Підготовка до іспиту

Ліцензійний інтегрований екзамен «Крок 1. Фармація» включає:

10% тестових завдань з неорганічної хімії,

12% – з органічної хімії,

12% – з аналітичної хімії,

11% – з фізколоїдної хімії,

11% – з біохімії,

11% – з ботаніки,

11% – з фізіології,

11% – з патологічної фізіології,

11% – з мікробіології.