КРОК 2 - Фармація
Приклади тестових завдань

Центр тестування при МОЗ України поступово буде розміщувати приклади тестових завдань, які міститимуть тестові завдання екзаменаційних буклетів останніх двох років, що мають належні психометричні показники. Зміст матеріалів оновлюватиметься кожного року. Приклади тестових завдань будуть згруповані у блоки за медичними профілями відповідно до структури змісту іспиту. Наприклад, для іспиту «Крок 2. ЗЛП» – це терапевтичний, хірургічний, педіатричний, акушерсько-гінекологічний профілі та ООЗ, гігієна. Опубліковані приклади тестових завдань є ознайомлювальним матеріалом, який в жодному разі не має бути основним джерелом для підготовки до ліцензійних іспитів.

Year: 2019

Фармацевтична хiмiя

Start exam Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет


Фармакогнозiя

Start exam Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет


Органiзацiя та економiка фармацiї

Start exam Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет


Менеджмент та маркетинг у фармацiї

Start exam Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет


Клiнiчна фармацiя

Start exam Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет


Заводська технологiя лiкiв

Start exam Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет


Аптечна технологiя лiкiв

Start exam Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет