах правої півкулі головного мозку спостерігається порожнина неправильної форми 5х3,5 см, заповнена червоними згустками крові та розм’якшеною тканиною мозку. Назвіть патологію, яка розви- нулася у головному мозку:

194. Здорова людина перебуває в небезпечному за захворюванням на малярію районі. Який із зазначених препаратів необхідно призначити з метою особистої хімі-опрофілактики малярії?

195. Чоловік з гострим міокардитом помер від серцево-судинної недостатності. В ході мікроскопічного дослідження внутрішніх органів виявлені: плазморагія, набряк, стази в капілярах, численні крововиливи, а також дистрофічні зміни в паренхімі. Наслідком чого є дані зміни?

196. Хворому у ЛОР-відділенні проведено біопсію слизової оболонки носа. Гістологічно виявлено продуктивне запалення з формуванням гранульом, у складі яких переважають лімфоцити і плазмоцити, спостерігаються еозинофільні гіалінопо-дібні кулі та великі макрофаги із світлою цитоплазмою (клітини Мікуліча). Який збудник міг викликати описані зміни?

197. Щоденно в організмі людини 0,5% всього гемоглобіну перетворюється на метгемоглобін. Який фермент, що міститься в еритроцитах, каталізує відновлення метгемоглобіну до гемоглобіну?

198. У юнака 20-ти років діагностовано спадковий дефіцит УДФ-глюкуронілтрансферази. Підвищення якого показника крові підтверджує цей діагноз?

199. У хворої 19-ти років з дитинства спостерігалося зниження гемоглобіну до 9095 г/л. Аналіз крові під час госпіталізації: еритроцити - 3,2 • 1012/л, гемоглобін - 85 г/л, КП- 0,78; лейкоцити - 5,6 • 109/л, тромбоцити - 210 • 109/л. В мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мішенеподібні еритроцити. Ретикулоцити - 6%. Лікування препаратами заліза неефективне. Яку патологію системи крові можна припустити в даному випадку?

200. У хворого з патологією серцево-судинної системи розвинулися набряки на нижніх кінцівках. Який механізм розвитку серцевого набряку?