КРОК 3 - Стоматологія
Приклади тестових завдань

Центр тестування при МОЗ України поступово буде розміщувати приклади тестових завдань, які міститимуть тестові завдання екзаменаційних буклетів останніх двох років, що мають належні психометричні показники. Зміст матеріалів оновлюватиметься кожного року. Приклади тестових завдань будуть згруповані у блоки за медичними профілями відповідно до структури змісту іспиту. Наприклад, для іспиту «Крок 2. ЗЛП» – це терапевтичний, хірургічний, педіатричний, акушерсько-гінекологічний профілі та ООЗ, гігієна. Опубліковані приклади тестових завдань є ознайомлювальним матеріалом, який в жодному разі не має бути основним джерелом для підготовки до ліцензійних іспитів.

Year: 2018

Первинне вiдвiдування

318 тестових завдань

Розпочати іспит Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет


Повторне відвідування (лікування, що триває)

194 тестових завдань

Розпочати іспит Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет


Невідкладна допомога

42 тестових завдань

Розпочати іспит Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет


Диспансеризація

27 тестових завдань

Розпочати іспит Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет


Органiзацiя надання допомоги, в тому числi профiлактики

34 тестових завдань

Розпочати іспит Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет


Надання допомоги стоматологiчним хворим, що потребують особливої тактики ведення

16 тестових завдань

Розпочати іспит Розпочати тестування База тестів Завантажити буклет