Найпоширеніші запитання

Як готуватися до Кроку 2?

Для підготовки до ліцензійних іспитів ми радимо використовувати підручники та навчальні посібники, які Вам рекомендують у вашому ВНЗ.

На сайті Центру тестування опубліковано «нульовий варіант» (правильна відповідь А) екзаменаційних буклетів «Кроку 2» за три останні роки з обкладинкою, на якій вказано авторів тестових завдань буклету та фахових експертів, які ці тестові завдання прорецензували. Вони слугують лише як зразки тестових завдань ліцензійного іспиту. Їх Ви також можете використовувати з метою самоконтролю.

Для ознайомлення з буклетами минулих років, радимо звернутися до бібліотеки Вашого ВНЗ.

Чи входитимуть до тесту запитання екзаменаційних буклетів попередніх років?

Так, відповідно до прийнятої методики набору екзаменаційного тесту, до нього в обов'язковому порядку включаються тестові завдання з екзаменаційних буклетів попередніх років, які мають відповідні психометричні характеристики та є якірними.

Як буде формуватися екзаменаційний буклет Кроку 2?

Відповідно до прийнятої методики набору екзаменаційного тесту, до нього в обов'язковому порядку включаються:
- тестові завдання з екзаменаційних буклетів попередніх років як якірні;
- тестові завдання із закритого екзаменаційного банку запитань.

Хочемо наголосити, що всі тестові завдання екзаменаційних буклетів створюються викладачами медичних ВНЗ та проходять багатоступеневу експертизу, останній етап якої – фахова експертиза на актуальність, змістову коректність завдання, тощо. Іі проводять делеговані від ВНЗ експерти Комітетів фахової експертизи, затверджені відповідним наказом МОЗ України.

Чому на сайті залишилися екзаменаційні буклети Кроку за останні три роки? Як готуватися до ліцензійних іспитів?

Зараз на сайті Центру тестування у розділі «Інформаційні матеріали для підготовки студентів до ліцензійних іспитів» опубліковано лише «нульовий варіант» (правильна відповідь А) екзаменаційних буклетів за три останні роки з обкладинкою, де вказано авторів тестових завдань буклету та фахових експертів, які ці тестові завдання прорецензували.

Ми неодноразово наголошували, що екзаменаційні буклети, оприлюднені на сайті Центру тестування, слугують лише як зразки тестових завдань. З вересня 2017 року Центр тестування за рекомендацією експертів NBME та аналогічно до міжнародної практики атестаційних організацій буде оприлюднювати на своєму сайті лише зразки тестових завдань ліцензійного іспиту, які відповідають реальному іспитові за структурою змісту, форматом та складністю тестових завдань.

Для підготовки до ліцензійних іспитів ми радимо використовувати підручники / навчальні посібники та іншу навчально-методичну літературу, яку Вам рекомендують у процесі навчання у ВНЗ.

Чи відповідає дійсності інформація, що у буклетах Кроку не будуть використовуватися тестові завдання, які вже використовувалися у буклетах?

Ця інформація є недостовірною. Відповідно до прийнятої методики набору екзаменаційного тесту, до нього в обов'язковому порядку включаються тестові завдання екзаменаційних буклетів попередніх років, які мають відповідні психометричні характеристики та є якірними.

Я складав іспит «Крок 1. Стоматологія» 14 березня 2017 року. У деканаті сказали, що за результатами післяекзаменаційної експертизи деякі тестові завдання будуть виключені з розрахунку результату іспиту. Як буде розраховуватися мій результат?

Для відповіді на це запитання наведемо конкретний приклад.

Перед тим, як розпочати розрахунок результатів ліцензійного іспиту, здійснюється аналіз психометричних показників (індекс складності та дискримінації) для кожного тестового завдання екзаменаційного тесту.

Вважатимемо, що 10 тестових завдань (далі – ТЗ) екзаменаційного тесту мають недостатні психометричні показники. Тоді Центр тестування надсилає ці 10 ТЗ експертам Комітетів фахової експертизи. ТЗ включається у розрахунок результату ліцензійного іспиту лише коли всі без виключення експерти (консенсусом) дали заключення щодо його включення у розрахунок.

Вважатимемо, що 8 ТЗ визнані експертами такими, які потрібно виключити з розрахунку результатів. Тоді розрахунок результату проводиться за тестом у 192 ТЗ наступним чином: за умови правильної відповіді на 192 ТЗ студент отримує результат 100%; за умови відповіді на 191 ТЗ – 99,5%; 190 ТЗ – 99,0%; 189 – 98,4% тощо.

Чи відповідає дійсності інформація, що у буклетах Кроку будуть використовуватися тестові завдання не з «правильною», а «найкращою відповіддю»?

Політика Центру тестування щодо використання у екзаменаційних буклетах тестових завдань множинного вибору з однією найкращою відповіддю залишається незмінною з моменту його створення. У всіх екзаменаційних буклетах ліцензійних іспитів використовуються цей формат тестових завдань, який є сучасним і найбільш уживаним, та призначений для оцінки застосування знань (а не запам'ятовування фактів).

Тестові завдання з однією найкращою відповіддю складаються із умови завдання (як правило клінічної ситуації), запитання та 5 варіантів відповідей, одна з яких є найкращою і вважається правильною. Інші чотири варіанти відповіді можуть не бути абсолютно неправильними. Вони можуть бути ймовірними в деякій мірі, але менш, ніж найкраща відповідь, яка вважається правильною.

Результат ліцензійного іспиту «Крок 3», який ми складали 28.03.2017 буде вираховуватися без запитань типу USMLE?

Як повідомлялося раніше, результат складання лікарем-інтерном субтесту з питань типу USMLE не впливатимуть на його кінцевий результат. Тому, у розрахунок результату складання ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» питання типу USMLE НЕ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ.

Для зняття запитань щодо розрахунку результату розглянемо приклад.

Вважатимемо, що екзаменаційний тест містить 150 тестових завдань (далі – ТЗ) основного тесту та 50 ТЗ типу USMLE.

Розрахунок результату іспиту проводитимемо за 150 ТЗ основного тесту.

За умови правильної відповіді на 150 тестових завдань інтерн отримує результат 100%; на 149 ТЗ – 99,3%; на 148 ТЗ – 98,7%, тощо.


Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 7 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 6 за 2.48ms.