Підготовка до іспиту

"Крок 2. Загальна лікарська підготовка" складають студенти 6 курсу, медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа», ОКР «спеціаліст»

Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» включає:

40% завдань терапевтичного профілю (терапія, інфекційні захворювання та епідеміологія, ендокринологія, професійні захворювання, фтизіатрія, радіологія та радіаційна медицина, психіатрія, дерматовенерологія, неврологія, клінічна імунологія, клінічна фармакологія),

20% – хірургічного (загальна хірургія, онкологія, урологія, анестезіологія та реаніматологія, ортопедія та травматологія, оториноларингологія, офтальмологія, нейрохірургія, дитяча хірургія, судова медицина),

15%– педіатричного (педіатрія, дитячі інфекції, неонатологія),

12,5%– гігієнічного (гігієна, організація охорони здоров'я),

12,5%– з акушерства та гінекології.