КРОК 3 - Фармація
Приклади тестових завдань

Центр тестування при МОЗ України поступово буде розміщувати приклади тестових завдань, які міститимуть тестові завдання екзаменаційних буклетів останніх двох років, що мають належні психометричні показники. Зміст матеріалів оновлюватиметься кожного року. Приклади тестових завдань будуть згруповані у блоки за медичними профілями відповідно до структури змісту іспиту. Наприклад, для іспиту «Крок 2. ЗЛП» – це терапевтичний, хірургічний, педіатричний, акушерсько-гінекологічний профілі та ООЗ, гігієна. Опубліковані приклади тестових завдань є ознайомлювальним матеріалом, який в жодному разі не має бути основним джерелом для підготовки до ліцензійних іспитів.

Year: 2019

Фармацевтичний аналіз лікарських засобів

Start exam Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет


Фармацевтична технологія

Start exam Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет


Фармакогнозія

Start exam Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет


Спеціальна підготовка

Start exam Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет


Організація, управління та економіка фармації

Start exam Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет


Клінічна фармація

Start exam Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет