Підготовка до іспиту

Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. Фармація» включає:

15% тестових завдань з фармацевтичної хімії,

10% – з фармакогнозії,

15% – з аптечної технології ліків,

8% – з заводської технології ліків,

14% – з організації та економіки фармації,

8% – з менеджменту та маркетингу у фармації,

14% – з фармакології,

10% – з клінічної фармації,

6% – з токсикологічної хімії.