КРОК 2 - Фармація
Зразки тестових завдань

Центр тестування при МОЗ України поступово буде розміщувати приклади тестових завдань, які міститимуть тестові завдання екзаменаційних буклетів останніх двох років, що мають належні психометричні показники. Зміст матеріалів оновлюватиметься кожного року. Приклади тестових завдань будуть згруповані у блоки за медичними профілями відповідно до структури змісту іспиту. Наприклад, для іспиту «Крок 2. ЗЛП» – це терапевтичний, хірургічний, педіатричний, акушерсько-гінекологічний профілі та ООЗ, гігієна. Опубліковані приклади тестових завдань є ознайомлювальним матеріалом, який в жодному разі не має бути основним джерелом для підготовки до ліцензійних іспитів.

Року: 2019

Фармацевтична хiмiя

Розпочати іспит Розпочати навчання Бази тестів Завантажити буклет


Фармакогнозiя

Розпочати іспит Розпочати навчання Бази тестів Завантажити буклет


Органiзацiя та економiка фармацiї

Розпочати іспит Розпочати навчання Бази тестів Завантажити буклет


Менеджмент та маркетинг у фармацiї

Розпочати іспит Розпочати навчання Бази тестів Завантажити буклет


Клiнiчна фармацiя

Розпочати іспит Розпочати навчання Бази тестів Завантажити буклет


Заводська технологiя лiкiв

Розпочати іспит Розпочати навчання Бази тестів Завантажити буклет


Аптечна технологiя лiкiв

Розпочати іспит Розпочати навчання Бази тестів Завантажити буклет