Підготовка до іспиту

"Крок 1. Загальна лікарська підготовка" складають студенти 3 курсу, медичного факультету спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медична психологія»

Ліцензійний інтегрований екзамен «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» включає тестові завдання з навчальних дисциплін 1-3 курсів:

9% - з анатомії людини,

7% - з біології,

16%-з біологічної хімії,

4%- з гістології, цитології та ембріології,

6%-з мікробіології, вірусології та імунології,

18,5%-з фізіології,

16%-з патофізіології,

12,5%-з патоморфології,

11%- з фармакології.